خصوصیات بیت کوین


ناشناس بودن هویت افراد: یکی از ویژگی‌های ویژه بیت کوین ناشناس بودن هویت دو طرف معامله برای یکدیگر است که این ویژگی سبب می‌شود تا پیگیری افراد انجام دهنده این معاملات تقریباً غیر ممکن شود.

خصوصیات بیت کوین

ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خصوصیات بیت کوین خواهد گردید.

3. طرح مسئله و روش شناسی

3.2 مهندسی و ارزیابی ویژگی ها

4.2. الگوریتم های یادگیری ماشین

4.3.تنظیم پارامترها و ترکیب بندی

6. نتیجه گیری و بحث

After the boom and bust of cryptocurrencies’ prices in recent years, Bitcoin has been increasingly regarded as an investment asset. Because of its highly volatile nature, there is a need for good predictions on which to base investment decisions. Although existing studies have leveraged machine learning for more accurate Bitcoin price prediction, few have focused on the feasibility of applying different modeling techniques to samples with different data structures and dimensional features. To predict Bitcoin price at different frequencies using machine learning techniques, we first classify Bitcoin price by daily price and high-frequency price. A set of high-dimension features including property and network, trading and market, attention and gold spot price are used for Bitcoin daily price prediction, while the basic trading features acquired from a cryptocurrency exchange are used for 5-minute interval price prediction. Statistical methods including Logistic Regression and Linear Discriminant Analysis for Bitcoin daily price prediction with high-dimensional features achieve an accuracy of 66%, outperforming more complicated machine learning algorithms. Compared with benchmark results for daily price prediction, we achieve a better performance, with the highest accuracies of the statistical methods and machine learning algorithms of 66% and 65.3%, respectively. Machine learning models including Random Forest, XGBoost, Quadratic Discriminant Analysis, Support Vector Machine and Long Short-term Memory for Bitcoin 5-minute interval price prediction are superior to statistical methods, with accuracy reaching 67.2%. Our investigation of Bitcoin price prediction can be considered a pilot study of the importance of the sample dimension in machine learning techniques.

Bitcoin, invented in 2008 to solve the inherent weakness of the trust-based model of transactions and initially defined as a purely peer-to-peer electronic cash system [1], has become an asset or commodity-like product traded in more than 16,000 markets around the world.1 Although proponents hold that one of Bitcoin’s important application is to take the place of fiat currency, the true nature of Bitcoin remains a vexing problem. Investors do not treat Bitcoin as a currency according to the criteria used by economists; instead, they regard Bitcoin as a speculative investment similar to the Internet stocks of the last century [2]. Before Bitcoin disrupted existing payment and monetary systems, its several-year trading and increasing popularity attracted attention from across society, including from policymakers, and the peak of Bitcoin’s market capitalization in 2017 reached 300 billion US dollars, almost equal to that of Amazon in 2016.

6. Conclusion and discussion

In this study, we investigated machine learning techniques based upon sample characteristics of sample and dimension to predict Bitcoin price. While most previous works simply leverage machine learning algorithms in Bitcoin price prediction, we show that the sample’s granularity and feature dimensions should be considered. The Bitcoin aggregated daily price, acquired from CoinMarketCap, facilitates the inclusion of high-dimensional features, including property and network, trading and market, attention and gold spot price. The Bitcoin 5-minute interval trading price is facilitated by features from the Binance exchange. Based on the Occam’s razor principle and the paradigms applied in practical prediction problems using machine learning algorithms, we adopted statistical methods for Bitcoin daily price prediction and machine learning models for Bitcoin 5-minute interval price prediction. The results show that the statistical methods perform better for low-frequency data with high-dimensional features, while the machine learning models outperform statistical methods for high-frequency data. Most of our results also outperform the benchmark results of other machine learning algorithms. We envision that our approach to sampling dimension engineering using machine learning models for the prediction can be applied to other areas that have similar characteristics to Bitcoin.

پس از فراز و فرودهای قیمت های ارزهای رمزنگاری شده در سال های اخیر، بیت کوین به صورت فزاینده ای به عنوان یک دارایی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. به خاطر ماهیت بسیار بی ثبات آن، لازم است تا پیش بینی های مناسبی صورت گیرد تا، بر اساس آن، بتوان در مورد سرمایه گذاری تصمیم گیری نمود. با وجودی که تحقیقات فعلی برای پیش بینی دقیق تر بهای بیت کوین از یادگیری ماشین بهره برداری کرده اند، تعداد اندکی از آنها به امکان استفاده از تکنیک های مختلف مدل سازی برای نمونه هایی با ساختار داده ای و ویژگی های بعدی مختلف توجه کرده اند. به منظور پیش بینی بهای بیت کوین در فرکانس های مختلف با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین، ابتدا قیمت بیت کوین را بر اساس قیمت روزانه و قیمت فرکانس بالا طبقه بندی می کنیم. مجموعه ای از ویژگی های با ابعاد بالا از جمله دارایی و شبکه، معاملات و بازار، توجه و قیمت لحظه ای طلا برای پیش بینی قیمت روزانه بیت کوین استفاده می شود، در حالی که ویژگی های اصلی تجارت که از تبادل ارز رمزنگاری شده حاصل شده اند، برای پیش بینی قیمت در فواصل 5 دقیقه ای استفاده می شوند. روشهای آماری شامل رگرسیون لجستیک و آنالیز افتراقی خطی برای پیش بینی قیمت روزانه بیت کوین با ویژگی های ابعاد بالا، به دقت 66٪ رسیده و از الگوریتم های یادگیری پیچیده تر ماشین پیشی می گیرند. در مقایسه با نتایج مبنا برای پیش بینی قیمت روزانه، با بالاترین دقت در روش های آماری و الگوریتم های یادگیری ماشینی، به ترتیب 66٪ و 3/65٪، به عملکرد بهتری دست پیدا می کنیم. مدلهای یادگیری ماشینی، شامل جنگل تصادفی ،XGBoost، آنالیز افتراقی درجه دو، ماشین بردار پشتیبان و حافظه کوتاه مدت بلند برای پیش بینی قیمت 5 دقیقه ای بیت کوین که دقت آنها به 67.2% رسیده است، از روشهای آماری بهتر هستند. بررسی ما در مورد پیش بینی قیمت بیت کوین را می توان مطالعه ای مقدماتی در مورد اهمیت ابعاد نمونه در تکنیک های یادگیری ماشین در نظر گرفت.

بیت کوین که در سال 2008 برای حل ضعف ذاتی مدل مبتنی بر اعتماد معاملات ابداع و در ابتدا به عنوان یک سیستم نقدی الکترونیکی کاملاً همتا تعریف شد، به یک دارایی یا محصولی مانند کالا تبدیل شده است که در بیش از 16000 بازار در سراسر جهان مبادله تجارت می شود. اگرچه طرفداران آن معتقدند که یکی از مهمترین کاربردهای بیت کوین قرار گرفتن در جایگاه ارز بی پشتوانه است، ماهیت واقعی بیت کوین همچنان مسئله ای آزار دهنده است. با توجه به معیارهای استفاده شده توسط اقتصاددانان، سرمایه گذاران بیت کوین را به عنوان ارز در نظر نمی گیرند؛ در عوض، آنها بیت کوین را یک سرمایه گذاری نامطمئن شبیه به سهام اینترنت در قرن گذشته می دانند. قبل از اینکه بیت کوین سیستم های پرداخت و پولی موجود خصوصیات بیت کوین را مختل کند، تجارت چندین ساله و افزایش محبوبیت آن ، مورد توجه جامعه از جمله سیاست گذاران قرار گرفت و اوج سرمایه گذاری بازار بیت کوین، در سال 2017، به 300 میلیارد دلار آمریکا رسید که تقریبا برابر با آمازون در سال 2016 بود.

6. نتیجه گیری و بحث

در این مطالعه، تکنیک های یادگیری ماشینی بر اساس ویژگی ها و ابعاد نمونه برای پیش بینی قیمت بیت کوین بررسی شده است. در حالی که بیشتر آثار قبلی تنها از الگوریتم های یادگیری ماشین در پیش بینی قیمت بیت کوین بهره می گیرند ، ما نشان می دهیم که دانه بندی و ابعاد ویژگی نمونه باید در نظر گرفته شود. قیمت روزانه جمع شده بیت کوین، که از CoinMarketCap به دست آمده، گنجاندن ویژگی های با ابعاد بالا از جمله دارایی و شبکه، تجارت و بازار، توجه و قیمت لحظه ای طلا را تسهیل می کند. قیمت معاملات 5 دقیقه ای بیت کوین با ویژگی های موجود در بورس Binance تسهیل می شود. با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، و بر اساس اصل تیغ اوکام و الگوریتم های اعمال شده در مشکلات پیش بینی عملی، روش های آماری را برای پیش بینی قیمت روزانه بیت کوین و مدلهای یادگیری ماشین برای پیش بینی قیمت بیت کوین در فواصل 5 دقیقه ای اتخاذ کردیم. نتایج نشان می دهد که روش های آماری برای داده های با فرکانس پایین و دارای ویژگی های بعدی بسیار بهتر عمل می کنند، در حالی که مدل های یادگیری ماشین نسبت به روش های آماری برای داده های با فرکانس بالا بهتر هستند. بیشتر نتایج ما از نتایج معیار سایر الگوریتم های یادگیری ماشین نیز فراتر است. ما پیش بینی می کنیم که رویکرد ما در مهندسی ابعاد نمونه برداری با استفاده از مدلهای یادگیری ماشینی برای پیش بینی می تواند برای سایر حوزه هایی که دارای خصوصیات مشابه بیت کوین هستند، اعمال شود.

بیت کوین چیست؟ + آموزش و استخراج بیت کوین رایگان

بیت کوین چیست؟ + آموزش و استخراج بیت کوین رایگان

بیت کوین (bitcoin) نوعی ارز دیجیتال است که می‌توان با آن خرید و سرمایه گذاری کرد، به تازگی مزرعه بیت کوین، رمز ارز، آموزش، قیمت و استخراج بیت کوین مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است.

به گزارش ایمنا بیت کوین ارز دیجیتال و رمزگذاری شده‌ای است که در سال ۲۰۰۸ توسط فرد و یا گروهی از افراد ناشناس اختراع شد و یک سال بعد در سال ۲۰۰۹ به جهانیان معرفی شد.

بیت کوین چیست؟

بیت کوین ( bitcoin)، یکی از انواع کریپتو کارنسیها ( cryptocurrency ) یا همان ارزهای دیجیتال بوده که به صورت غیر متمرکز در بستر شبکه بلاک چین فعالیت می‌کند. ای ن ارز با محاسبات بسیار پیچیده ریاضی به صورت رمزهای دیجیتالی به دست می‌آید و همین امر باعث شده تا ارزش پولی داشته باشد. برای استخراج ای ن رمز ارزها از دستگاه‌های ویژه ای استفاده می‌شود که از مصرف برق بسیار بالایی برخوردار بوده و از این روی خیلی از کشورها تولید آنها را به صرفه نمی‌دانند.

از بین رمز ارزهای موجود بیت کوین اولین و در واقع شناخته شده ترین آنها است که نخستین بار در سال ۲۰۰۸ و پس از بحران به وجود آمده در آن سال توسط فرد یا گروهی به نام ساتوشی ناکاموتو با هدف ذخیره و انتقال امن پول به دنیا معرفی شد، لازم به ذکر است که هویت ساتوشی ناکاموتو هنوز هم نامشخص است.

از جمله ویژگی‌هایی که سبب محبوبیت بیت کوین ( bitcoin) شده این است که تمام ویژگی‌های پول‌های واقعی مانند قابلیت خرید کردن ، سرمایه گذاری ، انتقال ارزش و … را دارد اما با این تفاوت که به دلیل غیر متمرکز بودن آن تحت نظارت هیچ دولت یا سازمان خاصی نبوده و در نتیجه تمامی واسطه‌ها در انجام معاملات با این رمز ارز از بین رفته‌اند، از سوی دیگر با توجه به استفاده از فرآیندهای ریاضی بسیار پیچیده در استخراج این ارزهای دیجیتالی بسیار امن تر از پول‌های رایج عمل کرده و از درجه امنیت به مراتب بالاتری برخوردار می‌باشند.

قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین با نوسانات خود بسیاری را مجذوب می‌کند. این نوسانات می‌توانند سرمایه‌گذاران را پولدار کند یا برعکس یک شبه دار و ندارشان به باد بدهد. ولی در کل خرید بیت کوین یک سرمایه گذاری مناسب بلند مدت است.

مزایای بیت کوین

همانطور که در مطالب قبل ذکر شد بیت کوین ( bitcoin) و همچنین همه ارزهای دیجیتال موجود دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشند که سبب برتری این واحدهای پولی نسبت به پول‌های واقعی رایج شده است که از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

غیر متمرکز بودن: غیر متمرکز بودن به این معنا است که تحت نظارت هیچ سازمان یا دولتی نبوده و برای انجام معاملات به وسیله بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال نیازی به وجود واسطه و یا نفر سوم برای تأیید معامله نیست.

آسان بودن روند معامله: به دلیل نبود نهاد نظارتی، نداشتن قوانین سخت و پیچیده برای انجام معامله، شفافیت کامل بازار و اطلاعات آن و همچنین عدم مالکیت هیچ دولتی بر روی این بازار انجام معاملات به وسیله بیت کوین یا سایر واحدهای ارز دیجیتالی بسیار ساده‌تر از بازارهای واقعی است.

امنیت بالا: بیت کوین در واقع معادل فیزیکی نداشته و تنها از رمزهای دیجیتالی ساخته شده است که افراد با ارائه این رمزها می‌توانند به انجام فعالیت‌های خود در بازار دیجیتال بپردازند، استخراج این رمزها بسیار پیچیده و سخت است و دسترسی به کدهای آن ممکن نیست در نتیجه امکان تقلب و یا انجام معاملات تکراری در بازار ارز دیجیتال تقریباً غیر ممکن است.

ناشناس بودن هویت افراد: یکی از ویژگی‌های ویژه بیت کوین ناشناس بودن هویت دو طرف معامله برای یکدیگر است که این ویژگی سبب می‌شود تا پیگیری افراد انجام دهنده این معاملات تقریباً غیر ممکن شود.

حمل و جا به جایی آسان: به این دلیل که بیت کوین نوعی ارز دیجیتالی است و وجود فیزیکی ندارد حمل و جا به جایی آن بسیار ساده‌تر از پول‌های رایج در دنیای واقعی است.

عدم دریافت مالیات: از آنجا که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی در حال حاضر توسط هیچ کشوری به طور کامل به رسمیت شناخته نشده‌اند و دولت‌ها هنوز نمی‌دانند که چگونه باید با این ارزها برخورد کنند در نتیجه این امر فعالیت در این بازار هم اکنون مشمول مالیات نشده و مکان بسیار خوبی برای انجام معاملات بزرگ است.

برگشت ناپذیری تراکنش‌ها: از آنجایی که هویت افراد در معاملات با بیت کوین کاملاً ناشناس است در نتیجه در صورت ثبت شدن یک تراکنش دیگر امکان بازگشت و یا تغییر در آن ممکن نیست. به دلیل وجود این ویژگی توصیه می‌شود تا در هنگام انجام این نوع معاملات بسیار دقت نموده و از صحت و درستی اطلاعات کیف پول طرف مقابل مطمئن شوید زیرا در صورت اشتباه در انجام معامله امکان برگشت یا تغییر تراکنش وجود ندارد.

هدف از استخراج بیت کوین چیست؟

البته برای اینکه با بررسی اعتبار تراکنش‌ها بتوانید بیت کوین دریافت کنید باید دو شرط را داشته باشید که یکی از آن‌ها نتیجه تلاش شما و دیگری نتیجه شانس است. به این منظور باید اعتبار ۱ مگابایت از تراکنش‌های بیت کوین را تأیید کنید و این بخش آسان کار است. اما بخش دوم که به شانس مربوط است این است که باید نخستین ماینری باشید که پاسخ صحیح یک مسئله عددی را به دست می‌آورید. این فرایند به نام «اثبات انجام کار» (Proof of Work) شناخته می‌شود.

برای حل این مسئله عددی که اشاره کردیم، نیاز به دانستن ریاضیات یا محاسبات پیچیده نیست. شاید شنیده باشید که ماینرها مسائل پیچیده ریاضی را حل می‌کنند، اما این مسئله به طرز دقیقی واقعیت را بیان نمی‌کند. ماینرها در عمل تلاش می‌کنند تا نخستین افرادی باشند که به یک عدد هگزادسیمال ۶۴ رقمی که «هش» (Hash) نام دارد، دست پیدا کنند. این کار در واقع بیشتر شامل فرایند حدس زدن است.

خبر بد این است که این محاسبه نیاز به یک فرایند طولانی حدس زدن دارد که تعداد کل حدس‌ها در حد تریلیون‌ها است و کار بسیار دشواری محسوب می‌شود. برای اینکه بتوانید یک مسئله را به عنوان اولین نفر حل کنید، باید از توان محاسباتی زیادی استفاده کنید. برای ماین کردن به روش موفق باید یک «نرخ هش» (Hash Rate) در حد مگاهش بر ثانیه (MH/s)، گیگاهش بر ثانیه (GH/s) یا تراهش بر ثانیه (TH/s) داشته باشید؛ این اعداد حجم بالایی از هش محسوب می‌شوند.

ماینر بیت کوین چیست؟

استخراج بیت کوین یا همان ماینینگ بیت کوین، یک فعالیت داوطلبانه است که در آن افراد داوطلب به نام استخراج‌کننده (ماینر)، قدرت پردازش دستگاه‌های استخراج خود را در اختیار شبکه قرار می‌دهند تا تراکنش‌های شبکه تأیید شود.

نحوه استخراج بیت کوین

ماینرها کار استخراج بیت کوین را محض رضای خدا انجام نمی‌دهند، بلکه برای آن پاداش می‌گیرند و این پاداش همان بیت کوین است. به عبارت دیگر زمانی که شما برای دوست خود بیت کوین ارسال می‌کنید، ماینر با فعالیت خود به تأیید شدن تراکنش‌های شما کمک می‌کند و شبکه به آن پاداش می‌دهد.

پس در ماینینگ سه کار اصلی انجام می‌شود که عبارت‌اند از تأیید تراکنش‌های بیت کوین، حفظ امنیت شبکه‌ی بیت کوین، تولید واحدهای جدید بیت کوین به صورت غیرمتمرکز

توضیحی که دادیم به زبان ساده بود تا شما بتوانید راحت‌تر ماینینگ را درک کنید.

 • بخوانید:استخراج بیت کوین + آموزش ماینینگ، ماینر، درآمد ماینرها و قیمت بیت کوین

استخراج بیت کوین از نظر فنی

شاید زمانی که اصطلاح «استخراج بیت کوین» را می‌شنوید، در ذهن خود سکه‌هایی را مجسم کنید که از دل زمین بیرون کشانده می‌شوند؛ اما بیت کوین که فیزیکی نیست؛ پس چرا آن را استخراج یا ماینینگ می‌نامیم؟

چون استخراج بیت کوین که با دستگاه ماینر انجام می‌شود از نظر فلسفی بی‌شباهت به استخراج طلا نیست؛ به این صورت که بیت کوین‌ها در طراحیِ کد و پروتکل بیت کوین وجود دارند (مثل طلا که در معادن وجود دارد) اما هنوز قابل دسترسی نیستند (مثل طلاهایی که هنوز از معادن بیرون کشیده نشده‌اند)؛ بر اساس پروتکل یا همان قوانین بیت کوین، فقط تعداد ۲۱ میلیون واحد از آن وجود خواهد داشت. مثل طلا که کمیاب و محدود است.

نام علمی‌تر ماینینگ، اثبات کار (Proof Of Work) است؛ در واقع فرایند استخراج از الگوریتمی به نام اثبات کار سرچشمه گرفته است که فردی به نام آدام بک (Adam Back) اولین بار در سیستم ضد اسپم خود از آن استفاده کرد که هش‌کش (HashCash) نام داشت.

در اوایل دهه ۱۹۹۰، حملات اسپم به سیستم‌های کامپیوتری رواج داشت. حملات اسپم به معنای ارسال پیام‌ها و درخواست‌های بیهوده به سیستم برای کند کردن آن است. آدام بک برای جلوگیری از ارسال شدن پیام‌های بیهوده از طرف اسپمرها، در اختراع خود این الزام را ایجاد کرد که کاربران برای ارسال پیام باید با کامپیوتر خود یک سری محاسبات ریاضی انجام می‌دادند که نیازمند به مصرف پردازنده (CPU) بود. با این کار اگر کسی می‌خواست پیام‌های هرزنامه به سیستم ارسال کند، مجبور می‌شد تا مقدار زیادی قدرت پردازش از خود داشته باشد که مستلزم مصرف کردن برق است.

در واقع اثبات کار به این معنی است که استخراج‌کنندگان بیت کوین یا ماینرها کاری انجام می‌دهند که به وسیله آن می‌توانند به بیت کوین دست پیدا کنند. ماینرها با تولید بلاک‌هایی از تراکنش‌های معتبر و اتصال آن‌ها به بلاکچین پاداش دریافت می‌کنند.

نود بیت کوین چیست؟ ( NOD)

قبل از هر چیز باید درباره نودها صحبت کنیم؛ یک نود (Node) یا گره در شبکه بیت کوین، کامپیوتر قدرتمندی است که نرم افزار بیت کوین را اجرا و با مشارکت در انتقال اطلاعات، به حفظ کار شبکه بیت کوین کمک می‌کند.

هر کسی می‌تواند با دریافت رایگان نرم افزار بیت کوین و اختصاص برق و دانلود کل تاریخچه تراکنش‌های بلاک چین (که در حال حاضر حجم آن به حدود ۲۰۰ گیگابایت می‌رسد) یک نود را اجرا کند. نودها تراکنش‌ها در تمام شبکه پخش می‌کنند.

بعضی از نودها شرایطی ویژه دارند که به آن‌ها نود ماینینگ (همان ماینر) می‌گویند؛ در ابتدای کار بیت کوین، همه نودها ماینر بودند اما امروزه نودهای ماینینگ با نودهای صرفاً اعتبارسنج تفاوت دارند؛ نودهای ماینر که دارای قدرت پردازش زیادی هستند، تراکنش‌های بیت کوین را در بسته‌هایی به نام بلاک جمع‌آوری و سپس آن‌ها را به هم متصل می‌کنند و بلاک چین را تشکیل می‌دهند.

تب استخراج بیت کوین این روزها بسیار داغ است؛ نوپا بودن صنعت ماینینگ و شکل جدید درآمدزایی آن باعث شده است تا هر کسی مشتاق باشد که درباره چگونگی انجام این فعالیت بداند. در ادامه با آموزش کامل استخراج بیت کوین همراه باشید.

استخراج بیت کوین

اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح بدهیم، بیت کوین یک ارز و شبکه غیرمتمرکز است و وابسته به هیچ کشور یا شرکت خاصی نیست. غیرمتمرکز بودن یعنی این‌که هیچکس مالک شبکه بیت کوین نیست و هیچکس به تنهایی نمی‌تواند آن را کنترل کند. هر کسی در هر جای دنیا می‌تواند با وصل شدن به شبکه بیت کوین، جزئی از آن شود.

آموزش استخراج بیت کوین

به منظور حفظ ثبات شبکه و اینکه همه واحدهای بیت کوین سریع استخراج نشوند، در بیت کوین معیاری به نام سختی استخراج هم وجود دارد؛ بلاک‌های بلاک چینِ بیت کوین هر ده دقیقه یک بار تولید می‌شوند؛ اگر قدرت پردازش ماینرهای بیت کوین خیلی زیاد شود، یعنی ماینرها ممکن است بتوانند زودتر از ده دقیقه بلاک را تولید و بیت کوین استخراج کنند.

به همین دلیل سختی استخراج افزایش می‌یابد تا زمان رسیدن به جواب معادله ده دقیقه طول بکشد؛ از سوی دیگر، اگر قدرت پردازش ماینرها کاهش یابد، یعنی ممکن است زمان ساخت بلاک به زیر ده دقیقه برسد، برای همین در این مواقع سختی کاهش می‌یابد تا دوباره به همان ده دقیقه برسیم.

همچنین، هر چهار سال یک بار طی رویدادی به نام هاوینگ (halving)، میزان بیت کوین‌های تولیدشده به شکل ناگهانی نصف می‌شود و این باعث می‌شود که کمیابیِ بیت کوین افزایش یابد؛ تعداد بیت کوین‌هایی هم که استخراج می‌شوند، محدود به ۲۱ میلیون واحد است و پس از آن دیگر بیت کوینی تولید نخواهد شد.

در حال حاضر هر ده دقیقه ۱۲.۵ بیت کوین تولید می‌شود که پس از هاوینگ بعدی در می ۲۰۲۰ (اردیبهشت ۹۹) به ۶.۲۵ کاهش می‌یابد. تاکنون بیش از ۱۸ میلیون واحد بیت کوین استخراج شده است؛ پیش‌بینی می‌شود که استخراج تمام واحدهای بیت کوین تا سال ۲۱۴۰ طول بکشد.

دستگاه بیت کوین

برای استخراج بیت کوین نیاز به تهیه یک سری تجهیزات است. نوع خصوصیات بیت کوین و تعداد تجهیزات ماینینگ نسبت به بزرگی یا کوچکی فعالیت می‌تواند متفاوت باشد. مثلاً بدیهی است که تجهیزات مورد نیاز برای یک فارم (مزرعه) بزرگ با تجهیزات مورد نیاز برای یک فارم کوچک، متفاوت است. اما طبق یک قاعده کلی، برای انجام ماینینگ بیت کوین قطعاً به موارد زیر نیاز است:

 • دستگاه استخراج مخصوص یا همان ای‌سیک (ASIC)
 • کیف پول بیت کوین
 • اینترنت ثابت (ADSL یا TD-LTE)
 • برق، کابل و تجهیزات برقی مناسب
 • تجهیزات تهویه (فن)

مزرعه بیت کوین چیست؟

مزرعه استخراج بیت کوین غیرمتمرکز و بدون نیاز به بانک مرکزی و واسطه است. این ارز در شبکه، از یک کاربر به کاربر دیگر انتقال پیدا می‌کند؛ ساخت یا راه اندازی مزرعه بیت کوین ابتدا توسط گروهی تحت عنوان ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) اختراع شد و با معرفی این ارز دیجیتالی به مزرعه بیت کوین تغییر نام داد.

بیت کوین در واقع خطوطی از رمزهای رایانه‌ای است که توسط کامپیوترها و سیستم‌های بسیار قوی و با انجام محاسبات ریاضی بسیار پیچیده اختراع شده و در حال حاضر با عنوان ارز دیجیتالی و در بیشتر مواقع با عنوان بیت کوین شناخته می‌شوند.

این خطوط رمزی که در حال حاضر ارزش پولی خصوصیات بیت کوین بسیار زیادی دارند در دنیای دیجیتالی امروز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند؛ اگر کسی از شما پرسید مزرعه بیت کویین چیست؟ می‌توانید در چند خط به‌صورت ساده توضیح دهید که بیت کوین یک ارز دیجیتالی باارزش است که به‌زودی هر آدمی لازم است که با آن آشنا شود و چه بسا باید به آن دسترسی داشته باشد.

موارد استفاده از مزرعه بیت کوین

ارزش فعلی مزرعه استخراج بیت کوین به‌اندازه‌ای افزایش‌یافته است که آن را هم‌تراز با طلا در نظر می‌گیرند. در برخی از مشاغل و کارها از بیت کوین به‌عنوان روشی برای پرداخت استفاده می‌کنند؛ از آنجایی که کسی اجازه کلاه‌برداری و سوءاستفاده از بیت کوین را ندارد، بسیاری از مشاغل برای جابه‌جایی پول از بیت کوین استفاده می‌کنند.

ویژگی اصلی مزرعه بیت کویین چیست؟

یکی از اهداف اختراع این ارز دیجیتالی مستقل بودن آن است که به اصلی‌ترین و درعین‌حال محبوب‌ترین ویژگی این ارز دیجیتالی تبدیل‌شده است؛ برای بسیاری از افراد ویژگی اصلی ساخت مزرعه بیت کوین مستقل بودن آن از دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های جهانی است.

هیچ شرکت، فرد و یا گروهی نمی‌توانند در معاملات بیت کوین (BTC) دخالت کنند و دسترسی داشته باشند و یا هزینه معامله‌ای را به کسی تحمیل کنند و از همه مهم‌تر پول مردم را با خود ببرند؛ علاوه بر موارد گفته‌شده از ویژگی مستقل بودن مزرعه بیت کوین جنبش بیت کوین بسیار شفاف و واضح بوده و هر معامله‌ای که صورت می‌گیرد در یک دفتر عمومی توزیع‌شده گسترده به نام بلاک چین (Blockchain) ذخیره می‌شود؛ تمام این ویژگی‌ها باعث جلب اعتماد و همچنین توجه افراد به مزرعه بیت کوین شده است.

مهم ترین ویژگی های nft خوب و ارزشمند

ویژگی های nft خوب چیست و دارای چه خصوصیات منحصر بفردی است؟ در این مقاله قصد بر این است تا به صورت تخصصی راجب این مسئله صحبت کرده و شما عزیزان را به صورت حرفه ای و با زبانی ساده با این موارد گفته شده آشنا کنیم. پس در ادامه مقاله همراه تیم تخصصی متاورس یاب باشید خصوصیات بیت کوین تا یا بهترین ها آشنا شوید.

همان طور که می دانید حوزه nft در دنیای امروزی از مهم ترین مبحث ها بوده و دارای گستردگی فراوان است و اگر شما در صدد این هستید که در این حوزه فعالیت های خودتان را آغاز کنید بهتر است تا از قبل با ویژگی های nft خوب به صورت کامل آشنا باشید لذا شناخت این موارد بسیار مهم بوده و بخشی از تجارت و فعالیت اقتصادی و تجاری شما را شکل خواهد داد زیرا توسط nft ها می توانید هم کسب درآمد کرده و هم فعالیت های سرمایه گذاری را انجام دهید.

در ادامه قصد داریم تا تمام ویژگی های ان اف تی مناسب را به شما معرفی کنیم تا با دیدگاهی بهتر دست به اقدامات بهتری بزنید پس در ادامه همراه تیم تخصصی متاورس یاب باشید.

  را می توانید از اینجا بخوانید.

کامل بودن از ویژگی های یک nft خوب

کامل بودن از ویژگی های یک nft خوب

در همین راستا باید گفت که nft ها ممکن است توسط هنرمندان بزرگی خلق شوند و به عبارتی یک نوع دارایی دیجیتالی رمزنگاری شده نیز به شمار می آیند که در ادامه باید بدین ویژگی اشاره کرد که این nft باید برای یک بازی مفید باشد و یا به نوعی باشد که یک کالکشن را کامل کند. پس در نتیجه می توان دید که کامل بودن از ویژگی های مهم یک nft مناسب است.

قابل جعل نبودن از ویژگی های یک nft خوب

البته در ابتدا باید گفت که هیچ nft قابل جعل نیست و رمزنگاری می شوند ولی بدلیل مهم بودن این امر باید دوباره در مورد آن توضیح داده شود. همان طور که احتمالا در سایر مقالات ما خوانده اید nft ها جعل نمی شوند و نمی توان از آنان کپی برداری کرد و به همین دلیل هر ntf منحصر بفرد بوده و دارای قیمت و ارزش بالایی نیز است پس به راحتی می توانید برای خرید و فروش nft اقدام کنید بدون این که جعلی باشد.

قابلیت انعطاف پذیری از ویژگی های دیگر یک nft خوب

قابلیت انعطاف پذیری از ویژگی های دیگر یک nft خوب

می توان به قابلیت انعطاف پذیری آن اشاره کرد و به اصطلاح به مدلی گفته می شود که در آن یک دارایی یا دارایی های هم نوع خودش قابل تعویض نبوده و منحصر بفرد باشند. به عنوان مثال می توان به ارز دیجیتال بیت کوین اشاره کرد که با ارز دیجیتال بیت کوینی دیگر قابل معامله بوده و برابر است. اما یک nft با نمونه مشابه دیگر قابل تعویض نبوده و از یک نوع به شمار نمی آیند و دارای ویژگی های کاملا منحصر بفرد خود هستند.

قابل تجارت بودن از ویژگی های یک nft خوب

خب همان طور که می دانید nft ها کاربرد های فراوانی در حوزه کسب درآمد و سرمایه گذاری داشته و شما می توانید از آن برای این اقدامات تجارب استفاده کنید که در ادامه نگاهی دقیق تر بدین موضوع خواهیم داشت. از بین تمام nft می توان به بچه گربه های کریپتو اشاره کرد که در بلاک چین اتریوم دارای کاربرد دارد.

بهتر است بدانید که در سیستم های مالی نیز از nft ها استفاده می شود و در همین راستا نیز بازار های زیادی برای خرید و فروش nft پدید آمده است که می توانید مقالات مربوط به آن را در سایت تخصصی متاورس یاب مطالعه کنید. همان طور که در ابتدا گفته شد از ویژگی های یک nft خوب این است که در تجارت الکترونیک و دارایی های مختلف کاربرد داشته و بتوان nft ها توسط ارز های دیجیتال مطرح مانند اتریوم و بایننس کوین خرید و فروش کرد و از نکات مهم دیگر این است که توکن های nft قابل معاوضه نبوده ولی قابل معامله هستند که به صورت کلی این ویژگی را تحت پوشش قرار می دهد.

قابل ارزشیابی بودن از ویژگی های nft خوب

قابل ارزشیابی بودن از ویژگی های nft خوب

خب همان طور که می دانید توکن های nft نادر بوده و دارای خصوصیات منحصر بفرد خود است که به همین دلیل دارای ارزش بالایی هستند. اما چطور می توان یک nft را ارزشیابی کرد تا ارزشیابی دقیق آن مشخص گردد؟ در جواب می توان گفت که مشخص کردن ارزش یک nft به این وابسته است که چه چیزی را دقیقا نشان می دهد. در نگاهمان به nft باید ببینیم که توسط کدام هنرمند خلق شده است و ارزش هر قطعه آن چقدر بوده و میزان درخواست آن از مجموعه دار ها چقدر بوده است.

محل خرید و فروش nft از ویژگی های برتر آن

در همین راستا باید گفت که nft برای خرید و فروش محل های بسیاری دارد اما برخی از این محل ها یا به عبارت بهتر این بازار ها دارای شهرتی فراوان بوده و هنرمندان بزرگی آثار خودشان را برای فروش در آن قرار می دهند پس در نتیجه اگر به دنبال یک nft خوب هستید باید محل خرید و فروش آنان را به صورت کامل بشناسید.

شهرت nft از موارد قابل توجه

شهرت nft از موارد قابل توجه

خب حتما می دانید که nft های بسیاری در بازار های nft خرید و فروش می شوند و دارای شهرت خاص خود هستند که در این بین برخی از nft ها یا برخی از گروه های nft دارای شهرتی بیشتر بوده و نسبت به سایر nft ها دارای موقعیت بهتری برای خرید و فروش و حتی کسب درآمد و سرمایه گذاری هستند که شناخت این موارد از مهم ترین ویژگی های یک nft خوب و مناسب است.

خصوصیات ماینر ها

دستگاه‌های ماینر در واقع کامپیوترهای قدرتمندی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان اقدام به استخراج بیت‌کوین نمود. تجهیزات دستگاه ماینر شامل کارت گرافیک ماینینگ، پردازنده‌های قوی و… هستند. در ایران ارز دیجیتال که بیشتر آن را با نام بیت‌کوین می‌شناسند هر ساله طرفداران جدید و بیشتری برای خرید و فروش پیدا می‌کند؛ از این رو تقاضا برای استخراج آن نیز افزایش می‌یابد و در پی آن لوازم مورد نیاز برای استخراج آن نیز با تقاضای بیشتری روبرو است.

شاید بسیاری از افراد به یاد دارند که تا چندی پیش بسیاری با استفاده از کامپیوترهای شخصی و خانگی به استخراج ارز دیجیتال مشغول بودند؛ اما اکنون با توجه به افزایش سختی شبکه بیت‌کوین و همچنین ضعیف بودن قطعات کامپیوترهای شخصی برای این درجه از سختی شبکه بیت‌کوین الزام خرید ماینر بیشتر می‌شود. این روزها دیگر امکان استخراج ارز دیجیتال با کامپیوترهای شخصی وجود ندارد زیرا هزینه استهلاک و برق مصرفی توسط آنها نه تنها سوددهی ندارد، بلکه باعث ضرر و زیان نیز خواهد شد.

در ابتدا سازنده بیت‌کوین برای اطمینان از معاملات غیر متمرکز قصد استخراج رمز ارز رایانه‌های شخصی را به عنوان هدف اصلی خود انتخاب کرده بود؛ اما با روی کار آمدن کارت گرافیک‌های قوی‌تر و پیشرفت تکنولوژی، اولین دستگاه‌های ماینر و استخراج ارز دیجیتال روی کار آمد و روزبه‌روز با پیشرفت تکنولوژی نیز تجهیزتر شدند. در ایران شرکت‌های مختلفی هستند که به واردات و عرضه دستگاه ماینر مشغول هستند و ما در ادامه یکی از معتبرترین و مورد توصیه‌ترین مراکز عرضه دستگاه ماینر یعنی سایت تکین ماینر را به شما معرفی خواهیم کرد.

معرفی چند مورد از بهترین دستگاه‌های ماینر برای استخراج ارز

اغراق نیست اگر بگوییم انت ماینر یکی از کم مصرف‌ترین اسیک اتریوم‌ها می‌‌باشد. این دستگاه از شرکت معتبر Bitmain است و قادر است با مصرف برق 750 واتی هر خصوصیات بیت کوین ماینری را برای استخراج ارز اتریوم جذب نماید. درباره این محصول کارشناسان وب‌سایت معتبر تکین ماینر تاکید دارند که با توجه به ارتقا حافظه یا رم تا 4 گیگ توسط شرکت بین مین تا پایان سال 2020 می‌توان از کافی بودن آن برای استخراج ارز اتریوم اطمینان داشت پس از آن باید به جای ارز اتریوم از ارزهای موجود در الگوریتم ETHash برای استخراج استفاده کنید.

ماینر Antminer Z15

 • حدود قیمت 155 میلیون تومان
 • الگوریتمEquihash
 • برندBitmain
 • ارزهای قابل استخراج Hush, Zcash, Zencash
 • تاریخ ساخت مه 2020
 • توان مصرفی 1510 وات
 • قدرت پردازش 420Ksol/s

در سال 2020 بیت‌مین از سری z محصولات خود را برای استخراج zcash عرضه نمود. با توجه به ویژگی‌های محصول چون مصرف برق، قدرت پردازش و… انتظار می‌رود که درآمد قابل قبولی را برای دارنده آن فراهم آورد. میزان درآمد فعلی این دستگاه روزانه 30 دلار تخمین زده می‌شود.

ماینر A10 Pro ETH Miner-500Mh

 • حدود قیمت 149 میلیون تومان
 • برند Innosilicon
 • الگوریتم EtHash
 • قدرت پردازش500Mh/s
 • توان مصرفی 750 وات
 • ارزهای قابل استخراج Ethereum, Ethereum Classic
 • تاریخ ساخت مه 2020

این مدل ساخته شده توسط یکی از معتبرترین شرکت‌های تولید کننده دستگاه‌های ماینر است. شرکت Innosillicon با تولید این مدل این ذهنیت را که صنعت اسیک با الگوریتم ETH بیگانه است را به کلی رد کرد و با تولید ماینری قدرتمند با 5 گیگ رم و مصرفی برقی بسیار پایین نشان داد که درآمد مناسبی را برای کاربران خود رقم خواهد زد. با استفاده از ماینر A10 Pro ETH Miner-500Mh به طور تقریبی می‌توان روزی 50 دلار اتریوم استخراج نمود.توجه داشته باشید این رفم برای درآمد بر اساس قیمت روز اتریوم و کارمزدهای تراکنش ها میباشد ، ممکن است در تاریخ های مختلف این درآمد متفاوت باشد ، در نتیجه همواره از سایت تکین ماینر میتوانید از بخش درآمدهای دستگاه این بخش را رصد و بررسی نمایید.

مصرف انرژی

یکی از هزینه های اصلی استخراج، هزینه مصرفی انرژی است. شما می توانید هزینه تقریبی را در حسابگر استخراج بیت کوین قرار دهید و میزان سود حاصل را با کم کردن نرخ برق مصرفی محاسبه کنید. هرچه سخت افزار قدرتمندتر باشد، برق بیشتری مصرف می کنید. قبل از خرید هرگونه سخت افزار استخراج، شما باید میزان مصرف برق در وات را در نظر بگیرید.

بهترین ماینرهای بیت کوین

در ادامه به برخی از بهترین ماینرهای بیت کوین در دنیا اشاره شده است:

Dragonmint 16T

شماره یک در لیست بهترین ماینرهای بیت کوین دستگاه Dragonmint T16 است. Dragonmint T 16 از الگوریتم SHA-256 به منظور استخراج استفاده می کند، میزان نرخ هش آن 16 ترا هش و میزان برق مصرفی آن 1480 وات است. این دستگاه همچنین دارای اتصال اترنت و فن دوگانه است. با توجه به نرخ هش، مصرف برق و سهولت استفاده، این دستگاه به طور کلی سخت افزار خوبی برای استخراج بیت کوین است.

مزایای دستگاه Dragonmint 16T:

کارآمد
سودآور
سهولت تنظیم
مصرف برق کارآمد

دفترچه راهنما مفصل و جامع
ساخته شده توسط یک شرکت معتبر

معایب دستگاه Dragonmint 16T:
قیمت بالا

محدودیت استخرهای استخراج ASICBoost
محدودیت دسترسی

Bitmain Antminer S9

این دستگاه یکی از محبوب ترین سخت افزارهای استخراج بیت کوین است. اکثر مردم معتقدند که استخراج بیت کوین دیگر سودآور نیست، اما با وجود یک ماینر بیت کوین مانند Bitmain Antminer S9، بازهم می توانید سود کسب کنید. میزان هش این دستگاه حدود 14 TH / ثانیه است.

مزایای Bitmain Antminer S9

سودآور
ضمانت 90 روزه
کارآمد
قدرتمند

معایب Bitmain Antminer S9

گارانتی محدود
منبع تغذیه جداگانه
گران قیمت

Avalon 6

Avalon 6 یکی از بهترین دستگاه های ماینر ASIC است که دارای گزینه های سفارشی سازی متعدد و برچسب قیمت مناسب است. اگرچه آوالون نسبت به Bitmain S9 از کارایی کمتری برخوردار است، اما نصب آن بسیار آسان است و سر و صدای کمتری دارد، به طرریکه قابل استفاده در منزل نیز می باشد. Avalon 6 با Antminer S7 رقابت می کند و حتی اگر این محصول از کارایی کمتری برخوردار باشد، اما اکثر مردم آن را چشمگیر تر می دانند.

مزایای Avalon 6

پر طرفدارترین دستگاه ماینینگ

تنظیم آسان
بسیار کارآمد
قیمت مناسب
درجه حرارت قابل تنظیم
گزینه های متعدد سفارشی سازی

کارایی کمتری نسبت به S7 دارد
برخی افراد آن را پر سر و صدا می دانند
قدرت هش کمتری نسبت به Antminer S7 دارد

Avalon Miner 741

Avalon یکی از پرکاربردترین تولیدکنندگان بیت کوین است. این دستگاه دارای کیفیت باز و قابل اطمینان و فناوری خنک کننده هوا است. یکی از بهترین ویژگی های Avalon Miner 741 سهولت تنظیم و راحتی استفاده از آن است. تمام کاری که برای شروع استخراج با استفاده از این دستگاه است، این است که نرم افزار استخراج دستگاه را دانلود، کنترلر را وصل و کابل ها را به دکل دستگاه متصل کنید. مهمترین مزیت این دستگاه رابط کاربری دوستانه آن است.

سودآوری Avalon Miner 741 در حال حاضر به طرز چشمگیری کاهش یافته است. با این حال، اگر شما تنها علاقه مند به استخراج ارزهای دیجیتالی هستید و سود آن اهمیت زیادی برای شما ندارد، این دستگاه یکی از بهترین ماینرهای بیت کوین است.

نتیجه گیری

Bitmain از بدو تأسیس در سال 2013 بر بازار ASIC مسلط شده است. چند شرکت دیگر هم مانند Baikal ،Avalon و Bitfury نیز بر این بازار تسلط دارند. با این حال، قبل از ایجاد Halong Mining ،Bitmain تنها شرکتی بود که دارای سابقه اثبات شده بود که کارگران معدن کارآمد را مستقیماً در معرض دید عموم قرار می داد.

Halong Mining این پتانسیل را دارد که انحصار Bitmain را به پایان برساند. هالونگ با کمک BtcDrak، آینده روشنی را در پیش دارد. اکنون که Bitmain رقابت قابل توجهی دارد ، جالب است ببینیم که چگونه این بازار را تحت تأثیر قرار داده است.

Dragonmint T16 بهترین گزینه (در حال حاضر) برای افرادی است خصوصیات بیت کوین که تمایل به آغاز شروع استخراج بیت کوین دارند. نوآوری Halong Mining باید سایر تولیدکنندگان ASIC را وادار به نوآوری کند و سایر شرکتها را مجبور کند معدنچیان جدید را با راندمان بهتر آزاد کنند. بنابراین چه در حال حاضر و چه به زودی یک معدنچی خریداری می کنید ، احتمالاً از توسعه این معدنچی جدید سود خواهید برد.

انواع آدرس‌ها در ‎بیتکوین

_ نوع قدیمی و اولیه آدرس‌های بیتکوین که با ۱ شروع می‌شوند یا pay to public key hash هستند که با چند بارhash کردن کلید خصوصی توسط الگوریتم‌های sha256 وripemd160 و اضافه کردن پیشوند و checksum به آن و نهایتا base58 به دست می‌اید. چیزی شبیه:

_‏ نوع پیشرفته‌تر آدرس ها که با ۳ شروع می‌شوند pay to script hash هستند.

در ‎بیتکوین یک زبان برنامه‌نویسی اسکریپتی کوچک با قابلیت‌های محدود وجود دارد که به script بیتکوین معروف است. این زبان Turing-complete نیست و امکان اجرای حلقه‌ها را ندارد و بیشتر شبیه زبان FORTH یا اسمبلی است

_‏ از اسکریپت ‎بیتکوین می‌توان برای ایجاد آدرس‌های چند امضایی، قفل کردن موجودی (غیر قابل خرج کردن) تا زمانی مشخص در آینده، ایجاد آدرسی که خرج کردن بیتکوین داخل آن نیازمند یک داده است (مثلا شبیه پسورد) و یا قابل خرج شدن در صورت برقرای یک شرط ساده و یا کارهایی نظیر این استفاده کرد.‏

_آدرس‌های P2SH که بیشتر برای آدرس‌های چندامضایی و سازگاری با تراکنش‌های ‎سگویت استفاده می‌شود که ازhash کردن یک اسکریپت ‎بیتکوین به همراه چند عملیات دیگر به دست ‌می‌آید. این نوع به علت ساپورت از کیف پولها و تراکنش‌های قدیمی،جدید و سگویت فعلا محبوب‌ترین نوع آدرس در بیتکوین هستند.

_‏ مثالی از آدرس P2SH آدرس زیر است:

این نوع آدرس‌ها در BIP16 مطرح و استاندارد شد

_‏ نوع آخر و جدیدتر آدرس ‎بیتکوین که bech32 که با bc1 شروع می‌شود.

این نوع آدرس بعد از پیاده سازی آپدیت ‎segwit مورد استفاده قرار گرفت.

‎سگویت تعداد بیشتری تراکنش در بلوک‌های ۱ مگابایتی بیتکوین و زیرساخت مورد نیاز برای راهکارهای مقیاس پذیری لایه ۲ مثل ‎لایتنینگ را فراهم می‌کند.‎‏

_ در این نوع آدرس به جای استفاده از الگوریتم base58 که مشکلاتی به همراه داشت از الگوریتم bech32 برای انکد کردن نهایی آدرس استفاده می‌شود.

تراکنش‌های bech32 تراکنش‌های سگویتی هستند و هزینه تراکنش به مراتب کمتری دارند.

_‏ در کنار تمامی مزایایی که این نوع آدرس ارائه می‌دهد، هنوز توسط همه کیف‌پول‌ها، اکسچنج‌ها و اکسپلوررها ساپورت نمی‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.