نحوه مدیریت ریسک


جزئیات جدید درباره رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با ترکیب درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و رتبه‌بندی کیفیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به مدل درجه‌بندی و رتبه‌بندی رسید.

قاسم محسنی در رابطه با درجه و رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای با توجه به تعداد زیاد صندوق‌هایی که تشکیل شده است، نیازمند راهنمایی هستند برای اینکه دریابند در چه صندوقی سرمایه‌گذاری کنند. اینکه عملکرد گذشته صندوق سرمایه گذاری به چه صورت بوده و کدام بهتر بوده، کدام صندوق عملکرد ضعیف‌تری داشته و… می‌تواند به ارزیابی آینده صندوق‌ها بر اساس عملکرد گذشته آنها کمک کند.

وی اظهار داشت: موضوع دیگری که وجود دارد به دلیل بزرگی صندوق‌ها نیاز است که مدیریت مناسبی در صندوق‌ها حاکم باشد تا بتواند این اطمینان را به وجود بیاورد که‌ در آینده صندوق می‌تواند کارایی گذشته خود را تکرار کند.

محسنی افزود: با ترکیب درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و رتبه‌بندی کیفیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به مدل درجه‌بندی و رتبه‌بندی رسید. او در ادامه توضیح داد: شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان در سایت فیپ ایران صندوق‌های سرمایه‌گذاری را رتبه‌بندی کرده و از یک تا پنج ستاره به آنها رتبه داده است. این مدلی که در ادامه برای رتبه‌بندی توضیح داده می‌شود، مدل جدیدی است که هنوز اجرایی نشده و مدل قدیمی همچنان پا بر جاست.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، صندوق‌ها ابتدا باید تقسیم شوند به صندوق‌هایی که از نظر مقررات و تشکیل دارایی‌ها با یکدیگر شباهت دارند و سپس بازده آنها را با یکدیگر مقایسه کرد.

وی درمورد مدلی که برای رتبه‌بندی وجود دارد تصریح کرد: برای درجه‌بندی عملکرد ابتدا بازدهی مازاد را برای عملکرد صندوق به دست آورده و سپس ریسک نامطلوب را از آن کم می‌کنیم. همچنین در درجه‌بندی عملکرد عوامل تعدیل‌گری وجود دارد که شامل سه ریسک تمرکز دارایی‌ها، نقدشوندگی دارایی‌ها، تمرکز مالکان و رتبه کیفیت مدیریت صندوق می‌شود.

محسنی با اشاره به نحوه درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها اضافه کرد: درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها از یک ستاره تا پنج ستاره است که به ترتیب یک ستاره بازدهی ضعیف، دو ستاره پایین‌تر از متوسط، سه ستاره متوسط، چهار ستاره خوب و در نهایت پنج ستاره بازدهی عالی را نحوه مدیریت ریسک دارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: محاسبه عملکرد صندوق‌ها از طریق محاسبه میانگین مازاد امکان‌پذیر است که در آن بازده روزانه از تغییرات ارزش خالص داریی‌های صندوق (NAV) به نرخ ابطال محاسبه می‌شود و فرض می‌شود که سود نقدی در همان روز مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین اثر ذخایر افزایش ارزش دارایی‌ها و سود توزیع شده از این محل، برای محاسبه بازده خنثی می‌شوند. مورد دوم محاسبه میانگین ریسک نامطلوب است که سرمایه‌گذاران نگران زیان هستند، به همین علت برای اندازه‌گیری ریسک از معیار ریسک نامطلوب استفاده شده است. بازدهی زمانی نامطلوب است که کمتر از بازدهی بدون ریسک باشد، همچنین میانگین بازدهی نامطلوب، بیانگر ریسک نامطلوب است.

وی با اشاره به اینکه برای رتبه‌بندی باید بازدهی مازاد را از ریسک آن کم و هم مقیاس کنیم افزود: برای هم‌مقیاس کردن از به‌هنجار سازی داده‌ها استفاده می‌شود. به‌هنجار سازی باعث بی‌مقیاس شدن داده‌ها شده و آنها را بین صفر تا یک محدود می‌کند. روش‌های مورد استفاده آن هم به‌هنجارسازی فازی و به‌هنجار سازی با حداقل رضایت بخشی است.

محسنی در رابطه با نرخ بازده بدون ریسک تاکید کرد: میانگین وزنی بازده تا سررسید اوراق خزانه اسلامی برای محاسبه نرخ بازده بدون ریسک ماهانه استفاده شده است؛ تنها اوراق خزانه اسلامی که حداکثر سه ماه تا سررسید آنها باقی مانده است در محاسبات استفاده شده‌اند و حجم روزانه معاملات روی هر ورقه اوراق خزانه اسلامی به عنوان وزن آن در نظر گرفته شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه باید دانست که آیا صندوق سرمایه‌گذاری تداوم فعالیت دارد یا خیر افزود: با ارزیابی توانایی مالی مدیر صندوق با بررسی عواملی چون تنوع محصولات و خدمات، میزان سودآوری، میزان سرمایه در گردش و کفایت جریانات نقدی؛ بررسی تنوع درآمدهای عملیاتی و انعطاف‌پذیری در هزینه‌ها و عوامل دیگر می‌توان به این موضوع که آیا صندوق تداوم فعالت دارد یا خیر رسید.

وی تاکید کرد: از دیگر موارد مهم در رتبه‌بندی و درجه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، روابط آنها با صندوق‌ها و فعالیت‌های پشتیبان آنهاست که با ترکیب تمام موضوعاتی که ذکر شد می‌توان به رتبه‌بندی از مدیریت دست یافت.

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی ابلاغ شد

«دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی» پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی وفق ماده (2) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» و ماده (31) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

ماده 1- در این دستورالعمل، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

1-2- مؤسسه اعتباری: تمامی بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛

1-3- قرارداد تسهیلات: عبارت است از قراردادهای تسهیلات که در قالب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به تسهیلات گیرنده پرداخت می‌شود.

1-4- قرارداد وابسته:عبارتست از قرارداد ضمانت تسهیلات، توثیق (ترهین مال به نفع مؤسسه اعتباری) و ارزیابی وثایق، امهال مطالبات مؤسسه اعتباری، اقرار تسهیلات‌گیرنده راجع به میزان بدهی و سایر موارد پیرامون تسهیلات اعطایی، تهاتر، صلح، رضایت‌نامه و هرگونه توافقات مرتبط با تسهیلات اعطایی بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا راهن؛

1-5- تسهیلات‌گیرنده: طرف قرارداد مؤسسه اعتباری در قرارداد تسهیلات؛

1-6- متعهدین قرارداد تسهیلات: اعم از تسهیلات‌گیرنده و سایر اشخاصی که در نتیجه‌ی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته، ملزم به ایفای تعهد در برابر مؤسسه اعتباری می‌باشند از قبیل ضامن یا راهن.

ماده 2- تا زمان پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی موضوع ماده (5)، مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحه‌ی شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری، به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابسته‌‌‌ی مربوطه، دسترسی داشته باشند.

ماده 3- در صورت درخواست متعهد تسهیلات، شعبه‌ی ذی‌ربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته‌ی متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواست‌کننده، رسید مزبور را در پرونده‌ی مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه، نگهداری نماید.

ماده 4- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که حداکثر ظرف سه سال قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده (31) الحاقی به «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال 1401) تسویه شده‌اند، مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را فراهم نماید تا در صورت ارائه‌ی درخواست از سوی تسهیلات‌گیرنده یا سایر متعهدین تسهیلات مبنی بر دریافت نسخه‌ی مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته به انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیک‌شده‌ی بدهی پرداختی توسط تسهیلات‌گیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن، درخواست مزبور در شعبه‌ی طرف قرارداد، ثبت و اجرا گردد.

ماده 5- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال 1402، در چارچوب این دستورالعمل، سامانه‌‌های بانکی را به نحوی ایجاد، پیاده‌سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات‌گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته، دسترسی کامل داشته باشد.

ماده 6- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (5)، دریافت هرگونه وجه مرتبط با تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری از قبیل نحوه مدیریت ریسک اصل و سود تسهیلات، کارمزد تسهیلات، وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین، هزینه‌ی کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژه‌ی موضوع تسهیلات و غیر آن‌ها، صرفاً در قالب قرارداد درج‌شده در سامانه‌ی موضوع ماده (5) قابل انجام است.

ماده 7- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (5)، محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی، تسویه حساب، مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی از تسهیلات‌گیرنده، تهاتر بدهی، امهال قرارداد تسهیلات و ارائه‌ی دادخواست مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی به مراجع ذی‌صلاح است.

تبصره- این حکم مانع از اختیارات مقام قضایی برای رسیدگی به اختلافات طرفین در خصوص مواردی از قبیل میزان بدهی تسهیلات‌گیرنده نیست.

ماده 8- در صورت تخطی در مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل، بانک مرکزی از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها اقدامات انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (14) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر را در مورد مؤسسه اعتباری مربوط و همچنین مدیران متخلف علاوه بر مجازات‌های موضوع تبصره (4) ماده (31) الحاقی به "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" اعمال می‌نماید:

فروش سهام عدالت مستقیم

تقریبا ۴۹ میلیون نفر صاحب سهام عدالت هستند که از این تعداد دارنده، ۱۹ میلیون نفر شیوه مدیریتی مستقیم و ۳۰ میلیون نفر نیز شیوه مدیریتی غیرمستقیم را برگزیده اند. مشمولان واگذاری سهام عدالت تا اواخر تیر ماه سال ۱۳۹۹ زمان داشتند، روش مدیریت سهام عدالت را انتخاب نمایند و هم اکنون پس از این تاریخ، امکان تغییر شیوه مدیریت دیگر وجود ندارد.

پس از این سهام عدالت هر فردی که به سامانه سهام عدالت رجوع نکرده بود، به طور خودکار به موسسات سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت انتقال یافت. (روش مدیریتی غیرمستقیم). در ادامه این مقاله توضیحات جامعی در ارتباط با زمان، شرایط و نحوه فروش سهام عدالت مستقیم ارائه شده است. برای دریافت پاسخ این سوال که در خصوص فروش سهام عدالت چه اقداماتی را باید انجام داد، با ما همراه باشید.

زمان فروش سهام عدالت مستقیم

ماهیت سهام عدالت از همان ابتدا نگهداری آن توسط سهامدار بود تا قادر باشد به طور سالانه از سود سهام عدالت منتفع شوند. ماهیت سهام عدالت به این شکل است که مردم به هیچ وجه به فروش سهام خود در بازار سهام اقدام نورزیده و می بایست با نگهداری آن از دیگر مزایای سهام عدالت از قبیل توثیق سهام و دریافت تسهیلات بانکی بهره مند شوند. با نظر به چنین مقصودی، در حال حاضر هیچ تصمیم و اقدامی برای فروش سهام عدالت به شیوه مستقیم و غیر مستقیم در نظر گرفته نشده است.

قابل توجه است که در حال حاضر نماد موسسات سرمایه ‌گذاری استانی سهام عدالت نیز بسته هستند و بازگشایی این نمادها، به حضور بازارگردانان و برگزاری مجامع وابسته شده است. علاوه بر این براساس جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار که در ۹ اسفند ماه سال ١۴٠٠ برگزار شد، بازگشایی نماد معاملاتی تمامی موسسات سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بعد از ارائه روش پیشنهادی برای بهبود آیین ‌نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت به شورا، صورت خواهد گرفت.

نخستین زمان فروش سهام عدالت در تیر ماه سال 1399 در نظر گرفته شده بود. در این زمان امکان فروش 30 درصد از سهام برای سهامداران وجود داشت. 30 درصد دوم از مرداد ماه وارد فرآیند آزادسازی شد و در مجموع 60 درصد از این سهام در دسترس دارندگان قرار گرفت اما در پی جو نامناسب بازار سهام در سال 99 فروش سهام عدالت در آبان همان سال متوقف شد.

شرایط فروش سهام عدالت

طرح سهام عدالت در دهه 80 از سوی دولت نهم با ترکیبی از سهام 49 شرکت میان مردم تقسیم شد. مقصود از سهام عدالت واریز یارانه ‌ای از سهام به اقشار مردم بود. مسئولیت سهام عدالت در چند سال گذشته بر عهده سازمان خصوصی ‌سازی بوده، اما چنانچه سهامداران در سامانه سهام عدالت شیوه سهامداری مستقیم را انتخاب کرده باشند، می ‌توانند مدیریت سهام عدالت خود را بر عهده بگیرند. در ارتباط با قرار داد فروش نیز رعایت نکات زیر لازم است :

مالک سهام عدالت حق هرگونه اعتراض در خصوص سهام انتخابی برای فروش، زمان و قیمت فروش سهام را از خود سلب می‌کند.

کارگزار مجاز است که سهام را به هر قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش آن را دارد، آن رابه فروش برساند.

انتخاب زمان فروش و سهامی که باید به فروش برسد بر عهده کارگزار با هماهنگی ناظر بازار است.

مدت اجرای سفارش در زمان اجرای مفاد سفارش بوده و مالک سهام عدالت حق تغییر ویا لغو آن را ندارد.

نحوه فروش سهام عدالت مستقیم

پس از آزاد سازی سهام عدالت و انتخاب شیوه سهامداری مستقیم، افراد می‌ توانند با استفاده از سامانه سهام عدالت دارایی خود را به فروش برسانند. همانطور که بیان شد، روش فروش سهام عدالت غیر مستقیم و مستقیم از سوی مشمولان انتخاب می شود. سهامدارانی که فروش سهام به شیوه مستقیم را برگزیده اند، با بازار بورس آشنایی مطلوبی داشته و مهارت مدیریت سبد دارایی برای این افراد امکان پذیر است.

از این رو، این اشخاص می بایست به شخصه خرید و فروش سهام خود را تحت کنترل بگیرند. قابل توجه است که دریافت سود سهام و کنترل ریسک دارایی نیز بر عهده خود این اشخاص است. 2 طریقه فروش سهام عدالت برای سهامدارانی که روش مدیریت مستقیم سهام را انتخاب کرده اند، به قرار زیر است:

سهامدار موظف است که به بانکی که پیش از این شماره حساب آن را در وب سایت سازمان خصوصی سازی به ادرس ipo.ir ثبت کرده، رجوع نماید. درخواست فروش سهام خود را اعلام کند و تعهد نامه‌ ها، قرارداد های مرتبط و مجوز فروش 30 درصد از سهام عدالت را به بانک ارائه دهند. لازم به ذکر است که در این شیوه، مراحل دیگر توسط بانک انجام می ‌شود. سپس در زمان قانونی مبلغ روز سهام به حساب سهامدار واریز خواهد شد.

در شیوه دیگر، سهامدار که در گذشته احراز هویت خود را در نحوه مدیریت ریسک سامانه سجام به اتمام رسانده؛ برای فروش سهام عدالت فوری می بایست به یک کارگزاری مجاز رجوع کرده و مراحل زیر را پیگیری نماید:

به صورت کلی، برحسب اینکه چه تعداد سهام توسط خود فرد برای فروش تعیین می ‌شود، پس از ‌تحلیل نحوه مدیریت ریسک بازار می تواند 60 درصد از سهام عدالت را برای فروش در اختیار کارگزار قرار دهد. در این وضعیت، کارگزار مورد نظر، سهام عدالت کاربران خود را به صورت یکجا در شرایط مناسبی به فروش رسانده و مبلغ آن را در کمتر از یک هفته‌ کاری به حساب افراد واریز می نماید. در انتها، سهامدار به منظور اطلاع از میزان سهام فروخته شده از سوی کارگزاری می ‌تواند به سامانه سهام عدالت کارگزاری مربوطه مراجعه کند.

برای فروش سهام عدالت به کجا مراجعه کنیم

دغدغه ای که اغلب دارندگان سهام عدالت با آن مواجه هستند، این است که برای فروش سهام عدالت چه باید کرد؟ از سال 1396 به بعد پرداخت سود سهام عدالت صورت گرفت. پس از آن، سازمان خصوصی بیانیه عمومی را ابلاغ نمود. بر اساس این فراخوان، سامانه فروش سهام عدالت به صورت رسمی اعلام شد. برای فروش سهام عدالت می بایست به وب سایت آن به آدرس www.samanese.ir رجوع نمود. دارندگان سهام عدالت قاردند یکی از 2 روش فروش مستقیم و یا غیر مستقیم را انتخاب کنند.

پس از آزاد سازی به شیوه مستقیم، سهامداران مدیریت سهام عدالت خود را به عهده می ‌گیرند. این سهامداران قادرند هر تعداد از سهام خود را به فروش برسانند یا نگهداری کنند. سهامدارانی که فروش سهام عدالت به شیوه غیر مستقیم را برگزیده اند، به طور معمول شناخت مطلوبی از بازار بورس نداشته و یا دانش کافی برای کنترل سبد دارایی برای آن ‌ها در دسترس نیست.

در نتیجه آن‌ ها با واگذاری سهام خود به موسسات سرمایه گذاری استانی در ازای سهام این شرکت های سرمایه گذاری می توانند کنترل سهام خود به این مراکز بسپارند. به صورت کلی، مدیریت سهام به روش غیر مستقیم از سوی شرکت سرمایه گذاری انجام می شود.

فروش سهام عدالت هم اکنون تدریجی است. بر خلاف مراحل گذشته، برای فروش یکجا 30 درصد از سهام عدالت ضرورتی وجود ندارد. بلکه تلاش بر این است که فروش با درصدهای کم و به صورت ماهانه صورت بگیرد تا نظم بازار سهام دچار مشکل نشود. البته کماکان زمان فروش تعیین نشده است. براساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار ظرفیت بازار پاسخگوی فروش سهام عدالت نحوه مدیریت ریسک به این شکل نبوده و اجرای این برنامه به شرایط بازار بستگی دارد.

تعداد بسیاری از موسسات سرمایه گذاری استانی در بازار بورس و اوراق ثبت شده اند و از این امکان می‌ توان برای فروش مستقیم سهام عدالت خود بهره برد. لازم به ذکر است سهامدارانی که در زمان واگذاری سهام عدالت، در این استان‌ ها سکونت داشته اند؛ می توانند 60 درصد از سهام آن ‌ها را با استفاده از کارگزاری ‌ها معامله نمایند. برای اجرای این شیوه از مدیریت سهام عدالت بایستی 5 مرحله زیر را پشت سر گذاشت:

نام نویسی در سامانه سجام

اخذ نام کاربری و رمز عبور از یک کارگزاری مجاز و معتبر

ثبت درخواست تغییر کارگزار ناظر در سامانه بورسی

فروش 60 درصد سهام

فروش سهام عدالت در بازار آزاد

از ابتدای سال گذشته مجوز فروش سهام عدالت برای سهامدارانی که روس مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کرده اند از سوی دولت صادر شد. در طی 3 مرحله و به دو شیوه فروش این سهام انجام می پذیرد:

فروش سهام عدالت توسط بانک ها

فروش سهام عدالت توسط خود سهامدار از طریق کارگزاری های رسمی که در بازار بورس فعال هستند.

بعضی از دارندگان سهام عدالت از آنجا که در فروش سهام در بانک ‌ها و کارگزاری‌ ها با مشکلاتی مواجه می شوند، به بازار آزاد خرید ‌و فروش سهام روی آورده‌ اند و تمایل دارند برای فروش نقد سهام خود چک ضمانتی یا کارت حساب بانکی خود را ارائه نمایند. چند روایت از خریداران غیر رسمی در گزارشی از بازار آزاد فروش سهام عدالت در دسترس است که سهام یک میلیون تومانی به قیمت یک چهارم ارزش حقیقی آن به فروش می رسد‌.

فروش سهام عدالت از سایر روش ها به جز کارگزاری ‌ها غیر قانونی بوده و سهام به نام و حساب خریدار انتقال نمی یابد، از این رو خریدار برای معامله خود می بایست از فروشنده ضمانتی بگیرد که هر زمان سهام را به فروش رساند و پول آن برای سهامدار اولیه واریز شد، پول را به خریدار بازگرداند.

اگر بعد از خواندن این مقاله، سوال یا ابهامی در خصوص فروش سهام عدالت داشتید هم می توانید با کارشناسان مرکز مشاوره سامانه ها تماس بگیرید. کارشناسان سامانه ها تمام سوالات شما را به کامل ترین شکل ممکن پاسخگو هستند.

1- آیا برای فروش سهام عدالت به کد بورسی نیاز است؟ در حال حاضر چنانچه روش مدیریت سهام عدالت مستقیم باشد، نیازی به دریافت کد بورسی ندارید که توضیحات بیشتر در نحوه مدیریت ریسک این مقاله ارائه شده است.

2- روش های فروش سهام عدالت به چه صورت است؟ به یکی از 2 شیوه مستقیم و غیر مستقیم می توان سهام عدالت خود را معامله نمود. شرایط و نتیجه هر یک از این شیوه ‌های مدیریت را در این مقاله ارائه شده است.

تکرار سرنوشت یک کروات برای اسکوچیچ/ باز هم بد بدرقه شدیم

دراگان اسکوچیچ به سرنوشتی مشابه با هم وطن نامدار خود در فوتبال ایران دچار شد.

تکرار سرنوشت یک کروات برای اسکوچیچ/ باز هم بد بدرقه شدیم

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، سرانجام پس از کش و قوس های فراوان درمورد حضور یا غیبت دراگان اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، با تصمیم هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، حکم برکناری این مربی کروات ۷۵ روز مانده به اولین بازی ایران در این رقابت ها مقابل انگلیس صادر شد تا کارلوس کی روش با بازگشت به کشورمان برای سومین دوره متوالی روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی بنشیند‌.

اسکوچیچ ۱۷ بهمن ۹۸ در شرایطی به عنوان جانشین مارک ویلموتس به عنوان سرمربی ایران انتخاب شد که با توجه به دو شکست ملی پوشان مقابل بحرین و عراق در دور رفت مرحله پیش مقدماتی و در حالی که یک تساوی در دور برگشت این مسابقات نیز می‌توانست، سند حذف تیم ملی را امضا کند و کمتر مربی‌ای ریسک قبول کردن سرمربیگری تیم ملی را به جان نحوه مدیریت ریسک می خرید، چند روز پس از ترک صنعت نفت آبادان و در شرایطی که خیلی‌ها او را گزینه مناسب و در شان تیم ملی نمی‌دانستند با جسارت و شجاعت کامل این مسئولیت را قبول کرد.

شاید برای هیچکس قابل باور نبود که این مربی نحوه مدیریت ریسک بدون هیچگونه سابقه ای در مربیگری تیم‌های ملی و در شرایطی که ایران به دلیل وضعیت کرونایی از میزبانی سه بازی خانگی دور برگشت پیش مقدماتی محروم مانده بود، بتداند تیم ملی را از مخمصه منامه با چهار برد متوالی به سلامت خارج کند اما او نه تنها این کار را انجام داد بلکه موفق شد تیم ما را به عنوان مقتدرترین تیم آسیایی به جام جهانی قطر برساند.

با وجود عملکرد خوب اسکوچیچ در نتیجه گیری و ثبت آمار ۱۵ برد، یک مساوی و ۲ باخت در ۱۸ بازی و در شرایطی که شکست‌های تیم او مقابل کره جنوبی و در زمان قطعی بودن صعود تیم ملی به جام جهانی و برابر الجزایر در بازی دوستانه رقم خورد اما نحوه مدیریت وی در تیم ملی، ابهام‌هایی را درمورد صلاحیت نشستن اسکو نحوه مدیریت ریسک روی نیمکت تیم ملی در بزرگ ترین آوردگاه جهان فوتبال ایجاد کرد.

پس از اردوی قطر توانایی‌های مدیریتی اسکوچیچ با مصاحبه بازیکنی مثل مهدی طارمی و استوری هایی که ملی پوشان در حمایت و مخالفت با این مربی منتشر کردند، به شدت زیر سوال رفت اما باید اذعان کرد رفتار برخی ملی پوشان علیه سرمربی تیم هیچ جایگاهی در فوتبال حرفه ای نداشت. موضوعی که سبب ایجاد دودستگی در تیم ملی شد و البته ضعف مدیریت فدراسیون نیز هیچگاه نتوانست به رفع این نقطه ضعف بزرگ، کمک کند.

در نهایت نیز کمیته فنی فدراسیون فوتبال با تشکیل جلسه رای به برکناری اسکوچیچ داد و هرچند این تصمیم با نظر اعضای هیات رئیسه فدراسیون وتو شد اما شان سرمربی تیم ملی با این اتفاقات به ورطه نابودی کشیده شد.

با ورود مهدی تاج به صحنه انتخابات فدراسیون فوتبال و اظهارنظر جنجالی وی پیش از برگزاری مجمع فدراسیون مبنی بر اینکه در صورت رسیدن به صندلی ریاست، به صورت جدی روی بازگشت کی روش فکر خواهد کرد عملا ثابت شد او عزمی برای همکاری با مربی کروات ندارد و این اتفاق پس از انتخاب تاج به دلیل برگزار نکردن جلسه با کادرفنی تیم ملی، به صراحت علنی شد.

بازگشت کی روش و برکناری اسکوچیچ همگان را به یاد دوران صعود تیم ملی به جام جهانی ۹۸ فرانسه و همچنین اتفاقی که قبل از آغاز آن مسابقات رخ داد، انداخت. پس از صعود حماسی ایران به جام جهانی با تساوی دو بر دو مقابل استرالیا در ملبورن، والدیر ویرا برزیلی با نظر محسن صفایی فراهانی، رئیس وقت فدراسیون برکنار شد و جای خود را به تومیسلاو ایویچ سرشناس داد اما شکست هفت بر یک مقابل تیم رم ایتالیا و در شرایطی که شاگردان پیرمرد کروات در وضعیت بدنسازی بودند، سبب شد فدراسیون فوتبال که با تبلیغات فراوان این مربی رزومه دار را به کشورمان آورده بود، چند روز مانده به مسابقات ایویچ را هم در حرکتی کودتا گونه برکنار کرده و جای او را به جلال طالبی بدهد.

بازیکنان آن زمان تیم ملی در سال های اخیر مدام به توانایی های فنی و مدیریتی ایویچ صحه گذاشته و اعلام کرده اند شاید اگر او نحوه مدیریت ریسک سرمربی ایران می ماند، می توانستیم از گروه آلمان، آمریکا و یوگسلاوی صعود کنیم.

اتفاقی که برای اسکو رخ داد بار دیگر بد بدرقه بودن ما را ثابت کرد اما امیدواریم کارلوس کی روش پرتغالی در سومین حضورش روی نیمکت تیم ملی بتواند برای اولین بار تیم ملی را به مرحله حذفی جام جهانی برساند.

عابدینی: آوردن کی‌روش ریسک خوبی بود/ برخوردی که با تاج شد را منصفانه نمی‌دانم

یکی از مدیران پیشین فوتبال ایران می‌گوید کی‌روش بهتر از اسکوچیچ با تیم ملی نتیجه می‌گیرد.

عابدینی: آوردن کی‌روش ریسک خوبی بود/ برخوردی که با تاج شد را منصفانه نمی‌دانم

امیر عابدینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شرایط فدراسیون فوتبال با حضور مهدی تاج اظهار کرد: آقای تاج غیر قانونی نیامده است. غیرقانونی یعنی چارچوب احراز شرایط را طی نکند و بیایید. او کاملا قانونی آمده ثبت‌نام کرده و آقایان فرصت داشتند بررسی کنند و بگویند او شرایط لازم را ندارد. تاج تایید شد و انتخابات در حضور ناظران برگزار شد و رای آورد. خودم از آقای تاج انتقاد می‌کردم و پرونده شکایت او از من به دو سال قبل برمی‌گردد که غیابی علیه من حکم صادر شد.

او نحوه مدیریت ریسک ادامه داد: من منتقد تاج بودم اما باید انصاف داشته باشیم. این آقای تاج دو سال از فوتبال دور بود، چرا در این دو سال به مواردی که می‌گویند رسیدگی نشد؟ چرا نگفتند او در اینجا یا آنجا گیر دارد؟ چرا پا را فراتر از اخلاق گذاشتیم و حاضر شدیم او را به گونه‌ای تخریب کنیم که ثابت کنیم قلبش بیمار نیست یا ثابت کنیم او آدم صالحی نیست؟ او با توجه به شرایط فدراسیون فوتبال آمده و رای آورده است. چرا فکر می‌کنیم هر میکروفونی در اختیار داریم می‌توانیم در راستای رضای خدا به هر بنده خدایی بد و بی‌راه بگوییم؟

عابدینی افزود: انتقادات، کارشناسی و مدیریتی نبود و فقط به دنبال جایگزین آقای تاج بودند. می‌خواستند فردی را رئیس فدراسیون کنند که بضاعتش ضعیف‌تر بود. برخوردی که با تاج شد را منصفانه نمی‌دانم و هنوز هم این برنامه ادامه دارد.

او درباره پرونده ویلموتس هم گفت: در فیفا همیشه ما به عنوان کارفرما بدهکار هستیم. بازیکنی داشتم که قرار بود یک سال برای من بازی کند اما به دلایل ضعف نتوانست بازی کند. او سه بازی انجام داد و رها کرد و رفت. بعد از مدتی شکایت شد که ما حق آموزش او را پرداخت کنیم. فیفا ما را محکوم کرد و آن جرایم را پرداخت کردیم. در فوتبال مثل خیلی از محافل دیگر مظلوم هستیم و در فیفا به راحتی علیه ما حکم می‌گیرند. می‌گویند ویلموتس نتیجه نگرفت که این اتفاقات جزو فوتبال است. همین آقای کی‌روش در دو سال اخیر نتیجه نگرفته است. بارسا بارها مربی عوض کرد تا بتواند نتیجه بگیرد. این همه مربی عوض شد آیا مربی قبلی از حقش گذشت؟ خیر! ما درباره پرونده ویلموتس بد عمل کردیم و این موضوع قابل دفاع نیست. فوتبال هزینه دارد اما منابع درآمدی‌اش هم قفل است و به همین خاطر بدهی ایجاد می‌شود. ویلموتس یک نقطه تاریک در فوتبال ایران بود اما خیلی‌ مربیان دیگر هم شرایط او را داشتند.

وی درباره حضور کی‌روش در تیم ملی فوتبال ایران هم گفت: دو نگاه وجود دارد. باید بگویم از منظر عاطفی و احساسی نباید اسکوچیچ را برکنار می‌کردیم. او بر گردن فوتبال ایران حق داشت و باید از او دفاع می‌کردیم و نمی‌گذاشتیم این اتفاق رخ دهد اما در بحث فنی، موضوع ریسک مطرح است. تاج ریسک کرد و کی‌روش را آورد چون افکار عمومی موافق کی‌روش هستند. از طرف دیگر بازیکنان تیم ملی هم موافق او هستند و از نظر فنی کی‌روش در بازی‌های سخت، حرف برای گفتن دارد. او به نیمکت ایران بیشتر از اسکوچیچ "پرستیژ" می‌دهد. از نظر ابعاد فنی ریسک قابل قبولی انجام شد. اگر تیم ملی موفق شود هم آقای کی‌روش چهره می‌شود و هم خیلی از مسائل فدراسیون حل می‌شود اما اگر تیم ملی موفق نشود مشکلی بر مشکلات تاج اضافه می‌شود.

عابدیدنی درباره پیش‌بینی‌اش از تیم ملی تحت هدایت کی‌روش هم گفت: فکر می‌کنم تیم ملی با کی‌روش کمتر از آقای اسکوچیچ نتیجه نگیرد و باید بیشتر بگیرد و این اتفاق رخ خواهد داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.