اهمیت مدیریت راهبردی


دولت پیشنهاد احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بررسی می کند

به منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام های مدیریتی با برنامه های میان مدت و بلند مدت، تمرکز وظایف و فعالیت های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان های ستادی و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت پیشنهاد احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را که در اجرای اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه شده، بررسی می کند.

به گزارش تحریریه، «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در طبقه بندی نظام برنامه ریزی، اهداف و برنامه های راهبردی، عنوان سازمان برنامه، نشان دهنده جایگاه راهبردی بالادست نهاد برنامه ریزی نسبت به تمام دستگاه های اجرایی و بخش دولتی و غیردولتی کشور است. بررسی و مطالعه دستاوردها و اوضاع اقتصادی در دوره هایی که سازمان برنامه از شرایط و توانایی های مناسب برخوردار بوده، نشان اهمیت مدیریت راهبردی دهنده اهمیت نقش و جایگاه این سازمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. تحقق آرمان های کشور، علی الخصوص اسناد بالادستی نظام اقتصادی بدون وجود یک نهاد فکری پویا، قدرتمند، با صلاحیت و برخوردار از حمایت های سیاسی ممکن نیست. نهادی که حرکت کشور را در راستای برنامه های مدون، رصد و ارزیابی نموده و در مواقع لازم، هشدارهای مورد نیاز برای اصلاح جهت گیری ها یا برنامه ها را ارایه نموده و به عبارت دیگر نقش مغز متفکر و علمی کشور را ایفا کند.

در این راستا، احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رویکرد همسان سازی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی با نظام اداری و اجرایی کشور و حاکم نمودن روح مدیریت واحد، یکپارچه و اثربخش در تمام دولت، امری انکارناپذیر است.

از جمله دلایل و توجیهات فنی و تخصصی به منظور احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اجرای مفاد مصرح در بندهای (۱۰) و (۲۵) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز و کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات

- ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام های مدیریتی با برنامه های میان مدت و بلندمدت، تمرکز وظایف و فعالیت های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان های ستادی، ارتقای توان کارشناسی و تصمیم سازی دولت و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

- ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه سازی ساختار سازمانی لازم در راستای فراهم آوردن شرایط و اقتضائات راهبری و رصد توسعه پایدار کشور

- تقویت هدایت و راهبری نظام مدیریتی، برنامه ریزی و اداری کشور و برقراری انسجام، تعادل و توازن میان بخش های مختلف و هم راستا ساختن حرکت دستگاه های متعدد اجرایی کشور

- کاهش بوروکراسی و فرآیندهای زاید اداری ناشی از مشکلات و نارسایی های به وجود آمده بر اثر تفکیک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور که نه تنها از بار مشکلات دستگاه های اجرایی نکاسته، بلکه در بسیاری از موارد موجب سردرگمی و نارضایتی آنها شده است.

- جاری سازی کارآمد و مؤثر سند تحول دولت مردمی و تحقق اهداف راهبردی مندرج در سند از طریق برقراری ارتباط مناسب بین نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور

- بسترسازی مناسب و مؤثر جهت اجرای وظایف شورای عالی اداری موضوع ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و متعادل سازی اقتضائات برنامه و بودجه کشور با نظام اداری – استخدامی کشور

لازم به ذکر است، پیشنهاد ادغام دو سازمان «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و احیای مجدد «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» که براساس اختیارات قانونی تعیین شده برای رئیس جمهور در اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، درحال حاضر توسط کارشناسان کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت بررسی می شود.

چکیده

شکاف بین وعده و عمل نوسازی و توسعه، طی سه دهه گذشته، ناامیدی شدیدی را دامن زده که به نوبه خود به درون‌نگری و خودیابی منجر شده است. در خود کشورهای صنعتی نیز با ثروت و وفور حاصل از نرخهای اعجاب‌آور بالای رشد GNP، همه چیز به خوبی پیش نرفته است. ناتوانی آنها در حل تناقضات درونی جامعه، ناهماهنگی و عدم تعامل رقّت‌انگیز است. برای کشورهای در حال گذار نیز سیاستهای تعدیل اقتصادی در قالب الگوهای توسعه عموماً به ناپایداری و بی‌ثباتی سیاسی منجر گردیده است. اگر چه همه می‌پذیرند که هدف اساسی توسعه، انسانها هستند و برنامه‌های توسعه برای بهبود فضای زندگی مردم تنظیم می‌شوند، اما بسیار دیده شده است که در عمل، مردم فراموش می‌شوند .خلاصه این که الگوهای رایج توسعه اساسا نتوانسته است مسائل توسعه نیافتگی را در جهان سوم به سر انجام مطلوبی برساند . تفکّر جدید توسعه با جهت‌گیری به سوی نیازهای مادی و غیر مادی، بومی، خوداتّکا،از نظر بوم‌شناختی سالم و بی‌خطر، مدیریت خودگردان و مشارکت در تصمیم‌گیری، راه تازه ای را پیش آورده است. فرایند بومی‌سازی علوم اجتماعی در جوامع غیر غربی حاکی از یک رهایی و آزادسازی فکری و نیز یک ارزیابی مجدّد بنیادی پارادایم غربی است.

آرمان ها و اهداف غایی از اساسی ترین عناصر هر نظام اقتصادی است . در کشور ما این آرمان ها در قانون اساسی آورده شده است.در نظریات امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اهداف و آرمان های انقلاب در زمینه های اقتصادی به تفصیل بیان شده اند که در میان آنها عدالت اجتماعی توام با معنویت واخلاق از برجستگی ویژه ای برخوردار است ..

آرمان ها و اهداف بیان شده مبنای تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله بوده است . در این چشم انداز ایران در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی (۲۰۲۵ میلادی) به کشوری توسعه‌یافته و دارای جایگاه اول اقتصادی, علمی و فناوری در سطح منطقه, توام با حفظ هویت اسلامی و انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌المللی تبدیل می گردد.

کشور ما در حال حاضر با مشکلات اقتصادی بزرگی مانند .تورم و بیکاری دو رقمی، نرخ رشد واقعی پایین ، نوسان نرخ رشد اقتصاد و … روبرو می باشدکه در مجموع رتبه پایینی را برای ایران در منطقه رقم زده است . از جمله رقبای ایران بترتیب کشورهای امارات ، ترکیه ، عربستان ، فلسطین اشغالی، مصر و پاکستان می باشند . نتیجه کلی این که با اطلاعات ارائه شده در می یابیم که رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله بویژه کسب جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه تا چه حد مشکل اهمیت مدیریت راهبردی است و با اصلاحات جزئی و محدود در ساختارها و سیاست ها میسر نمی باشد .

بررسی تجربیات کشورهای موفق شرق آسیا و بویژه کشورهای تایلند ، مالزی ، و فیلیپین حاکی ازآن است که می باید میان دست اندرکاران امر توسعه هماهنگی کاملی وجود داشته باشد ، از تطبیق سیاست ها با اولویت های توسعه باید اطمینان حاصل کرد ، محیط سیاسی بشدت بر توان عاملان کلیدی اثرگذار است و کارگزاری های اقتصادی مرکزی می باید برای اموری همچون طرحریزی ، هماهنگی و نظارت بکار گرفته شوند.

آسیب شناسی اجرایی نظام برنامه ریزی در ایران نشان می دهد که تعریف روشنی از مفهوم توسعه وجود ندارد ، برنامه‌ها فاقد رویکرد سیستمی، جامع و کل‌نگر بوده و نظام برنامه‌ریزی ایران همواره با درجه بسیار بالایی از تمرکز، همراه با بی‌توجهی به نقش نهادهای مدنی و سیاسی، بخش خصوصی و عموم مردم تعریف گردیده است . فقدان همسازی و هماهنگی میان بخشها و مناطق و فقدان برنامه‌ریزی منطقه‌ای از یک سو به تشدید عدم توازن های منطقه ای منجر گردیده و از سوی دیگر مطالبات و فشارهای منطقه‌ای را در پی داشته است.

نظام برنامه‌ریزی ایران در مقوله ارزیابی، با موانع جدی ساختاری و نهادی روبه‌روست که در نهایت موجبات عدم توفیق نظام برنامه‌ریزی را فراهم می‌آورد واز جمله نمودهای آن، گسست ایده‌های برنامه در مرحله طراحی و تدوین با آنچه به عنوان سند مورد تصویب قرار گرفته و بالاتر از آن گسست این دو با آنچه اجرا شده و در عینیت تحقق یافته، می‌باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام برنامه‌ریزی ایران دچار ضعف تئوریک نیز می‌باشدکه موجب انقطاع عناصر اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی برنامه از یکدیگر و بروز انحرافات اجتماعی گردیده ، به طوری که بخش زیادی از مشکلات کنونی جامعه ما معلول چنین واقعیتی است.دولت نیز طی این سالها، هر چند دیرهنگام و اغلب منفعلانه، تلاش نموده است تا تمام توان و انرژی خود را جهت ساماندهی بحران‌ها و به تعبیری عدم تعادل‌های حادّ و خطرناک حاصله، صرف نماید .

از آنجا که در فرایند برنامه ریزی توسعه و با سازوکار های موجود، تورش میان سیاست های کلی با برنامه تهیه شده (تورش تدوین) ، اهمیت مدیریت راهبردی تورش میان برنامه تهیه شده با برنامه تصویب شده (تورش تصویب) و در نهایت تورش میان برنامه تصویب شده با برنامه اجرا شده (تورش اجرا) بسیار محتمل است ، نظارت راهبردی بر فرایند برنامه ریزی توسعه برای ترمیم مسیر در جهت تحقق چشم انداز ضروری و لازم است .در نظارت راهبردی بر مبنای چشم انداز تمرکز بر اولویت های استراتژیک انجام می شود . در این تحقیق الگوی کنترل راهبردی مبتنی بر اولویت های استراتژیک ارائه و برنامه چهارم توسعه مورد تحلیل قرار گرفت . از تحلیل انجام شده در قالب پیشنهادی مشخص شد که برنامه چهارم برنامه ای رشد محور بوده است .

از جمله قابلیت های الگوی پیشنهادی آن است که با داشتن عملکرد برنامه در هر یک از مواد آن براحتی عملکرد کلی برنامه از جهت تحقق اولویت های استراتژیک مطرح در سیاست های کلی به صورت درصدی مشخص خواهد شد . به عبارت دیگر جمع درصدی هر سه تورش محتمل در فرایند برنامه ریزی که قبلا ذکر آن رفت یکجا معلوم خواهد شد و از این نظر می توان در تهیه سیاست های کلی برنامه بعدی (در این مثال برنامه پنجم) جهت گیری را اصلاح و تعدیل نمود .

عنوان تحقیق حاضر «مولفه ها و الگوی مدیریت راهبردی اقتصاد کشور » انتخاب شده است. همان طور که می دانیم فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله تدوین راهبردها ، اجرای راهبرد ها و ارزیابی و کنترل راهبردی است. این تحقیق بر ارزیابی و کنترل راهبردی که از اهمیت ویژه ای در مدیریت توسعه به سمت چشم انداز برخوردار است متمرکز شده است . بدین ترتیب ، گزارش حاضر در چهار بخش سازماندهی شده است . بخش اول ، مفهوم شناسی و نیز آسیب شناسی توسعه را بررسی می کند تا اهمیت کلی توسعه مبتنی بر الگوی بومی آشکار شود. بخش دوم ، به آرمان ها ، اهداف و چشم انداز بیست ساله خواهد پرداخت تا آنچه قرار است از وضعیت مطلوب در یک افق ۲۰ ساله بدست آید روشن شود . در بخش سوم ، به ارزیابی اقتصاد ملی می پردازیم تا وضعیت موجود بهتر نمایان شود و در بخش چهارم ، الگوی مدیریت راهبردی اقتصاد ملی بحث خواهد شد .

اهمیت مدیریت راهبردی

نشست بررسی راهکارهای پیشرفته و مدیریت هماهنگ سیل در کشور بعدازظهر امروز سه شنبه به ریاست معاون هماهنگی و برنامه ریزی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه های آب و منابع طبیعی، سازمان هواشناسی و مدیریت بحران کشور در محل مرکز بررسی های استراتژیک برگزار شد. . ادامه اهمیت مدیریت راهبردی خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

سازمان ملل: افزایش موارد ابتلا به وبا در سوریه نگران کننده است

تامین بودجه اضافی فوری برای مهار شیوع وبا و جلوگیری از گسترش آن در سوریه شده است. "عمران رضا" هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در سوریه تیرماه امسال اعلام کرد: تخمین زده می شود که درحال حاضر بیش از 90 درصد سوری ها در فقر زندگی می کنند و ناامنی غذایی در این کشور به سطحی بی سابقه رسیده است. وی با بیان اینکه نیازهای بشردوستانه در این کشور بی سابقه است، افزود: امروزه .

برنامه احداث و افزایش بهره وری 20 هزار مگاوات نیروگاه تشریح شد

که طی تفاهم نامه پنج جانبه بین اهمیت مدیریت راهبردی بهزیستی، کمیته امداد، بسیج و وزارت نیرو در سال اول، 110 واحد پنج کیلوواتی احداث که منابع آن از طریق وام های کم بهره و منابع در اختیار نهادها تامین می شود و از طریق خرید برق از سوی وزارت نیرو و ساتبا وام بازپرداخت شده و بعد از تسویه درآمد خرید برق به خانوارها تعلق می گیرد. کمانی با اشاره به برنامه های حوزه بهره وری بیان کرد: در این خصوص کاهش مصرف 10 هزار .

ابلاغ مصوبه اعتباری دولت برای مدیریت خشکسالی و تکمیل عملیات انتقال آب به سنندج

. بازدید وزیر نیرو از تصفیه خانه فاضلاب سنندج بازدید وزیر نیرو از سامانه انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج همچنین شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کنند. انتهای پیام/ .

افتتاح قرارگاه شهید لولایی با هدف لایروبی رودخانه های گلستان

از 500 کیلومتر رودخانه ای که در سال 1401 لایروبی خواهد شد 100 کیلومتر از محل منابع شرکت آب منطقه ای و 400 کیلومتر با منابع قرارگاه لایروبی رودخانه ها انجام می شود. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با هدف بررسی برخی از تهدیدات و بحران های طبیعی گلستان وارد گرگان شد. بازدید از هوایی از رودخانه ها، بازدید از خلیج گرگان، اهمیت مدیریت راهبردی سدها، اراضی زهکشی شده، بازدید از پروژه علاج بخشی خلیج گرگان و شرکت در جلسه پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران گلستان از جمله برنامه های دیگر آقای نامی در سفر به گلستان است. .

طرح 90 میلیون هکتاری "جهش فعالیت های آبخیزداری" کشور تدوین شد

کشور است. آبخیزداری موثر؛ راهکار کاهش خسارت های سیل مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان منابع طبیعی تاکید کرد: در زمان حاضر بهترین راه حل تعدیل خسارت سیل، خشکسالی، فرسایش خاک، فرونشست زمین و رسوب که باعث آسیب به سدها می شود، اعمال مدیریت جامع بر حوضه های آبخیز کشور است. وی یادآروشد: رویداد طبیعی سیل قابل مدیریت است و در این راستا علاوه بر اهمیت مدیریت راهبردی پیش بینی دقیق .

احداث پایگاه اطفای حریق در جنگل های غرب گلستان یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالجلال ایری شامگاه سه شنبه در دیدار با مشاور وزیر کشور در سازمان مدیریت بحران در گرگان اظهارکرد: آتش سوزی جنگل ها و منابع طبیعی به ویژه منطقه حفاظت شده جهان نما در حوزه استحفاظی غرب گلستان از بزرگترین دغدغه های دوستداران طبیعت است؛ هرچند این حریق ها در نهایت با تلاش ماموران و مردم مهار می شود ولی خسارت های مادی و معنوی آنها سال ها باقی می ماند. نماینده حوزه .

استخراج آب از عمق زمین راهکار مقابله با کم آبی

حجت الله خیاوی، کارشناس ارشد زمین شناسی در گفت وگو با ستاره صبح تشریح کرد: ستاره صبح، الهام صالح آبادی: خشکسالی و کمبود منابع آب و بحران هایی که به دنبال دارد، بیشتر مناطق جهان را تهدید می کند. خاورمیانه از جمله مناطقی از جهان است که بیشتر در معرض بحران های آبی قرار دارد. کم آبی کشورهای مختلف منطقه را به سمت راهکارهای جدیدی برای تأمین آب می برد. کشف و بهره برداری از آب های ژرف یکی از .

گلستان پایلوت اجرای لایروبی رودخانه ها در کشور می شود

کاهش مخاطرات سیلاب های احتمالی می شود رئیس سازمان مدیریت بحران ادامه داد: اجرای مستقل این طرح نیازمند 200 میلیارد تومان اعتبار است اما با همکاری های صورت گرفته 30 میلیارد تومان و همچنین ماشین آلات مهندسی به این استان اختصاص یافته است وی افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از 500 کیلومتر رودخانه ای که در سال 1401 لایروبی خواهد شد 100 کیلومتر از محل منابع شرکت آب منطقه ای و 400 .

مازندران قطعا تا 10سال آینده با بحران کمبود آب و سیلاب مواجه می شود

متر مکعب آب در استان کشاورزی ، صنعت و آب شرب مردم دچار مشکل است و هشدار بحران نیزصادر می شود؟ وی افزود : این که مازندران ، استانی است که آب بیشتر از نیازش آب دارد ، ولی اکنون به بحران رسیده ، تنها دلیلش بی توجهی به سدسازی و مخالفت های بی اساس است. معاون طرح و برنامه شرکت آب منطقه ای مازندران با توضیح این که در غرب منابع تأمین آب زیادی به نسبت مصارف وجود دارد ولی وضعیت در مرکز .

بهره گیری از فناوری های نوظهور در حوزه آب کشور

به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، علیرضا الماسوندی در نشست مدیران مطالعات پایه شرکت های آب منطقه ای کشور در خصوص اهمیت آمار و اطلاعات پایه منابع و مصارف آب و نقش دفاتر مطالعات پایه در تصمیمات بخش آب تاکید کرد. وی در ادامه به ضرورت صحت سنجی و بهره گیری از فناوری های نوظهور در مدیریت آب اشاره کرد. در ادامه جلسه، محورهای موردنظر .

رویاپردازی به جای چاره اندیشی

به تجربیات ایران و دیگر کشورها مطمئن باشید که این نوع برنامه ها به جایی نمی رسند. سخن پایانی آن طور که آمار و ارقام نشان می دهد، مشکل بحران آب کشور و کمبود منابع آب، بیشتر به میزان مصرف آن بستگی دارد؛ براساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان محیط زیست در ایران 110 درصد منابع آب تجدیدپذیر، مصرف می شوند، در حالی که با معیارهای اعلام شده توسط سازمان ملل این عدد باید به 40 درصد .

توسعه مازندران به مهار آب های سطحی وابسته است / توان موجود در استان را صرف حاشیه ها نکنیم

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدابراهیم یخکشی روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران ضمن برشمردن برخی اولویت های آبی مازندران به عنوان پیش نیازهای توسعه اقتصاد این استان اظهار کرد: مازندران استان استراتژیک در حوزه کشاورزی است و از نظر نیاز آبی برای بخش کشاورزی با همه استان ها شرایطش متفاوت است. در مصرف آب آشامیدنی هم با توجه به گردشگرپذیر بودن استان و جمعیت شناور نیاز به اجرای طرح های آب رسانی بالاست. این .

تولید بومی سازه های دریایی در بندر امام خمینی

متعلقات آن شامل انواع سولار و لنگر مهار تولید و ساخته شد. وی ادامه داد: مراحل تولید انبوه بویه های مورد نیاز با محاسبات عملیاتی دقیق و متناسب با پهنه های دریایی مورد استفاده منطبق با الزامات انجمن چراغ های دریایی(IALA) انجام و پس از دریافت گواهی نامه های تخصصی و کسب تأییدیه از جانب مؤسسات رده بندی در آبراهه های تحت حاکمیت مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. معاون فنی و نگهداری اداره .

سازمان ملل می گوید شیوع وبا در سوریه تهدیدی جدید است

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از رویترز عمران رضا، هماهنگ کننده مقیم امور انسانی سازمان ملل در سوریه در بیانیه ای گفت تصور بر این است که شیوع وبا در سوریه مربوط به آبیاری مزارع با آب الوده و نوشیدن مردم از آب ناپاک از رودخانه فرات باشد که از شمال و شرق سوریه می گذرد. تخریب گسترده زیرساخت های ملی آب پس از بیش از یک دهه جنگ باعث شده است که بیشتر جمعیت سوریه به منابع غیرایمن آب وابسته .

تاج سبز خشک / گذشت آن زمان.

باید 4 سد بزرگ و چندین سد کوچک را هم اضافه کرد که به نظر می رسد با توجه به وضعیت نامناسب روان آبها و ضعفهای مدیریتی در مهار کردن آبهای سطحی ، در حال حاضر تنها راه برون رفت از بحران خشکسالی شناخته می شود. حال این که سدها و آب بندانهای مازندران تا چه اندازه در تامین آب شرب و کشاورزی این استان موثر بوده اند و ضرر زیست محیطی آنها بر نیاز تامین منابع آبی پایدار مازندران می چربد یا نه ، باید دید نظر .

خط انتقال فرآورده های نفتی به خراسان جنوبی در مرحله اخذ مجوز است

منابع مالی و اجرای این پروژه مقدور شد. قناعت با اشاره به مساله تضامین بانک ها از دولت در پروژه راه آهن استان خاطرنشان کرد: بنا به مصوبه جلسه ای که دیروز با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد، سازمان برنامه و بودجه کشور، تضامین لازم را به بانک ها می دهد. وی گفت: با ارائه این تضامین، امکان عقد قرارداد برای بانک ها فراهم شده و با تامین منابع مالی مورد نیاز، کار وارد فاز اجرا می شود. این نشست با حضور نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی برگزار شد. .

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور وارد گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد حسن اهمیت مدیریت راهبردی اهمیت مدیریت راهبردی نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور صبح سه شنبه با استقبال علی محمد زنگانه، استاندار گلستان وارد استان شد. بازدید از کانال های آبرسان و پهنه آبی خلیج گرگان و پایش آخرین اقدامات برای علاج بخشی این اکوسیستم، رودخانه ها، سازه های آبی و سدها، پروژه های مرتبط با زهکشی اراضی از جمله برنامه های اعلان شده برای رئیس سازمان مدیریت بحران در سفر به گلستان اعلام شده .

استقرار نظام دیده بانی منابع انسانی؛ نیاز سیاست گذاران سلامت

پذیری اجرای این نظام و چگونگی اجرایی کردن آن را در قالب یک برنامه راهبردی 8 ساله تشریح کرد و اجرای کامل چنین نظامی را مستلزم عزم ملی و تعهد و مشارکت بالای همه ذینفعان درون وزارتی و برون وزارتی و فراهم شدن قدرت اجرایی لازم دانست. نخستین نشست استقرار نظام دیده بانی منابع انسانی سلامت کشور با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط معاونت توسعه شامل مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی بخش سلامت .

احیای سینمای استانی در مهر سینمای ایران

رویداد ارتباط بیشتری با سینماگران استانی برقرار شود. معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی در ادامه و تشریح هفته مهر سینمای ایران افزود: از 6 تا 12 مهرماه ویژه برنامه هفته مهر سینمای ایران با هدف تحقق استمرار شادابی و پویایی در محیط روانی سینمای کشور و توجه خاص به مقوله عدالت فرهنگی و هنری در دولت سیزدهم در راستای تکریم سینماگران پیشکسوت، فعالان سینمای ایران در رشته های مختلف و .

مانور اضطراری مدیریت بحران در فرودگاه پیام کرج برگزار می شود

با برنامه ریزی های انجام شده قرار است طبق قوانین ملی و بین المللی هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری و الزامات پدافند غیرعامل، مانور کامل طرح اضطراری و مدیریت بحران فرودگاه پیام با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی خدمت رسان در سطح استان البرز برگزار شود. در این راستا جلسه ای با حضور مدیرکل بحران استان البرز، معاون اجرایی فرودگاه پیام، معاون دادستان کرج، مسئولان سازمان مدیریت آرامستان .

نخبگان راهکار علمی برای برون رفت از بحران نابودی طبیعت ارائه کنند

: نخبگان دانشگاهی و کنشگران علمی راهکارهای علمی و عملیاتی برای برون رفت از بحران نابودی طبیعت مطرح کنند. رئیس سازمان جهاد اهمیت مدیریت راهبردی کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: منشأ این همه سیل های ویرانگر، افزایش گرد و خاک، خشکسالی و فرو نشست زمین آیا جز این است که ما مراتع و جنگل ها را با دست خودمان نابود کرده ایم و با این طبیعت مهربان چه کرده ایم که برای ما سیلی و شلاق می زند. تقی زاده تصریح کرد: طرح .

درخواست مسکوت ماندن ارزیابی زیست محیطی طرح "فینسک"

تصمیم سازی انتخاب شد. انجام ارزیابی پس از مطالعات دانشگاه منتخب مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران خاطرنشان کرد: در این رابطه مقرر شد که دانشگاه شهید بهشتی با بررسی مطالعات اولیه طرح و پیشینه پروژه، نتیجه مهندسی ارزش قبلی و برگزاری نشست های علمی با ذینفعان و ذیمدخلان و کارشناسان، موضوع را مجددا بررسی کند و تصمیم سازی لازم را انجام دهد. یخکشی تصریح کرد: در اجرای به .

طرح های کلان راه آهن از محل تهاتر نفت تکمیل می شوند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، امروز 21 شهریورماه با حضور سیدصولت مرتضوی معاون اجرایی رییس جمهور، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، استانداران استان های سیستان وبلوچستان، خراسان رضوی، اصفهان و بوشهر، نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین نمایندگانی از سازمان برنامه و .

نشست مشترک کمیته ایثارگران و بسیج سازمان نوسازی مدارس کشور برگزار شد اهمیت مدیریت راهبردی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، نشست مشترک کمیته ایثارگران و بسیج کارکنان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به منظور تبیین برنامه های هفته دفاع مقدس با حضور علی شهری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی برگزار شد. شهری در ابتدای این نشست با اشاره به ضرورت هم افزایی کمیته ایثارگران و بسیج، گفت: جهاد تبیین موضوعی است که در بیانات رهبر معظم انقلاب بارها .

به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور؛ نخستین نشست پیگیری طرح های ریلی کشور با حضور 18 استاندار برگزار شد

: معاونت اجرایی در اجرای مصوبات سفر به دو شیوه طرح های مصوب را بررسی می کند که نخست مشاهده و مطالعه میدانی طرح ها و دوم بحث دستگاهی است که در بخش دوم دستگاههایی که طرح های مهم و متعددی دارند و منابع مالی فراوانی را می طلبد، مورد بررسی قرار می گیرد. مرتضوی ادامه داد: نشست امروز مربوط به طرح های وزارت راه و شهرسازی بود که به طور ویژه به حوزه ریلی اختصاص داشت؛ در حدود 19 استان طرح های مصوب ریلی .

مرتضوی: عملیات اجرایی راه آهن رشت - آستارا تا پایان امسال آغاز می شود

توانسته حدود 98 درصد از تعهدات خود عملی کند. مرتضوی ادامه داد: این تعهدات به طور عمده در حوزه مسکن و گاز رسانی به خانه مددجویان و تسهیلات برای اشتغال بود که منابعی از سوی دستگاه های اجرایی و بانک های عامل پیش بینی شده و در اختیار کمیته امداد قرار گرفته است. معاون اجرایی رییس جمهور گفت: موضوع دیگر این نشست را بررسی در پاسخ به نامه ها بود که خوشبختانه تعداد قابل توجهی از نامه های سفر رییس جمهور که بیشتر نیازهای اولیه و ضروری بود هم تامین منابع شد و هم کمیته امداد تخصیص خوبی در این زمینه داشت. همچنین بقیه منابع تأمین و قرار شد در یک زمان مشخص پرداخت شود. .

بازدیدمعاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد از جهاددانشگاهی استان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی یزد، محمدعلی شاه حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، در این نشست ضمن تبریک انتصاب دهقانی سرپرست سازمان جهاددانشگاهی یزد، با بیان این که نقش جهاددانشگاهی در مدیریت استان حائز اهمیت است براستفاده شایسته ی مدیریت استان از توانمندی ها و ظرفیت های این نهاد تاکید کرد. همچنین محمدرضا دهقانی فیروزآبادی رییس سازمان جهاددانشگاهی یزد در این نشست گزارشی از فعالیت های این نهاد انقلابی در استان یزد ارائه داد و برخی از مشکلات این سازمان را با معاون استاندار درمیان گذاشت. کلید واژه ها: سازمان جهاددانشگاهی یزد .

از دلایل تعویق شورای سینما تا اعلام جزییات برنامه هفته مهر

به گزارش ایران اکونومیست، نشست خبری هفته مهر سینمای ایران با حضور قادر آشنا و محمدرضا فرجی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر سه شنبه 22 شهریور ماه در حالی برگزار شد که در آن نسبت به کلیت برپایی چنین برنامه ای در شرایطی که برخی شهرهای کشور اصلا سینما ندارند و از سوی اکران فیلم ها دچار مشکل است و همچنین فیلمسازانی مجوز نمی گیرند و بودجه درنظر گرفته از سوی سازمان برای تخصیص به هر استان ناچیز است .

مدیرکل بنادر و دریانوردی: توسعه زیرساخت های دریایی و بندری هرمزگان در دستور کار است

به گزارش بازارکار، حسین عباس نژاد با اعلام این خبر به رسانه ها با اشاره به اهمیت توسعه طرح های دریامحور در بنادر هرمزگان افزود: سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بهره برداری همه جانبه از دریا، حفظ و اشاعه فرهنگ مسافری و گردشگری دریایی و ارتقای ایمنی ترددهای دریایی برنامه ها و طرح های متعددی در استان هرمزگان در دستورکار دارد. وی در این راستا به انجام مطالعات مهندسی توسعه بنادر استان و .

بررسی احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دستور کار دولت

بررسی احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دستور کار دولت

به منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام‌های مدیریتی با برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، تمرکز وظایف و فعالیت‌های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه‌ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان‌های ستادی و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت پیشنهاد احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را که در اجرای اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه شده، بررسی می‌کند.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در طبقه بندی نظام برنامه‌ریزی، اهداف و برنامه‌های راهبردی، عنوان سازمان برنامه، نشان دهنده جایگاه راهبردی بالادست نهاد برنامه ریزی نسبت به تمام دستگاه‌های اجرایی و بخش دولتی و غیردولتی کشور است. بررسی و مطالعه دستاوردها و اوضاع اقتصادی در دوره‌هایی که سازمان برنامه از شرایط و توانایی‌های مناسب برخوردار بوده، نشان دهنده اهمیت نقش و جایگاه این سازمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. تحقق آرمان‌های کشور، علی‌الخصوص اسناد بالادستی نظام اقتصادی بدون وجود یک نهاد فکری پویا، قدرتمند، با صلاحیت و برخوردار از حمایت‌های سیاسی ممکن نیست. نهادی که حرکت کشور را در راستای برنامه‌های مدون، رصد و ارزیابی نموده و در مواقع لازم، هشدارهای مورد نیاز برای اصلاح جهت‌گیری‌ها یا برنامه‌ها را ارایه نموده و به عبارت دیگر نقش مغز متفکر و علمی کشور را ایفا کند.

در این راستا، احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رویکرد همسان سازی نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با نظام اداری و اجرایی کشور و حاکم نمودن روح مدیریت واحد، یکپارچه و اثربخش در تمام دولت، امری انکارناپذیر است.

از جمله دلایل و توجیهات فنی و تخصصی به منظور احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– اجرای مفاد مصرح در بندهای (۱۰) و (۲۵) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز و کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات

– ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام‌های مدیریتی با برنامه‌های میان مدت و بلندمدت، تمرکز وظایف و فعالیت‌های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه‌ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان‌های ستادی، ارتقای توان کارشناسی و تصمیم‌سازی دولت و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

– ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سازی ساختار سازمانی لازم در راستای فراهم آوردن شرایط و اقتضائات راهبری و رصد توسعه پایدار کشور

– تقویت هدایت و راهبری نظام مدیریتی، برنامه‌ریزی و اداری کشور و برقراری انسجام، تعادل و توازن میان بخش‌های مختلف و هم راستا ساختن حرکت دستگاه‌های متعدد اجرایی کشور

– کاهش بوروکراسی و فرآیندهای زاید اداری ناشی از مشکلات و نارسایی‌های به وجود آمده بر اثر تفکیک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور که نه تنها از بار مشکلات دستگاه‌های اجرایی نکاسته، بلکه در بسیاری از موارد موجب سردرگمی و نارضایتی آنها شده است.

– جاری سازی کارآمد و مؤثر سند تحول دولت مردمی و تحقق اهداف راهبردی مندرج در سند از طریق برقراری ارتباط مناسب بین نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور

– بسترسازی مناسب و مؤثر جهت اجرای وظایف شورای عالی اداری موضوع ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و متعادل سازی اقتضائات برنامه و بودجه کشور با نظام اداری- استخدامی کشور

لازم به ذکر است، پیشنهاد ادغام دو سازمان «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و احیای مجدد «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» که براساس اختیارات قانونی تعیین شده برای رئیس جمهور در اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، درحال حاضر توسط کارشناسان کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت بررسی می‌شود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از ادغام دو سازمان به عناوین سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری تأسیس و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار سازمانی آن تصویب و به اجرا درآمد.

پس از انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور محمود احمدی‌نژاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تأسیس شد و این معاونت بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، زمزمه‌های احیاء این سازمان شنیده می‌شد و در نهایت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس‌جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا گردید.

در تاریخ ۸ دی ماه سال ۱۳۹۳ حسن روحانی در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکم جدید محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب کرد.

در ۴ مرداد ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تفکیک شد، که در پی آن محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان امور استخدامی منصوب گردیدند.

بررسی راهکارهای پیشرفته و مدیریت هماهنگ سیل در کشور

نشست بررسی راهکارهای پیشرفته و مدیریت هماهنگ سیل در کشور بعدازظهر امروز سه‌شنبه به ریاست معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه‌های آب و منابع طبیعی، سازمان هواشناسی و مدیریت بحران کشور در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد.

به گزارش ایران اکونومیست، در این نشست مسئولان و کارشناسان این حوزه ضمن ارایه راهکارهای مختلف به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی سیلاب‌ها در کشور، موضوعاتی نظیر توجه به الگوهای جامع سیل، اولویت قرار گرفتن مدیریت پیشگیری به جای بازسازی مناطق تخریب شده، ارائه استراتژی‌های مختلف برای مهار سیلاب‌ها، تدوین سیاست آبخیزداری در کشور، لحاظ موضوع مهار سیل در برنامه‌های کاربری اراضی، بکارگیری سیستم‌های پایش و هشدار و همچنین رعایت ملاحظات زیست محیطی در مدیریت سیل را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

کارشناسان حاضر در این جلسه همچنین با تاکید بر لزوم ارایه راهبرد مدیریت هماهنگ سیل در کشور و پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن در زمان وقوع آن، بر اصلاح نگرش مهار سیلاب در زمان وقوع سیل، کنترل سیلاب‌ها با مدیریت جامع و فراسازمانی در ابعاد علمی و بکارگیری سازوکار ترکیبی «سازه‌ای» و «غیر سازه‌ای» برای مقابله با سیلاب در کشور تاکید کردند.

عبدالرحیم پدرام، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در این نشست با تشریح راهکارهای پیشرفته مدیریت هماهنگ سیل و برشمردن روش‌های مختلف مقابله با سیلاب‌ها در کشورهای سیل‎خیز جهان اظهار داشت: اجرای برخی از این راهکارها نیازمند برنامه‌های بلند مدت است اما راهکارهای پیشرفته متنوعی نیز وجود دارد که با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشورمان می‌توان در کوتاهترین زمان از آن بهره‌مند شد.

در پایان این جلسه نیز سید جواد سادات فریزنی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در سخنانی با اشاره به اهمیت تدوین راهبردی واحد به منظور مدیریت هماهنگ سیل در کشور گفت: ما در مرکز بررسی‌های استراتژیک آماده‌ایم تا با دعوت از کارشناسان دستگاه‌های مرتبط و نخبگان این حوزه و با استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی، در این زمینه همکاری کنیم. همچنین آمادگی داریم در تهیه لایحه مربوط به مدیریت هماهنگ سیل در کشور، همکاری‌های لازم را با کمیسیون‌های مرتبط در دولت داشته باشیم.

گفتنی است معاون فنی، بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران، مدیر کل توسعه کاربردهای هواشناسی سازمان هواشناسی کشور، معاون مدیرکل کنترل سیلاب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت منابع آب و نیز رئیس و کارشناسان مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور از جمله مدعوین حاضر در این نشست بودند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.