روش های تقسیم سود


روش قیمت بازار

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سياست های تقسيم سود ، دلايل و روشهای پرداخت سود سهام (فصل دوم)

ادبیات نظری سياست های تقسيم سود,پیشینه تحقیق سياست های تقسيم سود,دلايل و,دلايل و روشهای پرداخت سود سهام,فصل دوم پایان نامه سياست های تقسيم سود,مبانی نظری سياست های تقسيم سود
دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سياست های تقسيم سود ، دلايل و روشهای پرداخت سود سهام (فصل دوم) از سایت

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سياست های تقسيم سود ، دلايل و روشهای پرداخت سود سهام (فصل دوم پایان نامه)در 67 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.مشخصات محصول:توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامهتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)کاربردهای مطلب:منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهیقسمتهایی از مبانی نظری:مقدمههر تحقيق علمي نياز به مطالعه کارهاي پیشینیان و بررسي نتايج و دستاوردهاي آنان و مباني تئوريک در مورد موضوع مربوطه دارد که در روش تحقيق به اين مرحله بررسي ادبيات تحقيق مي گويند. در اين پايان نامه نيز تلاش شده تا کليه پايان نامه ها و تحقيقات داخلي در زمينه تقسيم سود به طور دقيق مورد مطالعه قرار گيرد که قطعاً در غناي پايان نامه بي تاثير نخواهد بود . در اين فصل ابتدا مجموعه اي از اصول و مباني تئوريک تقسيم سود که با استفاده از کتب و مقالات فارسي و انگليسي تهيه شده اند ارائه مي گردد ، سپس چکيده اي از تحقيقات و پايان نامه هاي انجام شده در اين مورد ذکر مي شود.محدوديت ها وعوامل موثر بر سياست هاي تقسيم سود شرکت ها براي تعيين ميزان سود تقسيمي خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانوني ، عوامل و محدوديت هاي ديگري را نيز بايد در نظر بگيرندکه مهمترين آنها عبارتند از(دستگیر،محسن ، 1387،45)وضعيت نقدينگياز آنجا که سود نقدي مبين خروج وجه نقد از شرکت است ، هر چه وضعيت نقدينگي شرکت بهتر باشد شرکت توانايي بيشتري در پرداخت سود خواهد داشت . وجود سود به تنهايي دليلي براي تقسيم آن نيست بلکه بايد نقدينگي کافي نيز وجود داشته باشد شرکتي که سود آور و در حال توسعه است ، چون وجوه نقد خود را در دارايي هاي ثابت سرمايه گذاري مي نمايد ، ممکن است نقدينگي کافي نداشته باشد. به همين علت برخي شرکت هابه دليل عدم نقدينگي کافي اقدام به کاهش سود تقسيمي خود مي نمايندو يا نسبت به استقراض از موسسات تامين مالي اقدام مي نمايند که سود تقسيمي خود را در همان سطح قبلي حفظ نمايند تا اينکه سهامداران کاهش سود تقسيمي را نشانه عدم سود آوري شرکت در آينده تصور نکنند. دسترسی شرکت ها به بازار های پول وسرمایههر چه توانايي شرکت ها درگرفتن وام و تامين نقدينگي از طريقي بدهي بيشتر باشد، انعطاف پذيري آنها در پرداخت سود سهام بيشتر خواهد بود. توانايي اخذ وام ممکن است از طريق صدور اوراق قرضه ويا مراجعه به بازار سرمايه باشد، هر چه شرکت بزرگتر و سازمان يافته تر باشد دسترسي بيشتري به بازارهاي سرمايه دارد ، در ضمن هر چه توانايي شرکت درگرفتن وام و تامين وجوه از طريق بدهي بيشتر باشد انعطاف پذيري آن در پرداخت سود سهام نيز بيشتر خواهد بود.قسمتی از پیشینه تحقیق:تحقيقات بسياري در مورد اينکه سود هاي تقسيمي حاوي چه اطلاعات مفيدي هستند صورت گرفته است اما در هر حال توافق عمومي و اتفاق نظر کمي در اين مورد صورت گرفته است به عنوان مثال مدل هاي تئوريکي توسط باتاچاريا (1979) ميلر و روک (1985) بيانگر اين موضوع مي باشد که تغيير در سياست سود تقسيمي اطلاعاتي را در مورد جريانات وجه نقد آتي منتقل مي نمايد (مثلاً افزايش يا کاهش سود تقسيمي اطلاعاتي را در مورد افزايش يا کاهش جريانات نقدي آتي را منتقل مي نمايد) .مارک ليپسون (1988 ) شواهدي يافت که سود تقسيمي علامت دهنده مناسبي از وضعيت سودآوري آينده شرکت مي باشد و مديريت اقدام به تقسیم سود نمی کند مگر تا زمانيکه مطمئن شود سود تقسيمي از محل در آمدهاي آتي مي تواند در همين سطح حفظ شود.واتس (1973) و گوندز (1978) هيچ مدرکي مبنی بر اینکه که تغيير غير منتظره در سود تقسيمي داراي محتواي اطلاعاتي جديدي در خصوص درآمد آينده شرکت باشدپیدا نکرده اند. بنارتزي ميچالي و تالر (1997) گزارش کردند که افزايش درآمد شرکت هايي که در گذشته افزايش سود تقسيمي داشته اند دائمي تر از شرکت هايي است که سود تقسيمي خود را متناسب با افزايش در آمد اضافه ننموده بودند اسکيوت و مولينز (1983 ) و هيلي و پالپو همبستگي مثبت کمي را بين شروع سود تقسيمي وسود آوري آتي شرکت يافتند ميچالي ، تالر ومک (1995) اعلام کردند که پس از برقراري سود تقسيمي ، تا 3 سال پس از اعلام سود تقسيمي بازده مثبت مشاهده گرديد.فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:1-2)مقدمه 2-2)محدوديت ها وعوامل موثر بر سياست هاي تقسيم سود 1-2-2)وضعيت نقدينگي 1-2-2) دسترسی شرکت ها به بازار های پول وسرمایه 3-2-2)محدوديت هاي قرار دادهاي استقراض 4-2-2)محدوديت هاي قانوني 5-2-2)سود آوري و فرصت هاي سرمايه گذاري 6-2-2)ماليات 7 -2-2)نياز سهامداران 3-2)دلايل پرداخت سود سهام 4-2)روشهاي پرداخت سود سهام 1-4-2)پرداخت سود سهام به صورت وجه نقد 2-4-2)سود سهمي 5-2)شيوه پرداخت سود سهام در ايران 6-2)سياست های متداول تقسيم سود 1-6-2 )نسبت سود تقسيمی ثابت 2-6-2)پرداخت سود ثابت 3-6-2)پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه يک مبلغ اضافی 7-2)نظريه های مختلف درباره سياست پرداخت سود سهام 8-2)مکاتب فکري در مورد تقسيم سود 1-8-2)نظريه ارتباط سياست هاي تقسيم سود با قيمت سهام 2-8-2)فرضيه نامربوطي سود سهام ـ فرضيه موديلياني و ميلر 9 -2)فرضيه علامت دهي سود سهام 10-2)بازده 1-10-2)انواع بازده 1-1-10-2)بازده کمی 2-1-10-2 ) بازده کیفی 2-10-2) نرخ بازده مورد انتظار ونرخ بازده واقعی 1-2-10-2)نرخ بازده مورد انتظار 2-2-10-2)نرخ بازده واقعی سهام (روش اول ) 3-2-10-2)نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم ) 11-2)بازده وریسک مجموعه اوراق بهادار ( پرتفوی ) 12-2) ارزش اطلا عات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران 13-2) الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وبازده مورد انتظار 14-2) بررسي تجربيات گذشته 1-14-2)تحقیقات خارجی 1-1-14-2) تحقيقات لينتنر 2-1-14-2)تحقيق علامت‌دهي با سودهاي تقسيمي 3-1-14-2 )خلاصه تحقيق چون ـ چياچنگ، پراوين كومار، كا. سيوارا ماكريشنان 2-14-2) تحقيقات داخلي 1-2-14-2) تحقیقات دکتر علی جهانخانی و محسن صمد زاده 2-2-14-2) تحقیقات دکتر ایرج نو روش وکوروش امانی 3-2-14-2) دکتر نقی بهرام فر وتحقیقات کاوه مهرانیمنابعپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

برچسب ها:
ادبیات نظری سياست های تقسيم سود دلايل و روشهای پرداخت سود سهام مبانی نظری سياست های تقسيم سود دلايل و روشهای پرداخت سود سهام فصل دوم پایان نامه سياست های تقسيم سود دلايل و روشهای پرداخت سود سهام پیشینه تحقیق سياست های تقسيم سود دلايل و

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سياست های تقسيم سود ، دلايل و روشهای پرداخت سود سهام (فصل دوم پایان نامه)در 67 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI

پرسشنامه فرسودگی شغلی,پرسشنامه فرسودگی شغلی کارکنان,پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد,پرسشنامه فرسودگی شغلی معلمان,تفسیر پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش,دانلود پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی,دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد,فرسودگی شغلی دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه…

دانلود پاورپوینت باموضوع پيوند اعضاء

دانلود پاورپوینت باموضوع پيوند اعضاء برچسب ها: شرایط پیوند اعضاپیوند اعضا چیستتاریخچه پیوند اعضا در جهاناعضای قابل پیوند بدنپیوند آلوگرافتتعریف پیوند اعضاشرایط عضویت اهدا اعضاپیوند اعضا ویکی پدیا رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت باموضوع پيوند اعضاء دسته بندي :…

دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی دانشکده معماری،گرافیک و عکاسی

برنامه فیزیکی طراحی دانشکده معماری,دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی دانشکده معماری,طراحی دانشکده معماری گرافیک و عکاسی,ظوابط و استانداردهای طراحی دانشکده معماری گرافیک و عکاسی,گرافیک و عکاسی,مطالعات معماری طراحی دانشکده معماری گرافیک و عکاسی دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و…

پاورپوینت بررسی قانون حفاظت محیط زیست

ppt,ارزیابی اثرات زیست محیطی,اسناد بين المللي حقوق محيط زيست,پاورپوینت قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست,پاورپوینت محیط زیست,تعریف حفاظت محیط زیست,حفاظت محیط زیست,دانلود تحقیق رشته علوم اجتماعی,قانون محیط زیست,وظایف سازمان حفاظت محیط زیست دانلود فایل اصلی پاورپوینت بررسی قانون حفاظت محیط…

ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ر

ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ر برچسب ها: پیان نامه ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(رپروژه ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگو

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگو برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگومبانی نظری رابطه توانمندی ایگوادبیات نظری رابطه توانمندی ایگو سبک‌های دفاعیمقالات مرتبط با توانمندی ایگوپرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو (PIES)…

طرز تشکیل و سير تحول شهرهاي نوپا

شهرهای نوپا دانلود فایل اصلی طرز تشکیل و سير تحول شهرهاي نوپا از سایت دانلود فایل تحقیق طرز تشکیل و سير تحول شهرهاي نوپا در حجم 133 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن…

پاور پوینت قرائت عربی 2

پاور پوینت قرائت عربی 2 برچسب ها: عبارات ابیات عربی درس رفتن به سایت اصلی پاور پوینت قرائت عربی 2 دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل روش های تقسیم سود نام درس: قرائت عربی (1) رشته زبان و ادبیات…

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی برچسب ها: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی دسته بندي : ریاضی…

پاورپوینت جنبه هاي اخلاقي دارو درماني كودكان

پاورپوینت جنبه هاي اخلاقي دارو درماني كودكان برچسب ها: پاورپوینت جنبه هاي اخلاقي دارو درماني كودكان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جنبه هاي اخلاقي دارو درماني كودكان دسته بندي : بهداست محیط جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت…

برآورد عوامل فشار روانی شغلي مديران آموزشي مدارس شیراز

فشارروانی دانلود فایل اصلی برآورد عوامل فشار روانی شغلي مديران آموزشي مدارس شیراز از سایت دانلود فایل تحقیق برآورد عوامل فشار روانی شغلي مديران آموزشي مدارس شیراز در حجم 107 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با…

پاورپوینت حفاظت نظاميان در شرايط جغرافيايي مختلف در مقابل نیش حشرات

پاورپوینت حفاظت نظاميان در شرايط جغرافيايي مختلف در مقابل نیش حشرات برچسب ها: حفاظت نظاميان در شرايط جغرافيايي مختلف در مقابل نیش حشراتوفور بندپایانراﻫﻨﻤﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﺰش ﻣﺎرﮔﺰﯾﺪحقیق در مورد استراتژي جهاني حفاظتنیش حشرات رفتن به سایت اصلی…

دانلود طرح توجیهی تولید قایق فایبر گلاس

پروؤه کارافرینی تولید قایق های فایبرگلاس,دانلود طرح توجیهی قایق فایبر گلاس,طرح توجیهی تولید قایق,طرح توجیهی تولید قایق فایبرگلاس,طرح توجیهی ساخت قایق,طرح تولید قایق فایبرگلاس,طرح کسب و کار تولید قایق,کارآفرینی کارگاه روش های تقسیم سود تولید قایق فایبر گلاس دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی…

رساله معماری طراحی خانه علوم وفن آوری(باشگاه دانش پژوهان جوان)

برنامه فیزیکی خانه موسیقی,دانلود پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی,دانلود رساله آماده خانه موسیقی,دانلود رساله خانه موسیقی,دانلود رساله معماری خانه موسیقی,رساله برای کارشناسی معماری,رساله خانه موسیقی,رساله خانه موسیقی د دانلود فایل اصلی رساله معماری طراحی…

دانلود پاورپوینت با موضوع بيمه محصولات كشاورزي

دانلود پاورپوینت با موضوع بيمه محصولات كشاورزي برچسب ها: بيمه محصولات كشاورزي تعرفه بیمه محصولات کشاورزیبیمه محصولات کشاورزی pdfسامانه بیمه کشاورزیزمان واریز بیمه کشاورزی 98جدیدترین اخبار صندوق بیمه کشاورزیسامانه جامع بیمه محصولات کشاورزیپورتال صندوق بیمه کشاورزیتاریخ واریز بیمه کشاورزی رفتن…

تحقیق کاربرد انرژی های نوین و تجدید پذیر

تحقیق کاربرد انرژی های نوین و تجدید پذیر برچسب ها: سازمان انرژی های تجدید پذیرانرژی های تجدید پذیر pdfمقاله انرژی های نوسازمان انرژی های نو و تجدیدپذیر رفتن به سایت اصلی تحقیق کاربرد انرژی های نوین و تجدید پذیر دسته…

مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران

بیمه دانلود فایل اصلی مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران از سایت دانلود فایل تحقیق مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران در حجم 24 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:بازديد…

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش نارسایی هیجانی یا الکسی تیمیا (فصل دوم پایان نامه روانشناسی)

ادبیات نظری روانشناسی,تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نارسایی هیجانی,چارچوب نظری الکسی تیمیا,روانشناسی چارچوب نظری شیوع نارسایی هیجانی,فصل دوم پایان نامه نارسایی هیجانی,مبانی نظری پایان نامه نارسایی هیجانی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش ناگویی خلقی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری…

دانلود پاورپوینت با موضوع شبه پتانسیل

دانلود پاورپوینت با موضوع شبه پتانسیل برچسب ها: پاورپوینت شبه پتانسیلپاورپوینت شبه پتانسیلروش هاي توليد شبه پتانسيلشبه پتانسيل هاي نیمه موضعيشبه پتانسيل اتمي شبه پتانسيل بلوريپتانسیل یعنی چهمفهوم پتانسیلانواع پتانسیلپتانسیل چیستپتانسیل الکتریکیمفهوم انرژی پتانسیلفرمول انرژی رفتن به سایت اصلی دانلود…

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور-پایان نامه رشته روانشناسی

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور-پایان نامه رشته روانشناسی برچسب ها: طلاق نیشابورروحی عاطفی اجتماعیرابطه زناشویی رفتن به سایت اصلی اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور-پایان نامه رشته روانشناسی دسته بندي :…

بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار برتعهد سازمانی ونقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار برتعهد سازمانی ونقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برچسب ها: رهبری خدمتگزار تعهد سازمانی اعتماد کارکنان به مدیرانپایان نامه بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار برتعهد سازمانی ونقش میانجی اعتماد به مدیران…

دانلود پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم یا ASSQ

بیماری اختلالات طیف اتیسم,پرسشنامه استاندارد اختلالات طیف اتیسم,پرسشنامه استاندارد سنجش دامنه اتیسم یا ASSQ اهلر و گیلبرگ,پرسشنامه اوتیسم,پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم یا ASSQ,سنجش دامنه اتیسم یا ASSQ,مقیاس سنجش دامنه اتیسم یا ASSQ,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه سنجش دامنه…

دانلود مقاله بررسی نقش غنی و زیبای فضای سبز در جامعه سنتی

بررسی نقش غنی و زیبای فضای سبز در جام,پایان نامه بررسی نقش غنی و زیبای فضای سبز در جامعه سنتی,پروژه بررسی نقش غنی و زیبای فضای سبز در جامعه سنتی,تحقیق بررسی نقش غنی و زیبای فضای سبز در جامعه سنتی,مقاله…

پاورپوینت ديوار آكوستيك

پاورپوینت ديوار آكوستيك برچسب ها: ديوار آكوستيكدیوار آکوستیک برای منزلقیمت صداگیر دیوارپنل آکوستیک ارزانصداگیر دیوار آپارتمانفروش اتاقک اکوستیک ارزانپنل آکوستیک دست دوماكوستيكفوم اکوستیک دست دوم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ديوار آكوستيك دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش…

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه فرهنگ و معماری

استانداردهای طراحی خانه فرهنگ و معماری,برنامه فیزیکی طراحی خانه فرهنگ و معماری,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک,رساله معماري طراحی خانه فرهنگ و معماری,طراحی خانه فرهنگ و معماری,مطالعات معماري طراحی خانه فرهنگ و معماری دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات…

روش های تقسیم سود

آموزش تقسیم سود و زیان بین شرکا در شرکت تجاری

آموزش تقسیم سود و زیان بین شرکا در شرکت تجاری

یکی از مهم‌ترین دلایل تأسیس شرکتهای تجاری، کسب سود است؛ در این میان ممکن است، شرکت دچار خسارت و ضرر شود. آموزش تقسیم سود و زیان بین شرکا در شرکت تجاری یکی مسائل مهمی است، که صاحبان کمپانی‌های مدنی و تجاری، باید نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشند. اشخاص حقوقی در اکثر مواقع، برای اینکه مشکلی برای آنها در زمینه تقسیم سود زیان پیش نیاید، از یک مشاور حقوقی، در این زمینه بهره می‌برند. آکادمی کلهر ، یکی از مؤسسات حقوقی معتبر است، که توانسته در زمینه آموزش ثبت شرکت در قزوین، برای مراجعان خواهان ثبت شرکت و همچنین پیگیری انواع پرونده‌های حقوقی، در زمینه مسائل شرکتها بسیار موفق عمل کند.

تعریف شرکت تجاری

کمپانی‌های تجاری، پس از ثبت شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند. شرکت تجاری میان دو یا چند نفر تشکیل شده، که با انجام انواع فعالیت‌های تجاری، هر سهم یا سودی را که به‌دست می‌آورند و حتی در صورت بروز ضرور و زیان همه را، به‌صورت عادلانه میان خود تقسیم می‌کنند.

انواع شرکت‌های تجاری ایران

در ماده 20 قانون تجارت، انواع شرکت‌های تجاری را به 7 نوع به شرح زیر تقسیم می‌کنند:

 • شرکت سهامی که خود به دو نوع، سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می‌شود.
 • شرکت مختلط غیرسهامی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف

تفاوت میان شرکت تجاری با مؤسسات غیر تجاری

براساس قانون، در تشکیلات تجاری و غیر تجاری، موضوعی که سبب جدایی این دو با یکدیگر است، این است که اگر تشکیل گروه، براساس جنبه‌های معنوی، علمی و هنری یا ادبی باشد، در واقع یک مؤسسه غیر تجاری را تشکیل داده‌اند و اعضای آن سودی را که از این راه به‌دست می‌آورند، به عنوان دستمزد میان اعضاء تقسیم می‌نمایند. اگر فعالیت گروه جنبه علمی و ادبی و.. نداشته باشد، یک تشکیل تجاری است، که براساس رسیدن به سود و تقسیم آن به‌وجود آمده است، که همان شرکت‌های تجاری محسوب می‌شوند. این شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی بوده، که باید تقسیم سود و زیان آن طبق مواردی انجام شود، که در قانون تجارت بیان شده است.

تقسیم سود و زیان شرکت تجاری در اساسنامه

چگونگی تقسیم سود و زیان میان شرکاء، بستگی به نوع توافق آنها دارد، که این توافق در اساسنامه ذکر می‌شود. در مرحله اول باید، براساس مقرارت خاص اساسنامه یا شرکت نامه توجه داشت، تا بتوان موارد پیش بینی شده شرکاء را در آن ذکر کرد. مثلاً ماده 108 قانون تجارت، ذکر این موارد فقط در اساسنامه مجاز شمرده، اما بنظر می‌رسد که شرکاء می‌توانند، در شرکت نامه هم از این تقسیم نام ببرند.

تقسیم سود در شرکت

سود به معنی دارایی است، که به دارای‌های موجود در کمپانی افزوده شده، که با در نظر داشتن مسائل حقوقی، حتی صرفه جویی هم ممکن است، سود تلقی شود. تقسیم سود معمولاً براساس سرمایه شرکاء و سهام آنها تعیین می‌شود.

تقسیم سود میان شرکای شرکت تجاری

سود در شرکت به معنی دارایی است، که به دارایی‌های موجود شرکاء در شرکت افزوده می‌گردد، حتی از لحاظ حقوقی هم صرفه جویی ممکن است، به عنوان سود تلقی شود. مثلاً در قانون کشور فرانسه، تعیین شده که اگر شرکتی جهت صرفه جویی در هزینه‌ها تأسیس شود، می‌توان عنوان شرکت تجاری داشته باشد. در واقع جلوگیری از کم شدن سرمایه، خود نوعی سود محسوب می‌گردد، سود باید میان شرکاء تقسیم شود. در گذشته کسب سود، مهم‌ترین عامل برای ایجاد تفاوت میان، مؤسسه تجاری با غیر تجاری بود.

تقسیم سود در شرکت تجاری

تقسیم سود بنابر قانون تجارت و قانون مدنی، به نسبت سرمایه انجام می‌شود. اما شرکاء در شرکتهای تجاری می‌توانند، این نسبت را به هم بزنند. تنها در صورتی می‌توان، برای شریکی حق سود بیشتر قائل شد، که عملی از طرف او انجام گرفته باشد.

سهیم شدن تمامی شرکاء در سود شرکت

سهیم شدن تمامی شرکاء، در سود شرکت یکی از شرط‌های اساسی، در زمان تأسیس کمپانی محسوب می‌شود به این صورت که شرکاء نمی‌توانند، طبق توافق خود سود زیادی به چند نفر تعلق بگیرد و یک یا چند نفر دیگر سودی خیلی کم و یا در حد صفر داشته باشند. طبق قوانین شرکت‌های سهامی، این افزایش سهم سود شرکاء، براساس میزان سرمایه و در چهارچوب سهامی دارند، به آنها تعلق می‌گیرد. ممکن است یکی از امتیازات کسب سود ممتاز در این نوع از کمپانی‌ها، داشتن امتیاز دو یا چند رأی یا کسب سود بیشتر باشد.

تقسیم زیان در شرکت تجاری

تقسیم زیان در کمپانی‌های تجاری، براساس سرمایه شرکاء و بر عهده آنها است. نحوه تقسیم زیان در شرکت‌های تجاری، طبق توافق طرفین انجام می‌شود، طوری‌که دریافت این زیان، باید بر اساس توافق دو طرف بوده و توجیه منطقی برای آن داشته باشند. با در نظر داشتن این امر، احتمال متضرر شدن یک یا چند شریک، به صفر خواهد رسید. براساس حقوق مدنی، تقسیم زیان هم می‌تواند، طبق سرمایه نباشد، اما می‌توان سود را با در نظر داشتن سرمایه هر کدام از شرکاء تقسیم کرد.

تقسم سود و زیان در انواع شرکت‌ها، جزء ارکان اصلی کمپانی است و اصل را بر این قرار می‌دهند، که تقسیم سود و زیان انواع مختلف کمپانی و در روابط خصوصی شرکاء، بنابر اندازه سهام اشخاص در نظر گرفته می‌شود. اما به دلیل اهمیت شراکت در کمپانی‌ها، توافق شرکاء با هم در نحوه تقسیم سود و زیان می‌تواند مؤثر باشد. اما براساس قانون، قائل شدن سهم سود بیشتر برای بعضی از شرکاء، بدون اینکه فعالیت یا عمل اضافه‌ای را برای کمپانی انجام داده باشند، از نظر قانونی این عمل باطل است. هر نوع شرایطی که خارج از قوانین تقسیم سود و زیان شرکت‌ها باشد، به هر نحوی باطل خواهد بود. بنابراین باید با در نظر داشتن قانون و محدودیت شرکاء و توافقات و شروطی که با یکدیگر دارند، تقسیم سود و زیان را مشخص می‌کنند.

آکادمی کلهر مرکز مشاوره حقوقی معتبر شرکت

آکادمی کلهر ، با داشتن کادری متخصص و حرفه‌ای از مشاوران حقوقی، در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش ثبت شرکت و مسائل مربوط به آن، مشغول به فعالیت هستند. این کارشناسان حقوقی، به مراجعان خود انواع مشاوره در مواردی همچون، آموزش ارزش سهام در شرکت تجاری، آموزش تقسیم سود و زیان بین شرکاء در شرکت تجاری، وظایف مدیران در شرکت های تجاری، مشاوره ثبت شرکت آموزش تعیین سود در شرکت تجاری و.. با تسلطی که به قوانین شرکتها دارند آموزش می‌دهند. اگر در مسائل تقسیم سود و زیان شرکت، با مشکل مواجه شدید، بهترین کار مراجعه به یک مشاور حقوقی است، تا هر چه زودتر مانع از سوء استفاده و ضایع شدن حقتان شود. کارشناسان حقوقی آکادمی کلهر ، به‌صورت حضوری، آنلاین و تلفنی، به شما در حل مسائل و مشکلات حقوقی شرکت کمک کرده و بهترین روش های تقسیم سود خدمات مشاوره را به شما ارائه خواهند داد.

تحلیلی بر روشهای تقسیم سود

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 15 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله تحلیلی بر روشهای تقسیم سود

حمید تابلی - دانشیار دانشگاه پیام نور واحد تهران گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

فاطمه درانی - دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

رضا نصیری فر - دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده مقاله :

سود تقسیمی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه سهامداران و پژوهشگران مالی قرار داشته است و با وجود تلاش های بسیار در این زمینه هنوز یکی از مسایل حل نشده در حوزه مالی باقیمانده است. دلایل زیادی برای پرداخت سود نقدی و یا عدم پرداخت آن وجود دارد. کشف و شناسایی عوامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود میتواند برای مدیران شرکت ها و سهامداران مفید واقع شود. پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راه هایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مسقیما بر ثروت سهامداران اثر گذارد. بنابراین ها از اجرای چنین سیاسی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران ایفا می کند. از آن جا که سیاستتقسیم سود تحت تاثیر عوامل مهعددی قرار می گیرد پرداخت تمام سود به سهامداران به معنی به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران نخواهد بود. از آنجا که سود سالانه شرکت به دو بخش تقسیم می گردد یعنی بخشی از آن به عنوان سود سهام داده می شود و بخشی از آن به حساب سود انباشته منظور می گردد هیت مدیره می تواند سیاستهای مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهد

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا AMTM02_099 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

تابلی، حمید و درانی، فاطمه و نصیری فر، رضا،1395،تحلیلی بر روشهای تقسیم سود،دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم،رشت،https://civilica.com/doc/625968


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، تابلی، حمید؛ فاطمه درانی و رضا نصیری فر )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، تابلی؛ درانی و نصیری فر )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • _ اعتمادی، حسین - چالاکی، _ 1384، رابطه بین عملکرد .
 • _ بنی مهد، بهمن - اصغری، علی، 1390، بررسی اثر .
 • _ پورحیدری، امید - دلدار، مصطفی، 1391، بررسی روش های تقسیم سود تاثیر گروه .
 • _ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان .
 • _ رمضانزاده زیدی، غلامرضا، 1388، بررسی عوامل موثر بر سیاست .
 • _ ستایش، محمدحسین - غفاری، محمدجواد، 1388، بررسی سودمندی میزان .
 • _ ستایش، محمدحسین - کاظم نژاد، مصطفی، 1389، بررسی تاثیر .
 • _ مرادی، مهدی - دلدار، مصطفی، 1391، بررسی تاثیر سهامداران .
 • _ معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار، 1389، گزارش آسیب .
 • _ مهرانی، ساسان - تالانه، عبدالرضا، 1377، تقسیم سود در .
 • _ هاشمی، سیدعباس - اخلاقی، حسنعلی، 1389، تاثیر اهرم مالی، .
 • _ قالیباف، حسن، (1386)، مدیریت مالی مفاهیم و کاربردها، انتشارات .
 • Mancinelli, L, and Ozkan, A. (2006). Ownership structure and Dividend .
 • Ronny Manos, Victor Murinde, Christopher J. Green. (2012);، Dividend policy .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

آموزش تقسیم سود سهام در شرکت ها سهامی

در شرکت های سهامی پرداخت سود سهام ، مشروط به وجود سود قابل تقسیم و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تقسیم سود است.طبق قانون تجارت، در صورتی که در مجمع عمومی عادی سالیانه، تقسیم سود تصویب شود، شرکت باید حداکثر ظرف 8 ماه از تاریخ تصویب، DPS را به سهامداران پرداخت کند.

سود هرسهم به سهامداری تعلق می‌گیرد که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت، مالک آن سهم باشد. بنابراین زمان خرید یا فروش سهام ملاک نیست. شما حتی اگر دو روز قبل از برگزاری مجمع، سهام شرکت را بخرید و در زمان برگزاری مجمع، سهامدار شرکت باشید، سود نقدی به شما تعلق می‌گیرد (حتی اگر آنرا فورا پس از بازگشایی سهم بفروشید)

برای محاسبه نرخ بازده ناشی از دریافت سود سهام ،‌ سود تقسیمی سالانه را بر قیمت جاری هر سهم تقسیم می‌کنند.

توزیع منابع شرکت های سهامی بین صاحبان سهام را که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهامرسیده باشد سود سهام نامیده میشود.

سود سهام به 3روش تقسیم می شود که عبارت است از:

سود نقدی

سودی که به صورت مبلغ ریالی یا درصدی از ارزش اسمی تعیین می گردد

نحوه ثبت حسابداری سود نقدی :

ثبت حسابداری در دو مرحله صورت می گیرد الف)هنگام تصویب :یعنی هنگامی که سود سهام اعلام می شودو به تصویب مجمع عمومی می رسد.

ب)تاریخی که مبلغ سود سهام به سهامداران پرداخت می شود

الف)سود سهام انباشته ××

سود سهام پرداختنی ×

ب)سود سهام پرداختنی ××

سود غیر نقدی

پرداخت سود در این روش به صورت مبلغ وریالی صورت نمی گیرد و به شکل مختلف یعنی سر مایه

گذاری اضافه کردن سهام به سهامداران و غیره انجام می شود مبنای ارزش یابی در این روش با

قیمت بازار می باشد.

سود سهام پرداختنی ××

ب)سود سهام پرداختنی ××

سرمایه گذاری کوتاه مدت ××

سود سهمی تقسیم از طریق توزیع سهام بین سهامداران را سود سهمی گویند

تقسیم سود سهمی به دوروش صورت می گیرد به روش قیمت اسمی :اگر سود سهام صادره (تصویب

شده )بیش از 25%باشد مبنای محاسبه قیمت اسمی می شود

روش قیمت بازار

دریافت سود نقدی سهام

دریافت سود نقدی سهام

شرکت های بورسی در هر سال موظفند تا حداکثر 4 ماه پس از سال مالی، مجمع عمومی سالیانه خود را تشکیل دهند و در این مجمع مواردی مانند صورت های مالی و سود نقدی سهام به تصویب می رسد. این شرکت ها در هر سال به ازای هر سهم مقدار مشخصی سود می سازند که از آن به عنوان EPS یاد می شود و معمولا بخشی از این سود در حساب شرکت باقی می ماند و در ترازنامه شرکت در ردیف سود انباشته ثبت می شود. بخش دیگر این سود، به صورت سود نقدی سهام بین سهامداران تقسیم می شود که از آن با عنوان DPS یاد می شود و شرکت وظیفه دارد تا این سود را حداکثر ظرف 8 ماه پس از برگزاری مجمع سالیانه به دست سهامداران برساند. سوالی که پیش می آید این است که این شرکت ها، سود نقدی سهام را چگونه و از طریق چه فرآیندی به سهامداران پرداخت می کنند؟ در ادامه مقاله، به بررسی این موضوع می پردازیم.

نحوه دریافت سود نقدی سهام

نحوه دریافت سود نقدی سهام

همانطور که بیان شد، شرکت در مجمع مقداری سود نقدی تصویب می کند که بین سهامداران تقسیم می شود. اما سهامداران چگونه می توانند این مبلغ را دریافت کنند؟ به طور کلی، شرکت های بورسی از سه روش برای رساندن این وجه به سهامداران استفاده می کنند که در ادامه به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

دریافت از طریق بانک

بسیاری از شرکت ها اعلام می کنند که سهامداران در یک تاریخ مشخص می توانند با مراجعه به شعب یک بانک خاص نسبت به دریافت سود نقدی سهام خود اقدام کنند. این اعلامیه از طریق کدال منتشر می شود و سهامداران با مراجعه به گزارش های شرکت در سایت کدال می توانند این گزارش را مشاهده کنند. این گزارش معمولا تحت عنوان "زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به سال مالی شرکت" در کدال منتشر می شود. البته امکان دارد که مدتی پس از انتشار آن، گزارش دیگری با همین عنوان و با پسوند "اصلاحیه" مجددا در کدال قرار گیرد. این اتفاق زمانی می افتد که شرکت نحوه پرداخت سود یا زمان آن را تغییر داده باشد.

نکته: اگر پرداخت سود نقدی سهام شرکت مذکور از طریق بانک صورت بگیرد، هنگام مراجعه به بانک باید کارت ملی و کد بورسی خود را همراه داشته باشید.

دریافت از طریق واریز به حساب

دریافت سود نقدی سهام از طریق حساب بانکی

تعداد اندکی از شرکت ها برای واریز DPS از سهامداران درخواست می کنند تا با اعلام شماره حساب خود به شرکت، سود خود را در یک تاریخ مشخص دریافت کنند. به همین دلیل، سهامداران باید از طریق پرتال سهامداران سایت رسمی شرکت یا هر طریق دیگری که شرکت در اطلاعیه خود مشخص می کند (مانند فکس)، شماره حساب خود را به شرکت اعلام کنند و شرکت در زمان مشخص شده سود آن ها را به شماره حساب اعلامی، واریز می کند. بدیهی است که در این حالت نیز شرکت اطلاعیه ای با عنوان "زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به سال مالی شرکت" در سایت کدال برای آگاهی سهامداران منتشر می کند.

دریافت از طریق سجام

در سال های اخیر، برای فعالیت در بازار سرمایه، سهامداران تازه وارد و قدیمی باید فرآیندی تحت عنوان سجامی شدن را انجام دهند. این فرآیند با ثبت اطلاعات جامع فرد در سامانه سجام و احراز هویت در مراکز مشخص شده انجام می گیرد. این فرآیند به منظور جلوگیری از مراجعات حضوری مکرر افراد به کارگزاری های مختلف جهت انجام احراز هویت و همچنین سهولت در دریافت سود نقدی سهام به قوانین بورس ایران افزوده شده است؛ اگرچه بسیاری از شرکت ها از این سامانه برای واریز سود نقدی سهام استفاده می کنند، اما کاربردهای دیگری نیز دارد.

در واقع اگر استفاده از این سامانه فراگیر و موانع آن برطرف شود، افراد با یکبار احراز هویت در سجام می توانند در هر کارگزاری بدون نیاز به انجام دوباره احراز هویت فعالیت کنند. همچنین سود نقدی سهام همه شرکت ها نیز از طریق شماره حسابی که سهامداران در سامانه سجام ثبت کرده اند، واریز می شود و دیگر وقت سهامداران برای مراجعه به بانک ها جهت دریافت این سود گرفته نمی شود.

در سال های اخیر بسیاری از شرکت ها سود سالانه سهام خود را از طریق سجام واریز کرده اند اما استفاده از این روش هنوز بین تمام شرکت های بورسی فراگیر نشده است و اگر شرکت بخواهد سود را از طریق سجام واریز نماید نیز در گزارشی که در کدال قرار می دهد، به آن اشاره می کند.

نکته: برای آن بخشی از سود که به عنوان سود انباشته ذخیره می شود، باید در زمانی مشخص تعیین تکلیف شود. در واقع شرکت ها باید ظرف مدت زمانی مشخص این سود انباشته را از طریق افزایش سرمایه، به سرمایه ثبت شده خود اضافه کنند. در غیر اینصورت و با نزدیک شدن زمان مقرر، این سود انباشته باید در قالب سود نقدی سهام در سال های بعد بین سهامداران تقسیم شود.

سود رسوب شده سهامداران

سود رسوب شده سهامداران

همانطور که اشاره شد، شرکت های سودساز فعال در بورس و فرابورس، بخشی از سود خود را بین سهامداران تقسیم می کنند و این تقسیم سود ممکن است از طریق مراجعه سهامداران به بانک ها انجام شود. سوالی که پیش می آید این است که اگر سرمایه گذاران نتوانند به شعب مشخص شده در اطلاعیه شرکت مذکور مراجعه کنند، چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ این سوال را بایستی در سود رسوب شده سهامداران جستجو کرد. در واقع، بسیاری از سهامداران به دلیل وقتگیر بودن فرآیند دریافت سود نقدی از بانک ها، به شعب مشخص شده در اطلاعیه ها مراجعه نمی کنند و سود آن ها بلا استفاده باقی می ماند. از طرف دیگر، مبلغ سود برخی از سهامداران بسیار اندک است و حتی نمی تواند هزینه های رفت و آمد برای مراجعه به بانک را پوشش دهد؛ به همین دلیل، این سرمایه گذاران تمایلی برای مراجعه به بانک برای دریافت سود خود را ندارند و همین موضوع باعث رسوب سود این افراد در بانک ها می شود.

به دلیل مشکلات به وجود آمده در خصوص پرداخت سود سهامداران از طریق مراجعه به بانک ها، قوانینی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین سایر نهادهای مرتبط برای موظف کردن شرکت ها برای پرداخت سود افراد از طریق سجام در حال تدوین است و در ماه های گذشته نیز خبرهایی از مجلس شورای اسلامی در خصوص در نظر گرفتن جریمه برای شرکت هایی که از پرداخت سود سهامداران از طریق سجام اقدام نمی کنند، به گوش می رسد که می تواند خبر بسیار خوبی برای بازار سرمایه باشد.

جمع بندی

در این مقاله با انواع راه های دریافت سود نقدی سالانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس آشنا شدیم. مشخص است که دریافت این سود از طریق سجام، آسان ترین راه برای سهامداران می باشد؛ چراکه با یکبار اعلام شماره حساب توسط سهامدار، کلیه سودهای نقدی به همان حساب واریز می شود. همچنین در برخی از موارد، مبالغ سودهای نقدی آنقدر کم است که سهامدار تمایلی به دریافت آن از طریق مراجعه به بانک ندارد. اما از طریق سجام، کلیه مبالغ، چه بزرگ و چه کوچک، به حساب سهامدار واریز می شود. در حال حاضر، عدم استفاده شرکت ها از سامانه سجام باعث رسوب شدن سود بسیاری از سرمایه گذاران در بانک ها شده است و در ماه های گذشته نیز خبرهایی مبنی بر در نظر گرفتن جریمه برای شرکت هایی که از پرداخت سود سهامداران از طریق سجام اقدام نمی کنند، به گوش می رسد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.