خصوصیات معامله گر برنده


خصوصیات معامله گران موفق

معامله گران موفق اشخاص خوشبینی میباشند ; آن ها پیوسته از بدبینی حذر می کنند .

معامله گران پیروز از خطا نمی ترسند زیرا می دانند از اشتباه ترسیدن بزرگترین اشتباه است .

معامله گران پیروز پذیرای هر نوع اتفاقی بوده و با شوق واشتیاق و ذوق آ نچه را که می باید انجام داده و با اعتماد بنفس به رویکرد خویش ادامه می دهند .

معامله گران پیروز اشخاصی با انظباط میباشند .

معامله گران پیروز با مقدار سرمایه ای معامله می کنند که از نگاه مالی و روانی گنجایش و اقتدار از دست دادن آن را داشته باشند .

ثروت فارکس ثروتمندان فارکس جایزه فارکس جبل عاملی فارکس جرایم فارکس جرم فارکس در ایران

معامله گران موفق دارای افکار و روحیه ای آرام و خالی از دغدغه خاطر می باشند .

معامله گران موفق هنگام ضرر خود را نمی بازند و هنگام منفعت; منافع حاصله را حق خود دانسته و ذوق زده و از خود بیخود نمی گردنند.

معامله گران موفق هنگام شروع منفعت تا زمانیکه امکان سودآوری بیشتر وجود دارد در بازار باقی می مانند.

معامله گران موفق گذشته را فراموش نموده و ” روز نو روزی از نو ” را همواره شعار خود قرار می دهند.

معامله گران موفق از اشتباهات خود پند گرفته و اشتباهات را به عنوان راهنما تلقی می نمایند.

معامله گران موفق تا زمانی که مهارت کامل جهت کسب منافع بزرگ بدست نیاورده اند; از سودهای کوچک بدفعات و کرات استفاده می نمایند.

معامله گران موفق می دانند که کسب موفقیت های کوچک نقطه شروع موفقیت های بزرگ می باشد.

جزوه فارکس جیک فارکس چارت زنده فارکس حساب فارکس خاطرات فارکس خامسی فارکس

معامله گران موفق می دانند که حتی در آ خرین لحظه موفقیت امکان ضرر وجود دارد.

معامله گران موفق هنگام شروع معامله در صورت مساعد بودن شرایط بدون امید به بهره برداری و یا ترس از ضرر و با این نگرش که هر اتفاقی ممکن است رخ دهد و همه چیز امکان وقوع دارد معاملات خود را انجام داده و به مجرد وقوع ضرر از بازار خارج می گردند و در صورت شروع منفعت با انجام عملیات لازم در گسترش آن اهتمام می ورزند و بنابراین پیش بینی که عادتی ناپسند می باشد نه تنها برای آنان لزومی ندارد بلکه مضر می باشد.

معامله گران موفق همواره موفقیت های روز افزون خود را در عالم خیال بوضوح و با اطمینان و با احساس تجسم می نمایند.

معامله گران موفق در مقابل ترس تسلیم نمی گردند.

معامله گران موفق هنگام احساس زیاده طلبی بر آن احساس غلبه می کنند.

خبر فارکس خبرگزاری فارس خبرهای فارکس خرید اکسپرت فارکس خودآموز فارکس دانلود استراتژی معاملاتی

معامله گران موفق هر بار که می بازند درسی می آموزند.

معامله گران موفق در حین معامله بفکر سود و زیان و سایر ملاحظات مالی نبوده بلکه تمرکز فکری آنها فقط بر پایه اجرای صحیح عملیات لازم می باشد.

معامله گران موفق می دانند که در محیط بازار داشتن روحیه مثبت پایه و اساس ازدیاد سرمایه می باشد.

معامله گران موفق مقابله و روبرویی با ضرر را حتمی و غیر قابل اجتناب پنداشته و سعی در جلوگیری ا ز گسترش زیان می نمایند و در این صورت مبالغی را که متضرر می گردند جزء مخارج فعالیت های معاملاتی خود محسوب می دارند.

معامله گران موفق هیچگاه با شک و تردید وارد بازار نشده و پیوسته خصوصیات معامله گر برنده بر این باورند که عدم نفع بهتر از ضرر است; معامله گران موفق از نتایج معاملات خود در هر صورت کمتر متاثر می گردند و پیوسته بر این باوررند که هر چه پیش آید خوش آید.

معامله گران موفق خود را از قید کلیه اعتقادات و باورها و پیش بینی ها آزاد نموده و فقط به آنچه در زمان حال می گذرد توجه می نمایند.

راهنمای ثبت نام فارکس ربات فارکس روانشناسی فارکس روبو فارکس ریبیت در فارکس ریبیت فارکس

معامله گران موفق واقع بین بوده و معاملات خود را بر پایه احساسات و اعتقادات انجام نمی دهند.

معامله گران پیروز روند را دوست خویش می دانند .

معامله گران پیروز بیش از حد بخود اطمینان نمی کنند .

معامله گران پیروز همواره دارنده هدفی معین می باشند .

معامله گر پیروز خودبا‌وری دارد ولی مغرور نمی شود .

معامله گر پیروز از غلبه احساسات بر عقلش جلوگیری می کند .

ریبیت فارکس چیست زئوس فارکس زمان فارکس زیان فارکس زیرنویس فارسی ساخت استراتژی معاملاتی

معامله گر پیروز در مواقعی که آمادگی کامل روحی و جسمی برای خرید و فروش ندارد معاملات را متوقف می کند .

معامله گر پیروز با قواعد مشخصی به زیان ها اجازه نمی دهد زیادتر شوند ولی به سودها اجازه می دهد که زیاد و زیادتر شوند .

معامله گر پیروز به محض نشستن پای کامپیوتر و قبل از بررسی و طرح ریزی معامله را آغاز نمی کند .

معامله گر موفق پس از زیان معامله بعدی را به قصد جبران زیان و براساس مقدار زیان وارده بنا نمی کند بلکه هر معامله را بطور مستقل نگاه می کند .

معامله گر موفق در گذشته زندگی نمی کند و دائم حسرت زیان ها گذشته را نمی خورد و همچنین از سودها حاصله مغرور نمی شود .

معامله گر موفق در آینده زندگی نمی کند و اسیر پیش داوری های خود نیست بلکه سناریوهای مختلف صعودی و نزولی و احتمالا ت مختلف را بررسی کرده و برای هر احتمال طرح مشخصی برای معامله تهیه می کند.

سایت بروکر هات فارکس سایت فارکس سیگنال فارکس طلا شبکه عصبی فارکس شرکت فارکس شرکت فارکس در ایران

معامله گر موفق حسرت فرصت های از دست رفته را نمی خورد بلکه به خاطر فرصت های استفاده شده شکرگذار است.

معامله گران موفق همیشه تأکید می نمایند که فقط باید با سرمایه ای شروع به معاملات نمود که شخص قدرت و تحمل از دست دادن آن را از لحاظ مالی و روانی داشته باشد بدین معنی که می باید سرمایه ای را در این راه بکار برد که در زندگی شخص کم تاثیر باشد; در غیر این صورت نوسانات قیمت و تاثیرات آن نوسانات در روحیه سرمایه گذار; می تواند شخص را اشتباها به سودآوری بیشتر ترغیب نموده و در صورت ضرر او را به بازگشت قیمت به مبلغ اولیه و بالاتر امیدوار ساخته و به عللی که در بحث های گذشته اشاره نموده بودیم باعث گمراهی و ایجاد ضرر گردد.

معامله گران موفق هنگام ترقی و یا تنزل قیمت از سودهای کم که مرتبا در دسترس آنان قرار می گیرد استفاده کرده و در نتیجه در پایان معاملات روزانه خود با روحیه ای مثبت و با سود قابل توجه و کافی و به امید و به انتظار فردایی بهتر بازار را ترک می نمایند.

معامله گر موفق طرح مکتوبی برای معاملات خود دارد .

معامله گران موفق افرادی مصمم; با اراده و فعال هستند.

صرافی فارکس ضررهای فارکس طراحی اکسپرت فارکس عاقبت فارکس عکسهای فارکس علم فارکس

معامله گران موفق در پیروی و تبعیت از دستورات متدی که انتخاب کرده اند علی الرغم زیان های تصادفی و غیر قابل اجتناب; پایدار و با ثبات هستند زیرا می دانند که تحت قوانین احتمالات; در طول مدت و در مجموع

برنده خوا هند بود.

معامله گران پیروز به محض شروع بکار و ورود به بازار , نقطه توقف و هنگام خروج خویش را در صورت پیدایش خطر , پیشاپیش تعین می کنند .

معامله گران پیروز مثبت گرا و واقع بین می‌باشند .

معامله گران پیروز هنگام پیدایش خطر به معنی ضرر , فرار را بر قرار ترجیح می دهند .

عملیات فارکس فارس نیوز فارس ویدیو فارکس فارکس آلپاری فارکس آموزش

معامله گران پیروز کسانی آرام , راضی و شادمان , دلیر و صبور و شکیبا , در هر دو برد و باخت یکسان و خوددار , قانع و بی آلایش می باشند .

معامله گران پیروز مرز بین تحلیل و ترید را عالی می‌شناسند .

معامله گران پیروز تسلم حرکات و تصمیم بازار می‌باشند و بر تحلیل و برداشت خویش پافشاری نمی ورزند .

معامله گران پیروز از ابتدا برنده نبوده اند بلکه این‌راه را کم کم پیموده

بروکر فارکس , افتتاح حساب Exness , آموزش فارکس , کارگزار فارکس, Forex Broker , دانلود فارکس ریبیت

حساب فارکس , بروکر فارکس , Forex Broker , افتتاح حساب فارکس , آموزش فارکس , کارگزار فارکس , دانلود فارکس , ریبیت Rebate

حساب فارکس , بروکر فارکس , ریبیت فارکس , Forex Rebate , Forex Broker , افتتاح حساب فارکس اکسنس , آموزش فارکس , کارگزار فارکس , دانلود فارکس , ثبت نام فارکس

کتاب های مورد نیاز یک تریدر

کتاب های مورد نیاز یک تریدر

وقتی با فهرستی از کتاب‌هایی که در حوزه معامله‌گری برخورد می‌کنید،شاید آن را حوصله سربر و خسته‌کننده بپندارید اگر قصد دارید کتاب های مفید مطالعه کنید و ذهن خود را درگیر حاشیه نکنید. با همیارکریپتو همراه باشید تا کتاب های مورد نیاز یک تریدر را به شما معرفی کنیم.

کتاب هایی که در ادامه قصد دارم به شما معرفی کنم، سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی، متدهای ورود یا اندیکاتورهای مختلف نمی‌پردازند؛ در حقیقت، استراتژی معاملاتی، مقوله‌ای کاملاً شخصی است و نمی‌توان آن را با خواندن کتاب یا دنباله‌روی از نظرات دیگران تعیین کرد.

تک‌تک کتاب هایی که مطالعه می کنید باید ارزش ثانیه به ثانیه وقتتان را داشته و به رشد شما به‌عنوان یک معامله‌گر و یک انسان، کمک کند.

پول درآوردن و کسب سود از معاملات صرفاً به کسب دانش و اطلاعات درباره‌ی نحوه کار و عملکرد دنیای مالی یا پیش‌بینی حرکت بعدی بازار محدود نمی‌شود؛ بلکه، برای رسیدن به این هدف می‌بایست طرز فکر و شخصیتتان را اصلاح کنید.

همان‌طور که بنجامین فرانکلین می‌گوید: سرمایه‌گذاری در کسب علم و دانش بیشترین سود را از آن شما خواهد کرد.

بهترین سال زندگی تو

کتابی از دارن هاردی که در آن 8 گام برای رسیدن به موفقیت را بیان می کند.

 • گام اول: هدف گذاری
 • گام دوم: مرور اشتباهات گذشته
 • گام سوم: قدردان بودن
 • گام چهارم: تک بعدی نبودن
 • گام پنجم: طراحی نقشه برای موفقیت
 • گام ششم: رشد فردی سبب پیشرفت زندگی می شود.
 • گام هفتم: انعطاف پذیری در برنامه ها
 • گام هشتم: اجرا کردن برنامه ها

کتاب معامله گر منضبط

فرصت‌های بی نهایت برای به دست آوردن یا از دست دادن

قیمتها همیشه در حال تغییر هستند

ذهن بر تصمیم گیری تان تأثیر می‌گذارد

خاطرات می‌توانند خطرناک باشند

هیچ کس مسئول شکست‌ها و موفقیت‌های شما نیست

اگر می‌خواهید بازار را بشناسید، ابتدا باید خودتان را بشناسید

صاحب نظران راجع به کتاب «معامله گر منضبط» چه می‌گویند؟

این روزها در مورد سرمایه گذاری در بورس، رمز ارزها و دیگر بازارهای مالی و یادگیری نحوه سرمایه گذاری زیاد می شنویم. یکی از مسائلی که کمتر به آن پرداخته می شود، روانشناسی بازار و تاثیر گذاری احساسات و ذهنیت بر معامله گری است.

بهتر است بدانید، 95 درصد معامله گران بازنده هستند‌، نه به این دلیل که نمی‌توانند برنده شوند، بلکه به این دلیل که نمی‌توانند احساسات خود را کنترل کنند.

مارک داگلاس‌ در کتاب معامله گر منضبط نشان می‌دهد که چگونه مسائل ذهنی که به ما اجازه می‌دهند در جامعه به طور موثر عمل کنیم‌، اغلب به موانع روانی در معامله گری تبدیل می‌شوند.

کتاب معامله گر منضبط پس از بررسی نحوه ایجاد نگرش‌های باختن، شما را برای “پاکسازی ذهنی کامل” از فرایندهای فکری ریشه دار آماده می‌کند. سپس به خواننده نشان می‌دهد که چگونه نگرش‌ها و رفتارهایی که از موانع روانی عبور می‌کنند و منجر به موفقیت می‌شوند را به کار گیرد و استفاده کند.

معامله گری موفق به چیزی بیشتر از دانش و مهارت‌های ارتباطی نیاز دارد.

در کتاب معامله گر منضبط، مارک داگلاس توضیح می‌دهد که چطور تقریباً همه چیزهایی که داشته را به دلیل تصمیمات معاملاتی بد از دست داده است.

این تجربه او را به بررسی دقیق خودش سوق داد و متوجه شد که احساسات‌، به ویژه ترس‌، او را به سمت بی‌احتیاطی می‌کشانده است.

او در ادامه با توضیحی ساده و بسیار نافذ از نقش باورها و احساسات در معاملات می‌نویسد.

داگلاس یک معامله گر است که با معامله گران صحبت می‌کند. او بر مبنای تجزیه و تحلیل و توصیه‌های خود عمل می‌کند.

گاهی اوقات‌، ممکن است سبک نوشتن او ناخوشایند‌، سست و حتی دست و پا گیر باشد. با این حال‌، این اشکالات مانع از انتقال اطلاعات مهم و مفید نمی‌شود.

اگرچه کتاب معامله گر منضبط به طور خاص در مورد عوامل احساسی و روانی است که بر معاملات تأثیر می‌گذارد‌، اما خوانندگان احتمالاً متوجه می‌شوند که این تأثیرات در ابعاد دیگر زندگی آنها نیز وجود دارد.

معامله گر منضبط به شما کمک می‌کند تا با افراد معدودی آشنا شوید که یاد گرفته اند چگونه رفتار معاملاتی خود را کنترل کنند یعنی معدود معامله گران که به طور مداوم بیشترین درصد سود را از بازار کسب می‌کنند.

این کتاب یک رویکرد سیستماتیک و گام به گام برای پیروزی شدن در هر روز، هر هفته و هر ماه را ایجاد می کند.

این کتاب به چهار بخش تقسیم شده است:

 • مروری بر الزامات روانی محیط معاملات
 • تعریفی از مشکلات و چالش‌های تبدیل شدن به یک معامله گر موفق
 • بینش‌های اساسی درباره اینکه چه رفتاری باید تغییر کند و چگونه چارچوبی را برای دستیابی به این هدف ایجاد کنیم
 • چگونه مهارت‌های معاملاتی خاصی را بر اساس چشم اندازی روشن و عینی در مورد عملکرد بازار توسعه دهیم.

اگر می خواهید با سرمایه گذاری و بهترین روش های آن آشنا شوید، مطالعه مقاله زیر می تواند کمک زیادی به شما کند.

‎با اصول سرمایه گذاری و بهترین روش های آن آشنا شوید

اکثر ما به خوبی با اصول سرمایه‌گذاری آشنا نیستیم و نمی‌دانیم که باید از کجا شروع کرد و به کجا رسید.

اگر شما هم درباره این فعالیت اقتصادی سوالات زیادی دارید،این مقاله می تواند به شما کمک کند.

اکثر معامله گران جدید نمی‌دانند که عادات و اعتقادات آنها‌، که در دنیای خارج به آنها کمک‌های زیادی کرده است‌، هنگام معامله گری ممکن است به مانع تبدیل شوند.

معامله گری نیاز به نظم و انضباط بسیار بیشتری نسبت به سایر فعالیتها دارد.در بازارهای مالی شما رئیس خودتان هستید.

می‌توانید به عنوان یک معامله گر تقریباً بی نهایت پول بدست آورید یا از دست بدهید‌، بنابراین باید مراقب باشید و نظم داشته باشید.

زیرا بسیاری از افراد به دلیل عدم نظم و انضباط و کنترل احساسات خود متحمل ضررهای فاجعه باری می‌شوند.

اگرچه نمی‌توانید بازار را کنترل کنید‌، اما می‌توانید طرز فکر خود را در مورد آن کنترل کنید. خودکنترلی‌، مهار احساسات و انعطاف پذیری بخشی از بازار نیستند. آنها بخشی از شخصیت شما هستند.

باید آنها را بیاموزید تا به ماهیت وجودی تان تبدیل شوند. می‌توانید این کار را با آزمایش و خطا انجام دهید‌، اما این یک روند طولانی است و هیچ تضمینی برای موفقیت ندارد.

کتاب از طمع تا وحشت

کتاب از طمع تا وحشت آینه ای روان شناختی مقابل روی فعالان بورس می گذارد.

این آینه از یک سو به خواننده نشان می دهد که در حوزه ی بورس چه تیپ شخصیتی دارد و از سوی دیگر ویژگی های سایر تیپ های شخصیتی را که هر بورس باز، احتمالاً کمی از آن ها را در خود دارد و هر از چندی به دردسر آن ها گرفتار می شود، شرح می دهد.

در مطلب خلاصه کتاب از طمع تا وحشت ذکر میکنیم که محور اصلی این کتاب، بررسی 10 تیپ شخصیتی مشکل آفرین در بورس است که هر یک از ما، کم و بیش قدری از خصوصیات هر کدام از این تیپ ها را در خود داریم.

شناخت این روحیات به طور حتم به ما کمک می کند سرمایه گذار بهتری باشیم و هم خود و هم اقتصاد و نظام تولید از آن نفع ببریم.

کتاب هنر شفاف اندیشیدین

کتاب هنر شفاف اندیشیدن کتابی است تاثیرگذار از رولف دوبلی، که به اشتباهاتی که در هنگام تصمیم‌گیری و فکر کردن با آن مواجه می‌شویم، می‌پردازد.

کتاب هنر شفاف اندیشیدن یکی از کتاب‌های خوب در حوزه‌ی رشد فردی است.

خواندن این کتاب مفید را به شما توصیه می‌کنم. در ادامه این مطلب از بلاگ بامبو خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن برای شما شرح داده‌ام.

حقیقت آن است که خواسته یا نا خواسته آدمی در طول زندگی خود دچار خطاهای زیادی در ابعاد مختلف می‌شود ولی شناخت و پیش‌بینی خطاهای پیش رو کار مشکلی است.

اما اگر یک کتاب شبیه یک دایره‌المعارف، لیست جامعی از این خطاها را پیش روی ما قرار داده و ذهن ما را از خطاهای کرده و ناکرده‌اش آگاه کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که احتمال رخداد خطاهای بعدی نیز می‌تواند کمتر شود.

عدم آگاهی منجر به عملکردهای غلط می‌شود و آگاهی بدون شک می‌تواند از درصدی از این خطاها جلوگیری کند، عموم خطاهایی که از انسان نیز سر می‌زند از نحوه تفکر اون نشات می‌گیرد.

به نوعی خطاها، خطاهای ذهنی‌اند، کتاب هنر شفاف اندیشیدن شما را در برابر خطاهای خود قرار می‌دهد و فرصت بررسی مجدد ذهن و عملکرد شما را فراهم می‌کند.

چکیده ای از کتاب فکر برنده فکر بازنده

فکر-برنده-فکر-بازنده

تصور تعداد زیادی از افراد که در بازار مالی فعالیت دارند این است که برای به دست آوردن سود ، یک شیوه ی خاص و متفاوت مانند سحر و جادو وجود دارد و در صورتی که موفق به پیدا کردن آن شوند و آن را انجام دهند ، می توانند به سود برسند . ولی در واقع ، جهت موفق شدن در این بازار و مغلوب کردن بازارهای نزولی ، یکسری افکار و رفتار وجود دارد که می تواند به یک سرمایه گذار کمک کند نتیجه خوبی از سرمایه گذاری به دست آورد . در این کتاب ، افکار مجموعه ای از افراد بازنده و برنده عنوان می گردد که در صورت دانستن آن ها می توان جلوی بسیاری از اشتباهات را گرفت و در مراحل گوناگون سرمایه گذاری تصمیم صحیح را اتخاذ کرد .

نکته ای که برای موفقیت در معاملات بازار مالی از یاد رفته است .

دارا بودن یک رویکرد فاتحانه ، یکی از تاثیرگذارترین روش ها جهت دستیابی به موفقیت در بازار است . این رویکرد بیانگر آن است که شما می بایست از درون ، روی خود کار کنید و در پی یافتن عوامل بیرونی جهت دستیابی به پیروزی در بازار نباشید . بزرگان بازار با دارا بودن رویکرد فاتحانه ، نسبت به کاری که انجام می دهند کاملا مسئولیت پذیر هستند و می بایست فاتح بازار باشند و اشتباهاتی که نسبت به بازار انجام می دهند اصلاح می کنند . تریدرهایی زیادی هستند که با وجود اینکه دانش زیادی دارند اما باز هم ضررهای سنگینی را متحمل می شوند . زیرا رویکرد فاتحانه ندارند و مسئولیت عملکرد خود را بر عهده نمی گیرند تا قادر به جبران ضرر خود باشند .

این اخلاق در بازار برای شما بسیار خطرناک است و موجب نابودی شما می شود .

در کل هنگامی که در بازار سهام شرکتی را خریداری می کنیم ، منتظر می مانیم قیمت آن افزایش یابد و به اشکال گوناگون این انتظار خود را نشان می دهیم . زمانی که روند بازار و قیمت سهام طبق پیش بینی های ما جلو برود بسیار خوشنود هستیم اما اگر خلاف این انتظار ما باشد احساس بدی پیدا می کنیم . هنگامی که ما سهام شرکتی را می خریم و توقع داشته باشیم قیمت آن افزایش یابد ، ذهن ما طوری زمینه سازی می کند که همواره مطابق میل ما اطلاعات را جمع آوری کند و برای اینکه از خودش محافظت کند به اخبار بد و منفی توجه نمی کند . ولی یک سرمایه گذار موفق همیشه در تلاش است بدون جانبداری ، اطلاعات موجود در بازار را تفسیر نماید و بی آنکه تعصبی داشته باشد ، خرید و فروش را انجام دهد . بنابراین به عنوان یک سرمایه گذار ، کار اول شما این است که توقعات خود را بشناسید و واقعیت های موجود در بازار را بپذیرید .

افسوس ! ای کاش این کار را نمی کردم

بازارهای مالی همیشه در حال نوسان می باشند ، همیشه افرادی هستند که به علت های گوناگون تجربیات بدی از سود و زیان های خود در این نوسانات دارند و می خواهند به گونه ای آن ها را جبران نمایند . اغلب یکی از رفتارهایی که ناخودآگاه در این طور موقع ها افراد نشان‌ می دهند ، پشیمان گریزی می باشد . پشیمان گریزی موجب می گردد سهامدار به منظور جبران پشیمانی های گذشته و یا جلوگیری از پشیمانی احتمالی در معاملات آتی ، رفتارهایی از خود نشان دهد که اکثر آن بر اساس احساسات و هیجان از وی سر می زند . سه مدل پشیمان گریزی وجود دارد که به صورت زیر است :

پشیمان گریزی خنثی : که سرمایه گذار به دلیل ترسی که از ضرر کردن و پشیمان شدن در آینده دارد موجب می شود که سرمایه گذار وارد گزینه های مناسب جهت سرمایه گذاری نشود .

پشیمان گریزی منفی : این رفتار هنگامی رخ می دهد که سرمایه گذار سهام زیان ده ی خود را نگه می دارد تا به این صورت اشتباه خود را نپذیرد و رخ دادن زیان جلوگیری نماید .

پشیمان گریزی مثبت : هنگامی است که سرمایه گذار برای اینکه بتواند ضرر خود را جبران کند به طور احساسی اقدام به خرید‌ و فروش می کند و سهم هایی را برای خرید و فروش انتخاب کند تا بتواند عقب ماندگیش از بازار را جبران نماید . در این حالت شخص رفتارهای احساسی از خود نشان می دهد و صف نشینی و رفتار گله ای انجام‌‌ می دهد و شاید سهام را در قیمت های بالا و سقف های قیمتی بخرد .

اجازه ندهید در بازار بازیچه این موجود شوید

بازار مالی بسیار هشیار و حساس می باشد . گاهی اوقات دیده می شود سهامی را که تا روز قبل کسی نمی خرید ، ناگهان در بازار طرفدار پیدا می کند و برای آن صف خرید ایجاد می شود و برخی اوقات هم‌ عکس آن اتفاق می افتد . یک خبر منفی از یک‌‌ شرکت محبوب منتشر می شود که موجب می گردد تعدادی از سهامداران سهام خود را بفروشند . این حساس بودن بازار و پیدایش صف های خرید و فروش علت های گوناگونی دارد ، اما اکثر اوقات ، رواج شایعه و خبر منفی یا مثبت در خصوص یک سهم در بازار موجب می گردد این صف ها به وجود آید . صف خرید و فروش برای پریدن در آن صف ها نمی باشد ، بلکه یک نشانه محسوب خصوصیات معامله گر برنده می شود که برای تحقیق بیشتر روی آن سهم و فقط سرنخی اولیه در فرآیند تصمیم گیری خرید و فروش سهام است . برای اینکه در این صف خرید و فروش بازیچه نشویم چند راه حل وجود دارد . اول اینکه با استفاده از یادگیری تحلیل تکنیکال و امواج الیوت و همچنین تحلیل فاندامنتال و دانستن وضعیت یک سهم ، دید بلند مدت برای خود در نظر بگیریم . دوم اینکه که اظهارات دیگران در خصوص صف را مورد تحلیل قرار دهیم و بدون بررسی چیزی را قبول نکنیم . راهکار سوم هم این است که هر گاه تصمیم گرفتید در صف خرید یا فروش قرار بگیرید ، تأمل کنید و از خود بپرسید که آیا کاری که می خواهم انجام دهم مطابق تحلیل و بررسی است یا بر مبنای احساسات و هیجان تصمیم به این کار دارم ؟

یک شیوه ساده به منظور کاهش ضرر و افزایش سوددهی

این قسمت از کتاب روش مارتینگل را توضیح می دهد . شیوه ای که با مدنظر قرار دادن حدضرر ، خواهیم توانست حتی با ریزش قیمت سهم به زیر قیمت خرید اولیه هم از معامله سود بگیریم . در خصوصیات معامله گر برنده این شیوه شما سرمایه اولیه خود را به قیمت های نامساوی (از توان های عدد۲) تقسیم می نمایید و خرید خود را در قیمت های گوناگون بر اساس این ضرایب انجام می دهید . خوبی که شیوه ی مارتینگل دارد این است زمانی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما دور و منفی می گردد ، می توان با اجرای آن پیش از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه سود کرد و‌ دیگر نیازی به صبر کردن نیست تا قیمت به قیمت خرید اولیه برگردد تا بتوانیم از ضرر خارج شویم . نکته ای که در این زمینه حائز اهمیت است این است که می بایست پروسه ی انجام این کار را به اعداد معینی محدود نمود تا بتوان از عهده آن برآمد . نکته ی اساسی دیگر در خصوص شیوه ی مارتینگل این است که مبنای تفکر در این شیوه این است که شما به تحلیل فاندامنتال سهم خود مطمئن باشید .

ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق

در صورتی که شما علاقه دارید همانند سرمایه گذاران حرفه ای فکر کنید و یکی از برندگان بازار باشید می بایست متوجه شوید که راهکار آن نه در بازار بلکه در ذهن خود‌ شما دقیقا چیست ؟

احساس پیروزی را در درون خود تقویت نمایید .

از بازار انتظار رشد نداشته باشید چون شما می بایست با بازار هم مسیر باشید .

ذهنیت خود را با کاری که انجام می دهید در یک‌ مسیر هدایت کنید .

سرمایه گذاری کلاغی در بازار مالی

کلاغ در ادبیات فارسی به عنوان نماد بی فکری و تقلید کورکورانه محسوب می شود . سرمایه گذاران کلاغی بی آنکه خودشان اندکی تلاش کنند و تحلیب و بررسی انجام دهند ، مدام در حال تقلید کورکورانه از سایرین هستند . این مدل از سرمایه گذاران همواره در پی فرصت های تازه و از سوی دیگران می باشند و امیدوارند که با استفاده از استراتژی و حرف های دیگران راه صدساله را یک‌ شبه طی کنند به سود زیادی دست پیدا کنند . زمانی که اطلاعاتی به دست می آورید که ادعا می شود یک فرصت عالی است ، اغلب احتمال دارد یکی از حالت های زیر اتفاق بیفتد :

یا یکسری در صدد آن هستند که با پخش کردن این اطلاعات ، سهمی را که دارند ارزشش را افزایش دهند و یا آن سهم را به فروش برسانند ، این در حالیست که وقتی سرگذشت بزرگان بازار مالی را مطالعه می کنیم مشاهده می کنیم که این افراد به جای اینکه پیگیر حرف های دیگران باشند ، طبق استراتژی خود جلو می روند .

افراد موفقی که در بازار مالی زیان می بینند

بازار مالی ساختاری از الگوهای رفتاری دارد که بیانگر آن است که چه موقعیت هایی به منظور خرید و فروش مناسب می باشد . به همین خاطر در صورتی که ما یک خصوصیات معامله گر برنده ساختار ذهنی درست از بازار نداشته باشیم شکست خواهیم خورد . بازار مالی برای خیلی از افراد موفق در اجتماع نیز می تواند مشکل ایجاد کند . یکی از دلایل مهمی که افراد موفق در اجتماع در بازار مالی شکست می خورند این است که موفقیت آن ها در جامعه وابسته به توانایی آن ها در کنترل و دستکاری محیط بیرونی است ، اما در خصوص بازار ، هیچ‌یک از روش هایی که با آن محیط های بیرونی را با محیط درونی مطابقت می دهیم کاربردی ندارد . زیرا ما قادر نیستیم این بازار خصوصیات معامله گر برنده عظیم را تغییر دهیم . با این وجود قادر هستیم تعابیر و تفاسیر خود را از اطلاعاتی که در بازار وجود دارد ، تحت کنترل بگیریم . بدین معنا که با کنترل خود و دسته بندی اطلاعات صحیح از بازار تلاش نماییم با بازار هم مسیر شویم .

تازه گرایی چیست و چطور سرمایه گذاران بازار را متضرر می کند .

سوگیری تازه گرایی موجب می گردد که افراد به طور واضح بیشتر از رویدادهای گذشته ، رویدادها و مشاهدات اخیر را به خاطر بیاورند و روی آنها متمرکز شوند . این سوگیری اکثرا در بازارهای داغ و پُررونق بروز می کند و سرمایه گذاران فکر می کنند که بازار رشد کوتاه مدتی که چندی پیش داشته در بلند مدت آتی تکرار خواهد کرد . ۴ رویدادی که به دلیل تازه گرایی اتفاق خواهد افتاد ، به شرح زیر است :

۱. سرمایه گذارانی که فقط بر مبنای نمونه های چندی پیش ، از بازده های قبلی خرید انجام می دهند ، آسیب می بینند چون که در اوج قیمت خرید می کنند که اغلب زمان نامناسبی برای خرید به شمار می رود .

۲. سوگیری تازه گرایی باعث می شود سرمایه گذاران ارزش فاندامنتال سهم را در نظر نگیرند و با متمرکز شدن فقط روی قیمت قبلی سهم و بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی آن ، وقتی که قیمت سهام در بلندمدت به سطح تعادل خود بازمی گردد اصل سرمایه به خطر می افتد .

۳. سوگیری تازه گرایی موجب می گردد که سرمایه گذاران حرف هایی را بیان کنند که در ظاهر قانع کننده است : “این بار فرق دارد” . این موجب می گردد که اشخاص حقایق تاریخی در خصوص ارزش گذاری عقلایی و حباب خصوصیات معامله گر برنده های قیمتی را به طور کامل در نظر نگیرند .

۴. سوگیری تازه گرایی ممکن است تمایل سرمایه گذاران را به سمت یک طبقه خاص دارایی بیشتر کند و موجب گردد تخصیص مناسب دارایی را از یاد ببرند .

تله ای برای یک تحلیلگر فاندامنتال

بیشتر اوقات پیش می آید که فردی به تجزیه و تحلیل صورت های مالی مسلط است . به دلیل برخی رفتارها درگیر ضرر می گردد . تعداد زیادی از افرادی که سهامدار واقعی شرکت هستند و به ویژه آن هایی که با بررسی و تحلیل ، سهام شرکت را خریده اند ، هنگامی که با اطلاعات تازه ای در خصوص شرکت روبه رو می شوند که مناسب نمی باشند ، سهام خود را حفظ می کنند و نمی فروشند . در حقیقت آن ها روی تحلیلی که انجام داده اند تعصب دارند و به اطلاعات جدیدی که انتشار یافته هیچ توجهی ندارند و‌ نمی دانند که همین اطلاعات جدید هستند که شرایط آینده شرکت را تعیین می کنند . در علم روانشناسی این تله رفتاری دیرپذیری (conservatism) نام دارد . در حقیقت این یک واکنش ذهنی است که موجب می گردد که پیش بینی ها و نگرش های اخیر برای افراد ، اعتبار بیشتری پیدا کند و به اطلاعات جدید توجهی نکنند . دیرپذیری یک واکنش غیر ارادی است که اغلب نشأت گرفته از این خصوصیات ذاتی انسان است که فرد به دانسته ها و اطلاعات و همچنین پیش بینی های خودش بیش از حد مطمئن است . به منظور جلوگیری از این تله رفتاری ، وقتی که اطلاعات جدیدی انتشار می یابد ، هیچوقت این اطلاعات را بدون بررسی اولیه بی اثر و یا کم اثر تلقی نکنیم . زیرا در بازارهای مالی اطلاعات جدید بسیار مهم است و سرمایه گذاران برای آینده شرکت ها پول پرداخت می کنند نه برای گذشته .

علت بسیاری از ضررهای ما در بازار مالی این جمله است : فعلا بزارم باشه !

یک اشتباه رفتاری که بیشتر سرمایه گذاران انجام می دهند ، اشتباه رفتاری زیان گریزی می باشد . زیان گریزی بدین معنا است که علاقه ی افراد به جلوگیری از ضرر ، بیشتر از تمایل آن ها به سمت به دست آوردن است . همین خصوصیات اخلاقی موجب کاهش سود و در نتیجه افزایش ضررها است . یکی از خصوصیات معامله گر برنده دلایلی که در موارد اینچنینی موجب می گردد سرمایه گذار دچار ضرر شود ، جمله فعلا بذارم باشه ، است . یعنی فرد به قدری منتظر می ماند تا اینکه یک سرمایه گذاری زیانده ، تبدیل به سود شود که این استراتژی بسیار خطرناک است . زیرا بهترین جواب در وضعیت زیانده ، فروختن دارایی و سرمایه گذاری آن در فرصت های دیگری در سهام می باشد .

از این فرد در بازار مالی هراس داشته باشید

فرااعتمادی می تواند یکی از اشتباهاتی باشد که فرد در بازار با آن مواجه شود . فرااعتمادی (over confidence) به معنای اعتماد بیش از حد است . یعنی افراد خود را خیلی باهوش تر از چیزی که هستند تصور می کنند و فکر می کنند اطلاعات درستی در اختیار دارند . رفتاری هایی که با سوگیری فرااعتمادی می تواند به سرمایه گذار آسیب وارد کند به شرح زیر است :

 • سرمایه گذاری که به پتانسیل خود در انتخاب و تحلیل یک سهم بیش از اندازه اطمینان‌ دارد و از اطلاعات منفی هشدار دهنده که در خصوص اینکه نباید خرید و فروش سهم انجام شود چشم‌ پوشی می کند .
 • سرمایه گذارانی که بیش از اندازه به خود اطمینان دارند فکر می کنند که آن ها اطلاعات ویژه ای در اختیار دارند که دیگران آن را ندارند ، معاملات بسیاری می کنند که در بلندمدت موجب می گردد بازدهی آن ضعیف شود .
 • سرمایه گذارانی که بیش از اندازه مطمئن هستند ، عملکرد تاریخی سرمایه گذاری های خود را نادیده می گیرند و‌ امکان دارد ریسک از دست دادن اصل سرمایه خود را کمتر از واقع برآورد کنند .
 • سرمایه گذاران بیش از حد مطمئن ، دارای پرتفوهای متنوعی را در اختیار ندارند که این موجب می گردد متحمل ریسک بیشتری شوند .

سرمایه گذاری موفق در بازار مالی با شبکه ها اجتماعی ؛ بلی یا خیر

اینروزها به دلیل گسترش شبکه های اجتماعی تعداد زیادی از سرمایه گذاران در این شبکه ها می توانند با هم نظرات خود را به اشتراک بگذارند . باید در نظر داشت که در این شبکه ها همه چیز درست نیست ، زیرا تمامی افرادی که در شبکه های اجتماعی در حال فعالیت هستند ، متخصص نیستند و دانش کافی ندارند . در این شبکه خصوصیات معامله گر برنده ها کسی که نداند خواهان چه چیزی است و استراتژی صحیحی به کار نبرد و اطلاعاتی در خصوص روند های تکنیکال و فاندامنتال سهم ها نداشته باشد ، خیلی راحت در مسیر نادرست قرار می گیرد .

چگونه با بالغ بر ۵۰٪ معاملات ناموفق ، بتوانیم ۳۰۰٪ سود به دست آوریم

حقیقت این است که کسانی که در بازار مالی در حال فعالیت هستند ، هر استراتژی که داشته باشند ، توانایی پیش بینی درست بیشتر از ۶۰ تا ۷۰ درصد را ندارند . حتی برجسته ترین تریدرهای جهان نیز فقط ۶۰ درصد معاملاتشان سودده می باشد . نکته که حائز اهمیت است این است که ما نمی توانیم حتی بیش از نیمی از معاملاتمان زیان ده باشد و نمی توانیم از یک درصد مشخصی بیشتر در هر معامله زیان کنیم .

در نتیجه ، هر فردی در بازار می بایست استراتژی منحصر به فرد خود را داشته باشد و بر اساس آن معاملاتش را انجام دهد . استراتژی که از دو‌‌ ویژگی مهم برخوردار باشد :

معامله گری به سبک کروکدیل ‌ها چیست؟ (بهترین روش در انجام معاملات)

معامله گری به سبک کروکدیل ‌ها چیست؟ (بهترین روش در انجام معاملات)

یکی از معمول‌ترین اشتباهات افراد تازه‌کار در معامله گری ، تمرکز بیش از اندازه بر پیدا کردن معاملات برنده بعدی به جای تبدیل شدن به یک معامله گر خوب است. در قسمت استوایی استرالیا، کروکودیل قاتلی ترسناک و باهوش است که چندین روز یا هفته صبورانه منتظر می‌ماند تا شکاری بی‌خبر از همه جا به لبه آب بیاید و تبدیل به غذای بعدی او شود. کروکودیل‌ها از بسیاری از جهات موفق‌ترین حیواناتی هستند که تا به حال وجود داشته‌اند. آن‌ها حدود ۲ میلیون سال است که مشغول زندگی‌اند و حتی از دایناسورها نیز بیشتر زندگی کرده‌اند. کروکودیل ها قاتلانی فرصت طلب‌اند. مشهور است که آن‌ها ابتدا رفتار شکار خود را به دقت بررسی می‌کنند و تا سرحد مرگ منتظر می‌مانند و وقتی که زمان مناسب فرا رسید با دقت و اعتماد به نفس شکار خود را صید می‌کنند. در واقع برای مردم امری عادی است که با این حیوانات برای روزها و شاید هفته‌ها، بدون هیچ نشانه‌ای از حمله شنا کنند تا اینکه روزی یک نفر برای شنا، ماهی گیری یا حتی قدم زدن می‌رود و دیگر باز نمی‌گردد. اینکه ببینیم یک معامله‌گر تازه‌کار، تمام وقت مشغول تحلیل از جنبه تکنیکال یا بنیادی باشد تا در ادامه آن موقعیت‌های معاملاتی خوب و سودآور را شناسایی کند، چیز غیرعادی نیست.

برخی حتی بطور مستقیم ایده‌ها و سیستم‌های معاملاتی دیگران را بدون توجه به منطق موجود در پشت آن‌ها کپی می‌کنند. آنها به شدت نسبت به از دست دادن یک فرصت خوب هراسان هستند که به جای اختصاص دادن زمان خود به شناخت نقاط قوت و ضعف و کار کردن بر روی مهارت‌های خود، زمان را به شناسایی فرصت‌های معاملاتی بازار اختصاص می‌دهند. در واقع چیزی که آن‌ها از آن غافل می‌شوند این است که این عادت‌های معاملاتی برنده است که منجر به برنده شدن در معاملات می‌شود، نه فرصت‌های معاملاتی برنده.

منظور من این نیست که جستجو برای یافتن فرصت‌های معاملاتی یا حتی کپی کردن آن‌ها از روی دست دیگری سودآور و کمک‌کننده نیست؛ بلکه منظور من این است که فعالیت‌های متمرکز بر اصلاح، خود از قبیل معاملات هوشمندانه یا تمرین آگاهانه، شما را تبدیل به یک معامله‌گر همواره سودآور می‌کند و این درحالی است که تنها شکار کردن فرصت‌های معاملاتی چنین امکانی را برای شما فراهم نمی‌آورد.

یک مشت‌زن موفق هرگز مسیر حرفه‌ای خود را با ورود به تعداد زیادی مسابقه با امید تبدیل شدن به یک قهرمان از طریق تجربه مستمر آغاز نکرده و نمی‌کند. بلکه ابتدا ساعات متمادی را در سالن ورزش به شرطی‌سازی بدن خود پرداخته، ترکیب مختلف و تکنیک‌های مختلف را تمرین می‌کند و از این طریق ضعف‌های خودش را پیش از ورود به رینگ مسابقه اصلاح می‌کند. سپس در حالی که مجهز به اصول اولیه مشت زنی است و عادت یادگیری از اشتباهات را در خود پرورش داده است، آنقدر تغییرات و اصلاحات کوچک در خود ایجاد می‌کند تا بالاخره در رده وزنی خود تبدیل به قهرمان شکست‌ناپذیر شود.

در معامله گری ، بهترین مثالی که می‌توان استفاده کرد رفتار کروکدیل در هنگام شکار است. کروکدیل قاتل باهوشی است که چندین روز یا هفته صبر می‌کند و با دقت شکار را صید می‌کند. یک سرمایه‌گذار باید روشی مانند کروکدیل را انتخاب کند: صبور، منظم، انعطاف‌پذیر و خوش تکنیک، سرعت یادگیری بالا و اجتناب از حرکات ریسکی. هدف اصلی نیز این است که کنار بایستید و یکباره به سمت هدف خود حمله کنید. ضرب‌المثل معروفی در این باره وجود دارد: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

برای یک سرمایه‌گذاری خوب باید صبر کرد و با اعتماد به نفس عمل کرد. نباید زمان و انرژی را هدر داد.

صبور بودن شانس موفقیت را بالا می‌برد. نمی توان بازار را کنترل کرد؛ اما می‌توان پول خود را ذخیره کرد.

کروکدیل ها از شرایط خطر دوری می‌کنند و سریع یاد می‌گیرند.سرمایه‌گذار باید از اشتباهات خود درس بگیرد.(زیاد سرمایه‌گذاری نکردن و زیاد ریسک نکردن در هر معامله) کروکدیل ها وقت و انرژی را برای شکار بعدی ذخیره می‌کنند. سرمایه‌گذار نیز باید زیاد در معامله‌ها دخالت نکند تا باعث پول درآوردن شود.

صبوری یک نوع مهارت است که تبدیل به یک عادت برای کروکدیل شده است. سرمایه‌گذار نیز باید پول را در حساب خود ذخیره نماید تا در زمان مناسب اقدام به یک سرمایه‌گذاری خوب کند.

روش گیر انداختن کروکدیل باید در هر دفعه متفاوت باشد؛ زیرا گرفتن آن‌ها با یک روش بسیار دشوار است و همچنین توانایی بالایی در سازگاری با محیط دارد. سرمایه‌گذار نیز باید به شرایط متغیر بازار عادت کند.

این شیوه راهکارهای سازگاری با هر سیستمی را نشان می‌دهد که به راحتی بتوان سرمایه‌گذاری کرد.

معامله گری به سبک کروکدیل باید یک عادت شود. راز بقای کروکدیل صبر کردن است و سرمایه‌گذار نیز این را باید بیاموزد تا در بازار بورس دوام بیاورد، صبوری و کمین کردن و در انتها حمله‌ای رعدآسا برای یک شکار بزرگ.

اهمیت صبر در معاملات:

سرمایه‌گذاران و معامله گران اهمیت صبر را درک می‌کنند؛ اما این یکی از سخت‌ترین مهارت‌ها از منظر یادگیری برای یک سرمایه‌گذار و معامله‌گر است. دنیس گارتمن، معامله گر موفق و ناشر نشریه Gartman در خصوص ارزش صبر در معاملات، اینگونه نوشته است:

وجود صبر در طول عمر معامله بسیار ضروری است؛ از زمان ورود به معامله، نگهداری و خروج.

انتظار برای نقطه ورود:

تکالیف خود را انجام داده‌اید و نقطه ورود برای یک سهم مطلوب را شناسایی کرده‌اید. در حال حاضر باید صبر کنید تا به نقطه مطلوب قیمت، جهت ورود به معامله برسید؛ اما به جای کاهش قیمت، شاهد افزایش آن هستید. این موضوع شما را وحشت‌زده می‌کند و سعی می‌کنید در یک نقطه بالاتر از نقطه بهینه قیمتی وارد معامله شوید تا تجارت را از دست ندهید. با انجام این کار، برخی از سود بالقوه خود را از دست می‌دهید؛ اما مهم‌تر از همه، شما در حقیقت قوانین تحلیلی و معامله گری را در زمان ورود به معامله نقض می‌کنید.

اهمیت کنترل احساسات در معامله گری:

اگر اجازه دهید احساسات برای شما تصمیم‌گیری کنند، متوجه خواهید شد که بازده معاملات شما بسیار مایوس‌کننده خواهد بود. در حقیقت، سرمایه‌گذارانی که نظم و ترتیبی در معاملات خود ندارند، به سمت از دست دادن سود خواهند رفت. به دنبال مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعیین شده در معاملات خود در بازارهای مالی باشید، احساسات را از تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود دور نگه دارید. مهم است که به یاد داشته باشید که همیشه در بازارهای مالی، فرصت‌های معاملاتی زیادی وجود دارد، حتی در یک بازار سخت؛ بنابراین مشکلی در جستجوی فرصت‌های معاملاتی وجود ندارد، اما اطمینان حاصل کنید که این فرصت‌ها مطابق قوانین معاملاتی شما هستند. مهم است که شما با در نظر گرفتن نقاط ورودی خوب و اطمینان از تعیین نقطه خروج با بازده مطلوب و تعیین حد ضرر، معاملات خود را انجام دهید. اگر روند قیمت سهام مطابق میل شما نبود و یا نتوانست معیارهای شما را برآورده کند، ایرادی ندارد؛ صبور باشید. احتمالاً ماهی دیگری (فرصت معاملاتی) در یک گوشه منتظر شما است. مطمئن باشید، این یک ویژگی مشترک در میان بسیاری از معامله گران است. شخصیت صبورانه با تنظیم یک معامله خوب، امری دشوار است و نیاز به اعتماد به نتایج تحلیل شخصی دار. در حالی که هیچ کس مصون از خطا نیست، اما بهترین معامله گران به مجموعه قوانین نظم و ترتیب خود برای رسیدن به موفقیت، اعتماد دارند. در صورتیکه وارد ضرر شوند، از تمام اطلاعات برای تصمیم‌گیری درست و ارزیابی مجدد بهره می‌گیرند. اگر تحلیل آن‌ها نیاز به بروزرسانی داشته باشد، این کار را انجام می‌دهند. مهم است بر احساسات غلبه کنید تا معاملات شما وارد زیان نشوند.

روانشناسی معامله گری:

توانایی روان‌شناختی، بی‌تردید مهم‌ترین عاملی است که برای تبدیل‌شدن به یک شکارچی خوب و موفق باید آن را پرورش دهید. روانشناسی یعنی مطالعه فرآیندهای ذهنی و رفتاری در شرایط مختلف.

این فرآیندها در بافت معاملات و بازار، عواملی از قبیل افکار، احساسات، انگیزه‌ها، ترس، طمع، غرور، خود بزرگ ‌بینی و امیدواری را در بر می‌گیرند. اگر قادر نباشید که بر احساسات درونی خود کنترل داشته باشید، هرگز نمی‌توانید آموخته‌ها و تجربیات خود در بازار را بکار ببرید. افراد زیادی هستند که علی رغم کسب دانایی کافی و مناسب معامله گری در بازار سرمایه، نمی‌توانند آموخته‌های خود را در بازار واقعی بکار گیرند. مشکل این دسته از افراد عدم کنترل درونی است، درحالی‌که این مهم نقش بسزایی در بهبود کارایی معاملاتی افراد ایفاء می‌کند. بدون شک عواطف و احساسات در این کسب‌وکار می‌تواند یکی از تفاوت‌های کلیدی بین معامله گران موفق و دیگر معامله گران باشد.

اهمیت مدیریت سرمایه:

عدم توجه به قوانین مدیریت سرمایه، مشکل بسیاری از معامله گران است و همواره باید به این نکته توجه کرد که به ‌اندازه توان، ریسک کرد. مدیریت ریسک برای تبدیل‌شدن فرد به یک شکارچی خوب در طول عمر کاری وی بسیار حائز اهمیت است. در مدیریت سرمایه علاوه بر میزان مناسب حجم معاملات و به کارگیری حد زیان، توجه به این سه نکته اساسی ضروری است:

برای مثال، افرادی هستند که در یک معامله خاص وارد سود بسیار بالایی شده‌اند؛ اما در نهایت علی رغم قرار داشتن در یک سود بالا، معامله خود را با تحمل زیان بسته‌اند. در واقع به دلیل عدم رعایت یکی از مولفه‌های مدیریت سرمایه؛ یعنی حفظ سود کسب‌شده با چنین زیانی مواجه شده‌اند که در علم روانشناسی به آن «اجتناب از زیان» گفته می‌شود.

اهمیت جدی گرفتن کسب ‌و ‌کار معامله گری:

چنانچه به معامله گری به ‌عنوان یک تفریح نگاه کنید، درآمد آن هم مثل تفریح خواهد بود. حرفه معامله گری چه پاره‌وقت و چه تمام وقت، یک کسب‌وکار جدی است و بایستی با جدیت خصوصیات معامله گر برنده آن را دنبال کرد. معامله گران موفق، همواره معامله گری را یک شغل و کسب‌وکار می‌دانند، استراتژی‌های مشخصی برای مدیریت زمان و سرمایه دارند و در عین ‌حال اراده قوی برای کنترل رفتار خود دارند. این یک واقعیت است که معامله‌گر می‌تواند بدون داشتن رئیس و همکار، هر طور که دوست دارد، زمان کاری خود را تعریف کند؛ اما بایستی ساعات کاری منظم و از قبل تعریف ‌شده‌ای داشته باشد. زمانی که کار کردن با تفریح تفاوتی نداشته باشد، اخراج شدن از حرفه معامله گری هم قابل‌درک نخواهد بود. کسب مهارت، تجربه و ثبات از پیش نیازهای اساسی برای معامله‌گر تمام وقت است. کروکدیل اثبات طبیعی این نکته است که کم‌تر بهتر است و دستورالعمل موفقیت، صبر کردن برای بدست آوردن فرصت مناسب است.این دستورالعمل به کروکدیل ها کمک کرده تا میلیون ‌ها سال در زمین زندگی کنند و اگر به درستی از آن استفاده کنید، به شما نیز کمک خواهد کرد تا در بورس دوام بیاورید. یادتان باشد انتخاب یک سهم خوب با اطمینان بالاتر از رشد آتی آن سهم، بهتر است از انتخاب چند سهم که اطمینان کم‌تر از رشد آن‌ها داریم. امیدواریم که با خواندن این مقاله توانسته باشید در انتخاب هوشمندانه سهم خود خوب عمل کنید و بتوانید بقای خود را در این بازاری که به کسی باج نمی‌دهد، حفظ کنید.

پاسخ آزمون سه بعدی شخصیت معامله گر

پاسخ آزمون سه بعدی شخصیت معامله گر

وقتی معامله گران به مشکلات هیجانی در معاملاتشان دچار می شوند، اغلب فکر می کنند که مشکلات شخصیتی عمیق و تاریکی دارند که نیاز به درمان دارد. در حالی که اغلب بین روش یا سیستمی که معامله گر با آن معامله می کند و نیازها و شخصیت معامله گر خصوصیات معامله گر برنده عدم انطباق وجود دارد. به جای اینکه خودشان را به خاطر نداشتن انضباط سرزنش کنند، معامله گران باید ببینند که شاید مشکل آنها در دنبال کردن روش این باشد که روش برای آنها مناسب نیست. پیدا کردن تناسب بین آن کسی که هستید و روشی که معامله می کنید قسمت بزرگی از رسیدن به موفقیت در معامله گری است.

سوالات زیر برای کمک به تعیین جنبه های شخصیت شما طراحی شده اند تا نوع برخورد هایی که در معامله گری دارید را تعیین کنید. جواب درست یا غلط وجود ندارد و هیچ یک از سوالات برای ارزیابی پایداری هیجانی یا سلامت روانی شما طراحی نشده اند. در عوض ما تلاش می کنیم سبک شخصیتی شما را پیدا کنیم، و در نتیجه شما می توانید آن را با سبک معامله گری تان منطبق کنید. هر مورد شامل دو عبارت است. لطفا عبارتی را انتخاب کنید که بهترین توصیف از شماست:

الف- زود سر قرار می رسم تا مطمئن باشم که دیر نمی رسم.

ب- خیلی وقت شناس نیستم و اغلب اوقات دیر سر قرار می رسم.

 • وقتی مشکلی در معامله گری ام پیش می آید ،

الف- احساس نا امیدی می کنم و احساساتم را ظاهر می کنم یا در خود می ریزم.

ب- وقتی مشکلی در معامله گری ام پیش می آید ، ابتدا تلاش می کنم تا روی آنچه اشتباه پیش رفته و آنچه می توانم برای درست کردن آن انجام دهم ، تمرکز کنم.

 • وقتی برای غذا خوردن بیرون می روم، …

الف- ، معمولا به رستوران مورد علاقه ام می روم و غذا های مورد علاقه ام را سفارش می دهم.

ب- دوست دارم که رستورانها و غذا های ناشناخته را امتحان کنم.

الف – به جزئیات توجه کنم و تلاش می کنم که هر جنبه از کار را به بهترین شکلی که می توانم انجام دهم.

ب – روی تصویر بزرگ به جای جزئیات توجه کنم و روی جنبه های جزیی کار عرق نمی ریزم.

 • اگر در حین معامله گری می توانستید صدای ذهن مرا بشنوید، …

الف- عبارات حاکی از نگرانی یا عبارات منفی می شنیدید.

ب- تحلیل من از بازار را می شنیدید.

 • اگر قرار باشد ماشینی را برای رانندگی انتخاب کنم ، …

الف- یک ماشین راحت و بی صدا را انتخاب می کنم.

ب- یک ماشین سریع و خوش دست را انتخاب می کنم.

 • در پیروی کردن از رژیم غذایی یا برنامه ورزشی …

الف- سخت است که از درد سر شکستهای بازار راحت شوم.

ب- شکستهای بازار فرصتی برای معامله است.

 • ترجیح می دهم در تعطیلات …

الف- آرام و آسوده باشم.

ب- چیزهای متفاوت زیادی ببینم و کارهای متفاوت و جدید انجام دهم.

 • من به انجام سرویسهای دوره ای اتومبیلم در زمان مقرر …

الف- پایبند هستم.

الف- بعضی اوقات بسیار خوشحالم و بقیه اوقات ناراحت یا خیلی ناراحت هستم.

ب- بالا پایین های احساسی زیادی ندارم.

الف- شغلی در یک شرکت پایدار داشته باشم که حقوق و مزایای تضمینی پرداخت کند، حتی اگر ثروتمند نشوم.

ب- شغلی در یک شرکت تازه تاسیس داشته باشم که شانس ثروتمند شدن را برای من ایجاد می کند، حتی اگر در صورت موفق نشدن مدتی بیکار شوم.

الف- سعی می کنم که غذاهای سالم بخورم و ورزش و استراحت خوبی داشته باشم.

ب- من بسیار مشغولم و اغلب به اندازه ای که باید نمی خورم، ورزش نمی کنم و نمی خوابم.

الف- شمی معامله می کنم.

ب- من با منطق معامله می کنم.

 • من از مشاجره و برخورد …

الف- اجتناب می کنم.

ب- استقبال می کنم.

پاسخ آزمون سه بعدی شخصیت معامله گر

امتیاز دهی:

موارد 10،7،4،1 و 13 صفت شخصیتی را اندازه می گیرند که حس وجدان نامیده می شود. یک فرد با حس وجدان بالا کسی است که درجه بالایی از خویشتنداری و سرسختی دارد. اگر در پاسخ به این موارد بیشتر الف را انتخاب کرده اید، در صفت حس وجدان سطح بالایی دارید. معامله گران با حس وجدان بالا در تبعیت از قوانین خوب هستند و اغلب سیستمهای مکانیکی معامله گری را خوب اجرا می کنند. معامله گرانی که حس وجدان پایینتری دارند در دنبال کردن قواعد صریح مشکل دارند و اغلب به صلاحدید خودشان معامله می کنند. در بهترین حالت، اگر حس وجدان بالایی دارید شکلی از معامله گری را می خواهید که ساختار یافته تر باشد و با جزئیات تمام مشخص شده باشد. سعی کردن برای معامله گری با یک ساختار قوی برای معامله گری که حس وجدان پایینی دارد خسته کننده خواهد بود. چنین معامله گری با معامله های در تصویر بزرگ که به قواعد جزیی و تحلیل نیازی ندارد بهتر عمل خواهد کرد. همان طور که هر معامله فعالی با کنترل ضرر سخت گیرانه برای یک معامله گر با حس وجدان بالا راحت تر است ، برای یک معامله گر با حس وجدان پایین تعداد معاملات کمتر با پارا متر های ریسک بالاتر راحت تر است.

موارد 11،8،5،2 و 14 صفت شخصیتی عصبی بودن ( یا نوروتیک بودن) را اندازه می گیرند. عصبی بودن تمایل به تجربه هیجانات منفی است. اگر در این موارد اغلب الف را انتخاب کرده اید، سطح عصبی بودن نسبتا بالایی دارید. معامله گر مستعد عصبی بودن تمایل دارد که در معامله گری اش احساسات را دخیل کند. برد ها باعث اعتماد به نفس بیش از حد و باخت ها باعث ایجاد ترس و تردیدش می شوند. معامله گری که سطح عصبی بودن پایین دارد در مواجهه با مشکلات معامله گری با تلاش در جهت حل مسئله و تحلیل واکنش نشان می دهد. او بردها و باختها را شخصی نمی کند. عصبی بودن وقتی به معامله گری می آید، مانند یک چمدان به هم ریخته است. اغلب فرد با تمایل عصبی بودن بالا از نظر روانی حساس است و ممکن است این حساسیت را برای جرات پیدا کردن برای حرکت در بازار استفاده کند. معامله گری که سطح عصبی بودن پایینی دارد ممکن است که اختلال احساسی کمی را در معامله گری تجربه کند ولی سرنخ های شهودی را وقتی که معامله در حال خراب شدن است از دست بدهد.

در تحقیقات اخیرم متعجب شدم که معامله گران با دل و جراتی که موفق بودند، اغلب معامله گران نسبتا عصبی بوده اند. روشهای معامله گری بسیار فعال مخصوصا برای این معامله گران دردسر ساز است، چرا که آنها زمان زیادی را برای تعادل روانی پس از ضرر ها اختصاص نمی دهند. این کار منجر به آبشاری از ضرر ها و کاهش سرمایه قابل توجه خواهد شد. برای یک معامله گر غیر عصبی بسیار ساده تر است که ضرر ها را به سرعت برگردانند، چرا که این ضرر ها خیلی به اعتماد به نفسشان بسته نشده اند.

موارد 12،9،6،3 و 15 ریسک گریزی معامله گر را اندازه می گیرد. یک معامله گر ریسک گریز کسی است که احتمال ضرر های بزرگ را نمی تواند تحمل کند و فردی است که پیروزی های کوچک و ضرر های کنترل شده را به پیروزی های بزرگ با کاهش حساب قابل توجه ترجیح می دهند.

اگر شما بیشتر الف را در پاسخ به این موارد انتخاب کرده اید، نسبتا معامله گران ریسک گریزی هستید.معامله گران با حد ضررهای دقیق و مدیریت سرمایه و معامله در تایم فریمهای پایین تر که ریسک دوره معاملاتی مشخص دارد برای یک معامله گر ریسک گریز طبیعی است. معامله گر ریسک پذیر کسی است که از برانگیختگی و به مبارزه طلبیدن لذت می برد. معاملات با حجم بالاتر که در دوره های بلند تر نگه داشته می شوند برای معامله گر ریسک پذیر قابل تحمل ترند. معامله گر ریسک پذیر اغلب یکباره وارد معامله می شود و در معامله گری در طی دوره های با نوسانات کم مشکل دارد. معامله گر ریسک گریز اغلب در نگه داشتن معاملات برنده مشکل دارد و برای اجتناب از گیر افتادن در برگشت ها سودها را زود برمی دارد. این معامله گر در دوره های با نوسانات بالا دچار مشکل می شود.

اندازه معامله کلید مشکل است و اغلب به عنوان متغیر معامله گری نادیده گرفته می شود. معامله گری با اندازه بسیار کوچک معامله گران ریسک پذیر را خسته می کند که باعث کاهش تمرکز می شود. معامله گری بسیار بزرگ معامله گر ریسک گریز را از پا در می آورد و باعث کاهش تمرکزش می شود.

در نهایت، ترکیب کردن این سه بعد شخصیت معامله گری و هر کدام به تنهایی در شکل دادن به نتیجه معامله گری بسیار مهم است. بنا بر تجربیات من، معامله گرانی که کمترین تناسب را برای معامله گری دارند آنهایی هستند که ریسک پذیرند، حس وجدان پایین و عصبی بودن بالایی دارند. این معامله گران اغلب قمار های بزرگی را با هوس انجام می دهند و این هوسها با سر خوردگی روانی هدایت شده است. معامله گری که پس از یک ضرر بزرگ مستاصل شده و اندازه معامله را دو برابر کرده است تا پول را به سرعت برگرداند ، مثالی از این مورد است.

برعکس معامله گران موفق کمی را دیده ام که بسیار ریسک گریز بوده اند. معامله گر ریسک گریز که عصبی بودن بالایی دارد، بیشتر تحت تاثیر ترس از دست دادن به جای امید به بدست آوردن است. این مسئله تحمل اندازه های مناسب را در طی معاملات امید وار کننده سخت می کند. اغلب این معامله گران خودشان را به دلیل تخریب خودشان یا خرابکاری که ایجاد شده سرزنش می کنند ولی واقعیت این است که آنها بهتر است سرمایه گذاری کنند تا معامله گری.

اگر بخواهم یک الگوی ایده ال شخصیت برای معامله گری تعریف کنم ، خواهم گفت که چنین فردی باید تحمل کننده ریسک باشد، عصبی بودن کمی داشته باشد و حس وجدان بالایی داشته باشد. چنین معامله گرانی معمولا در دنبال کردن قواعد معامله گری (ورودها، خروجها، مدیریت سرمایه) خوب هستند و در آماده سازی شان منضبط هستند. آنها ضرر هایشان را شخصی نمی کنند که به آنها ایستادگی لازم برای هر دوره ضررده را می دهد. وقتی یک فرصت معامله خوب را می بیند با معامله با اندازه مشخص راحت هستند ، بنابراین اندازه متوسط بردهایشان از اندازه متوسط بردهایشان بیشتر است.

در پایان، اجازه دهید بعد مهم دیگری که به عصبی بودن و هیجانی بودن مربوط است اشاره کنم. من گمان می کنم که مشکل شناختی فرد به اندازه شکل شخصیت در معامله گری مهم است. برخی از مردم اطلاعات را به صورت شهودی ، بر اساس سرنخهای درونی و هوشمندانه و اطلاعات غیر کلامی بررسی می کنند. هر دو شکل تفکر می تواند برای معامله گران در بازار درآمد ایجاد کند ، ولی ضروری است که شکل تفکر بر روش معامله گری فرد منطبق باشد. هرچه فرد در تایم فریمهای کوچکتر و کوچکتر معامله کند و از سوینگ به سمت اسکالپ برود ، استفاده از روشهای تحلیلی مشخص برای هدایت معامله گری سخت تر و غیر عملی تر خواهد شد.

معامله گری در تایمهای خیلی پایین بیشتر تشخیص الگو هاست تا مطالعه سابقه تاریخی بازار. برعکس ، معامله گری در تایمهای بالاتر اغلب از مدلسازی و تحلیل آماری که معامله گران در اختیار دارند بهره می برد، جایی که برتری وجود دارد. اینکه معامله گران چگونه اطلاعات را بررسی می کنند ، متغیری است که در انتخاب تایم فریم معامله گری نادیده گرفته می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.