جهات مختلف روند


معافیت خدمت سربازی 1400

مفاصا حساب بیمه – مراحل و مدارک موردنیاز جهت درخواست آن

مفاصا حساب بیمه به استناد ماده 37 و 38 قانون تامین اجتماعی، به معنی تسویه نهایی با سازمان تامین اجتماعی است. از انواع مفاصا حساب می‌توان به دو ماده یعنی ماده 37 و 38 ک، اشاره کرد.
بر طبق ماده 37: تسویه حساب برای انتقال، رهن و اجاره‌ ملک انجام می‌شود که انتقال دهنده وظیفه دارد مفاصا حساب سازمان را دریافت کند و به انتقال گیرنده تحویل دهد.
بر طبق ماده 38: هنگام بستن هرگونه قرارداد، انتقال دهنده وظیفه دارد که با پایان یافتن قرارداد، مفاصا حساب را دریافت کند و آن را به انتقال گیرنده تحویل دهد، این عملیات به معنای خاتمه قرارداد انتقال دهنده با بیمه است.

مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه

برای تبیین این موضوع ابتدا باید متذکر شد که نمونه نامه مفاصا حساب به دو بخش تقسیم می‌شود:

 1. نمونه نامه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی
 2. نمونه نامه مفاصا حساب مالیاتی

ما در این مقاله سعی داریم مورد اول یعنی نمونه نامه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم. نخست باید پیمانکار یک نمونه نامه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی تحت عنوان گواهی پایان کار از کارفرمای خود دریافت کند که در آن مواردی مثل شروع و اتمام مدت قرارداد، مبلغ ناخالص قرارداد، عمرانی یا غیر عمرانی بودن، میزان مکانیکی و دستی بودن کار و در آخر این که تهیه چه مواردی بر عهده پیمانکار و چه مواردی بر عهده کارفرما بوده است، به چشم می‌خورد.
در مرحله دوم، نوبت به استعلام مفاصا تامین اجتماعی می‌رسد. در این مرحله، شما نامه کارفرما را برای سازمان تامین اجتماعی می‌برید و مسئول پرونده شما با توجه به گواهی پایان کار، برای درصد مکانیکی کار شما 6/7 درصد محاسبه و برای درصد درستی کار شما 7/16 درصد محاسبه می‌شود و همچنین 9/1 درصد مبلغ مفاصا حساب‌تان حق بیمه بیکاری برای شما محسوب می‌شود. در نهایت جمع این سه مورد برابر با مبلغ مفاصا حساب شما می‌شود.

مفاصا حساب بیمه مغازه یا املاک تجاری چه تفاوتی با املاک مسکونی دارد؟

صاحبان املاک تجاری در زمان تخلیه مستاجران باید مفاصا حساب را از تامین اجتماعی دریافت کنند.
هنگامی که صاحب‌خانه‌ها ملک خود را به مستاجر اجاره می‌دهند، حتما باید در قرارداد مسکونی یا تجاری بودن ملک ذکر شود و اگر مستاجر آن را به عنوان کارگاه یا مغازه که هر دو تجاری هستند، استفاده کند، در پایان قرارداد، صاحب آن ملک باید از طریق سازمان تامین اجتماعی تسویه حساب کند و مفاصا حساب بیمه مغازه خود را دریافت کند.

مدارک لازم جهت مفاصا حساب تامین اجتماعی

مدارک لازم جهت دریافت مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به صورت زیر است:
1. ارائه نامه درخواست مفاصا حساب از طرف انتقال دهنده
2. اعلام تاریخ شروع و خاتمه قرارداد
3. اعلام مبلغ کل کارکرد طبق صورت وضعیت
4. اعلام نحوه تامین مصالح
5. ارائه صورت وضعیت قطعی، آگهی تاسیس و تغییرات برای اشخاص.
نمونه مفاصا حساب بیمه
در نامه مفاصا حساب ابتدا نام کارفرما و نشانی کارفرما، اعلام پرداخت مطالبات و موضوع قرارداد و میزان قرارداد قید می‌شود. این مفاصا حساب در پاسخ به استعلام صورت گرفته از مراجع مختلف تنظیم و ارائه می‌شود.

مدارک لازم جهت مفاصا حساب تامین اجتماعی چیست؟

مدارک لازم برای مفاصا حساب بیمه، به سه مورد تقسیم میشود:

 1. گرفتن کد کارگاهی و ردیف پیمان: مدارک مربوطه برای گرفتن کد کارگاهی و ردیف پیمان، نامه معرفی انتقال‌دهنده کار به همراه یک کپی از قرارداد «اساسنامه، آخرین تغییرات و نامه ثبت ارزش افزوده، برای حقوقی‌ها و کپی کارت ملی و شناسنامه برای افراد حقیقی» است.
 2. گواهی معرفی کارفرما برای گرفتن مفاصا حساب بیمه «شامل کلیه موارد درخواستی از طرف شعبه»
 3. صدور برگه مقدار بدهی کد کارگاهی و ردیف پیمان

الف: پس از واریز مبلغ، سلسله مراتب اداری داخل شعبه برای صدور مفاصا حساب انجام می‌شود.
ب: در صورت داشتن اعتراض به بدهی، این اعتراض در مجامع تشخیص مطالبات بررسی می‌شود و اگر اعتراض وارد بود، حق بیمه کاهش پیدا می‌کند.

ثبت حسابداری مفاصا حساب بیمه

در رابطه با ثبت حسابداری پرداخت مفاصا حساب بیمه می‌توان مثالی زد: اگر اداره یا شرکت شما قراردادی داشته باشد و قرارداد در زمان معین به پایان برسد و مفاصا حساب بیمه صادر شود و شرکت دیگری به شرکت شما بدهکار شود، برای ثبت حسابداری مفاصا حساب بیمه، چند حالت وجود دارد:
نخست در صورتی که سازمان تامین اجتماعی، اقدام به صدور مفاصا حساب کرده باشد، این سازمان حق دارد که مبلغ مورد نظر خود را از کارفرما مطالبه کند و در این شرایط این کارفرما است که به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شود. زمانی که کارفرما بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرد، این حق برای او به وجود می‌‌آید که میزان بدهی‌اش به شما به میزانی که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است کسر شود تا عملیات تسویه حساب و انتقال سند ادامه یابد.
در حالت دوم نیز سازمان مربوطه یعنی سازمان بیمه تامین اجتماعی، پس از بررسی فهرست گزارش بیمه شما، به صدور مفاصا حساب شما رسیدگی می‌کند که در این حالت، کارفرما 5 درصد مبلغ بیمه را به شما بدهکار می‌شود.

معنی مفاصا

مفاصا به طور کلی و در معنای لغوی، سندی است که در تاریخ مقرر شده پس از رسیدگی حساب به فردی که درآمد هزینه بر دوش او بوده داده می‌شود و پس از دریافت آن سند، دیگر از آن تاریخ به بعد مبالغ گذشته به حساب نخواهند آمد. اگر بخواهیم به معنای امروزی‌تر و خلاصه نیز تعریفی ارائه دهیم، می‌توانیم از عبارت تسویه حساب استفاده کنیم. تلفظ مفاصا حساب نیز به صورت مُفاصا حساب است. مفاصا حساب بیمه به زبان انگلیسی نیز معادل insurance checkout است.

نحوه پرداخت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

همه قراردادهای پیمانکاری با توجه به نوع کارکرد آن‌ها و تفاوتی که با یک‌دیگر دارند، به چندین بخش جزیی تقسیم می‌شوند، از جمله: قراردادهای اجرایی، قراردادهای خدماتی، قراردادهای مشاوره‌ای، قراردادهای مکانیکی، قراردادهای دستی و …
در صورتی که انجام کار به دست افراد حقیقی یا حقوقی انجام شود، کارفرما که خودش قرارداد را به وجود می‌آورد باید پیمانکار را مجبور کند و متعهد سازد که همه کارکنان مربوطه را در سازمان تامین اجتماعی بیمه کند و این کار کاملا بر عهده پیمانکار است که کارفرما نیز آن را در قرارداد منعقد می‌کند. در جهات مختلف روند پایان کار نیز پس از پرکردن فرم مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی، در ازای کل کار پیمانکار، کارفرما 5 درصد از مبلغ هزینه شده را به پیمانکار پرداخت می‌کند.
زمانی که کارفرما قسط آخر کار پیمان‌کار را به او می‌پردازد، آن هم در حالتی که پیمانکار با سازمان تامین اجتماعی تسویه حساب نکرده‌است، کارفرما موظف می‌شود همه خسارت‌‌های مربوطه را پرداخت کند.

نحوه محاسبه حسابرسی تامین اجتماعی و نحوه محاسبه ذخیره بیمه پیمانکاری

قراردادهای مشمول قانون 38 سازمان تامین اجتماعی، به دو بخش تقسیم می‌شوند:

 1. قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی
 2. قراردادهایی که غیرعمرانی هستند

درباره مورد اول چندین بخش جزیی وجود دارد.
الف: شرایطی وجود دارد که یک قرارداد به عنوان قرارداد عمرانی محسوب شود: قراردادها بر اساس قرارداد های پیمانکاری و مشاوره ای منعقد شده باشد و قسمتی از بودجه از محل اعتبارات عمرانی باشد.
ب:

 1. مفاصا حساب قراردادهای مشاوره‌ای: حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ای، 14 درصد ناخالص کارکرد به علاوه 6/1 درصد حق بیمه بیکاری و جمعا به مقدار 6/15 درصد ناخالص کارکرد است.
 2. مفاصا حساب قراردادهای پیمانکاری: 6 درصد ناخالص کارکرد به علاوه 6/ درصد به عنوان بیمه بیکاری، و در کل 6/6 درصد ناخالص کارکرد است.

مورد دوم: همه قراردادهایی که شرایط لازم برای تبدیل شدن به قراردادهای عمرانی را ندارند، در بخش قراردادهای غیر عمرانی قرار می‌گیرند.
نحوه محاسبه قراردادهای غیر عمرانی به صورت زیر انجام می‌شود:
«%27 x ضریب دستمزد عملیات قرارداد x کل ناخالص کارکرد= حق بیمه قرارداد».

در حالت کلی مفاصا حساب بیمه یکی از عملیات حساب‌رسی پیچیده و گاهی دردسرساز بیمه به شمار می‌رود که در بسیاری از مواقع دیده می‌شود که بر سر اختلافات ناشی از همین مفاصا حساب کار دو طرف معاملات یعنی انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا حتی بعضی از مواقع شرکت بیمه و بیمه‌گذار به دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف کشیده می‌شود.
به همین دلایل قوانین، فرمول‌ها و مقررات خاصی که طی این مقاله به شرح آن‌ها پرداختیم در طی بازه‌های زمانی مختلف وضع شده‌اند. البته انتظار می‌رود که این قوانین و فرمول‌ها در آینده نه چندان دوری دچار تغییرات دیگری شوند تا همین میزان از اختلافات نیز به حداقل برسد.
اگر زمانی در مفاصا حساب بیمه خود دچار مشکلات حقوقی خاصی شدید، در وهله اول می‌توانید به قوانین و مقررات خاص مفاصا حساب بیمه مراجعه کنید تا برآورد دقیقی از میزان خسارت وارده احتمالی یا طلبکاری جهات مختلف روند و بدهکاری خود داشته باشید یا این که در نهایت متوجه شوید که آیا در این دعوی حقوقی، حقی دارید یا کاملا در اشتباه بوده‌اید و هیچ مسئله‌ای در پرونده شما به ضرر شما تمام نشده است.
گاهی مشکل شما پیچیده‌تر و حادتر از این است که خودتان به بررسی ابعاد پرونده بپردازید، در این شرایط است که مشاوران بیمه، وکلا و مشاوران حقوقی می‌توانند بهترین گزینه‌های ممکن برای مراجعه باشند. آن‌ها به خوبی به تمامی قوانین مفاصا حساب بیمه و بیمه‌گذاری تسلط دارند و می‌توانند با راهنمایی‌های خود شما را از راه حل‌های حقوقی موجود برای حل مشکلات‌تان آگاه کنند.

تولید فولاد و مراحل آن ؛ فولاد چگونه ساخته می شود ؟

فولاد به‌طور گسترده در هر صنعت از ساخت‌وساز و ساختمان‌سازی تا ساخت انواع قطعات استفاده می‌شود. نیاز جهانی به تولید فولاد هرسال در حال افزایش است. فولاد مستحکم، ارزان و به‌قدری همه‌کاره است که نمی‌توان دنیای مدرن را بدون فولاد تصور کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از سیمان، فولاد دومین کالای تولید انبوه در جهان است. فولاد سازگار با محیط‌زیست، قابل بازیافت و پایدار و بادوام است و در اشکال مختلف تولید می‌شود. در این مقاله با فرآیند تولید فولاد یا فولادسازی آشنا می‌شویم.

فرآیند تولید فولاد

به‌منظور تولید فولاد، روش‌های مختلفی وجود دارد. ابتدایی‌ترین روش، کوره باز نام دارد. البته این روش باگذشت زمان جایگاه خود را ازدست‌داده است؛ چراکه با روی کار آمدن فولادسازی به روش بسمر، تحول عظیمی در صنعت فولادسازی اتفاق افتاد به‌گونه‌ای که میزان تولید چندین برابر شد.

اما ابداع روش بسمر انتهای مسیر نبود و با توسعه این روش، فولادسازی با کوره اکسیژن قلیایی ادامه یافت. امروزه تولید فولاد به روش BOF بیشترین سهم را در بین تمام روش‌های موجود دارد. جدیدترین روش فولادسازی نیز، کوره قوس الکتریکی نام دارد. این روش همچنان درحال‌توسعه است و شاید بتواند روزی جایگاه روش BOF را از آن خود کند. در ادامه به این سوال مهم پاسخ می دهیم که چگونه آهن را به فولاد تبدیل کنیم. . برای این پاسخ باید در ابتدا به بررسی 4 روش فولادسازی بپردازیم. در مقاله فولاد چیست ، با خواص، مشخصات و کاربردهای این آلیاژ آشنا شوید.

تولید فولاد به روش کوره باز

این روش، قدیمی‌ترین روش تولید فولاد است. کوره روباز (Open hearth Furnace) که با یک کوره و سقفی تا حدودی کم‌عمق طراحی ‌شده است، محیطی ایجاد می‌کند که به حذف ناخالصی‌ها از آهن خام مورد استفاده در فرآیند فولادسازی ، کمک می‌کند. کوره روباز این امکان را فراهم می‌کند که آهن خام را به‌گونه‌ای در آن قرار دهید که ترکیب شعله‌های باز و هوای گرم تولیدشده در داخل کوره بتواند فعالیت شیمیایی لازم برای تولید فولاد را تحریک کند.

باگذشت زمان، کوره باز جایگاه خود را ازدست‌داده است چرا که فناوری‌های جدیدحذف ناخالصی‌ها و تولید فولاد درجات بالاتر و درعین‌حال کاهش هزینه‌های تولید را ممکن ساخت،. بخش عمده‌ای از کاهش هزینه‌های تولید به دلیل توسعه روش‌های جایگزین که از نظر انرژی کارآمدتر بودند، مانند کوره قوس الکتریکی یا کوره اکسیژن رخ داد. درحالی‌ که دیگر استفاده از این روش در سراسر جهان رایج نیست، کوره باز هنوز در برخی کشورها مورداستفاده قرار می‌گیرد، اگرچه تولید به این روش معمولاً در مقیاس بسیار کوچک‌تر از چند دهه پیش است.

تولید فولاد به روش کوره باز

تولید فولاد به روش بسمر

در سال 1856، هنری بسمر (Bessemer) یک حق اختراع برای فرآیند تولید فولاد به روشی جدید به ثبت رساند. استفاده از مبدل بسمر، به‌جای کوره سنتی، این امکان را ممکن می ساخت که هوا از زیر کوره به آهن خامی که از کوره بلند به‌دست‌آمده بود، دمیده شود و عمل احیای آهن انجام شود. این عمل، منجر به سوزاندن کربن اضافی در فولاد خام و نیز اکسید شدن ناخالصی‌ها و رفتن آن‌ها به سرباره می‌شود. اکسیداسیون همچنین به ایجاد و حفظ گرمای زیاد لازم برای فولادسازی کمک می‌کند.

تا پیش‌ازاین، کوره‌های باز امکان بارریزی به‌صورت یک‌بار در روز را داشتند؛ اما ابداع روش بسمر که تنها 12 دقیقه برای تولید 5 تن فولاد زمان می‌برد، بسیار سریع بود و درنتیجه این نوآوری با خود، شروع انقلاب صنعتی را به دنبال داشت. فولاد تولیدشده به روش بسمر بسیار مستحکم‌تر و باکیفیت‌تر از آن چیزی بود که اکثر فولادسازان می‌توانستند به آن امیدوار باشند.

فولادسازی به روش بسمر

تولید فولاد به روش کوره اکسیژن قلیایی

کوره اکسیژن قلیایی (Basic Oxygen Furnace) که به‌اختصار BOF نامیده می‌شود، مهم‌ترین روش تولید فولاد در عصر حاضر است. حدود 70 درصد از کل فولاد جهان به این روش تولید می‌شود. روش کوره اکسیژن قلیایی درواقع بهینه‌سازی شده روش بسمر است. این فرآیند، امکان تولید 150 تا 200 تن فولاد را در هر بار مذاب ریزی به دست می‌دهد. زمان بین دو بارریزی در این روش نیز 45 دقیقه است.

تفاوت روش بسمر و این روش در این مورد است که در روش بسمر، برای احیای آهن، هوای فشرده از زیر وارد کوره می‌شود اما در این روش، از اکسیژن خالص برای احیای آهن استفاده می‌شود. ضمن اینکه، روش اکسیژن قلیایی امکان تولید فولاد در تناژ خیلی بالاتری را ممکن می‌سازد. لازم به ذکر است که این روش تحت عنوان BOF-LD یا LD نیز شناخته می‌شود. این نام، جهات مختلف روند از دو کارخانه فولاد اتریشی در لینز (Linz) و دوناویتز (Donawitz) گرفته‌شده است که مهندسان آن‌ها این فرآیند را توسعه دادند.

فولادسازی به روش کوره اکسیزن قلیایی

تولید فولاد به روش کوره الکتریکی

پس از روش BOF، روش کوره الکتریکی (Electric Arc Furnace) یا EAF بیشترین سهم را در تولید فولاد جهان دارد. حدود 30 درصد از کل فولاد جهان به این روش تولید می‌شود. کوره الکتریکی ظرفیت تولید در حدود 25 تا 200 تن فولاد در هر بار مذاب ریزی را دارا است. زمان فرآیند ذوب در آن 2 ساعت به طول می‌انجامد. ضمن اینکه، زمان بین هر دو بارریزی در این کوره حدود 4 ساعت است.

از مزایای تولید فولاد به روش کوره الکتریکی می‌توان به امکان آلیاژسازی، تولید فولاد ابزار و فولاد ضدزنگ اشاره کرد. ضمن اینکه، فولادهای تولیدشده به این روش، کیفیت بالاتری نسبت به فولادهای تولیدشده به روش BOF دارند اما هزینه تولید آن‌ها نیز بیشتر است.

تولید فولاد به روش کوره الکتریکی

فولاد از چه چیزی ساخته شده است؟

فولاد در درجه اول، آلیاژی از آهن و کربن است. بنابراین، آهن به‌عنوان عنصر اصلی و زمینه در تمام فولادها حضور دارد و کربن نیز مهم‌ترین عنصر آلیاژی است. سایر عناصر آلیاژی ممکن است در ترکیب شیمیایی فولادها یافت نشوند اما عدم حضور کربن، به این معنی است که آن ماده اصلاً دیگر فولاد نیست. البته آنچه اهمیت دارد، مقدار کربن در ترکیب شیمیایی فولاد است که بر همین اساس، انواع فولادها طبقه‌بندی می‌شوند.

مهم‌ترین عناصر در ترکیب شیمیایی انواع فولاد عبارت‌اند از:

در مقاله تأثیر عناصر آلیاژی بر فولاد ، با نقش هر یک از این عناصر آلیاژی در فولادسازی آشنا شوید.

مراحل تولید فولاد و مقاطع فولادی

روش‌های فولادسازی از زمانی که تولید صنعتی در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، به‌طور قابل‌توجهی تکامل‌یافته‌اند. بااین‌حال، روش‌های مدرن هنوز بر اساس همان فرآیند بسمر است که از اکسیژن برای کاهش محتوای کربن در آهن استفاده می‌کند. امروزه در تولید فولاد از مواد بازیافتی و همچنین مواد خام سنتی مانند سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و سنگ‌آهک استفاده می‌شود. تقریباً تمام تولید فولاد به دو روش BOF و EAF انجام می‌شود.

آهن‌سازی، اولین گام در ساخت فولاد است که شامل ذوب ورودی‌های خام سنگ‌آهن، کک و آهک در کوره بلند می‌شود. آهن مذاب حاصل هنوز حاوی 4 تا 4.5 درصد کربن و سایر ناخالصی‌هایی است که آن را شکننده می‌کند. در مرحله اول فولادسازی موسوم به primary metallurgy، فولاد در کوره‌های BOF و EAF تولید می‌شود.

فولادسازی ثانویه یا secondary metallurgy، شامل تصفیه فولاد مذاب تولیدشده از هر دو مسیر BOS و EAF برای تنظیم ترکیب فولاد است. این کار با افزودن یا حذف برخی عناصر خاص و یا دست‌کاری دما و اتمسفر محیط تولید انجام می‌شود. بسته به انواع فولاد موردنیاز، می‌توان از فرآیندهای فولادسازی ثانویه زیر استفاده کرد:

 • Stirring
 • Ladle furnace
 • Ladle injection
 • Degassing
 • CAS-OB (تنظیم ترکیب شیمیایی با گاز آرگون یا اکسیژن)

با انجام ریخته‌گری مداوم، فولاد مذاب در قالب خنک‌ شده و باعث می‌شود یک پوسته فولادی نازک جامد شود. در مرحله بعد، بسته به کاربرد، در شکل‌های متنوعی برش داده می‌شود که شامل اسلب برای محصولات مسطح (صفحه و نوار)، بلوم برای مقاطع (تیرها) و بیلت برای محصولات بلند (سیم یا نوارهای نازک) می‌شوند.

در شکل‌دهی اولیه، فولادی که ریخته‌گری می‌شود، اغلب با نورد گرم به اشکال مختلف درمی‌آید. نورد گرم، فرآیندی است که عیوب ریختگی را از بین می‌برد و قطعه را به شکل و کیفیت سطح موردنیاز می‌رساند. محصولات نورد گرم به محصولات تخت، محصولات بلند، لوله‌های بدون درز و محصولات مخصوص تقسیم می‌شوند.

درنهایت، نوبت به تکنیک‌های شکل‌دهی ثانویه فولاد می‌رسد تا شکل و خواص نهایی آن را ایجاد نمایند. این تکنیک‌ها عبارت‌اند از:

سؤالات متداول

1- چگونه آهن را به فولاد تبدیل کنیم؟

برای تولید فولاد از آهن، باید آهن مذاب تولیدشده از کوره بلند را در کوره‌های BOF یا EAF به فولاد تبدیل کنیم.

2- فولاد از چه چیزی ساخته شده است؟

عناصر اصلی در ترکیب شیمیایی انواع فولاد شامل کربن، منگنز، کروم، نیکل، مولیبدن، تیتانیم، وانادیم، بور، سیلیسم، فسفر و گوگرد هستند.

3- مراحل تولید فولاد کدام اند؟

مراحل ساخت فولاد به ترتیب شامل تبدیل آهن خام یا چدن به فولاد، حذف عناصر آلیاژی غیر مطلوب، افزودن عناصر آلیاژی برای ساخت انواع فولاد، انجام نورد گرم و نورد سرد، عملیات حرارتی، عملیات سطحی و ماشین‌کاری می‌شوند.

توقیف اموال برای مهریه، مدت زمان و مراحل توقیف اموال

توقیف اموال برای مهریه

همه چیز در مورد توقیف اموال برای مهریه، نحوه و شرایط و مراحل توقیف اموال از جمله، خانه، آپارتمان، توقیف ماشین و ملک و املاک در برای گرفتن مهریه در این مقاله توضیح داده می شود. در صورت داشتن سوالات در انتهای مقاله سوالات حقوقی خود در زمینه توقیف مال و اموال همسر جهت گرفتن مهریه را بپرسید تا توسط وکیل متخصص پاسخ داده شود.

در عقد چه موقت و چه دائم و اینکه آیا مهریه عندالمطالبه است یا عندالاستطاعه مهریه از ناحیه زن قابل مطالبه است ولی باید توجه داشت که در مهریه عندالاستطاعه توانایی مالی مرد برای پرداخت باید اثبات شود.

در هرحال قانون این امکان را به زوجه داده است که چه از طریق دادگاه و چه از طریق ثبت بتواند با دادخواست مطالبه مهریه و یا دادخواست تامین خواسته از طریق دفاتر الکترونیک قضایی حکم توقیف اموال همسر خود را تا میزان مهریه درخواستی بگیرد تا حدالامکان از جابه جایی اموال توسط زوج جلوگیری گردد.

نکته ای که حائز اهمیت است این است که زن میتواند با استعلام از طریق مراجعی مانند پلیس راهور، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، بانک و سازمان بورس اطلاعاتی راجع به اموال منقول و غیرمنقول و قابل توقیف مرد بدست آورد. البته در این حین مستثنیات دین وجود دارد یعنی طبق ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی مثل مسکن و وسیله نقلیه مورد نیاز قابل توقیف نیستند. اما لیست اموال قابل توقیف برای مهریه عبارتند از زمین ، آپارتمان حساب پس انداز بانکی، سهام ، حقوق ماهیانه زوج، خط و تلفن همراه و‌…

مشاوره تلفنی با وکیل

مدت زمان توقیف اموال برای مهریه ؟

با توجه به اینکه توقیف اموال از چه نوعی هست متفاوت می باشد. برای مثال اگر قصد توقیف ملک و آپارتمان زوج را داشته باشید میتوانید با مراجعه به ادره ثبت و دادن اطلاعاتی از جمله پلاک ثبتی و مواردی دیگر نامه ای جهت توقیف ملک اخذ کنید. توجه داشته باشید که اگر زوج مهریه زوجه خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی زوج تقاضای این را داشته باشد که اموال وی را توقیف کند مثل حساب بانکی و حقوق ماهیانه و اگر مالی داشته باشد و زوجه این احتمال را داد که زوج ممکن است این دارایی و اموال را منتقل کند و یا فروش برساند میتواند از دادگاه تقاضای تامین خواسته کند و این مال تا صدور حکم دادگاه به اصطلاح توقیف اموال برای مهریه میشود. نکته دیگر اینکه اگر زوج دادخواست اعسار مبنی بر عدم توانایی برای پرداخت مهریه دهد این اعسار موقتی است زیرا مهریه از جمله دیون حال و ممتاز به شمار می‌رود یعنی حق زوجه است و به همین دلیل زوجه بر سایر طلبکاران دیگر مقدم میباشد.

گرفتن حکم توقیف اموال برای مهریه چگونه است؟

از آنجایی که مهریه حق شرعی، عرفی و قانونی زن میباشد مرد ملزم است آن را به زن بپردازد زمانی ‌که زن مطالبه مهریه خود را کند و آن وجه نقد باشد باید با مراجعه به دفتری که ازدواج درآن ثبت شده تقاضای صدور اجرائیه ‌کند و این اجرائیه به مرد اطلاع می‌گردد که طرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغیه این فرصت را دارد که مهریه مطالبه شده را پرداخت نماید در غیر این صورت زن برای دریافت مهریه خود میتواند حکم توفیق اموال زوج را بگیرد.

توقیف حقوق برای مهریه

اگر زن بخواهد حقوق ماهیانه مرد را توقیف کند در واقع این حقوق را از ارگان و موسسات دولتی و خصوصی تقاضا دارد که مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی زوجه این حق را دارد که از حقوق محکوم علیه ( زوج) تا میزان یک سوم یا یک چهارم در شرایط متفاوت و مختلف توقیف کند و ارتباطی به معسر بودن یا نبودن زوج هم ندارد.

با بررسی ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ارگان هایی که شامل توقیف حقوق و مستمری برای مهریه میشود عبارتند از حقوق و مزایای کارکنان و سازمان و موسسات دولتی یا وابسته به دولت ، شرکت های دولتی و شهرداری ها، بانک‌ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظیر آنها. در صورت تأهل ربع و در صورت داشتن فرزند ثلث آن توقیف میشود اما در مورد سایر دریافتی ها اعم از کار و فعالیت های مازاد بر تکلیف همچون اضافه کاری ،حق‌التدریس و حق تألیف قابل توقیف نیستند.

توقیف ماشین برای مهریه

طبق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی خودرو دیگر جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود و زوجه میتواند با معرفی خودرو زوج تا سقف مهریه خود اقدام به توقیف آن نماید مشروط بر اینکه مالکیت زوج از طریق پلیس راهور اثبات شود. بعد از آن زوجه میتواند با مراجعه به دادگاه برای جلوگیری از نقل و انتقال آن با صدور قرار تامین خواسته و همینطور صدور توقیف اموال غیر منقول مرد اقدام به توقیف سندی خودرو نمایدکه پس از صدور رأی دادگاه و ادامه عملیات اجرایی توسط اجرای ثبت و عدم پرداخت دین توسط زوج و عدم اثبات مستثنیات این امکان توقیف فیزیکی خودرو هم امکان پذیر خواهد بود. همچنین اینکه اگر شخص ثالثی بر اساس قرارداد واقعی اتومبیل را خریداری کرده باشد اگر به توقیف خوردو اعتراض کند میتواند درخواست رفع جهات مختلف روند توقیف نماید.

این مطلب را حتما بخوانید: آیا به زنی که خیانت کرده مهریه تعلق می گیرد؟
همچنین اگر زوج خودرو خود را به نام شخص دیگری منتقل کند به خاطر فرار از پرداخت مهریه، این معامله و این انتقال فرار از دین حساب می‌شود که در نهایت تعقیب و محکومیت کیفری زوج و حبس او وجود خواهد داشت.

نکته قابل توجه اینکه اگر در نحوه اجرای توقیف اموال ایراد و اشکالات قانونی باشد یا اینکه شخصی که بدهکار است دین خود و پرداخت آن را اثبات کند و همچنین اگر شخص ثالثی ادعای حق و مالکیت نسبت به اموال توقیف شده داشته باشد و همینطور محکوم له( زوج ) مال دیگری را به جای آن مال توقیف شده معرفی کند میتواند با طرح کردن دعوای رفع اثر از اموال توقیف شده در دادگاه صالح نسبت به رفع توقیف این اموال اقدام کند.

توقیف منزل مسکونی برای مهریه

برای توقیف منزل مسکونی زوج در ابتدا باید به ادره ثبت مراجعه شود تا اگر مالی به نام زوج ثبت است بازداشت آن در دفتر ثبت املاک ثبت شود و اگر ثبت نشده باشد توقیف آن موکول به آن است که زوج در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا طبق حکم نهایی مالک آن شناخته شود.

توقیف سهم الارث به عنوان مهریه

جهت توقیف سهم الارث ۲ حالت وجود دارد.‌

۱- زمانی که زوج فوت میکند و مالی را ازخود به جای می‌گذارد. در این حالت در بسیاری از موارد زوجه پس از فوت شوهر خود خواهان مهریه میشود که این طلب مهریه جزء اولویت های پرداختی جهات مختلف روند به زوجه محسوب می‌گردد زیرا همانطور که بیان شد مهریه جزء دیون ممتاز به شمار میرود در این صورت زمانی که زوج فوت کند وصی متوفی موظف است از اموال به جا مانده میت مهریه زن را پرداخت نماید و بعد سایر اموال در صورت داشتن وراث بین آن‌ها تقسیم میشود.

۲- حالت دوم زمانی است که زوج دارای سهم الارثی که هنوز جهات مختلف روند انحصار وراثت نشده است باشد در این حالت زوجه میتواند این اموال مشاع را توقیف کند و اگر وراث بخواهند مال به فروش برسانند امکان فروش مال توقیف شده وجود نخواهد داشت زیرا مشروط است به تودیع حقوق به زوجه و یا اخذ رضایت از او.

شرایط معافیت سربازی 1400 مراحل و مدارک مورد نیاز را از زبان کمک حال بخوانید!

در این مقاله به بررسی شرایط معافیت خدمت سربازی، معافیت پزشکی سربازی ، معافیت کفالت سربازی در سال 1400 می‌پردازیم.
خدمت سربازی، با تمام خوبی‌ها و بدی‌هایش، امروزه تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه‌های جوانان کشورمان شده‌ است. در سال‌های اخیر، سازمان نظام وظیفه برای رفاه حال کسانی که به هر دلیلی توانایی رفتن به خدمت سربازی را ندارند، قوانین و تسهیلات بسیاری در نظر گرفته است. اما باید بدانید مشمول شرایط معافیت سربازی شدن کار راحتی نیست.

در این مطلب می‌خوانید:

شرایط معافیت سربازی 1400

شرایط معافیت سربازی تنوع بسیاری دارند اما مهمترین آنها معافیت پزشکی سربازی ، معافیت کفالت سربازی، معافیت کفالت نخبگان و ایثارگری است.

پیچ و خم‌های شرایط معافیت سربازی:

هر قانون، شرایط و تبصره‌های متفاوتی دارد که اگر از آنها اطلاع نداشته باشید، خودتان را باید برای سردرگمی در سازمان نظام وظیفه و بخش‌های مختلف آن آماده کنید. پس توصیه ما به شما این است که قبل از اقدام برای درخواست معافیت به قوانین و شرایط معافیت سربازی تسلط کافی پیدا کنید تا در پیگیری امور مربوط به معافیت دچار مشکل نشوید.

کمک حال تصمیم دارد در چند مطلب قوانین مهم سربازی و شرایط معافیت سربازی را به‌طور کامل با شما به اشتراک بگذارد.

انواع معافیت سربازی

معافیت‌های نظام وظیفه در سال 1400 به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: دائم و موقت.

معافیت موقت: مشمول با داشتن یک سری شرایط می‌تواند از خدمت برای مدتی معاف شود. به‌عنوان مثال: معافیت تحصیلی ، معافیت بنیاد ملی نخبگان و گواهی اشتغال به خدمت جزء معافیت موقت است. معافیت دائم: به افرادی که مشمول نظام وظیفه هستند و در سن مشمولیت دارای شرایطی‌اند که خدمت سربازی برای آنها مقدور نمی‌باشد می‌توانند از جهات مختلف روند معافیت دائم استفاده نمایند.

انواع معافیت سربازی دائم عبارتند از:

 1. معافیت پزشکی
 2. معافیت کفالت
 3. معافیت ایثارگران
 4. معافیت مددجویان
 5. معافیت عفو رهبری (معافیت سنی)
 6. معافیت متعهدین خدمت

شرایط معافیت پزشکی سربازی 1400

سازمان نظام وظیفه برای افرادی که به‌دلیل وضعیت نامناسب سلامت و یا بیماری توانایی انجام خدمت سربازی را ندارند، شرایط معافیت‌ سربازی متفاوتی را درنظر گرفته است. بسته به وضعیت سلامت شما، شرایط معافیت شما می‌توانند موجب مشمول معافیت سربازی دائم، معافیت موقت یا معافیت از رزم شوند.

لیست بیماری های معافیت پزشکی نظام وظیفه

فهرست بیماری‌‌های مشمول معافیت پزشکی را در ادامه مشاهده می‌کنید. برای اطلاع از انواع بیماری‌های معافیت پزشکی در هر بخش و شرایط مربوط به هر کدام می‌توانید روی هر بخش کلیک کنید.

مدارک لازم برای معافیت پزشکی

در شرایط معافیت سربازی که یکی ازآن معافیت پزشکی سربازی است. سازمان نظام وظیفه برای افرادی که به‌دلیل وضعیت نامناسب سلامت و یا بیماری توانایی انجام خدمت سربازی را ندارند، شرایط معافیت‌ سربازی متفاوتی را درنظر گرفته است.

برای درخواست معافیت پزشکی باید مدارک زیر را در زمان مراجعه به همراه داشته باشید تا مشمول یکی از شرایط معافیت سربازی شوید:

 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مشمول
 • اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی و یا گواهی معادل آن
 • شماره حساب بانک سپه برای درج در فرم ثبت‌نام
 • یک قطعه عکس 4*3 رنگی با زمینه سفید

مراحل صدور کارت معافیت پزشکی

در معافیت پزشکی سربازی که یکی از شرایط معافیت سربازی است شما باید سرپرستی یکی از اعضای خانواده یا بستگان را بر عهده بگیرید.

بعد از مطالعه فهرست لیست بیماری‌های معافیت پزشکی و شرایط آن‌ها، در صورتی که خودتان را داری شرایط معافیت سربازی می‌دانید باید مراحل زیر را طی کنید:

 1. دریافت و تکمیل دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی (دفترچه سربازی) از دفاتر پلیس+10
 2. دریافت برگه واکسیناسیون و برگه معاینه اولیه
 3. تزریق واکسن‌های ذکر شده در فرم، تکمیل برگه واکسیناسیون
 4. مراجعه به پزشک معتمد، تکمیل فرم خود اظهاری و معاینه و تأیید پزشک معتمد
 5. تحویل مدارک خود به دفاتر پلیس + 10 تحویل دهید و ثبت درخواست
 6. دریافت مدارک لازم برای تحویل به شورای پزشکی
 7. دریافت برگه معرفی به بیمارستان از طریق پست (این برگه حداکثر ظرف مدت 15 روز ارسال می‌شود.)
 8. مراجعه به بیمارستان برای انجام معاینات تخصصی
 9. ارسال نتیجه از طریق بیمارستان برای مراجع رسیدگی کننده
 10. ارسال دعوتنامه‌ای جهت حضور در شورای پزشکی به آدرس درخواست‌کننده (در صورت تأیید مدارک)
 11. حضور در کمیسیون پزشکی و بررسی شرایط معافیت پزشکی و مدارک ارائه شده و معاینات
 12. صدور کارت معافیت در صورت تایید شورا

نکته: پرونده افرادی که دارای نقص عضو و یا بیماری مشهودی هستند، مستقیما به شورای پزشکی ارسال خواهد شد”.

در نظر داشته باشید در صورتی که شورا شما را مشمول شرایط معافیت سربازی نداند، برای شما برگه آماده به خدمت صادر خواهد شد. البته در نظر داشته باشید که می‌توانید از معافیت تحصیلی نیز استفاده کنید.

شرایط معافیت کفالت سربازی 1400

یکی دیگر از شرایط معافیت سربازی، برعهده گرفتن سرپرستی یکی از اعضای خانواده یا بستگان است که آن را با نام معافیت کفالت می‌شناسیم. برای اطلاع از شرایط معافیت کفالت و لیست افرادی که می‌توانید با گرفتن سرپرستی آن‌ها از خدمت سربازی معاف شوید، به سازمان نظام وظیفه ناجا مراجعه و از شرایط معافیت کفالت برای هر شخص اطلاع پیدا کنید.

مدارک لازم برای معافیت کفالت

هنگام مراجعه برای درخواست معافیت کفالت باید مدارک زیر را به‌همراه داشته باشید:

 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
 • یک قطعه عکس 4*3 رنگی با زمینه سفید
 • اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن
 • تصویر کارت ملی فردی که می‌خواهید کفالت او را به عهده بگیرید

مراحل گرفتن معافیت کفالت

یکی دیگراز شرایط معافیت سربازی معافیت کفالت سربازی می‌باشد که برعهده گرفتن سرپرستی یکی از اعضای خانواده یا بستگان است . معافیت خدمت سربازی 1400

معافیت خدمت سربازی 1400

در صورتی که می‌خواهید برای گرفتن معافیت کفالت اقدام کنید، مراحل آن به صورت زیر است:

 1. در قدم اول برای گرفتن معافیت کفالت، باید دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی را از دفاتر پلیس+10 تهیه و نسبت به تکمیل مدارک اقدام نمایید.
 2. برای انجام معاینه اولیه و تکمیل آن باید به پزشک معتمد مراجعه کنید. در نظر داشته باشید برای گرفتن معافیت کفالت نیازی به تکمیل فرم واکسیناسیون نیست.
 3. بعد از تکمیل فرم معاینه باید دوباره به دفتر پلیس+10 مراجعه کنید و درخواست خود برای معافیت کفالت را ثبت نمایید.
 4. بعد از ثبت درخواست، مدارک توسط سازمان وظیفه عمومی بررسی و از اداره ثبت محل تولد فردی که سرپرستی‌ او را به‌عهده گرفته‌اید،
  استعلام گرفته می‌شود. شما باید این استعلام را از سازمان وظیفه عمومی دریافت کنید.
 5. اگر پرونده شما نیاز به طرح در شورای پزشکی داشته باشد، شما به کمیسیون پزشکی معرفی خواهید شد و باید در آن حضور پیدا کنید.
 6. در مرحله آخر دعوتنامه حضور در هیئت رسیدگی بدوی برای شما ارسال می‌شود و شما باید در این جلسه حضور داشته باشید.
 7. در صورت تایید شرایط معافیت سربازی، کارت معافیت دائم برای شما صادر خواهد شد و در غیر این صورت برگه آماده به خدمت برای شما صادر می‌شود و یا می‌توانید از معافیت تحصیلی استفاده کنید.

معافیت ایثارگری شامل چه کسانی می‌شود؟

شرایط معافیت ایثارگران:

در قوانین سازمان وظیفه عمومی برای خانواده‌های ایثارگران شرایط خاصی را در نظر گرفته شده است. اگر شما در هر یک از گروه‌های زیر قرار بگیرید می‌توانیدمشول شرایط معافیت سربازی شوید:

 • فرزندان شهداء و جاويدالاثران
 • يكي از برادران شهداء، جاويدالاثران، آزادگان و جانبازان در صورتي كه فاقد فرزند ذكور هستند.
 • فرزندان ايثارگران و نحوه جمع نمودن امتيازات جانبازي و ايثارگري براي معافيت
 • جانبازان 10 درصد و بالاتر
 • فرزند خوانده قانوني جانبازان
 • مشمولاني كه با بانوان جانباز 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند.

مدارک لازم برای معافیت ایثارگری

مدارک لازم برای هر نوع معافیت ایثارگری متفاوت است. برای اطلاع از مدارک هر یک از شرایط، می‌توانید به سایت نظام وظیفه مراجعه کنید.

مراحل دریافت معافیت ایثارگری

یکی از شرایط معافیت سربازی استفاده از معافیت ایثارگری است. در معافیت ایثارگری ، برای خانواده‌های ایثارگران شرایط خاصی را در نظر گرفته شده است که باید به سازمان نظام وظیفه مراجعه نمایند. معافیت خدمت سربازی 1400

معافیت پزشکی سربازی ؛ معافیت خدمت سربازی 1400

 1. ابتدا نسخه اول برگه شماره 1 ایثارگران را از بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت نموده و آن را تکمیل کنید.
 2. با مراجعه به دفاتر پلیس+10 اقدام به تهیه دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی نمایید. فرم‌های مربوط به ایثارگران را تکمیل کنید و مدارک لازم را تحویل دهید.
 3. حداکثر ظرف مدت یک هفته به وظیفه عمومی محل سکونت خود مراجعه کنید تا درخواستتان مورد بررسی قرار گیرد.
 4. وظیفه عمومی بعد از تایید مدارک و احراز شرایط، با توجه به نوع معافیت، احتمال دارد شما را برای یک دوره مقدماتی به مرکز آموزشی معرفی می‌کند که بعد از گذراندن آن، کارت معافیت برای شما صادر می‌شود.

بنیاد ملی نخبگان

معافیت بنیاد ملی نخبگان:

سازمان نظام وظیفه برای اعضای بنیاد ملی نخبگان تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته است. افرادی که حداقل امتیاز ذکر شده در آیین نامه بنیاد نخبگان را کسب کنند، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرایط معافیت سربازی نخبگان بر اساس امتیاز علمی و پژوهشی محاسبه می‌شود. شما باید مدارک و سوابق خود را در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان بارگذاری کنید. سپس امتیازات شما محاسبه و در صورت کسب امتیاز لازم، می‌توانید با انجام پروژه پژوهشی از گذراندن خدمت سربازی معاف شوید. حداقل امتیاز لازم برای دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد 130 و برای دوره دکتری تخصصی 180 در نظر گرفته شده است.

مراحل زایمان طبیعی

یکی از بزرگترین دغدغه های مادران باردار زمان زایمان شان است و خب با وجود تغییرات بسیار در هورمون ها این نگرانی ها و استرس ها بیشتر و نگران کننده تر به نظر می رسد، خانم جوانی جهات مختلف روند که باردار است و نه ماه شبانه روز به زیباترین لحظه زندگی و تولد کودکش فکر می کند در کنار این حس زیبا دست به گریبان حس ترس، ناراحتی و نگرانی های مانند زایمان طبیعی چقدر درد دارد؟ زایمان طبیعی یا سزارین؟ مراحل زایمان طبیعی به چه صورت است؟ زایمان طبیعی چیست؟ و … تمامی این سوال ها در اینجا بطور دقیق و مفصل توضیح داده می شود تا مادران عزیز بدون استرس برای لحظه موعود تولد فرزندش روز شماری کنند.

زایمان طبیعی چیست؟

سیستم ساختاری بدن هر زنی بگونه ایی آفریده شده است که قادر به تولد نوزادی باشد و برای این خلق منحصربفرد حتی شرایط لازم را نیز دارد، بطور مثال استخوان های سر جنین انقدری نرم است که بتواند به راحتی در بدن شما قرار بگیرد و خارج بشود این مثال خود به تنهایی کافیست تا شما متوجه بشوید که بدن شما برای زایمان طبیعی و بطور غریزی آماده شده است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

آغاز زایمان طبیعی با چرخش نوزاد و باز شدن گردنه دهانه رحم به اندازه 10 سانت می باشد که ممکن است این مرحله ساعت ها طول بکشد و تا آماده شدن برای تولد جنین ساعاتی سخت و طاقت فرسا را پشت سر بگذارید اما پس از عبور از این مرحله اندکی بعد نوزادتان متولد می شود و شما با خیالی آسوده می توانید کودک تان را در آغوش بکشید، توجه داشته باشید که هرچه محیطی که مادر در آن حضور دارد بی تنش تر و آرام باشد به همان اندازه زایمان راحتری در پیش است و فراموش نکنید که وجود استرس بطورکلی زایمان را در هر مرحله ایی که باشد متوقف و سخت می کند.

نشانه های اولیه زایمان طبیعی

غیر از زایمان سزارین هیچ کسی قادر به مشخص کردن زمان زایمان نمی باشد و برای زایمان طبیعی یه زمان تقریبی در نظر گرفته می شود که پزشک تان به شما اطلاع می دهد و به این معنی نیست که شما قطع به یقین در این بازه زمانی در نظر گرفته شده زایمان می کنید، یک سری نشانه و علائم اولیه در زایمان طبیعی وجود دارد که عبارتند از :

 • خروج ترشحات صورتی رنگ همراه با لکه های خونی از رحم

این ترشحات آغشته به خون که از دهانه رحم خارج می شود همان مخاطی است که از بدن شما در برابر عفونت ها جلوگیری می کند و ممکن است روزها قبل از آغاز شروع دردهای زایمان شما آغاز شود.

 • پایین آمدن برآمدگی شکم و احساس سبکی

با چرخش نوزاد به سمت پایین فشار صد در صدی که به ریه های شما وارد می شده است کم می شود و شما قادر به تنفس راحتر می شوید اما ممکن است با سنگینی در قسمت پایین شکمتان و فشار وارد شده بر مثانه دچار تکرر ادرار شوید و این یکی دیگر از نشانه های آغازین زایمان طبیعی می باشد که ممکن است روزها و یا ساعت ها طول بکشد.

از رایج ترین اتفاقات حاملگی که به هنگام زایمان در هر زنی رخ می دهد پارگی کیسه آب و خارج شده مایعی از رحم و واژن می باشد، بعد از این اتفاق تا 24 ساعت اغلب خانم ها زایمان می کنند اما اگر باز هم زایمان انجام نشود پزشک مجبور است با روش القای زایمان نوزادتان را به دنیا بیاورد چرا که در غیر این صورت عوارض زایمان کودکتان را اذیت می کند و بدن خودتان را در مواجه با عفونت های گوناگون قرار می دهد.

اسهال مکرر یکی از نشانه های نزدیکی به موعد زایمانتان می باشد.

انقباض ماهیچه های رحم در زمان نزدیکی به زایمان امری طبیعی می باشد که با دردهای متناوب و منظم همزمان می شود.

مراحل زایمان طبیعی

 • آغاز دردهای زایمان و باز شدن گردنه رحم و واژن
 • باز شدن دهانه رحم و خروج نوزاد
 • بازه زمانی خروج نوزاد تا خروج جفت

مرحله اول : این مرحله شامل دردهای ابتدایی، دردهای فعال و مرحله جابجایی می باشد. از شروع درد های ابتدایی تا آخرین مرحله انتقالی حدود 10 الی 12 ساعت برای زایمان اولی ها و 5 الی 6 ساعت برای مادرانی که زایمان دوم به بعدشان است طول می کشد، باز شدن دهانه رحم در این مرحله حدود یک الی دو انگشت می باشد. مرحله ابتدایی از زمان شروع دردهای شکمی تا باز شدن 4 سانتی متری دهانه رحم می باشد که این مرحله به دلیل آرام طی شدن درهر 2 سانت خیلی کند پیش می رود و معمولا در خانه بمانید بهتر است سپس وارد مرحله ایی می شویم که از 4 سانت به 7 سانتی متر می رسید و شروع مرحله دردهای فعال می باشد و انقباضات بیشتر شده است و دفعات آن نیز افزایش داشته است مثلا در هر 2 دقیقه شما 60 ثانیه درد دارید و علائمی مانند گرمی، خشکی دهان و دردهای کمری دارید که با تغییر وضعیت در حالتتان کمی بهتر می شود. مرحله انتقالی مرحله ایی است که دهانه رحم 8 سانت باز شده است و تا 10 سانت برسد از دردآورترین مراحل است که خوشبختانه کوتاه ترین مرحله نیز به حساب می آید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.