تحلیل رفتار شناسی در بورس


تحلیل تکنیکال کلاسیک

تحلیل رفتار شناسی در بورس

تحلیل جریان علمی نقش اساسی در شناسایی حوزه ‎ های پژوهشی مهم ایفا می ‎ کند که بیانگر تحولات، چالش ‎ ها و راهکارها در یک حوزه علمی است. در این راستا هدف این پژوهش شناسایی جریان و حوزه ‎ های پژوهشی مطرح در حسابداری رفتاری در عرصه بین ‎ المللی است. این پژوهش از نوع اکتشافی توصیفی بوده که به روش تحلیل محتوا و علم سنجی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 998 عنوان مقاله در حوزه حسابداری رفتاری است که در پایگاه وب آو ساینس از سال 1970 تا 2022 میلادی نمایه شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار Vosviewer انجام گرفت . یافته‎ ها حاکی از این است که پژوهش‎ های این حوزه در 6 خوشه قابل طبقه ‎ بندی هستند، و خوشه‏های ریسک، تصمیم‎ گیری، مطلوبیت، زیان ‎ گریزی و مالی رفتاری بیشترین محورهای پژوهش در این حوزه است. همچنین سیر تحول تئوری ‎ های این حوزه به ترتیب (از قدیمی ‎ ترین تا جدیدترین) عبارتند از: (1) تئوری مطلوبیت مورد انتظار و مطلوبیت (2) تئوری چشم انداز تجمعی و چشم انداز (3) تئوری بازی ‎ ها (4) تئوری تصمیم ‎ گیری رفتاری و تصمیم گیری(5) تئوری پشیمانی (6) تئوری حسابداری ذهنی (7) تئوری رفتار سازمانی.

1. حساس یگانه، یحیی؛ باباجانی، جعفر؛ تقوی فرد، محمد تقی؛ آرین پور، آرش. (1397)، تحلیل عملکرد پایدار زیست محیطی و تأثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال سوم، شماره 5، صص1-39.

2. حسینی، سید علی؛ گرامی راد، فاطمه؛ زارع زردینی، طیبه. (1399)، تحلیل جریان علمی پژوهش‎های حسابداری مدیریت در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس، حسابداری مدیریت، سال سیزدهم، شماره 47، صص 125-142.

3. حسینی، سید علی؛ گرامی راد، فاطمه؛ زارع زردینی، طیبه. (1398)، تحلیل جریان علمی پژوهش‎های حسابرسی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس، دانش حسابداری مالی، سال چهارم، شماره 6، صص 25-46.

5. درویشی، آسیه؛ طبیبی، سید جمال الدین؛ البرزی، محمود؛ رادفر، رضا. (1397)، بررسی روند تولیدات علمی در حوزه فناوری اطلاعات پرستاری، فصلنامه مدیریت پرستاری، دوره هفتم، شماره 1، صص 61-72

6. دهقان نژاد، ماندانا؛ ایزدی، مژگان؛ فاخران، امید. (1396)، بررسی بیبلیومتریک برون داده های علمی پژوهشگران ایرانی در زمینه ی لیزر دندانپزشکی در پایگاه استنادی Medline طی ۲۰ سال (۲۰۱۴-۱۹۹۴)، پایان نامه دکتری عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

8. رمضانی،هادی؛ علیپور حافظی، مهدی؛ مومنی، عصمت. (1393)، نقشه های علمی: فنون و روش‌ها، مجله علم ترویج، سال پنجم، شماره 6، صص 53-84.

9. عابدی جعفری، حسن؛ ابویی اردکان، محمد؛ آقازاده، فتاح؛ دلبری راغب، فاطمه. (1390)، روش شناسی ترسیم نقشه‎های علم: مطالعه موردی ترسیم نقشه علم مدیریت دولتی، روش شناسی علوم انسانی، سال هفدهم، شماره 66، صص 53-69

10. عباس زاده، المیرا و زینال نژاد، معصومه. (1395)، استفاده از روش بیبلیومتریک در حوزه کنترل فرایند آماری، اولین همایش ملی فناوری در مهندسی کاربردی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

11. عبدیان، صبا؛ حسین زاده شهری، معصومه؛ خدیور، آمنه. (1400)، تجزیه و تحلیل بیبلیومتریک کلان داده و پتانسیل آن برای ایجاد و اخذ ارزش، مجله ایرانی مطالعات مدیریت

12. عصاره، فریده؛ حیدری، غلامرضا؛ زارع فراشبندی، فیروزه؛ حاجی زین العابدینی، محسن. (1388)، از کتاب سنجی تا وب سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاهها، قواعد و شاخص ها. با مقدمه عباس حری، تهران: کتابدار.

13. نوبخت, یونس. (1397)، تحلیل محتوای پژوهش های حسابداری رفتاری در ایران، حسابداری مدیریت، سال یازدهم، شماره 39، صص99-113.

14. نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1390)، آشنایی با علم سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه ها). تهران: تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

15. ولایتی، خالد و نوروزی، علیرضا. (1387)، بررسی میزان همکاری های علمی ایران و کشورهای هم جوار در تالیف مشترک از سال 1990 تا 2007، سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 4: صص 73-82.

تحلیل تکنیکالی سهام ملی مس

نریمان میررازقی
عرضه اولیه سهام ملی صنایع مس ایران (با نماد فملی) در پانزده بهمن‌ماه، با نرخ ۳۶۰۰‌ریال شروع شد.
همان طور که در تصویر مشاهده می‌کنید تحلیل رفتار شناسی در بورس در روزهای ابتدایی استقبال خوبی از این سهم شد.
موضوعی که در تحلیل تکنیکال مهم است، روانشناسی و رفتارشناسی یک سهم است و اکنون با ابزارهای تکنیکالی، سهم موردنظر و وضعیت آینده آن تشریح می‌شود. قیمت فعلی روز گزارش (۲۸/۰۵/۱۳۸۶)، برابر ۶۸۰۲‌ریال است.

نریمان میررازقی
عرضه اولیه سهام ملی صنایع مس ایران (با نماد فملی) در پانزده بهمن‌ماه، با نرخ ۳۶۰۰‌ریال شروع شد.
همان طور که در تصویر مشاهده می‌کنید در روزهای ابتدایی استقبال خوبی از این سهم شد.
موضوعی که در تحلیل تکنیکال مهم است، روانشناسی و رفتارشناسی یک سهم است و اکنون با ابزارهای تکنیکالی، سهم موردنظر و وضعیت آینده آن تشریح می‌شود. قیمت فعلی روز گزارش (۲۸/۰۵/۱۳۸۶)، برابر ۶۸۰۲‌ریال است.

2 - روندشناسی و موانع احتمالی در سر راه حرکت سهم مورد نظر:
با توجه به شکل اگر دو نقطه ماکزیمم به یکدیگر متصل شود یک خط مقاومت مایل ایجاد می‌شود (منظور خط آبی رنگ است).
با توجه به وضعیت نمودار، پیش‌بینی اولیه ما این است که اگر سهم مورد نظر حداقل به اندازه حجم مبنا معامله شود، به زودی به محدوده قیمتی 760‌تومان نزدیک می‌شود که نقطه برخورد نمودار با خط روند مقاومت مایل (خط آبی‌رنگ) است.
در زمان برخورد دو احتمال پیش‌بینی می‌شود:
1 - در زمان رسیدن قیمت سهم مورد نظر به عدد 760‌تومان، تقاضای خرید برای سهم مورد نظر کاهش یافته و شاهد نزول موقتی و یا رکود موقتی سهم مورد نظر خواهیم بود.
۲ - به دلیل تقاضای احتمالی بازار، این خط تحلیل رفتار شناسی در بورس مقاومت (محدوده قیمتی ۷۶۰‌تومان) را شکسته که در آن صورت پس از تثبیت دو روزه شاهد‌ رشد دوباره سهم خواهیم بود.
3 - نظریه الیوت در مورد هدف قیمتی احتمالی:
با توجه به وضعیت سهم مورد نظر می‌توان بر اساس نظریه الیوت شمارشی مطابق شکل زیر داشت. بر این اساس اکنون در موج سوم قرار داریم.
موج سوم دارای خصیصه‌ای منحصر به فرد است. یکی از اصلی‌ترین خصیصه‌های آن اقبال بازار و سرعت رشد بیشتر سهم نسبت به موج اول است (موج سوم عموما بزرگ‌تر از موج اول است و اگر از موج اول کوچکتر باشد حتما از موج پنجم بزرگ‌تر است).
همچنین باید بدانیم که موج سوم موج اصلاحی چهارم را به دنبال دارد، برطبق بررسی‌های به عمل آمده انتظار داریم که در نقطه ۷۶۰‌تومان موج سوم به اتمام رسیده و موج چهارم که یک موج اصلاحی است و می‌تواند باعث کاهش قیمت و یا ایجاد رکود گردد آغاز شود.
بعد از موج چهارم اصلاحی، موج پنجم صعودی را خواهیم داشت.
۴ - پیش‌بینی گن در مورد آینده سهم مورد نظر:
شکل زیر، خطوط گن را نشان می‌دهد. اکنون با دقت به گذشته سهم می‌بینیم که، یک بار در زمان صعود با برخورد به این خط، زاویه‌ای 45‌درجه (خط آبی‌رنگ) متوقف شده و سپس پس از طی 45 روز (که نزول داشته است) دوباره صعودی شده است.
لذا احتمال آن وجود دارد که در برخورد دوباره به این خط ۴۵‌درجه (خط آبی‌رنگ) شاهد کاهش و یا رکود سهم مورد نظر باشیم. (هر چند ممکن است این احتمال کم باشد).
با توجه به شکل، مشخص می‌شود که احتمال برخورد قیمت با خط زاویه 45‌درجه و توقف آن وجود دارد. این مقدار در نزدیکی 770‌تومان است.
۵ - عبور قیمت از مقدار ۷۷۰‌تومان و پیش‌بینی تداوم روند صعود:
تصویر زیر بیانگر این است که در صورت عبور قیمت از خط زاویه 45‌درجه (خط آبی‌رنگ) که نشان‌دهنده مقدار 770‌تومان است، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی تا 960‌تومان بدون مانع جدی ادامه یابد.
به ناحیه آزاد بین دو خط گن (ناحیه کادر زرد رنگ) دقت شود.
نتیجه گیری نهایی:
۱ - در موج سوم از دید نظریه الیوت هستیم. نهایت مقدار این موج بر اساس این نظریه، حدودا عدد ۷۶۰‌تومان است.
2 - برای دارندگان سهم، فعلا توصیه به نگهداری می‌شود و توصیه‌ای به فروش نداریم. لازم به‌ذکر است در صورتی که سهم مورد نظر از محدوده قیمتی 760‌تومان عبور نمود و این امر تثبیت شد. احتمال صعود این سهم وجود دارد.
لیکن در صورتی که در محدوده قیمتی ۷۶۰‌تومان شروع به ریزش کند، دارندگان سهم باید با دقت بیشتری به حجم معاملات و رفتار سهم توجه داشته باشند، زیرا ادامه ریزش و تثبیت آن می‌تواند به معنای شروع موج چهارم اصلاحی باشد که حداقل تا محدوده قیمتی ۶۵۰‌تومان می‌تواند ریزش داشته باشد.

تحلیل تکنیکال چیست ؟ کاربرد تحلیل تکنیکال + اهمیت آن در خرید و فروش

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟ در این مقاله به بررسی پاسخ این سوال می‌پردازیم. برای این که با خرید و فروش سهم های مختلف در بازار بورس و فعالیت در این بازار بزرگ اقتصادی به سود و بازدهی بالایی دست پیدا کنیم، لازم است که از یک سری ابزار مهم بهره ببریم تا بتوانیم فرصت‌های خوب برای انجام معاملات بورسی را تشخیص داده و از این فرصت‌ها نهایت استفاده را ببریم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از ابزار مهم برای تحلیل وضعیت بازار بورس، تحلیل تکنیکال است؛ در تحلیل تکنیکال برای پی بردن به وضعیت بازار روند تغییرات قیمت سهم‌ها در طول زمان مد نظر قرار می‌گیرد و با توجه به این تغییرات قیمت، می‌توان برای خرید یا فروش یک سهم مشخص تصمیمی قاطعانه گرفت.

نمودار تکنیکال

نمودار تحلیل تکنیکال

رفتار قیمت همواره در تحلیل تکنیکال نقش اصلی را دارد و رفتار حجم معاملات نیز تکمیل کننده این اصل می‌باشند. رفتار قیمت و رفتار بازار در خیلی موارد معنای مشابهی دارند و به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. منبع

سه مبحث ابتدایی به عنوان پایه های مباحث منطقی تحلیل تکنیکال به شرح ذیل می‌باشند :
1ـ همه چیز در قیمت لحاظ شده است .
2ـ قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند .
3ـ تاریخ تکرار می شود .

در واقع اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم که تحلیل تکنیکال چیست و چه کارایی دارد، می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که در این سبک از تحلیل با استفاده از نمودارها و الگوهایی که قیمت را در بازار بورس و سرمایه گذاری مشخص می‌کنند، وضعیت عمومی بازار تحت بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. در پاسخ به این که کاربرد ت حلیل تکنیکال چیست، سوال بورسی مهم، لازم است بگوییم که این تحلیل به عنوان یک ترفند اساسی برای انجام معاملات بورسی با سود و بازدهی بالا و تشخیص فرصت‌های مناسب برای انجام این معاملات شناخته می‌شود.

در این سبک از تحلیل از طریق بررسی روند و سیر تغییرات ایجاد شده در گذشت زمان در بازار بورس، فرصت‌های مهم و مناسب شناخته می‌شوند. اطلاعات لازم و کلی برای تحلیل بازار با استفاده از سبک بنیادی، با توجه به تعداد معاملاتی که در بازار بورس انجام می‌شود و همچنین تغییرات قیمت سهم‌ها به دست می‌آید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

کاربرد تحلیل تکنیکال چیست؟

در این قسمت از مقاله به بررسی پاسخ این سوالات می‌پردازیم که کاربردهای تحلیل تکنیکال ، در بورس در فارکس و یا هر بازار مالی چه استفاده‌ای از این تحلیل می‌شود؟‌ نکته‌ی مهم درباره‌ی تحلیل تکنیکال این است که افراد در استفاده از این تحلیل محدودیتی نخواهند داشت و می‌توانند از این سبک تحلیل برای بررسی وضعیت بازار معاملات انواع اوراق بهادار، به کار ببرند. با این حال متداول‌ترین استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت سهم‌های معاملاتی بازار بورس است.

شاید بپرسید که اصل اساسی و هدف اصلی از بکارگیری تحلیل تکنیکال چیست و به چه علت از این سبک تحلیل استفاده می‌شود؟ باید گفت که از طریق این سبک از تحلیل، می‌توان فعالیت‌هایی که در طی زمان در بازار بورس انجام می‌شود و سیر تغییرات قیمت سهم‌های مختلف در بازار که در گذشته اتفاق افتاد است، به افراد در پیش بینی قیمت سهم‌های مختلف در آینده‌ی نه چندان دور کمک می‌کند.

از آغاز روی کار آمدن این سبک از تحلیل و استفاده از آن برای بررسی وضعیت بازار بورس، تکنیک‌ها و الگوهای تحلیل رفتار شناسی در بورس بی‌شماری به وجود آمده‌اند که هر یک می‌توانند اطلاعات بسیار سودمندی را در اختیار تحلیل گران تکنیکال قرار دهند و استفاده از این الگوها برای انجام این تحلیل، روز به روز در حال افزایش و بیشتر شدن است. شاید بپرسید که فایده‌ی استفاده از این الگوها و تکنیک‌ها برای انجام تحلیل تکنیکال چیست ، باید گفت که بسیاری از تحلیل‌گران با استفاده از این الگوها به شکل تکی و یا ترکیب چند الگو جهت تحلیل بازار، به فرصت‌های نوین انجام معاملات بورسی و خرید و فروش سهم‌های مختلف پی می‌برند.

کاربرد تحلیل تکنیکال چیست، در بورس

کاربرد تحلیل تکنیکال چیست، در بورس

ابزار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

سوال مهم دیگری که لازم است به بررسی پاسخ آن بپردازیم این است که سبک کلاسیک ت حلیل تکنیکال چیست و چه تعریفی برای آن‌ وجود دارد؟ در پاسخ به این که تحلیل تکنیکال کلاسیک چیست نمی‌توان مطلب خاصی را ارائه داد و باید گفت که اصولی که برای تحلیل تکنیکال به سبک کلاسیک مد نظر قرار می‌گیرند، فرق چندانی با تحلیل تکنیکال به سبک مدرن ندارد.

ممکن است این سوال پیش بیاید که بهترین تحلیل تکنیکال چیست که پاسخ دادن به این سوال با توجه به نکته‌ای که به آن اشاره کردیم مقدور نیست و تنها می‌توان به ابزار و تکنیک‌های مختلفی که در طول زمان برای انجام این سبک از تحلیل روی کار آمدند اشاره کرد و گفت که با توجه به کاربرد هر یک از این ابزارها برای انجام تحلیل تکنیکال، این سبک تحلیل در بک مسیر برای پیشرفت سریع قرار گرفت.

از جمله ابزارهایی که برای انجام تحلیل تکنیکال به کار می‌رود، می‌توان به نمودارهای مختلف همچون نمودار میله‌ای، نمودار شمعی، در نظر گرفتن مفاهیم مهم برای بررسی و تحلیل انواع روند و سیر تغییرات بازار همچون روندهای بزرگ، کوتاه و متوسط، در نظر داشتن اصول و مفاهیم مرتبط با سطوح حمایتی و مقاومتی، الگوهای مختلف قیمتی و… اشاره کرد. تحلیل‌گران تکنیکال از طریق هر یک از این ابزارها، تغییرات قیمتی که برای هر یک از انواع سهم‌ها رخ می‌دهد را تحت بررسی قرار می‌دهند و از این طریق قیمت آینده‌ی سهم‌های مورد نظر را پیش‌بینی می‌کنند. علاوه بر تغییرات قیمت این سهم‌ها، تعداد معاملات انجام شده با استفاده از آن‌ها نیز تحت بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

تحلیل تکنیکال کلاسیک

تحلیل تکنیکال کلاسیک

تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟

از دیگر روش‌هایی که برای تحلیل وضعیت بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحلیل بنیادی است؛ در این سبک تحلیل با بررسی ارزش ذاتی و ارزش فعلی سهم‌های مختلف در بازار بورس و مقایسه‌ آن‌ها با یکدیگر، تصمیم نهایی برای خرید، فرش و یا نگهداری سهم‌های مختلف در بازار بورس اتخاذ می‌شود. اما سوال اصلی این است که تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟ هر دو روش تحلیل بسیار پرکاربرد و پر استفاده هستند؛ اما مسلما یک سری منتقد و مخالف نیز وجود دارد که استفاده از هر یک از این سبک‌های تحلیل‌ وضعیت بازار را بیهوده می‌دانند.

اما سوال اصلی این است که مهم‌ترین فرق بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال سهام چیست و از کجا نشات می‌گیرد؟ یکی از تفاوت‌های اصلی که بین این دو سبک از تحلیل وجود دارد، مدت زمان انجام تحلیل است؛ به عبارت دیگر برای تحلیل بنیادی و استفاده از اصول آن در جهت بررسی وضعیت بازار بورس، نیاز است که به شکل طولانی مدت و با یک دید کلی به بازار نگاه کرد که مطمئنا این اقدام زمانی بسیار طولانی تحلیل رفتار شناسی در بورس را بکار می‌گیرد.

در تحلیل به سبک تکنیکال، تمرکز بر روی سیر تغییرات قیمت است، نه بررسی ارزش سهم‌های مختلف. تلاش اصلی در این سبک از تحلیل، استفاده از الگوهای قیمتی برای بررسی وضعیت تغییرات قیمت در آینده‌ای نه چندان دور است.

تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

تحلیل سنتیمنتال (sentimental) یا احساسات در بازارهای مالی چیست؟

تحلیل سنتیمنتال چیست

علاوه بر مدیریت سرمایه (Investment Management) و کنترل احساسات (Emotion control)، داشتن یک تحلیل مناسب در شرایط بازار از عوامل تاثیرگذار موفقیت معامله گر یا سرمایه‌گذار می‌باشد.

فراگیری سه تحلیل برای فعالان بازارهای ارز دیجیتال بسیار حیاتی است:

1-تحلیل فاندامنتال (Fundamental)

2-تحلیل تکنیکال (Technical)

3-تحلیل سنتیمنتال (sentimental)

در این مقاله قصد داریم به جدیدترین نوع تحلیل ها یعنی تحلیل سنتیمنتال (sentimental) بپردازیم.

تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟

پیشرفت روز به روز تحلیل ها باعث شده عرصه معاملاتی بسیار حرفه‌­ای‌تر و تخصصی‌تر شود. تحلیل سنتیمنتال یک تحلیل نوین است که رفتار شناسی و روانشناسی فعالان بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. با توجه به رویدادهایی که در بازارهای مالی رخ می‌دهد اطلاعاتی می‌دهد که نشان دهنده نوع گرایش و اقبال فعالان بازار می‌باشد. اطلاعاتی که شما را در انجام معاملات درست تر و دقیق تر و تشخیص موقعیت های ساختگی بازار کمک می­‌کند.

دانستن دانش تحلیل سنتیمنتال برای تریدر ها یا معامله­‌گران بازارهای ارز دیجیتال زمانی که کسانی مثل نهنگ‌­ها که موقعیت های ساختگی در بازار ایجاد می­‌کنند، وجود دارند و یا شبکه­‌های اجتماعی که باعث تشنج بازار می­‌شوند­، بسیار تحلیل رفتار شناسی در بورس تحلیل رفتار شناسی در بورس مهم و الزامی است.

شاخص ترس و طمع در تحلیل سنتیمنتال

شاخص ترس و طمع تحلیل سنتیمنتال چیست؟

یکی از شاخص‌های تحلیل سنتیمنتال، شاخص ترس و طمع است که از صفر تا صد نوسان دارد. زمانی که عدد به صفر نزدیک تحلیل رفتار شناسی در بورس شود، بازار دچار ترس عجیبی شده است و مردم حاضر هستند تا دارایی خود را به هر نحوی به فروش برسانند.

و بالعکس زمانی که شاخص ترس و طمع به عدد 100 نزدیک شود. این بدین معناست که بازار دچار طمع شده است و مردم حریص حاضر هستند با تمام توان خود دارایی مورد نظر را بخرند. کسانی که صاحب آن دارایی هستند علاقه‌مند به فروش آن نیستند. تمرکزشان به سیر صعودی افزایش قیمت داراییشان است.

در شاخص ترس و طمع پارامترهای مختلفی در نظر گرفته می‌شود. مانند نوسانات قیمت بیت کوین، حجم معاملات روزانه، نظرسنجی‌های مردمی که توسط سایت‌ها و توییتر اتفاق تحلیل رفتار شناسی در بورس می‌افتد. شبکه‌های اجتماعی (Social media) که محل باز نشر نظر مردم درمورد روند بازار یا دامیننس بازار است. و یا جستجوهایی که درمورد بازار اتفاق می‌افتد از پارامترهای مهم شاخص ترس و طمع به حساب می‌آیند.

برای درک بهتر به پارامتر فضای مجازی دقت کنید. اگر در اینترنت مردم در مورد کلاهبرداری بودن و یا نبودن بیت کوین زیاد سرچ کنند از نشانه‌های ترس جامعه نسبت به بازارهای مالی می‌باشد. به همین ترتیب جستجوهای مختلف دیگر در مورد ارزهای مختلف، می‌تواند بیان‌گر نوع نگرشی افراد باشد.

بیش از حد نباید به این شاخص وزن داد و نه خیلی نسبت به آن بی توجه بود. زیرا در اکثر مواقع اگر عدد شاخص 80 یا 90 باشد، راه‌های بسیاری برای اصلاح و برگشت به حالت عادی وجود دارد. پس بهتر است علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به این شاخص توجه ویژه‌ای داشته باشیم. و نسبت به گذشته آموزش‌های مرتبط با این حوزه را بسیار جدی بگیریم.

آموزش ارز دیجیتال

تحلیل سانتیمنتال چه نقشی در انجام معامله دارد؟

تحلیل سانتیمنتال همان پارامتر تجربه‌ای است که قبل‌تر به معامله گران با تجربه و قدیمی این بازار ها نسبت داده می­‌شد. در اصل اگه بخواهیم ساده‌تر بگوییم، افراد با تجربه بازار فقط با نگاه به شاخص و موقعیت چارت می‌­توانستند تصمیم گیری بسیار درستی برای نحوه مانور دادن بر روی آن ارز بگیرند. حتی وضعیت آن ارز را به طور کامل تحلیل کنند، بدون هیچ ابزاری و بدون هیچ معادلاتی!

در اصل تحلیل سانتیمنتال همین است. یعنی شما فقط با دانستن دانش این تحلیل به راحتی می­‌توانید یک تصمیم گیری درست درباره سرمایه گذاری بر روی یک ارز داشته باشید. باید به این نکته هم توجه داشت که افراد کمی از معامله گران و سرمایه گذاران به خوبی دانش این تحلیل را دارند.

سخن پایانی

آگاهی از اوضاع سنتیمنتالی بازار می‌تواند جو کلی مارکت را برای معامله‌گران مشخص کند. تا آنها بتوانند در جهت بازار معامله کنند. و یا در صورتی نوسانات زیاد به بی تصمیم بودن خریداران و فروشندگان به طور موقت از بستن پوزیشن های معاملاتی خودداری کنند.

تحلیل رفتار شناسی در بورس

کتابچه مالی رفتاری از احمد بدری

●نام کامل: کتابچه مالی رفتاری از دکتر احمد بدری ●مولف: دکتر احمد بدری ●نوع فایل: PDF ●تعداد صفحه: 112 ●حجم: 3 مگابایت بیشتر بدانید

کتابچه راهنمای جامع روانشناسی معامله گر

کتابچه راهنمای جامع روانشناسی معامله گر

●نام کامل: کتاب راهنمای جامع شناخت روانشناسی یک معامله گر ●مولف: رولف اشلات مان ●مترجم: نوید لیلاز ●نوع فایل: PDF ●تعداد صفحه: 33 ●حجم: کم بیشتر بدانید

معامله گری سخت تر از آنست که فکر میکنید

معامله گري سخت تر از آنست که فکر میکنید

●نام کامل: معامله گری سخت تر از آنست که فکر میکنید ●مترجم: نوید لیلازر ●نوع فایل: PDF ●تعداد صفحه: 9 ●حجم: کم بیشتر بدانید

روانشناسی بازارهای مالی

روانشناسی بازارهای مالی

●نام کامل: روانشناسی بازارهای مالی ●نوع فایل: PDF ●تعداد صفحه: 3 ●حجم: کم بیشتر بدانید

ترجمه کتاب ترید غیر احساسی

ترجمه کتاب ترید غير احساسی

●نام کامل: ترجمه کتاب رازهایی از ترید کردن غیر احساسی ●مولف/مترجم: لری لوین / سایت سرمایه ●نوع فایل: PDF ●تعداد صفحه: 102 ●حجم: 3 مگابایت بیشتر بدانید

تکنیکال رفتاری

تکنیکال رفتاری

●نام کامل: گزیده ای از مباحث تکنیکال مفهومی و رفتار شناسی در بورس ●مولف/مترجم: هادی پورحامدی ●نوع فایل: PDF ●تعداد صفحه: 37 ●حجم: کم بیشتر بدانید

چکیده فارسی کتاب Trading in the zone

چکیده فارسی کتاب Trading in the zone

●نام کامل: ترجمه فارسی چکیده کتاب معامله در منطقه ●مولف/مترجم: مارک داگلاس ●نوع فایل: PDF ●تعداد صفحه: 2 ●حجم: 1 مگابایت بیشتر بدانید

تبلیغات

اعلانات

تبلیغات

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.