جزئیات کانال افقی


اندازه‌ تصویر/قالب صفحه/حالت عریض بطور خودکار تغییر می‌کند.

اندازه تصویر را می‌توانید از طریق منوی [ صفحه ] تنظیم کنید.

دکمه HOME را فشار دهید، سپس [ تنظیمات ] — [ تنظیمات BRAVIA ] — [ صفحه ] را انتخاب کنید.

 • اندازه تصویر را می‌توانید به طور دستی از طریق منوی [ حالت عریض ] تنظیم کنید.

نمونه تنظیمات [ حالت عریض ] (وقتی نسبت ابعاد تصویر اصلی 4:3 است)

 • [ اتوماتیک ‏ id=7 ]

هنگام تغییر کانال یا ورودی ویدیو، اگر [ اتوماتیک ] در [ حالت عریض ] فعال شود، تنظیم فعلی [ حالت عریض ] جزئیات کانال افقی بطور خودکار مطابق با سیگنال ورودی تغییر می‌کند. برای قفل کردن تنظیم [ حالت عریض ]، گزینه‌ای غیر از [ اتوماتیک ] را در [ حالت عریض ] انتخاب کنید.

ضمن بزرگ‌ کردن‌ تصویر، ویژگی‌های تصویر اولیه را تا حد امکان حفظ می‌کند.

تصویر اصلی را به همان صورت نشان می‌دهد. نوارهای جانبی که تفاوت با تصویر 4:3 را پر می‌کنند در سمت چپ و راست صفحه‌ نمایش داده می‌شوند.

تصویر را متناسب با پانل گسترش می‌دهد (تصویر از صفحه خارج می‌شود)، بدون اینکه نسبت ابعاد اصلی را حفظ کند.

تصویر را (بدون اینکه از صفحه خارج شود) متناسب با پانل گسترش می‌دهد، بدون اینکه نسبت ابعاد اصلی را حفظ کند.

یک تصویر 16:9 را نمایش می‌دهد که به قالب لترباکس 4:3 و با نسبت ابعاد تصویر صحیح تبدیل شده است.

تصویر ‎14:9 را در اندازه اصلی آن نمایش می‌دهد. نوارهای جانبی برای پر کردن صفحه‌نمایش 16:9 نشان داده می‌شوند.

[ حالت عریض ] (وقتی نسبت ابعاد تصویر اصلی 16:9 است)

ممکن است تصویر به نحو دلخواه نمایش داده نشود حتی اگر نسبت ابعاد تصویر 16:9 باشد. برای جابجایی به صفحه موردنظر تنظیمات را تغییر دهید.

هنگام تغییر کانال یا ورودی ویدیو، اگر [ اتوماتیک ] در [ حالت عریض ] فعال شود، تنظیم فعلی [ حالت عریض ] بطور خودکار مطابق با سیگنال ورودی تغییر می‌کند. برای قفل کردن تنظیم [ حالت عریض ]، گزینه‌ای غیر از [ اتوماتیک ] را در [ حالت عریض ] انتخاب کنید.

ضمن بزرگ‌ کردن‌ تصویر، ویژگی‌های تصویر اولیه را تا حد امکان حفظ می‌کند.

یک تصویر 4:3 را نمایش می‌دهد که در راستای افقی به قالب لترباکس 16:9 و با نسبت ابعاد تصویر صحیح تبدیل شده است.

تصویر را متناسب با پانل گسترش می‌دهد (تصویر از صفحه خارج می‌شود)، بدون اینکه نسبت ابعاد اصلی را حفظ کند.

تصویر را (بدون اینکه از صفحه خارج شود) متناسب با پانل گسترش می‌دهد، بدون اینکه نسبت ابعاد اصلی را حفظ کند.

یک تصویر 16:9 را نمایش می‌دهد که به قالب لترباکس 4:3 و با نسبت ابعاد تصویر صحیح تبدیل شده است.

تصویر ‎14:9 را در اندازه اصلی آن نمایش می‌دهد. نوارهای جانبی برای پر کردن صفحه‌نمایش 16:9 نشان داده می‌شوند.

 • وقتی محتوا تغییر می‌کند، [ اتوماتیک ] در [ حالت عریض ] باعث گسترده شدن تصویر نخواهد شد، زیرا اطلاعات محتوا توسط ارائه دهنده سیگنال کانال تنظیم می‌شود. در صورت تمایل می‌توانید تنظیم [ حالت عریض ] را بصورت دستی تغییر دهید؛ این تغییرات تا وقتی که کانال/ورودی را عوض نکنید یا تنظیم [ حالت عریض ] را دوباره بصورت دستی تغییر ندهید، به قوت خود باقی خواهند بود.
 • اندازه تصویر بستگی به محتوای سیگنال دارد.
  • به دلیل روش مورد استفاده ارائه دهنده برای پخش محتوا، تصویر در طی آگهی‌های تجاری کوچکتر می‌شود. هنگامی‌که کانال‌های دارای محتوای HD به محتوای SD (آگهی‌های تجاری) تغییر می‌کنند، ممکن است تصویر با یک حاشیه سیاه کوچکتر شود.
  • برخی برنامه‌های صفحه عریض در نسبت تصویر بزرگتر از ‎16:9 نمایش داده می‌شوند (این حالت خصوصاً در مورد پخش‌های سینمایی رایج است). تلویزیون شما این برنامه‌ها را با نوارهای سیاه در بالا و پایین صفحه نشان می‌دهد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به مستندات ارائه شده به همراه BD/DVD خود مراجعه کنید (یا با ارائه دهنده برنامه تماس بگیرید).
  • برنامه‌های پخش شده در فرمت‌های HD ‏(‎720p و ‎1080i) با محتوای ‎4:3 به طور معمول نوارهای سیاه در سمت چپ و راست صفحه خواهند داشت که توسط پخش‌کننده برنامه اضافه می‌شوند.

  راهنمایی

  بعضی از گیرنده‌های کابلی و سیگنال دیجیتال ماهواره نیز می‌توانند اندازه تصویر را کنترل کنند. در صورت استفاده از گیرنده سیگنال دیجیتال، جهت کسب اطلاعات بیشتر به سازنده گیرنده سیگنال جزئیات کانال افقی دیجیتال مراجعه کنید.

  کانال هم فاصله

  آموزش تحلیل تکنیکال

  آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع ابزارهای رسم کانال قیمت

  طبق مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی انواع ابزارهای رسم کانال قیمت میرسیم که شامل موارد زیر میباشند:

  1.کانال هم فاصله (Equidistant)
  2.کانال رگرسیون خطی (Linear Regression)
  3.چنگال اندروز (Andrew Pitchfork)

  در آموزش تحلیل تکنیکال گفته میشود که کانال قیمت از انواع الگوهای ادامه است و کانال به حالتی گفته میشود که قیمت به شکل محدود به صورت دو خط موازی حرکت میکند که خط پایینی نقش حمایت و خط بالایی نقش مقاومت را دارد.

  عادت معمول روندها این است که در کانال قیمتی خاص حرکت داشته باشند. در مباحث آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم اگر در مرحلهای که خطوط روند کشیده میشوند، به اندازهی یک مرحله بالاتر رویم و هر دو خط روند رو به بالا و پایین را با زاویهی مشابه و موازی هم رسم کنیم، در واقع کانال ترسیم خواهد شد. این امر بدین معنا است که مشابه با تعویض نقش روند در صورت تغییر شیب خط روند، خروج بازار از کانال، خود سبب تغییر در روند و شیب میشود.

  طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، برای اینکه خط کانال را رسم کنید، باید موازی با خط روند، از آخرین قیمت کانال، خطی را رسم کنید. همانطور که در مباحث قبلی عنوان گردید، برای اینکه بتوانید خط روند رسم کنید حتما باید دو نقطهی برخورد قیمت را در اختیار داشته باشید در صورتی که برای رسم خط کانال قیمت، با فرض اینکه خط روند به صورت موازی استفاده شده باشد، تنها به یک نقطه نیاز خواهید داشت. در آموزش تحلیل تکنیکال تأکید میکنیم که خط کانال به هیچ وجه نباید قبل از خط روند رسم شود زیرا تابعی از خط روند میباشد.

  براساس آموزش تحلیل تکنیکال، کانالهای قیمت به سه دسته، از لحاظ جهت، تقسیم بندی میشوند:

  1-کانال افقی
  2-کانال صعودی
  3-کانال نزولی

  آموزش تحلیل تکنیکال

  آموزش تحلیل تکنیکال، رسم خط کانال قیمت

  آموزش تحلیل تکنیکال

  آموزش تحلیل تکنیکال، خطوط حمایت و مقاومت در خط کانال قیمت

  براساس آموزش تحلیل تکنیکال، در کانال روند، به سطرهای بالایی و پایینی به ترتیب خط مقاومت و خط حمایت گفته میشود. در نقاطی که اوج قیمت وجود دارد، فشار فروش نسبت به خرید برتری دارد. این نقاط در مجموع با یکدیگر خطی به نام سطح مقاومتی را ایجاد میکنند. در نقطهی مقابل آن، در نقاطی که پایینترین قیمتها وجود دارد، فشار خرید نسبت به فروش برتری دارد و به مجموع این نقاط، سطح حمایتی میگویند. در روندی که صعودی است، باید به ترتیب سطوح حمایتی و مقاومتی که در حال شکل گیری هستند از هم تجاوز کنند.

  توجه داشته باشید که طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت از سطح حمایت عبور میکند، سیگنال اخطار در مورد واژگونی روند صعودی به ما ارسال کرده که حاکی از اعلام هشدار برای فروش سهم میباشد.

  آموزش تحلیل تکنیکال

  آموزش تحلیل تکنیکال، اعلام هشدار فروش سهم در کانال قیمت

  کانال قیمتی که نزولی باشد، دارای شیب منفی بوده و قیمت در آن بین محدودهی حمایتی و مقاومتی در نوسان میباشد. در این نوع کانال، خط بالایی سطح مقاومت و خط پایینی نقش حمایتی دارد و در صورت شکسته شدن خط مقاومت، سیگنالی مبنی بر خرید و تغییر روند صادر میگردد.

  آموزش تحلیل تکنیکال

  آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال خرید و فروش و اقدام در زمان مناسب

  از کانال قیمت برای خرید و فروش استفاده میگردد، در این هنگام وقتی قیمت در حدود سطح حمایت باشد سیگنال خرید و وقتی در حدود سطح مقاومت باشد، سیگنال فروش صادر میگردد. لذا طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، در خلاف جهتی که روند پیش گرفته، اقدام به خرید و فروش نکنید.

  آموزش تحلیل تکنیکال

  آموزش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)

  در آموزش تحلیل تکنیکال، بیان میکنیم که از جمله مهمترین روندهای موجود، روندی است که متأثر از زمان و حجم معاملات باشد. به هر میزان که افزایش نرخ از سطوح حمایتی و مقاومتی که ذکر شد بیشتر گردد، به همان میزان نیز روند اهمیت بیشتری پیدا میکند. عامل مهم دیگری که در رابطه با سطوح حمایتی و مقاومتی بحرانی، بسیار حائز اهمیت میباشد، حجم معاملات است به صورتی که افزایش قیمت ناشی جزئیات کانال افقی از حجم بالای معاملات، سبب افزایش اهمیت روند میشود.

  طبق نکات آموزش تحلیل تکنیکال، عملکرد سطوح حمایتی و مقاومتی بازگو کنندهی اهمیت آنها میباشد. همچنین براساس آموزش تحلیل تکنیکال، در کل برای اینکه بتوانید قابل اعتماد بودن یا نبودن مرزهای یک کانال روند را، که در تصمیم گیری شما مبنی بر جزئیات کانال افقی باز یا بسته کردن معاملات بسیار کمک کننده میباشند، بررسی و ارزیابی نمایید، ملزم به رعایت قوانین زیر میباشید:

  1.میزان اعتماد پذیری یک کانال به میزان دوام آن ارتباط دارد.

  2.میزان اعتماد شما به یک کانال به پهنای آن ارتباط داشته و رابطهی مستقیمی بین این دو وجود دارد.

  3.زمانی امکان شکسته شدن یک مقاومت وجود دارد که در اثر حجم بالای معاملات در مسیر صعودی قرار بگیرد.

  4.کانالی که شیب زیادی داشته باشد در مقایسه با کانالی که شیب و جهت ملایمی دارد، اطمینان بیشتری میتوان به آن داشت.

  5.طبق آموزش تحلیل تکنیکال امکان شکسته شدن حمایت بدون تأثیرپذیری از حجم معاملات و به صورت خودبخودی وجود دارد.

  بادگیر ، انواع و عملکرد آن از منظر معماری بررسی کامل

  بادگیر ، انواع و عملکرد آن از منظر معماری بررسی کامل

  بادگیر همانگونه که از نام آن پیداست جزیی از ساختمانهای مناطق گرم و خشک و یا گرم و مرطوب ایران بشمار می­رود که با هدایت جریان باد و بهره­گیری از انرژی پاک طبیعت در تعدیل دما و رسانیدن دمای فضای سکونتی به دمای در حد آسایش انسان نقش مؤثری داشته ­است.

  بادگیرها در سیمای شهرهای قدیمی این مناطق بصورت کانالهای عمودی خودنمایی می­کنند و پس از مناره­های مساجد نقطه اوج خط آسمان شهر قلمداد می­شوند.

  بادگیر کانالی است که با قرار گرفتن در بخش تابستان نشین هر خانه- که پشت به آفتاب دارد و در فصل تابستان مورد استفاده قرار می­گرفته- و با وجود منافذی در رأس خود که رو به سمت باد مطلوب دارند، جریان باد را به این بخش از خانه هدایت می­کنند.

  انواع بادگیر ها

  با توجه به گونه های مختلف بادگیر می توان دسته­بندی زیر را برای بادگیرها ارائه داد:

  بادگیر های یک طرفه

  این بادگیرها در یزد رو به شمال یا شمال غرب دارند بجز آنهایی که بر فراز آب انبارها ساخته شده­ اند.

  آنها اغلب “کرمانی” نامیده می­شوند, چنانچه سقف شیبدار داشته باشند و یک یا دو منفذ داشته باشند. این بادگیرها گاهی با نام جهت جغرافیایی که رو به آن سمت دارند نیز نامگذاری می­شوند

  بادگیر یک طرفه

  بادگیر های دو طرفه

  این نوع بادگیر یک تیپ ساده بادگیر است که کانال بادگیر با یک تیغه عمودی آجری که با تیرهای چـوبی نگه داشته می­شود؛ به دو قسمت تقسیم می­شود.

  بادگیر های سه طرفه

  بادگیر سه طرفه تنها در شهر طبس دیده شده است و احتمالاً در سایر روستاها و شهرهای اقلیم ۲۰ نیز یافت می شود.

  در بررسی­های روف و نگارنده از شهر یزد, این نوع بادگیر یافت نشده است

  بادگیر های چهارطرفه

  بیش از نیمی از بادگیرهای ایران از این نوع می­باشند. در اصطلاح معماران محلی به این نوع؛ بادگیر یزدی گفته می­شود.

  در جنوب ایران تمام بادگیرها از این نوع می­باشند. بادگیرهای چهار طرفه با تیغه­هایی به چهار کانال اصلی تقسیم بندی می­شوند.

  این نوع بادگیر می­تواند باد را از هر سمتی که بوزد با یکی از کانالها به داخل هدایت کند.

  بادگیرهای چهارطرفه هم با پلان مربع و هم با پلان مستطیل طراحی و ساخته شده­اند. البته در جنوب ایران بادگیرهای چهارطرفه همگی با پلان مربع دیده شده­ اند.

  بادگیر چهار طرفه

  بادگیر چهار طرفه

  بادگیر های چند طرفه (شش وجهی، هشت وجهی و یا دایره ­ای شکل)

  این نوع بادگیرها کمتر در فضاهای سکونتی دیده شده­اند و بیشتر بر فراز آب انبارها ساخته شده ­اند.

  بدلیل وجود منافذ در همه جهات این بادگیرها قابلیت دریافت بادهایی که از جهات مختلف می­وزند, دارند.

  بلندترین بادگیر یزد نیز که بادگیر باغ دولت آباد است از نوع هشت طرفه می­باشد.

  آب انبارهای معروف شهر یزد همچون, آب انبار شش بادگیری که در محله تل قرار دارد, بادگیرهای هشت طرفه دارد .

  بادگیر شش یا هشت طرفه با تیغه­هایی قطری به کانالهای کوچکتر تقسیم می­شود.

  بادگیر شش طرفه حداقل شش کانال مجزا دارد و کانال هشت طرفه, حداقل هشت کانال. تنها ۲۰ بادگیر از بادگیرهای بررسی شده توسط روف از نوع شش و یا هشت وجهی بوده ­اند.

  بادگیرهای با پلان دایره­ای شکل از نمونه­های نادر بادگیر در ایران هستند.

  نگارنده از این نوع تنها ۴ بادگیر در ایران مشاهده کرده است.

  شاخص­ترین آنها بادگیر دو طبقه باغ سرهنگ آباد اردستان است که در هر دو طبقه با پلان مدور ساخته شده است.

  دو بادگیر بده و بستان در شهر کاشان نیز پلان دایره­ای شکل داشته­ اند.

  بادگیر هشت وجهی

  بادگیر هشت وجهی

  – بادکش های گنبدی

  نمونه این بادکش که نزد همگان شناخته شده است؛ بادکش گنبدی خانه بروجردی های کاشان است که خلاقیت معمار در فرم دهی به آن باعث گردیده تا بعنوان سمبل شهر کاشان نیز مطرح باشد .

  از آنجا که آنچه در تعریف و تبیین بادگیر بیان شده است، وجود کانالی است که در مجاور فضای سکونتی تابستان نشین قرار می­گیرد، بنابراین این نوع بادگیرها، همان کلاه فرنگی­ است .

  بادکش خانه بروجردی ها نیز همان فرم تکامل یافته کلاه فرنگی در معماری ایرانی است که در تکمیل عملکرد بادگیر در کنار بادگیر قرار می­گیرد.

  بادگیرها و بادکش خانه بروجردیها در کاشان

  بادگیرها و بادکش خانه بروجردیها در کاشان

  اجزاء کالبدی بادگیر

  ساقه بادگیر

  آن بخش از بادگیر که حد فاصل قفسه و بام قرار گرفته ساقه نامیده شده است و هر چه بادگیر بلندتر باشد ساقه آن نیز بلندتر خواهد بود.

  در بادگیرهای شهر یزد که بادگیر در بسیاری موارد تا ارتفاع شایان توجهی بالا خواهد رفت، ساقه متشکل از دو قسمت می باشد که با یک آرتیکوله افقی این دو قسمت تفکیک شده است.

  قسمت بالاتر که قفسه بر روی آن قرار گرفته است نسبت به قسمت پلیین آن کنسول شده است و این قسمت کنسول شده که همیشه ساده و بدون تزیین است پایه وسیعتری را به وجود می آورد تا قفسه بر روی آن قرار گیرد و لذا در این کار بیشتر منطق ایستایی به چشم می خورد تا دلیل اقلیمی.

  تزئینات ساقه نیز عمدتا در قسمت پایین به چشم می خورد که بیشتر شامل آرتیکوله های عمودی است.

  ساقه بادگیرهای بندرلنگه یکپارچه و فاقد هر گونه آرتیکوله افقی است و اما آرتیکوله های عمودی با قوسهای مدور نیز دیده شده است که جنبه تزیینی دارند و فاقد هر گونه عملکردی اند.

  مطالعه نشان می دهد که تفاوتهای چشمگیر بادگیرهای یزد و بندرلنگه در قسمت ساقه تنها برگرفته از جزئیات کانال افقی تفاوتهای اقلیمی نیست اما ارتفاع بیشتر در بادگیرهای یزد بنا به دلیل اقلیمی و به جهت اوج گرفتن بیشتر بادگیر برای دریافت باد مطلوبی است که در ارتفاع بالا وزیدن دارد.

  تیغه های بادگیر

  تیغه ها عناصری متشکل از خشت و آجر می باشند که کانال بادگیر را به چند کانال کوچکتر تقسیم می کنند.

  این تیغه ها از ارتفاع ۲-۱٫۵ متری کف طبقه همکف شروع شده و تا سقف بادگیر ادامه می یابند.

  این تیغه ها را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد؛

  تیغه های اصلی و تیغه های فرعی. تیغه های اصلی تا مرکز برج ادامه می یابند و کانال بادگیر را به کانالهای کوچکتر تقسیم می کنند که در هنگام وزش باد، کانالی که رو به سمت وزش باد دارد دریافت کننده باد است و اصطلاحا بادخور نامیده می شود و کانال های دیگری که باد به سمت آنها نمی وزد نقش بادخان را خواهند داشت و بر طبق اثر دودکشی (جابجایی هوا در اثر همرفت) هوای گرم پایین را به بالای آن منتقل می کنند.

  تیغه های اصلی با فرم های؛ قطری،+، I، H دیده شده اند و با توجه به اینکه فرم کلی پلان بادگیرها در شهر یزد مربع، مستطیل و هشت ضلعی می باشد لذا می توان بادگیرهای یزد را با توجه به این دو شاخصه شکل پلان و شکل تیغه های اصلی به صورت زیر دسته بندی کرد .

  تیغه های فرعی گاهی تا مرکز برج ادامه نمی یابند و فقط تا عرض دیوارهای خارجی پیش می روند و گاهی نیز تا تیغه اصلی پیش می روند و خود آنها کانالهای جداگانه ای را با سطح مقطع کوچکتر بوجود خواهند آورد.

  قفسه قسمت راس بادگیر است که شامل تیغه ها و مجاری عبور دهنده جریان هوا می باشد.

  بادگیر

  عملکرد بادگیر

  بادگیر عنصری با شکل اصیل و ساختاری پایدار در معماری ایران است که باد مطلوب را به فضای داخلی بنا هدایت و در ایجاد آسایش کالبدی بسیار موثر است. بادگیر ترکیبی از بادخان و بادخور می باشد بدین ترتیب که هوای خنک از طریق بادخور ها تامین می شود و هوای رطوبت دار از مجرای بادخان خارج می گردد. در اکثر بادگیرهای ایران بویژه بادگیرهای چهار طرفه یک مجرا با جداگرهایی به چهار مجرای قائم تقسیم شده است و همیشه یکی از مجراها نسیم را میگیرد و سه محور دیگر به صورت بادخان عمل می کنند و با اثر دودکشی به خروج هوای رطوبت دار داخل کمک می کنند چرا که بر طبق اثر دودکشی با افزایش دما، چگالی هوا افزایش می یابد و در نتیجه هوا به سمت بالا می رود.

  اختلاف دمای بین داخل و خارج ساختمان و بین نواحی مختلف آن باعث ایجاد اختلاف فشار و به دنبال آن جابجایی هوا می شود. از آنجا که در یزد رطوبت هوا بسیار پایین می باشد لذا بادگیرها به گونه ای عمل می کنند تا نه تنها از طریق جابجایی هوا بلکه از طریق تبخیر آسایش ساکنین یک بنا را فراهم آورند و این عمل بدین صورت انجام می شود که جریان هوا پس از ورود به داخل ساختمان از روی یک حوض سنگی کوچک و فواره رد می شود و پس از آنجا به سایر اتاقها هدایت می گردد، مانند بادگیر باغ دولت آباد در یزد. در بعضی موارد روی دهان بادگیر حصیر، سوفال و یا بوته های خار قرار می­دارند و روی آنها آب می پاشند و بدین طریق رطوبت و برودت هوای ورودی را افزایش می دهند.

  معرفی سیستم ونت و ۴ لوله اصلی آن

  ونت از مهم ترین بخش های لوله کشی یک ساختمان محسوب می شود.

  با ادامه مقاله همراه باشید تا به جزئیات این سیستم بپردازیم.

  1# ونت چیست؟

  ونت (Vent) به معنای هواکش است.

  در لوله کشی ساختمان، لوله هایی که آب حمل نمی کنند لوله های ونت هستند.

  لوله های ونت به دفع فاضلاب و خروج آب از لوله های فاضلاب کمک می کنند.

  در واقع باعث می شوند که فشار هوا در طول لوله یکسان باشد و
  فاضلاب تنها به وسیله نیروی جاذبه زمین و به آسانی دفع شود.

  ونت چیست؟

  2# نحوه عملکرد ونت

  حال که متوجه شدید ونت چیست، به بررسی عملکرد آن می پردازیم.

  همان طور که گفته شد، هدف لوله های ونت دفع بهتر فاضلاب از طریق تنظیم فشار است.

  لوله ونت، بخشی از فاضلاب است که به بیرون راه دارد.

  این لوله معمولا به پشت بام می رود و در آن جا سر آن باز است تا با هوای بیرون ارتباط داشته باشد.

  در نتیجه گازهای فاضلابی به خارج ساختمان هدایت شده و هوا وارد لوله ها می شود.

  هنگامی که اکسیژن وارد لوله های فاضلاب می شود،
  باکتری ها قادر خواهند بود که فاضلاب را به صورت هوازی تجزیه کنند.

  فشار در دو طرف لوله های کلی فاضلاب یکسان نگه داشته می شود؛
  اما علاوه بر این، هنگامی که آب در لوله ها حرکت می کند، هوای جلوی آب را فشرده می کند.

  اگر این فشار تخلیه نشود، هوا نیز به آب فشار وارد کرده و فاضلاب به ساختمان برمی گردد؛
  بنابراین اجزای فاضلاب ساختمان مانند سینک، توالت، روشویی و… همگی دارای لوله ونت هستند تا این فشار را تخلیه کنند.

  در شکل زیر می بینید هوایی که از طریق ونت وارد لوله ها می شود (air drawn into system)،
  باعث راحت تر جاری شدن فاضلاب حاوی هوا (air entrainment) در لوله ها می گردد.

  نحوه عملکرد ونت چیست؟

  3# ارتباط ترپ با ونت چیست؟

  هرکدام از اجزای لوله کشی ساختمان مانند سیفون، روشویی، ظرفشویی و… دارای ترپ (Trap) یا تله هستند.

  این ترپ ها به دلیل خم بودن آب را به دام می اندازند و
  با ثابت ماندن آب در آن ها از ورود گازهای مضر به ساختمان جلوگیری می شود.

  خط افتادن روی صفحه تلویزیون ال سی دی و ال ای دی

  خط افتادن روی صفحه تلویزیون ال سی دی و ال ای دی

  خط افتادن روی صفحه تلویزیون ال ای دی و ال سی دی، یکی از ایرادات رایجی است که ممکن است برای تلویزیون شما بوجود بیاید. از آنجایی که تلویزیون یکی از وسایل پرکاربرد زندگی است و در طول روز، زمان جزئیات کانال افقی زیادی را روشن و در حال کار کردن است، به همین دلیل بیشتر دچار خرابی و مشکل می‌شود.

  در این مقاله می خواهیم علت ظاهر شدن خطوط افقی و خطوط عمودی روی تلویزیون را بررسی کنیم و ببینیم چه کارهایی برای عیب‌یابی و تعمیر تلویزیون در این شرایط و چه روشهایی برای برطرف کردن مشکل خط افتادن روی صفحه تلویزیون وجود دارد.

  از برترین متخصصین شهرتان رایگان قیمت بگیرید، با آن ها چت کنید و بهترین را انتخاب کنید.

  ثبت سفارش تعمیر تلویزیون

  علت ظاهر شدن خطوط افقی و خطوط عمودی روی تلویزیون

  این خطوط ممکن است به صورت افقی، عمودی و یا به صورت مورب پدید آیند. در برخی مواقع رنگی و یا سیاه و سفید هستند و در هر جایی از تصویر تلویزیون ظاهر می‌شوند، اما به طور کلی این خطوط به هر شکلی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شوند، نشان دهنده اشکال در دریافت و یا پخش درست تصویر می‌باشند.ایرادت پیش آمده در وضعیت بک لایت تلویزیون که با نیاز به تعمیر فلت تلویزیون و عیب یابی و تعمیر برد تلویزیون همراه بوده می‌تواند دلیل بروز این قبیل اشکالات در دریافت تصویر باشد.

  در لیست خدمات تعمیر تلویزیون ال جی، سرویس و عیب یابی تلویزیون سامسونگ، بررسی و تعمیر تلویزیون سونی، خدمات تعمیر تلویزیون ایکس ویژن، موارد تعمیر تلویزیون پلاسما، تعمیر پس از عیب یابی تلویزیون پاناسونیک و سایر برندها علت ظاهر شدن خطوط افقی در تلویزیون مورد بررسی قرار گرفته که درصد بالایی دلیل بروز آن را تجمع ذرات گرد و غبار در کابل گیرنده‌ها و ایرادات فنی ناشی از شل شدن اتصالات است.

  خط افتادن روی صفحه تلویزیون

  اگر این مشکلات فنی جدی باشد، به احتمال زیاد قابل تعمیر نیستند و باید تعویض گردند یادتان باشد که در مواقع اینچنینی بهتر است که شما از یک متخصص تعمیر تلویزیون حرفه‌ای و کاربلد کمک بگیرید.در ادامه به شرح دلایلی که ممکن است موجب پیدا شدن خطوط عمودی و خطوط افقی روی تلویزیون شوند، می‌پردازیم.

  ظاهر شدن خطوط افقی روی تلویزیون در اثر ضربه و شکستگی پنل تلویزیون

  اگر به هر دلیلی مثلا برخورد توپ و . پنل تلویزیون شما دچار ضربه یا شکستگی شده باشد، خطوط به صورت عمودی و یا افقی بر روی صفحه ظاهر می‌شود. یکی از دلایل خط افتادن روی صفحه تلویزیون به دلیل ضربه خوردن و شکستگی پنل تلویزیون است.

  در این مواقع یا باید تلویزیون جدید بخرید یا پنل تلویزیون خود را عوض کنید که تعویض آن هزینه زیادی برای شما دارد ( حدود 80% قیمت یک تلویزیون نو) و همچنین در حال حاضر به دلیل نبود قطعات، تعویض پنل تلویزیون قابل انجام نیست.

  آب‌خوردگی پنل تلویزیون

  اگر تلویزیون شما خیس شده باشد یا اصطلاحا، پنل آبخورده باشد؛ شما خطوطی عمودی و افقی در کل صفحه می‌بینید. تعمیر تلویزیون آبخورده تحت نظارت یک فرد متخصص امکان پذیر است. به هیچ عنوان سعی نکنید که خودسرانه دست به تعمیر آن بزنید، زیرا قطعات تلویزیون بسیار حساس هستند.

  بسیاری از افراد فکر می‌کنند که این خیس شدن پنل فقط بر اثر مقدار زیادی آب بوجود می‌آید؛ اما این فکر اشتباه است. پنل شما می‌تواند بر اثر تمیز کردن صفحه تلویزیون با مقدار کمی شیشه پاک کن از فاصله کم هم، جزئیات کانال افقی دچار آبخوردگی شود. بهترین کار این است که صفحه تلویزیون خود را با یک دستمال خشک، خیلی آرام و از یک جهت تمیز کنید و در صورت لزوم، خود دستمال را مقداری نمدار کنید.

  خطوط عمودی روی تلویزیون در اثر آبخوردگی

  حجم بالایی از درخواست ثبت تعمیر صفحه نمایش و بک لایت از سمت کاربران برای تعمیر تلویزیون شارپ، خدمات تعمیر تلویزیون صنام، رفع ایرادات و تعمیر تلویزیون هایسنس، سرویس و تعمیرات تلویزیون پروجکشن، خطایابی و تعمیرات تلویزیون توشیبا، بررسی جدول عیب یابی تلویزیون سونی، رفع مشکلات تلویزیون اسنوا، برطرف کردن مشکلات تلویزیون دوو و سایر برندها برای رفع این مشکل در تصویر انواع تلویزیون است.

  ظاهر شدن خطوط رنگی روی صفحه در اثر گرد و غبار

  اگر گرد و غبار از طریق شکاف‌های موجود در عقب تلویزیون وارد شود، باعث بروز مشکلاتی از قبیل ظاهر شدن خطوط رنگی روی صفحه تلویزیون می‌شود. شما باید همیشه و به طور منظم، گردگیری کردن پشت دستگاه را انجام دهید تا دستگاه دچار مشکل نشود. اگر این کار را انجام ندهید، بعد از بروز این مشکل، گردگیری و تمیز کردن دیگر کارایی ندارد.

  در کنار ایراداتی مثل چشمک زدن چراغ تلویزیون در ناحیه سخت افزاری و عدم شناسایی هارد اکسترنال بعد از اتصال به تلویزیون در بخش اتصالات پنل تلویزیون و نحوه اتصال سینما خانگی به تلویزیون دسترسی به علت دریافت تصویر بی کیفیت و با بهم ریختگی پیکسل‌ها از اهمیت بالایی در نگهداری صحیح از این وسیله برخوردار است.

  استفاده طولانی مدت از تلویزیون

  یکی از دلایلی که باعث خط افتادن روی صفحه تلویزیون می‌شود، استفاده نامناسب و طولانی مدت از تلویزیون است. پیشنهاد می‌شود که روزانه بیشتر از 8 ساعت از تلویزیون استفاده نشود زیرا که قطعات آن داغ کرده و باعث خرابی تلویزیون می‌شود؛ پنل اصلی، بیشترین درصد خرابی را در دیگر قطعات تلویزیون دارد.

  ظاهر شدن خطوط عمودی و افقی در بعضی کانالها

  وقتی با مشکل پیدا شدن خطوط عمودی روی تلویزیون روبرو می‌شوید، ابتدا چک کنید ببینید که این خطوط روی تمام کانال‌ها ظاهر می‌شوند و یا مختص چند کانال می‌شود؛ اگر در بعضی از کانالها این خطوط را می‌بینید باید بدانید که این مسئله مربوط به دریافت سیگنال ضعیف در این کانال‌هاست و ربطی به مشکلات سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری ندارد. در این مواقع شما باید با روشهای زیر سعی کنید سیگنال کانال را قوی کنید که در صورت درست نشدن، قطعا ضعیف بودن سیگنال از خود گیرنده است.

  اول از هر چیز شما باید قدرت کانال سیگنال خود را از طریق مسیر روبرو بررسی کنید. Settings > Channels > Manual Tuning

  اگر قدرت سیگنال ضعیف بود، جزئیات کانال افقی باید سالم بودن آنتن را بررسی و بعد آنتن را تنظیم کنید تا سیگنال به خوبی برقرارشود. اما اگر سیگنال قوی باشد، مشکل از گیرنده و مشکلاتی فنی آنهاست و به تنظیمات تلویزیون مربوط نمی‌شود.

  حالا اگر از گیرنده‌های دیجیتال استفاده می‌کنید، با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی، بررسی کنید که آیا چیزی مانع عبور سیگنال گیرنده دیجیتال می‌شود یا نه. همچنین گیرنده را از برق جدا کنید تا حافظه آن پاک شود، سپس دوباره آن را به برق متصل کرده و دوباره امتحان کنید. به احتمال زیاد مشکل پیدا شدن خطوط افقی روی تلویزیون حل می‌شود.

  ظاهر شدن خطوط عمودی و خطوط افقی روی تلویزیون

  ظاهر شدن خطوط در همه کانالها و ورودی‌ها

  بعد از اینکه تمام کانالها را چک کردید؛ حالا باید چک کنید و ببینید که این خطوط در تمام ورودی‌ها هم وجود دارد، اگر این چنین بود باید یک تست تصویر انجام دهید.( مسیر انجام تست تصویر در تلویزیون‌های مختلف متفاوت است)

  در حین کانال یابی و تعویض کانال‌ها اگر با مشکل قطعی ارتباط کنترل با تلویزیون مواجه شدید می‌توانید در صورت تجهیز بودن تلویزیون و گوشی موبایلتان به فناوری‌های روز از قابلیت کنترل تلویزیون با گوشی برای انجام این کار بهرمند شوید.

  اگر خطوط در حین تست تصویر هم ظاهر شدند، به احتمال زیاد ایراد از خود تلویزیون است و نیاز به یک متخصص کاربلد برای تعمیر دارد. اما برای اینکه متوجه شوید که ایراد از نرم‌افزار است یا سخت‌افزار بهتر است که قبل از تعمیر، تلویزیون را از طریق مراحل زیر به تنظیمات کارخانه برگردانید و مجددا راه‌اندازی کنید.

  Settings > General Reset to Initial Settings

  اگر خطوط در همه کانالها ظاهر شود اما در ورودی‌های دیگر دیده نشود

  گاهی اوقات خطوط در همه کانالها ظاهرمی‌شود ولی در ورودی‌های دیگر نه؛ در این صورت ممکن است ایراد از دستگاه گیرنده، آنتن، دستگاه گیرنده ی دیجیتال، کابلی که از آن برای اتصال به این دستگاه استفاده کرده اید و یا برد ورودی که در داخل تلویزیون شما قرار دارد باشد.این ایرادات برخی مواقع بر روی پخش زیرنویس در تلویزیون تاثیر می‌گذارد.

  ابتدا یک کابل سالم دیگر را امتحان کنید. یعنی هم سیم هم محوری که از دیوار به گیرنده یا مستقیماً به خود تلویزیون متصل می شود و هم سیمی که از گیرنده به تلویزیون وصل می شود که معمولاً از نوع HDMI است را عوض کنیدیا نسبت به تعمیر پورت hdmi تلویزیون اقدام کنید. اگر با انجام این کار مشکل همچنان ادامه داشت باید یک گیرنده و یا آنتن جدید تهیه کنید.

  اتصالات شل و نامناسب

  اگر خطوطی که روی صفحه تلویزیون ظاهر می‌شوند، کم باشند و همیشه و به طور دائم دیده نشوند، مشکل از شل بودن کابل ویدئو است که بر اثر جا‌به‌جا شدن و ضربه خوردن شل شده است. در این صورت شما با محکم کردن کابل یا در صورت لزوم تعویض آن می‌توانید این مشکل را برطرف کنید.

  مواردی همانند اتصال لپ تاپ به تلویزیون یا قابلیت‌هایی مثل اتصال گوشی به تلویزیون قدیمی در صورت استفاده از کابل گاها تحت تاثیر این قبیل ایرادت با مشکلاتی همراه است.

  خرابی برد T-CON و خط افتادن روی صفحه تلویزیون

  اگر خطوط ظاهر شده به صورت خطوط عمودی رنگی و سراسری از بالا به جزئیات کانال افقی پایین است، مشکل پیش آمده از برد t-con است که می‌تواند ناشی از سیم کشی ضعیف کابل، شل بودن برد، اتصال برد کنترل، آسیب دیدن صفحه یا خرابی برد (T-Con) باشد.برخی مواقع بروز ایرادات مشابهی مثل علت قطع شدن صدای گیرنده دیجیتال خرابی این قطعه ارتباط دارد.

  به طور کلی در تلویزیونهای LED و LCD ، پیکسلهای پنل که در واقع کوچکترین اجزاء تشکیل دهنده پنل هستند به صورت عمودی تحت تاثیر سیگنالهای تصویر قرار می گیرند، در واقع اطلاعات تصویر بعد از پردازش در برد t- con به برد آدرس ( که در ساختار بیشتر تلویزیونها در زیر پنل تلویزیون قرار دارد ) وارد می شود و بوسیله فلتهای پنل در خطوط عمودی تقسیم و به پنل وارد می شود و اگر اطلاعاتی که یک خط را تحت تاثیر قرار می دهد به هر علتی قطع شود پیکسلهای آن خط تصویری درست تغذیه نمی شوند و به صورت خطوط رنگی و یا سیاه جزئیات کانال افقی رنگ دیده می شوند، که تنها راه حل تعویض یا تعمیر برد t-con است.

  اگر بعد از ظاهر شدن خطوط با زدن ضربه به پشت تلویزیون، این مشکل برطرف شد؛ در واقع برد شما شل است و باید تلویزیون را باز کنید و برد t-con را محکم کنید وگرنه ضربه زدن، جزئیات کانال افقی تلویزیون شما را به صورت موقتی درست می‌کند.

  در "خدمت از ما" به بهترین متخصصین تعمیر تلویزیون در شهر خود دسترسی دارید.

  مشاهده متخصصین تعمیر تلویزیون

  در این مقاله اطلاعاتی درباره علت‌های ظاهر شدن خط عمودی روی صفحه تلویزیون LED و LCD را در اختیار شما قرار دادیم و همچنین روش هایی برای عیب‌یابی و بر طرف کردن خطوط افقی روی تلویزیون را با هم بررسی کردیم، اما بهتر است که در این اوضاع اقتصادی که هم هزینه تعمیرات و هم هزینه خرید تلویزیون زیاد شده است بیشتر مراقب تلویزیون خود باشید و در صورت نیاز حتما از یک متخصص کاربلد کمک بگیرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.