برنامه وفاداری XM


ب ام و از خودروی هیبریدی الکتریکی XM با عملکرد بالا رونمایی کرد

ب ام و عصر دوشنبه از یک خودروی مفهومی جدید با عملکرد بالا رونمایی کرد که یک کراس اوور الکتریکی را به نمایش می گذارد که انتظار می رود اواخر سال آینده در کارولینای جنوبی تولید شود.

این خودروساز گفت که خودروی تولیدی جدید با نام BMW XM، منحصراً به عنوان یک خودروی الکتریکی هیبریدی پلاگین تحت بخش عملکرد “M” این شرکت در دسترس خواهد بود. خودروی مفهومی که روز دوشنبه معرفی شد دارای برنامه وفاداری XM یک موتور V-8 با موتورهای الکتریکی است که 750 اسب بخار قدرت و 737 پوند فوت گشتاور دارد.

یکی از سخنگویان BMW از تایید اینکه آیا خودروی تولیدی با این معیارهای عملکرد مطابقت دارد یا خیر خودداری کرد، اما نسخه‌ای خودروی آینده را “قوی ترین خودروی BMW M که تا به حال وارد تولید سری شده است” نامید.

BMW گفت که ایالات متحده مهم ترین بازار فروش برای خودروی جدید با عملکرد بالا خواهد بود.

علاوه بر پیش نمایش خودروی جدید، این خودروساز آلمانی گفت کانسپت XM جهت طراحی جلویی جدیدی را برای مدل های لوکس آینده BMW نشان می دهد. قسمت جلویی خودرو شامل دو جلوپنجره بزرگ، چراغ‌های جلوی مجسمه‌سازی شده و قسمت جلویی تهاجمی‌تر نسبت به خطوط سنتی و صاف‌تر موجود در مدل‌های BMW است.

داخل خودرو دارای چرم عتیقه، برنج و فیبر کربن و همچنین اطلاعات دیجیتال بزرگ و مرکز فرماندهی است.

فرانسیسکو ون مل، مدیرعامل BMW M در بیانیه‌ای گفت: «ب‌ام‌و کانسپت XM نمایانگر یک بازاندیشی کامل از بخش خودروهای با عملکرد بالا است». این بر توانایی BMW M GmbH در شکستن سنت‌های جا افتاده و فراتر رفتن از مرزها به منظور ارائه بهترین تجربه رانندگی به علاقه‌مندان این برند تاکید می‌کند.

با توجه به علاقه فعلی صنعت خودرو به خودروهای تمام الکتریکی که شامل موتور معمولی نیستند، ممکن است برخی تعجب کنند که این خودرو یک مدل هیبریدی پلاگین است. ب ام و همچنین اعلام کرد که قصد دارد تا سال 2030 حداقل 50 درصد از تحویل های جهانی را خودروهای الکتریکی باشد.

بسیاری از مدل‌های هیبریدی پلاگین به‌عنوان پله‌ای برای خودروهای تمام برقی در نظر گرفته می‌شوند. این خودروساز روز دوشنبه گفت که BMW Concept XM شامل حداکثر 30 مایل رانندگی تمام الکتریکی است.

رونمایی از این خودروی مفهومی سه ماه پس از آن صورت می گیرد که الیور زیپس، مدیرعامل BMW به CNBC گفت که این شرکت امسال از خودروی جدیدی رونمایی خواهد کرد که در کارخانه خود در اسپارتانبورگ، کارولینای جنوبی ساخته خواهد شد.

کارخانه اسپارتانبورگ در حال حاضر BMW X3، X4، X5، X6 و X7 و همچنین مدل‌های عملکردی را برای اکثر خودروها تولید می‌کند.

Channels: Persian translation, definition, meaning, synonyms, pronunciation, transcription, antonyms, examples

channels - a length of water wider than a strait, joining two larger areas of water, especially two seas.

Similar words: channels

Synonyms: channels

Antonyms: not found

Examples: channels

His own delegation took the view that diplomatic protection was extended only to nationals, and only through diplomatic or consular channels .

هیئت شخصی وی این عقیده را داشتند كه حمایت دیپلماتیک فقط به اتباع و فقط از طریق مجاری دیپلماتیک یا كنسولی گسترش می یابد.

این اختراع مربوط به تجهیزات الکتریکی است و برای استفاده در نظر گرفته شده است. در سیستم های حفاظت رله و کنترل اتوماتیک با استفاده از کانال های فرکانس بالا

راه حل 2: اگر Xbox One هنوز کانال های تلویزیونی شما را تغییر نمی دهد ، حتما سیگنال IR را آزمایش کنید.

Angela Jain, ITV's Director of Digital Channels , and Katy Thorogood, ITV's factual and daytime commissioner, ordered The Big Reunion.

آنجلا جین، مدیر کانال های دیجیتال ITV، و کیتی توروگود، کمیسر واقعی و روزانه ITV، سفارش The Big Reunion را دادند.

It was a joint venture between Fox Networks Group Asia Pacific, Fox International Channels , TV Xtreme Broadcasting Company and Northern Star Productions as network providers.

این یک سرمایه گذاری مشترک بین Fox Networks Group Asia Pacific ، Fox International Channels ، TV Xtreme Broadcasting Company و Northern Star Productions به عنوان ارائه دهنده شبکه بود.

Where legislative channels have been unresponsive, some citizens have turned to the courts to address social issues more quickly.

در مواردی که مجاری قانونی پاسخگو نبوده است ، برخی از شهروندان برای رسیدگی سریعتر به مسائل اجتماعی به دادگاهها مراجعه کرده اند.

Many channels hide their logos in commercial breaks, such as the RTL network's channels , but some such as the independent TV2 and its sister channels include them during ads.

بسیاری از کانال ها آرم های خود را در وقفه های تجاری مانند کانالهای شبکه RTL پنهان می کنند ، اما برخی از آنها مانند TV2 مستقل و کانال های خواهر آن در حین تبلیغات آنها را شامل می شوند.

Channels that are available across an entire IRC network are prefixed with a '#', while those local to a server use '&'.

کانالهایی که در کل شبکه IRC در دسترس هستند با # پیشوند قرار می گیرند ، در حالی که آنهایی که محلی برای یک سرور هستند از & استفاده می کنند.

Cocaine also blocks sodium channels , thereby interfering with the propagation of action potentials; thus, like lignocaine and novocaine, it acts as a local anesthetic.

کوکائین همچنین کانالهای سدیم را مسدود می کند و از این طریق با تداخل پتانسیل های اقدام تداخل می یابد. بنابراین ، مانند لیگنوکائین و نووکائین ، به عنوان بی حس کننده موضعی عمل می کند.

به همین ترتیب ، سیگنالهای باند پایه اضافی برای تعدیل حاملها در فرکانسهای دیگر و ایجاد کانالهای اطلاعاتی دیگر استفاده می شوند.

At the beginning of MLB's second season on XM Radio, XM Radio Canada decided to add all 14 MLB Play - by - Play channels to their platform.

در آغاز فصل دوم MLB در XM Radio ، XM Radio Canada تصمیم گرفت که همه 14 کانال MLB Play - by - Play را به سیستم عامل خود اضافه کند.

With regard to the television landscape, in Turkey there are 108 television channels and 83 radio - TVs in total; 14 of which are national, 11 regional, 83 local.

با توجه به از منظر تلویزیون ، در ترکیه 108 کانال تلویزیونی و 83 تلویزیون رادیویی وجود دارد که 14 مورد آن ملی ، 11 منطقه ای ، 83 محلی است.

The general availability build of Windows 10, numbered 10240, was first released to Windows Insider channels for pre - launch testing on July 15, 2015, prior to its formal release.

ساخت کلی ویندوز 10 با شماره 10240 برای اولین بار در تاریخ 15 ژوئیه 2015 و پیش از انتشار رسمی آن در کانال های ویندوز خودی منتشر شد.

Commonly used in furniture as a blind nut, they are also used in rail channels in order to prevent turning of rail when pressure is applied.

معمولاً در مبلمان به عنوان مهره کور استفاده می شوند ، همچنین در کانال های ریلی به منظور جلوگیری از چرخش ریل در هنگام فشار ، از آنها استفاده می شود.

Given no aberrant channels , the Purkinje fibers are distinctly shielded from each other by collagen or the cardiac skeleton.

بدون داشتن کانالهای ناهنجار ، الیاف پورکینژ به طور مشخص توسط کلاژن یا اسکلت قلب از یکدیگر محافظت می شوند.

A spin - off series, Miraculous Chibi, premiered on 31 August 2018 on YouTube and on major broadcast channels .

سریال اسپین آف ، Miraculous Chibi ، در تاریخ 31 آگوست 2018 در یوتیوب و در کانال های پخش اصلی به نمایش در آمد.

After the meeting, Kislyak sent a report of the meeting to the Kremlin using what he thought were secure channels , but it was intercepted by American intelligence.

پس از جلسه ، کیسلیاک گزارشی از جلسه را با استفاده از کانالهایی که فکر می کرد امن است ، به کرملین فرستاد ، اما توسط اطلاعات آمریکا رهگیری شد.

Switching Channels is a 1988 American comedy film remake of the 1928 play The Front Page, the 1931 film of the same name, and the 1940 film His Girl Friday.

سوئیچینگ کانال ها (به انگلیسی: Switching Channels) یک فیلم کمدی آمریکایی است که در سال 1988 ساخته شده در نمایشنامه The Front Page ، فیلمی به همین نام در سال 1931 و فیلم جمعه او در سال 1940.

Starting from 2012, European countries integrated EBU R 128 to their audiovisual legislations, and television stations in Europe adopted it on all distribution channels .

از سال 2012 ، کشورهای اروپایی EBU R 128 را به تصویب مقررات سمعی و بصری خود ادغام کردند و ایستگاه های تلویزیونی در اروپا آن را در کلیه کانال های توزیع تصویب کردند. .

Digital Marketing Channels are systems based on the Internet that can create, accelerate, and transmit product value from producer to a consumer terminal, through digital networks.

کانال های بازاریابی دیجیتال سیستم های مبتنی بر اینترنت هستند که می توانند از طریق شبکه های دیجیتال ارزش محصول را از تولید کننده به پایانه مصرف کننده ایجاد ، تسریع و انتقال دهند.

Email do have the capacity to transmit more informational content than other channels برنامه وفاداری XM such as voicemail.

ارائه دهنده تلویزیون ماهواره ای پرداخت Cignal همچنین DOG خود را به کانال های حمل شده خود اضافه می کند.

ETV Network is a network of Telugu language news and entertainment satellite television channels in India.

DOGs are not removed during commercial breaks, with an exception of some channels like Disney Channel .

When you live in a capitalistic society, the currency of the dissemination of information goes through capitalistic channels .

وقتی در یک جامعه سرمایه داری زندگی می کنید ، ارز انتشار اطلاعات از کانال های سرمایه داری عبور می کند.

بوپرنورفین همچنین کانال های سدیم ولتاژدار را از طریق محل اتصال بی حس کننده موضعی مسدود می کند و این امر زمینه ساز ویژگی های بی حس کننده موضعی آن است.

Numerous Indian and international television برنامه وفاداری XM channels can be watched in Mumbai through one of the Pay TV companies or the local cable television provider.

کانالهای تلویزیونی هند و بین المللی متعددی را می توان از طریق یکی از شرکتهای تلویزیون Pay یا ارائه دهنده تلویزیون محلی کابلی در بمبئی مشاهده کرد.

دیروز امروز شاخص MT5 – ForexMT4Indicators.com

EA قیمت های بالا و پایین دیروز را با قیمت بسته روز فعلی مقایسه می کند. به محض اینکه قیمت فعلی از بالا یا پایین دیروز عبور کرد، بلافاصله یک موقعیت باز کنید. اگر Stop برنامه وفاداری XM Loss و Take Profit غیر صفر باشد، موقعیت های مناسب برای موقعیت تعیین می شود.

EA در هر زمان تنها یک موقعیت را باز می کند، بنابراین می تواند هم روی حساب های پوشش ریسک و هم روی حساب های خالص کار کند.

شاخص های MT5 – دستورالعمل های دانلود

نشانگر دیروز امروز MT5 یک اندیکاتور متاتریدر 5 (MT5) است و ماهیت این اندیکاتور فنی تبدیل داده های تاریخچه انباشته شده است.

نشانگر دیروز امروز MT5 فرصتی را برای تشخیص ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت که با چشم غیرمسلح نامرئی است، فراهم می کند.

بر اساس این اطلاعات، معامله گران می توانند حرکت بیشتر قیمت را فرض کرده و استراتژی خود را بر این اساس تنظیم کنند. برای استراتژی های MT5 اینجا را کلیک کنید

پلتفرم معاملاتی پیشنهادی فارکس متاتریدر 5

 • 50 دلار رایگان برای شروع معاملات فوری
 • پاداش سپرده تا 5000 دلار
 • برنامه وفاداری نامحدود
 • کارگزار تجاری برنده جوایز

برای راهنمای گام به گام باز کردن حساب تجاری XM اینجا را کلیک کنید

نشانگر X2MA 3HTF MT5 – ForexMT4Indicators.com

سه نشانگر X2MA از بازه های زمانی مختلف در یک پنجره واحد X2MA_3HTF نشانگر برای یک پنجره اضافی طراحی شده است و X2MA_3HTF_main برای پنجره اصلی استفاده می شود.

شاخص های MT5 – دستورالعمل های دانلود

نشانگر X2MA 3HTF MT5 یک نشانگر متاتریدر 5 (MT5) است و ماهیت این اندیکاتور فنی تغییر داده های تاریخچه انباشته شده است.

نشانگر X2MA 3HTF MT5 فرصتی را برای تشخیص ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت که با چشم غیرمسلح نامرئی است فراهم می کند.

بر اساس این اطلاعات، معامله گران می توانند برنامه وفاداری XM حرکت بیشتر قیمت را فرض کرده و استراتژی خود را بر این اساس تنظیم کنند. برای استراتژی های MT5 اینجا را کلیک کنید

پلتفرم معاملاتی پیشنهادی فارکس متاتریدر 5

 • 50 دلار رایگان برای شروع معاملات فوری
 • پاداش سپرده تا 5000 دلار
 • برنامه وفاداری نامحدود
 • کارگزار تجاری برنده جوایز

برای راهنمای گام به گام باز کردن حساب تجاری XM اینجا را کلیک کنید

ماریوت اینترنشنال

Marriott International, Inc. یک شرکت چندملیتی آمریکایی است که فعالیت می‌کند، امتیازدهی می‌کند و به اقامتگاه‌هایی از جمله هتل‌ها ، مسکونی و دارایی‌های اشتراک زمانی مجوز می‌دهد . [1] دفتر مرکزی آن در بتسدا، مریلند است. این شرکت توسط جی ویلارد ماریوت و همسرش آلیس ماریوت تاسیس شد.

فهرست

نمایه [ ویرایش ]

ماریوت بزرگترین هتل زنجیره ای در جهان از نظر تعداد اتاق های موجود است. دارای 30 برند با 7642 ملک شامل 1423044 اتاق در 131 کشور و منطقه است. [1] از این 7642 ملک، 2149 مورد توسط ماریوت و 5493 مورد توسط سایرین بر اساس قراردادهای حق رای اداره می شود . [1] این شرکت همچنین دارای 20 مرکز رزرو هتل است. [1]

Marriott International، Inc. در سال 1993 تشکیل شد، زمانی که Marriott Corporation به دو شرکت تقسیم شد: Marriott International, Inc. که امتیاز و مدیریت املاک را بر عهده دارد و Host Marriott Corporation (در حال حاضر Host Hotels & Resorts ) که دارای املاک است. [3]

از آنجایی که بنیانگذاران آن مبلغان مورمون بودند ، نسخه هایی از کتاب مورمون علاوه بر کتاب مقدس در اتاق های هتل ارائه می شود . [4]

تاریخچه [ ویرایش ]

سالهای تاسیس و اولیه [ ویرایش ]

شرکت ماریوت توسط جان ویلارد ماریوت در سال 1927 تأسیس شد، زمانی که او و همسرش آلیس ماریوت یک غرفه آبجوی ریشه ای در واشنگتن دی سی افتتاح کردند [5] به عنوان مبلغان مورمون در تابستان های مرطوب در واشنگتن دی سی، ماریوت ها متقاعد شدند که ساکنان شهر مورد نیاز مکانی برای نوشیدن یک نوشیدنی خنک بود. [6] ماریوت ها بعداً شرکت خود را به زنجیره ای از رستوران های Hot Shoppes گسترش دادند . [7] در سال 1953، Hot Shoppes، Inc. از طریق عرضه اولیه عمومی به یک شرکت عمومی تبدیل شد . [8]

این شرکت اولین هتل خود را با نام Twin Bridges Motor Hotel در آرلینگتون، ویرجینیا در ۱۶ ژانویه ۱۹۵۷ افتتاح کرد . [11] دومین هتل آن، Key Bridge Marriott در راسلین، آرلینگتون، ویرجینیا ، در سال 1959 افتتاح شد و طولانی‌ترین هتل بین‌المللی ماریوت است که دائماً کار می‌کند. [12] [13] [14] [15]

Hot Shoppes, Inc در سال 1967 به Marriott Corporation تغییر نام داد. [16]

در سال 1976، این شرکت دو پارک موضوعی را افتتاح کرد: آمریکای بزرگ کالیفرنیا و شش پرچم آمریکای بزرگ . [17]

ماریوت اینترنشنال [ ویرایش ]

Marriott International، Inc. در سال 1993 تشکیل شد، زمانی که Marriott Corporation به دو شرکت تقسیم شد: Marriott International, Inc. که امتیاز و مدیریت املاک را بر عهده دارد و Host Marriott Corporation (در حال حاضر Host Hotels & Resorts ) که دارای املاک است. [3]

در سال 1995، ماریوت اولین شرکت هتلی بود که رزرو آنلاین ارائه کرد. [18]

در آوریل 1995، ماریوت 49 درصد از سهام شرکت هتل ریتز-کارلتون را به دست آورد . [19] ماریوت معتقد بود که می تواند فروش و حاشیه سود را برای The Ritz-Carlton افزایش دهد، یک زنجیره مشکل دار با بسیاری از خواص که یا پول از دست می دهند یا به سختی از بین می روند. هزینه ماریوت حدود 200 میلیون دلار نقد و بدهی فرضی برآورد شده است. سال بعد، ماریوت 331 میلیون دلار برای خرید ریتز-کارلتون، آتلانتا و خرید اکثریت سهام در دو ملک متعلق به ویلیام جانسون، یک توسعه دهنده املاک و مستغلات که ریتز-کارلتون، بوستون را خریداری کرده بود، هزینه کرد. در سال 1983 و در طول بیست سال آینده دارایی های Ritz-Carlton خود را گسترش داد. Ritz-Carlton به بازار اشتراک زمانی گسترش یافت. ریتز کارلتون از سیستم رزرواسیون و قدرت خرید ماریوت سود می برد. در سال 1998، ماریوت مالکیت اکثریت The Ritz-Carlton را به دست آورد. [20]

در سال برنامه وفاداری XM 1997، این شرکت هتل‌های رنسانس و برندهای رامادا را از گروه Chow Tai Fook و شرکت وابسته آن، New World Development خریداری کرد. [21] [22] Marriott International همچنین قراردادی را برای مدیریت هتل‌های متعلق به New World Development امضا کرد. [23]

در سال 2003، شرکت اسپین آف شرکتی املاک زندگی ارشد خود (اکنون بخشی از Sunrise Senior Living ) و خدمات توزیع ماریوت را تکمیل کرد. [24]

در سال 2004، این شرکت حق خود را به نام تجاری Ramada به Cendant فروخت که در سال 1997 خریداری شد. [25]

در سال 2005، Marriott International و Marriott Vacation Club International دو نهاد از 53 نهادی بودند که حداکثر 250,000 دلار به دومین مراسم تحلیف جورج دبلیو بوش کمک کردند. [26] [27] [28]

در 19 ژوئیه 2006، ماریوت ممنوعیت سیگار کشیدن را در تمام ساختمان‌هایی که در ایالات متحده و کانادا در سپتامبر 2006 فعالیت می‌کرد، اجرا کرد. [29] [30] [31]

در سال 2007، ماریوت به اولین هتل زنجیره ای تبدیل شد که غذاهایی را که کاملاً عاری از چربی های ترانس است در تمام خواص خود در آمریکای شمالی سرو می کند. [32] [33]

هتل های تحت امتیاز یا اداره شده توسط این شرکت تحت تأثیر بمب گذاری هتل ماریوت در سال 2003 ، بمب گذاری در هتل ماریوت اسلام آباد در سال 2008 و بمب گذاری های جاکارتا در سال 2009 قرار گرفتند.

در 11 نوامبر 2010، ماریوت اعلام کرد که قصد دارد تا سال 2015 بیش از 600 ملک هتل را اضافه کند، عمدتاً در بازارهای نوظهور : هند، جایی که قصد داشت 100 هتل هتل داشته باشد، چین و آسیای جنوب شرقی. [34]

در 21 ژانویه 2011، ماریوت گفت که فیلم‌های بزرگسالان در سرگرمی‌های ارائه شده در هتل‌های جدید، که از سیستم ویدیویی بر اساس تقاضای اینترنتی مبتنی بر اینترنت استفاده می‌کنند، شامل نمی‌شود . [35] [36]

از 31 مارس 2012، بیل ماریوت نقش رئیس اجرایی شرکت را بر عهده گرفت و نقش مدیر اجرایی را به آرن سورنسون واگذار کرد . [37] [38] [39]

در سال 2011، میت رامنی 260390 دلار به عنوان دستمزد کارگردانی از ماریوت اینترنشنال دریافت کرد، [40] علیرغم این واقعیت که او قبلاً از هیئت مدیره کناره گیری کرده بود تا نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده شود. [41] اظهارنامه های مالیاتی منتشر شده او در سال 2010، درآمدی معادل 113881 دلار در دستمزد کارگردان از ماریوت را در سال 2010 نشان داد. [42] در فوریه 2012، بلومبرگ نیوز در مورد سالها نظارت رامنی بر امور مالیاتی ماریوت گزارش داد که شامل چندین "کلاهبرداری" (به نقل از جان مک کین ) و اقدامات قانونی علیه ماریوت بود، که ماریوت در دادگاه باخت، به دلیل دستکاری های آمریکا در ایالات متحده. کد مالیاتی. [43] [44]

در دسامبر 2012، رکوردهای جهانی گینس ، هتل پنج ستاره JW Marriott Marquis Dubai را به عنوان بلندترین هتل جهان به رسمیت شناخت . [45]

در 3 اکتبر 2014، کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) ماریوت را به دلیل استفاده غیرقانونی از ویژگی "محافظه" یک سیستم نظارت بر وای فای برای تداخل عمدی در شبکه های تحت مالکیت مشتری در فضای کنوانسیون گیلورد اوپریلند ریزورت و آن، جریمه 600000 دلاری کرد. مرکز همایش در نشویل . این طرح عملکرد نقاط اتصال تلفن همراه مشتریان را از طریق حملات برنامه وفاداری XM احراز هویت Wi-Fi مختل کرد . [46] ماریوت بین المللی، شرکت، انجمن هتل ها و اقامتگاه های آمریکا و Ryman Hospitality Properties با درخواست ناموفق از FCC برای تغییر قوانین برای ادامه پارازیت شبکه‌های تحت مالکیت مشتری پاسخ دادند، موقعیتی که در اوایل سال 2015 در پاسخ به واکنش مشتریان، رسانه‌های اصلی، شرکت‌های فناوری بزرگ مجبور به ترک آن شدند. و اپراتورهای موبایل [47] [48] این حادثه تبلیغات نامطلوبی را به رویه ماریوت برای دریافت هزینه های گزاف برای Wi-Fi جلب کرد . [49] [50]

در 1 آوریل 2015، ماریوت هتل های زنجیره ای دلتا هتل های کانادا را خریداری کرد که در آن زمان 38 هتل را اداره می کرد. [51] [52]

در 16 نوامبر 2015، ماریوت اعلام کرد که Starwood را به مبلغ 13 میلیارد دلار خریداری کرده است. [ 53] پیشنهاد بالاتر برای استاروود به مبلغ 14 میلیارد دلار از سوی کنسرسیومی به رهبری گروه بیمه Anbang چین در 3 مارس 2016 اعلام شد . قرارداد آنبانگ و ادغام با ماریوت ادامه داد. [57] پس از دریافت تاییدیه‌های نظارتی، ماریوت ادغام با استاروود را در 23 سپتامبر 2016 بست و بزرگترین شرکت هتل‌داری جهان را با بیش از 5700 ملک، 1.1 میلیون اتاق و مجموعه‌ای از 30 برند ایجاد کرد. [58] خرید استاروود به ماریوت حضور غیر آمریکایی بیشتری داد. تقریباً 75 درصد از درآمدهای استاروود از بازارهای غیرآمریکایی بود. [59] [60]

در 30 نوامبر 2018، ماریوت فاش کرد که برندهای سابق استاروود در معرض نقض داده‌ها قرار گرفته‌اند. پس از افشای این خبر، باربارا آندروود ، دادستان کل نیویورک ، تحقیقاتی را در مورد نقض اطلاعات اعلام کرد. [61] [62] مشخص شد که این حمله سایبری بخشی از تلاش جمع‌آوری اطلاعات چینی است که بیمه‌های سلامت و پرونده‌های تایید امنیتی میلیون‌ها آمریکایی دیگر را نیز هک کرده است. هکرها مظنون به کار از طرف وزارت امنیت دولتی ، آژانس جاسوسی غیرنظامی کشور تحت کنترل کمونیست ها هستند. [63] [64] [65] در ابتدا، ماریوت گفت که اطلاعات شخصی 500 میلیون مشتری افشا شده است. [66] در ژانویه 2019، این شرکت تعداد مهمان‌های آسیب‌دیده را به «کمتر از 383 میلیون» مشتری به‌روزرسانی کرد و ادعا کرد که بسیاری از کارت‌های پرداخت مشتری منقضی شده‌اند. [67]

در دسامبر 2019، این شرکت Elegant Hotels، اپراتور 7 هتل در باربادوس را خریداری کرد. [68]

در فوریه 2020، این شرکت یک نقض اطلاعات را کشف کرد که شامل سرقت اطلاعات تماس برای 5.2 میلیون مشتری بود. [69]

در آوریل 2020، در طول همه‌گیری COVID-19 ، این شرکت استانداردهای تمیزی بیشتری را وضع کرد، از جمله الزام استفاده از سمپاش‌های الکترواستاتیک با مواد ضدعفونی‌کننده ، افزودن دستمال‌های ضدعفونی‌کننده در تمام اتاق‌های هتل، و برداشتن یا چیدمان مجدد مبلمان در مکان‌های عمومی برای ایجاد فضای بیشتر. برای فاصله گذاری اجتماعی [70] در طول همه‌گیری، اشغال جهانی به 31 درصد کاهش یافت. [71]

آرن سورنسون، رئیس و مدیر عامل شرکت، در 15 فوریه 2021 بر اثر سرطان پانکراس درگذشت . [72] در 23 فوریه 2021، آنتونی کاپوانو برای پر کردن جای خالی سورنسن به عنوان مدیرعامل و مدیر منصوب شد، که قبلاً به عنوان رئیس گروه توسعه، طراحی و عملیات جهانی ماریوت خدمت کرده بود. [73]

در نوامبر 2021، این شرکت به دلیل امتناع از میزبانی کنگره جهانی اویغور در یکی از املاک خود در پراگ، به دلایل "بی طرفی سیاسی" مورد انتقاد قرار گرفت. [74]

رهبری ارشد [ ویرایش ]

 • رئیس:بیل ماریوت (از سال 1985)
 • مدیر اجرایی: آنتونی کاپوانو (از سال 2021)

فهرست روسای سابق [ ویرایش ]

  (1927-1985)

فهرست مدیران اجرایی سابق [ ویرایش ]

  (1927–1972) (1972–2012) (2012–2021)

جوایز [ ویرایش ]

 • در نوامبر 2020، Marriott International به عنوان یکی از 75 شرکت برتر برای زنان اجرایی توسط Working Mother انتخاب شد. [75]

امور مالی [ ویرایش ]

برنامه وفاداری XM برنامه وفاداری XM
سال درآمد
به میلیون برنامه وفاداری XM دلار آمریکا
درآمد خالص
به میلیون دلار آمریکا
کل دارایی ها
به میلیون دلار آمریکا
کارمندان
2005 11129 669 8530 143000
2006 11995 608 8588 150600
2007 12990 696 8942 151000
2008 12879 362 8903146000
2009 10908 -346 7,933 137000
2010 11691 458 8983 129000
2011 12,317 198 5910 120000
2012 11,814 571 6,342 127000
2013 12784 626 6794 123000
2014 13796 753 6833 123500
2015 14,486 859 6,082 127500
2016 15,407 808 24,140 226500
2017 20,452 1,459 23,948 177000
2018 20758 1907 23696 176000
2019 20972 1273 25,051 174000
2020 10571 -267 24701 121000

ردپای کربن [ ویرایش ]

ماریوت اینترنشنال مجموع انتشار CO2e (مستقیم + غیر مستقیم) را برای دوازده ماه منتهی به 31 دسامبر 2020 در 5166 کیلوتن (-1643 / 24.1٪ سالانه) گزارش کرد [76] و هدف آن رسیدن به انتشار صفر خالص تا سال 2050 است. [77]

مجموع انتشار CO2e سالانه ماریوت اینترنشنال - محدوده مبتنی بر بازار 1 + محدوده 2 (به کیلوتن)
دسامبر 2017 دسامبر 2018 دسامبر 2019 دسامبر 2020
6238 برنامه وفاداری XM [78] 6836 [79] 6809 [80] 5,166 [76]

مجموعه لوکس [ ویرایش ]

The Luxury Collection یک برند هتلی از Marriott International با چندین هتل قابل توجه از جمله هتل آلفونسو سیزدهم ، هتل گریتی پالاس ، هتل IVY + اقامتگاه ، هتل امپریال ، ITC Grand Chola ، هتل Marqués de Riscal ، The Nine ، هتل پالاس، سانفرانسیسکو ، هتل پارک تاور نایتزبریج ، هتل فینیسیان ، هتل پرزیدنت ویلسون ، هتل سنت آنتونی ، و هتل رویال هاوایی . تا تاریخ 31 دسامبر 2020، 118 هتل شامل 23243 اتاق تحت این برند فعالیت می کردند. [81] مجموعه لوکس به عنوان اولین زنجیره هتل های زنجیره ای "برند نرم" قابل توجه است. [82]

بیشتر هتل های این برند در ساختمان های تاریخی تغییر کاربری یافته، از جمله کاخ ها یا هتل های قدیمی قرار دارند. این برند همچنین از طراحان برجسته برای ساخت لوازم جانبی مسافرتی لوکس که به طور انحصاری در وب سایت برند موجود است، دعوت می کند. [83]

سوئیت پنت هاوس سلطنتی در هتل پرزیدنت ویلسون در ژنو ، بخشی از مجموعه لوکس، با قیمت 65000 دلار آمریکا در هر شب، در بالای لیست 15 گرانترین سوئیت هتل جهان که توسط CNN در سال 2012 گردآوری شده است، فهرست شده است. [84]

تاریخچه [ ویرایش ]

برند لوکس کالکشن در 13 ژانویه 1992 شروع شد، زمانی که ITT Sheraton 28 هتل از گران ترین هتل ها و 33 از برج های شرایتون را به عنوان مجموعه ITT Sheraton Luxury انتخاب کرد. [85]

در فوریه 1994، ITT Sheraton سهام کنترلی را در CIGA (Compagnia برنامه وفاداری XM Italiana Grandi Alberghi یا شرکت هتل های بزرگ ایتالیا) به دست آورد، یک هتل زنجیره ای بین المللی ایتالیایی که دارای چندین ملک لوکس در اروپا بود. [86] اکثر هتل های CIGA در مجموعه لوکس قرار گرفتند. لوگوی اصلی CIGA، چهار اسب سنت مارک، تا سال 2010 برای لوگوی برند The Luxury Collection نگهداری می شد. هر هتل لوکس کالکشن اکنون از لوگوی خود استفاده می کند.

در سال 2011، یک کمپین تبلیغاتی را آغاز کرد. [87]

در سال 2012، این برند یک گسترش بزرگ در آسیا، به ویژه در چین را اعلام کرد. [88]

در سال 2014، این برند با سوپر مدل دانمارکی هلنا کریستنسن به عنوان سخنگوی قرارداد امضا کرد. [89]

در سال 2015، این شرکت یک برنامه 700 میلیون دلاری برای بازسازی املاک راه اندازی کرد. [90] [91]



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.