جدیدترین چالش بازار سهام


مرتضی ابراهیمی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در همایش تامین مالی در بازار سرمایه عنوان کرد: به گزارش جهان اقتصاد، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در همایش تامین مالی در بازار سرمایه در خصوص تنگناهای تامین مالی کشور و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در عبور از این مسیر توضیح داد. این مقام مسئول ضمن مثبت ارزیابی کردن تامین مالی از طریق نظام بانکی اذعان کرد: پشتیبانی نظام بانکی از آغاز، یاری رسان صنایع مختلف بوده است ولی اتکای بیش از اندازه به این نظام برای تامین مالی،صنعت بانکداری را دچار چالش کرده است. به طوری که این صنعت دیگر توان لازم برای تامین مالی را ندارد. وی اضافه کرد: در یک تعریف کلان، تامین مالی در بازارهای مالی از سه جزء برخوردار بوده و شامل تسهیلات بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق سهام است که منابع تامین مالی در نظام مالی را تامین می کند. وی در مقایسه وضعیت تامین مالی با دیگر کشورها اذعان داشت: بیش از ۷۰ درصد تامین مالی کشور از طریق تسهیلات بانکی است در حالی که در کشور پیشرفته ای چون ژاپن حدود۲۳ درصد از تامین مالی بوسیله نطام بانکی انجام می شود. در این کشور ۲۶ درصد از تامین مالی از طریق بازار سهام و حدود ۵۶ درصد نیز مبتنی بر نظام بازار بدهی صورت می گیرد. وی گفت: ساختار تامین مالی بر چهار جدیدترین چالش بازار سهام پایه استوار است که تسهیلات بانکی و موسسات مالی اعتباری بیشترین نقش را در این میان بازی می کنند، بودجه عمرانی کشور یکی دیگر از این موارد است که شرایط خاص خود را داراست. سرمایه گذار خارجی و بازار سرمایه نیز از دیگر منابع پایدار این ساختار هستند. صحرایی تاکید کرد: در سال گذشته بازار سرمایه ارزش قابل توجهی در حدود دو هزار میلیارد تومان داشته است. اما ما به نظامی نیاز داریم تا تامین مالی از بانک محور بودن به سمت بازار محور بودن سوق پیدا کند. وی در رابطه با چالش های تامین مالی بیان کرد: در سال های اخیر حجم نقدینگی افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که براساس اعلام بانک مرکزی این رقم بالغ بر یک هزار و ۷۵۰ تریلیون تومان است. این موضوع سبب ایجاد آثار تورمی زیادی شده است که اکنون با تبعات آن در اقتصاد کشور رو به رو هستیم. صحرایی ادامه داد: در حوزه منابع بانکی نیز که با تسهیلات بیشتری رو به رو بوده ایم باید گفت که حدود ۶۰ درصد از این تسهیلات به منظور تامین سرمایه درگردش انجام شده و کمتر از ۱۵ درصد آن برای برای واحدهای جدید تولیدی و تحقیق و توسعه به کار گرفته شده است. گفتنی است حدود ۱۱ درصد از این تسهیلات هم شرایط مشکوک الوصول و معوق دارند که اینها هم از نظام تامین مالی خارج می شوند و کمکی به خلق ارزش و تولید ندارند. وی بیان کرد : در قانون بودجه سال ۹۸ نیز انتشار ابزار اوراق بهادار و ابزارهای اسلامی به ارزش ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و اوراق ارزی نیز به ارزش ۳ میلیارد دلار پیش بینی شده است . هفته گذشته یکی دیگر از این ابزارها به نام اوراق فروش دین به بازار سرمایه کشور اضافه شد که بیشتر مورد توجه شرکت های لیزینگ و صنایع مشابه قرار گرفت. شروع معامله این اوراق با مبلغ ۱۳ میلیارد تومان است.

“اوراق دین” در بازار مالی کشور جای گرفت

روزنامه جهان اقتصاد

“اوراق دین” در بازار مالی کشور جای گرفت

مرتضی ابراهیمی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در همایش تامین مالی در بازار سرمایه عنوان کرد: به گزارش جهان اقتصاد، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در همایش تامین مالی در بازار سرمایه در خصوص تنگناهای تامین مالی کشور و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در عبور از این مسیر توضیح داد. این مقام مسئول ضمن مثبت ارزیابی کردن تامین مالی از طریق نظام بانکی اذعان کرد: پشتیبانی نظام بانکی از آغاز، یاری رسان صنایع مختلف بوده است ولی اتکای بیش از اندازه به این نظام برای تامین مالی،صنعت بانکداری را دچار چالش جدیدترین چالش بازار سهام کرده است. به طوری که این صنعت دیگر توان لازم برای تامین مالی را ندارد. وی اضافه کرد: در یک تعریف کلان، تامین مالی در بازارهای مالی از سه جزء برخوردار بوده و شامل تسهیلات بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق سهام است که منابع تامین مالی در نظام مالی را تامین می کند. وی در مقایسه وضعیت تامین مالی با دیگر کشورها اذعان داشت: بیش از ۷۰ درصد تامین مالی کشور از طریق تسهیلات بانکی است در حالی که در کشور پیشرفته ای چون ژاپن حدود۲۳ درصد از تامین مالی بوسیله نطام بانکی انجام می شود. در این کشور ۲۶ درصد از تامین مالی از طریق بازار سهام و حدود ۵۶ درصد نیز مبتنی بر نظام بازار بدهی صورت می گیرد. وی گفت: ساختار تامین مالی بر چهار پایه استوار است که تسهیلات بانکی و موسسات مالی اعتباری بیشترین نقش را در این میان بازی می کنند، بودجه عمرانی کشور یکی دیگر از این موارد است که شرایط خاص خود را داراست. سرمایه گذار خارجی و بازار سرمایه نیز از دیگر منابع پایدار این ساختار هستند. صحرایی تاکید کرد: در سال گذشته بازار سرمایه ارزش قابل توجهی در حدود دو هزار میلیارد تومان داشته است. اما ما به نظامی نیاز داریم تا تامین مالی از بانک محور بودن به سمت بازار محور بودن سوق پیدا کند. وی در رابطه با چالش های جدیدترین چالش بازار سهام تامین مالی بیان کرد: در سال های اخیر حجم نقدینگی افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که براساس اعلام بانک مرکزی این رقم بالغ بر یک هزار و ۷۵۰ تریلیون تومان است. این موضوع سبب ایجاد آثار تورمی زیادی شده است که اکنون با تبعات آن در اقتصاد کشور رو به رو هستیم. صحرایی ادامه داد: در حوزه منابع بانکی نیز که با تسهیلات بیشتری رو به رو بوده ایم باید گفت که حدود ۶۰ درصد از این تسهیلات به منظور تامین سرمایه درگردش انجام شده و کمتر از ۱۵ درصد آن برای برای واحدهای جدید تولیدی و تحقیق و توسعه به کار گرفته شده است. گفتنی است حدود ۱۱ درصد از این تسهیلات هم شرایط مشکوک الوصول و معوق دارند که اینها هم از نظام تامین مالی خارج می شوند و کمکی به خلق ارزش و تولید ندارند. وی بیان کرد : در قانون بودجه سال ۹۸ نیز انتشار ابزار اوراق بهادار و ابزارهای اسلامی به ارزش ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و اوراق ارزی نیز به ارزش ۳ میلیارد دلار پیش بینی شده است . هفته گذشته یکی دیگر از این ابزارها به نام اوراق فروش دین به بازار سرمایه کشور اضافه شد که بیشتر مورد توجه شرکت های لیزینگ و صنایع مشابه قرار گرفت. شروع معامله این اوراق با مبلغ ۱۳ میلیارد تومان است.

دستورالعمل یا شیوه‎نامه که آن را مترادف با کاربست، پروگرام و بخشنامه هم می‌دانند، در حقوق هوایی ما قالبی برای گونه‎ای از مقرراتِ عمدتاً با چهره فنی و تخصصی است که توسط سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شده و در دسترس ذینفعان قرار می‌گیرد و. [بیشتر]

چالش ها و راهکارهای رونق تولید در صنعت ایران

چالش‎ ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در بخش صنعت

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سعید شجاعی ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

چالش ها و راهکارهای رونق تولید در صنعت ایران

وضعیت موجود بخش صنعت در سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل ارزش افزوده بخش های اقتصادی و وضعیت صادرات و واردات بخش صنعت، چالش هایی را نشان می دهد. چالش های بخش صنعت در دو سطح عوامل خارجی و عوامل داخلی کشور قابل طبقه بندی است. چالش‎های داخلی برون بنگاهی در سطح ملی در دو سطح ساختاری و کلان مورد بررسی قرار می گیرد. فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور در زمره چالش های ساختاری و برون بنگاهی شناسایی شدند. از جمله چالش های کلان برون بنگاهی بخش صنعت می توان به تأمین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه های مالیاتی در کشور اشاره کرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

فضای کسب وکار مناسب، ثبات سیاست های اقتصادی، تقاضای موثر و تأمین سرمایه در گردش از الزامات رونق تولید است. تحلیل شرایط موجود از جمله افزایش هزینه های مبادله، افزایش ریسک های تجاری، بی ثباتی در سیاست ها و تعدد بخشنامه های صادر شده و مقررات وضع شده از یک سو و مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین سرمایه در گردش از سوی دیگر موید فضای نامساعد کسب وکار در کشور است. در این راستا، وضعیت موجود بخش صنعت و بررسی چالش های مربوط به این صنعت تبیین شده است. سپس راهکارهایی در این زمینه ارائه شده است.

تبیین وضعیت موجود بخش صنعت

 • سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل ارزش افزوده بخش های اقتصادی: ارزش افزوده بخش صنعت از بهار سال ۱۳۹۶ رشد صعودی داشته و در زمستان ۱۳۹۶ به بالاترین سطح خود در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ رسیده است. از زمستان سال ۱۳۹۶ به بعد این متغیر روند نزولی داشته است. طی دوره مذکور، بیشترین کاهش نرخ رشد بخش صنعت مربوط به بهار ۱۳۹۷ با نرخ ۱۰- درصد بوده است.
 • وضعیت صادرات و واردات بخش صنعت: واردات بخش صنعت همانند واردات کل کشور از لحاظ وزنی و ارزش در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. به طوری که از لحاظ وزنی و ارزشی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۳۰- و ۶/۲۳- درصد منفی رشد نشان می دهد. اما آمار صادرات بخش صنعت نشان می دهد که از لحاظ وزنی و ارزشی صادرات این بخش در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ نرخ رشد مثبت داشته است. به طوری که صادرات بخش صنعت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ از لحاظ وزنی و ارزش به ترتیب ۸/۳ و ۹/۸ درصد رشد داشته است.

چالش های بخش صنعت

چالش های بخش صنعت در دو سطح عوامل خارجی و عوامل داخلی کشور قابل طبقه بندی است. افزایش ریسک تجاری، هزینه های مبادله و مشکلات مرتبط با خدمات بانکی از جمله تبعات اعمال تحریم ها است. چالش های داخلی خود به دو بخش عوامل درون بنگاهی و برون بنگاهی تقسیم بندی می شوند. عوامل درون بنگاهی حوزه هایی از جمله مدیریت، تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی را شامل می شود که در رونق تولید اثرگذار هستند. چالش های برون بنگاهی در سطح ملی در دو سطح ساختاری و کلان قابل بررسی و تحلیل است.

چالش های ساختاری بخش صنعت

 • فقدان استراتژی توسعه صنعتی

مفهوم «توان تولیدی» اقتصاد ملی، یکی از مهم ترین مفاهیمی که با توسعه پیوندی ناگسستنی دارد. ارتقای توان تولیدی، بخش ضروری فرایند توسعه است. از طرفی، تحقق توسعه صنعتی برعهده حاکمیت جدیدترین چالش بازار سهام و دولت هاست. در این راستا، «استراتژی توسعه صنعتی» توسط دولت ها اهمیت پیدا می کند. فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. مشخص نبودن بخش های اولویت دار، سبب شده است منابع کشور به درستی هدایت نشوند و دستاوردهای توسعه ای برای کشور به همراه نداشته باشند.

شواهد و قرائن نشان می دهد «حقوق مالکیت» در کشور ما از طرف حکومت به حد کافی تضمین شده نیست و مالکیت فیزیکی و فکری شهروندان ایرانی، توسط دیگر شهروندان و نیز حکومت مورد تعدی قرار می گیرد بدون اینکه امکان استیفای موثر، کم هزینه و سریع حق مورد تعدی وجود داشته باشد. در سال های اخیر نیز در خصوص امنیت سرمایه گذاری شکایات بسیاری مطرح شده است.

در ایران با وجود آنکه توسعه صادرات غیرنفتی و تنوع محصولات تولیدی دانش بنیان و فناوری محور همواره در قوانین و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است، اما عدم توجه به صادرات و نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم سیاست های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش آفرینی، از مشکلات بخش صنعت کشور در سطح کلان است. بررسی ها نشان می دهد که حدود ۵۲ درصد سهم از کل صادرات کشور شامل محصولات بالادستی پتروشیمی و مواد خام معدنی و میعانات گازی است.

چالش های سطح کلان

 • تأمین مالی و نقدینگی واحدها

بنگاه های اقتصادی معمولاً از طریق دو مکانیسم بازار پول و سرمایه به جذب منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت های اقتصادی خود اقدام می کنند. پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش تولید و از سوی دیگر سوءمدیریت سبب شده که این شیوه جدیدترین چالش بازار سهام تأمین مالی نتواند مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید را رفع کند. در این راستا، بنگاه ها می توانند از سه مسیر انتشار سهام در بازار اولیه، انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی(صکوک) و افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهام داران در بازار سرمایه تأمین مالی کنند. در این روش چالش هایی نظیر زمان بر بودن انتشار عرضه اولیه و عدم الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه در بازار سرمایه که به افزایش هزینه انتشار جدیدترین چالش بازار سهام جدیدترین چالش بازار سهام اوراق بهادار مالی می انجامد، وجود دارد.

این چالش را می توان در قالب دو بخش بیمه‎های تأمین اجتماعی و بیمه های تجاری مورد بررسی قرار داد. برخی از مشکلات تولیدکنندگان در این بخش شامل وجود مقررات و تفسیرهای متعدد بیمه ای، عدم اجرای کامل مصوبات و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات می باشد.

مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه های مالیاتی در کشور و فشار بار جدیدترین چالش بازار سهام مالیاتی بر تولیدکنندگان از جمله مشکلات مطرح شده توسط تولیدکنندگان است. برخی از چالش های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل کاهش سرمایه در گردش در اثر تسویه مالیات خرید و فروش های نسیه و غیرنقدی جدیدترین چالش بازار سهام و اخلال قیمتی در بازارهای رسمی ناشی از رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی می باشد.

چالش های دیگر سطح کلان شامل موارد ذیل می باشد:

راهکارها

در خصوص چالش های موجود راهکارهای اجرایی، نظارتی و یا تقنینی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت متعددی نظیر موارد ذیل وجود دارد:

 • نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی در رعایت ماده(۴۶) قانون برنامه ششم توسعه
 • استفاده از ظرفیت قانونی ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸
 • تسهیل فرایند انتشار و فروش اوراق صکوک
 • اصلاح قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی
 • اصلاح فرایند زمانبر رسیدگی به شکایات و ترکیب هیئت های بدوی و تجدیدنظر
 • هدفمندی حمایت ها در جهت توسعه صادرات
 • تسریع در اصلاح تعدیل قراردادها
 • رفع مشکلات سامانه جامع امور گمرکی
 • تسهیل و تسریع در فرایند ترخیص کلیه کالاها

جمع بندی

بررسی های وضعیت صنعت در ارزش افزوده و صادرات و واردات نشان می دهد که نرخ رشد آن در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ منفی بوده است. در این راستا، چالش های ساختاری نظیر فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور وجود دارد. همچنین در بخش سطح کلان، چالش های تأمین مالی و جدیدترین چالش بازار سهام نقدینگی واحدها توسط بانک ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه ای کشور وجود دارد. در نهایت، در خصوص این چالش ها، راهکارهایی مانند تسهیل فرایند انتشار و فروش اوراق صکوک و هدفمندی حمایت ها در جهت توسعه صادرات ارائه شده است.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با همکاری امیدعطایی، سعید شجاعی و فاطمه میرجلیلی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

معرفی 19 فیلم‌ و مستند دنیای بورس و سرمایه‌گذاری (قسمت اول)

بیاموزید، سرگرم و متحیر شوید! ما قول می‌دهیم با دیدن فیلم‌های این لیست از داستان‌های واقعی که در بازارهای مالی اتفاق می‌افتد شگفت‌زده ‌خواهید شد. بخش اول این فیلم‌ها، مستندهای مالی جذاب هستند و در بخش دوم فیلم‌های پرفروش در مورد بورس و سرمایه‌گذاری را معرفی می‌کنیم. با تماشای لیست بهترین فیلم‌های بورس و سرمایه‌گذاری، درس‌های بزرگی در مورد بازارهای مالی می‌آموزید. با چشم بورس همراه باشید.

توطئه داخلی (Inside Job)

توطئه داخلی Inside Job

توطئه داخلی Inside Job

اولین فیلم از لیست بهترین فیلم‌های بورس وسرمایه‌گذاری یک مستند توطئه داخلی برنده‌ی جایزه اسکار و بهترین فیلم در مورد بحران‌های مالی است. این فیلم با روایت سریع و مهیج با صدای مت دیمون، بحران مالی، ترس و طمع را شرح می‌دهد. مصاحبه با افراد برجسته، فیلمبرداری عالی و یک داستان واقعی، یک فیلم سرگرم‌کننده و جذاب را نوید می‌دهد. این مستند اصلا خسته‌کننده نیست. این فیلم را باید دید و لذت برد، توطئه‌ی داخلی یکی از بهترین فیلم‌های مرتبط با بورس و سرمایه‌گذاری است.

 • نام انگلیسی: Inside Job
 • نام فارسی: توطئه‌ی داخلی
 • سال ساخت: 2011
 • زمان: 109 دقیقه

شرکت (The جدیدترین چالش بازار سهام Corporation)

معرفی فیلم های در حوزه بورس

یک مستند عالی که در مورد ظهور شرکت‌ها به عنوان یک شخص حقوقی است. شرکت‌ها پس از تصویب قوانین، جایگاهی همچون یک شخص را دارند. بدان معنا که شرکت دارای حقوقی است، می‌توانند مثلا زمین بخرد و به صورت قانونی مالک چیزی باشد. تصور کنید اگر شرکت مانند یک شخص باشد، وضعیت آن برای جامعه چگونه است؟ آیا مفید است یا مضر؟

متاسفانه نتایج ارزیابی شرکت‌ها خوب نیست. آنها فقط به سودآوری توجه می‌کنند و به عواقب محصولات و خدمات خود برای جامعه و محیط زیست چندان اهمیت نمی‌دهند. شما در بورس در اصل سهام این شرکت‌ها را می‌خرید. از این رو، باید بدانید که دقیقا به چه چیزی طرف هستید. با تماشای فیلم شرکت، دانش شما در مورد این پدیده‌های دنیای مدرن افزایش خواهد یافت.

 • نام انگلیسی: The Corporation
 • نام فارسی: شرکت
 • سال ساخت: 2003
 • زمان: 109 دقیقه

کلاهبرداری چینی (The China Hustle)

کلاهبرداری چینی The China Hustle

(کلاهبرداری چینی The China Hustle

«نظام سرمایه‌داری به کسانی که سخت کار می‌کنند پاداش می‌دهد، با این وجود به کسانی که از دیگران استفاده می‌کنند نیز پاداش خواهد داد.» این جمله‌ی آغازین مستند جنجالی کلاهبرداری چینی است.

این فیلم یک کلاهبرداری واقعی در بورس آمریکا را روایت می‌کند. کلاهبرداری چینی درباره‌ی سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها چینی است. شرکت‌های چینی در حال پیشرفت هستند و همه می‌خواهند روی آنها سرمایه‌گذاری کنند. با این حال سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های چینی دشوار است. از این رو، این شرکت‌ها با همدستی شرکت‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی، از خلاءهای قانونی سوء استفاده کردند و بدون نیاز به بررسی منظم صورت‌های مالی عرضه‌ی اولیه شدند.

مشکل اساسی این است که بسیاری از این شرکت‌ها، کلاهبردار هستند و فروش یا تجارت واقعی ندارند. این کلاهبرداری در ربع قرن اخیر بی‌سابقه بوده و بیش از 200 میلیارد دلار برآورد شده است. فیلم کلاهبرداری چینی، همچنین شما را با دنیای فروشن استقراضی آشنا می‌کند. در مجموع فیلمی درجه یک و از بهترین فیلم‌ها در مورد سرمایه‌گذاری در بورس است.

 • نام انگلیسی: The China Hustle
 • نام فارسی: کلاهبرداری چینی
 • سال ساخت: 2017
 • زمان: 82 دقیقه

انرون: باهوش‌ترین افراد اتاق

انرون: باهوش‌ترین افراد اتاق Enron: The Smartest Guys in the Room

انرون: باهوش‌ترین افراد اتاق Enron: The Smartest Guys in the Room

طمع، غرور و فساد! اگر ارتشی از وکلای گران‌قیمت داشته باشید که مانع تحقیقات و نظارت مقامات شوند، از مجازات بسیاری جرائم مالی خلاص می‌شوید. این فیلم همه چیز دارد، یا بهتر بگوییم همه اینها در هیئت مدیره‌ی Enron وجود دارد. فیلم انرون: باهوش‌ترین افراد اتاق درباره‌ی یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های قرن 21 است. در این مستند به تاریک‌ترین جنبه‌های این رسوایی نورتابانده می‌شود.

 • نام انگلیسی: Enron: The Smartest Guys in the Room
 • نام فارسی: انرون: باهوش‌ترین افراد اتاق
 • سال ساخت: 2005
 • زمان: 110 دقیقه

سرمایه‌داری: یک داستان عاشقانه (Capitalism: A Love Story)

سرمایه‌داری: یک داستان عاشقانه Capitalism: A Love Story

سرمایه‌داری: یک داستان عاشقانه Capitalism: A Love Story

فیلمی از مستندساز برجسته‌ی آمریکایی مایکل مور، فیلمسازی که هرگز از مبارزه و به چالش کشیدن وضع موجود دست نمی‌کشد. مایکل مور مستند در سرمایه‌داری: یک داستان عاشقانه، نگاه انتقادی خود را به کاپیتالیسم معطوف کرده است. این فیلم سرگرم‌کننده شما را به فکر فرو خواهد برد. تماشای این مستند را بسیار توصیه می‌کنیم. جنبه‌های تاریخی فیلم و نتایجی که می‌گیرد بسیار جالب توجه است.

 • نام انگلیسی: Capitalism: A Love Story
 • نام فارسی: سرمایه‌داری: یک داستان عاشقانه
 • سال ساخت: 2009
 • زمان: 127 جدیدترین چالش بازار سهام دقیقه

سقوط بزرگ (The Big Short)

سقوط بزرگ The Big Short

سقوط بزرگ The Big Short

فیلم سقوط بزرگ داستانی واقعی درباره‌ی چند مرد است که روی بحران مالی سال 2007 سرمایه‌گذاری می‌کنند. این فیلم درباره‌ی معامله‌گران کوتاه‌مدتی است که روی پوزیشن‌های شورت (Short) معامله می‌کنند. ترجمه‌ی دقیق عنوان فیلم نیز در اصل فروش استقراضی بزرگ یا شورتِ بزرگ است. با این حال در زبان فارسی سقوط بزرگ و رکود بزرگ ترجمه شده است.

فیلم سقوط بزرگ نگاهی کمدی به معامله‌گرانی دارد که از تریدرهای بلندمدت متنفر هستند. این فیلم کشمکش‌های دو گروه از تریدرها را در رشد انفجاری بازار مسکن آمریکا در سال 2000 روایت می‌کند. سقوط بزرگ از زاویه‌ای متفاوت عملکرد معامله‌گران و مدیران مالی، ناتوانی وال استریت و بهره‌های نجومی بانکی را به تصویر می‌کشد. بحران‌های کوچکی که آمریکا را به سوی بحران اقتصادی لغزاند. یک فیلم عالی، با بازی ستارگانی مانند کریستین بیل و برد پیت و برنده‌ی یک جایزه‌ی اسکار.

 • نام انگلیسی: The Big Short
 • نام فارسی: سقوط بزرگ
 • سال ساخت: 2015
 • زمان: 130 دقیقه

بربرها پشت دروازه (Barbarians at the Gate)

بربرها پشت دروازه Barbarians at the Gate

بربرها پشت دروازه Barbarians at the Gate

یک مدیر اجرایی با نام راس جانسون می‌خواهد سهام شرکت مواد غذایی و دخانیات نابیسکو را با قیمتی ارزان تصاحب کند. با این حال، متخصصان سرمایه‌گذاری در وال استریت که او استخدام می‌کند به رقیب او تبدیل می‌شوند. بربرها پشت دروازه فیلمی درباره حرص و طمع برای به دست آوردن ثروت به ارزان‌ترین بهای ممکن است. این فیلم نشان می‌دهد که در قراردادهای ادغام و تصاحب شرکت‌ها، بزرگان وال استریت چگونه عمل می‌کنند.

 • نام انگلیسی: Barbarians at the Gate
 • نام فارسی: بربرها پشت دروازه
 • سال ساخت: 1993
 • زمان: 107 دقیقه

صعود پول (The Ascent of Money)

صعود پول: The Ascent of Money

صعود پول: The Ascent of Money

پول چگونه دنیای ما را متحول کرده است؟ نایل فرگوس در مستند جذاب صعود پول، تاریخچه‌ی پول و دلیل رشد آن را به عنوان ابزاری مدرن بازگو می‌کند. این مستند اطلاعات زیادی را شرح می‌دهد و مانند خواندن یک کتاب قطور است، پس با تمرکز و دقت آن را ببینید. با تماشای این مستند دید عمیقی در مورد پول و تبدیل شدن آن به ابزاری برای تجارت به دست می‌آورید.

 • نام انگلیسی: The Ascent of Money
 • نام فارسی: صعود پول
 • سال ساخت: 2008
 • زمان: 120 دقیقه

تعقیب مدوف (Chasing Madoff)

تعقیب مدوف Chasing Madoff

تعقیب مدوف Chasing Madoff

فیلم تعقیب مدوف یک داستان واقعی از کلاهبرداری پانزی است. این فیلم بر اساس کتاب «هیچکس گوش نمی‌دهد» نوشته‌ی هری مارکوپولوس است. تعقیب مدوف روایتی هیجان‌انگیز از ظهور و سقوط برنی مدوف، یکی از بزرگ‌ترین‌ کلاهبرداران بازارهای مالی است. اینکه چقدر برای مارکوپولوس سخت بود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار را به اقدام علیه مدوف وادار کند. با احترام به کتاب عالی مارکوپولس، این مستند نیز همچون کتاب فوق‌العاده است.

 • نام انگلیسی: Chasing Madoff
 • نام فارسی: تعقیب مدوف
 • سال ساخت: 2010
 • زمان: 91 دقیقه

گرگ وال استریت (The Wolf of Wall Street)

گرگ وال استریت The Wolf of Wall Street

گرگ وال استریت The Wolf of Wall Street

فیلمی معروف از یک کتاب معروف که بسیاری از فعالان بازار بورس نام آن را شنیده‌اند. گرگ وال استریت فیلمی است تکان‌دهنده از مارتین اسکورسیزی و با بازی درخشان لئوناردو دی‌کاپریو. هر چند به نظر ما به نسبت کتاب تا حدی اصل ماجرا را از دست می‌دهد.

فیلم در مورد شخصیت معروفی به نام جوردن بلفورت است. گرگ وال استریت مسائل روانی بلفورت و تبدیل شدن او به این میلیاردر وال‌استریت را نمایش می‌دهد. هر چند کتاب از فیلم بهتر است، اما گرگ وال استریت همچنان از بهترین فیلم‌های بورس و سرمایه‌گذاری است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.