رالی یا روند چیست؟


گره های معاملاتی | آکادمی آینده

مراحل روش تحقیق و دو نمونه روش تحقیق

شاید بپرسید تحقیق به چه معناست و روش تحقیق چیست؟ تحقیق در لغت یعنی یافتن، اصلاح کردن، صحیح نمودن و پیدا کردن حقیقت. دنیایی که در آن زندگی می کنیم با ارتقا و توسعه روزانه علم و تکنولوژی همراه است. این روزها به منظور استقاده بیشتر از امکانات موجود در جهان باید خود را به روز کنیم. برای رسیدن به این بروز شدن، یاد گرفتن روش تحقیق و مراحل تحقیق الزامیست.

روش تحقیق درست سعی و تلاشی مداوم برای رونمایی از مجهولات می باشد و با دقت بالا در پی کشف حقایق از موضوع مورد مطالعه می باشد. بنابراین انسان را از رنج ها و خطا ها و ضرر های ناشی از اطلاعات سطحی و علم خام دور می کند. نتیجه روش تحقیق درست، پیشرفت و تعالی انسان است. این روزها شاهد این هستیم که دانشمندان در حوزه علوم مختلف، مقررات، روش و تئوریهای علمی شگفت انگیزی را آشکار و ارائه داده اند که همه ی این یافته ها، نتیجه سالیان پیاپی تحقیق و پژوهش و زحمات ۲۴ ساعته انسان ها است.

فرایند تکاملی علم و دانش به خصوص در دهه های پایانی قرنی که هستیم، به سرعت و بادقت تر از سال های پیش بوده است و در یک واژه همانند انفجار است و بدون شک می توان گفت که نقش روش تحقیق درست، اصلی و پایه ای بوده است. تحقیق در عبارت یک عمل ساماندهی شده است که در نهایت آن، جواب هایى براى پرسش هاى مورد نظر، مطرح شده و در زمینه موضوع تحقیق به دست خواهد.

انواع تحقيق برحسب هدف

تحقیق های پایه ای یا Basic Research

در این نوع پژوهش خبری از اهداف شخصی بازگرانی نیس و در آن تلاش كه علم و فضیه ها کلی و جزیی توسعه و گسترش پیدا کند و کارایی علمی آنی برآیندهای تحقيق مورد توجه قرار نمی گیرد. پردازش نظریه مانند: فاراده، لیزر.

تحقیق های کاربردی یا Usage Research

رسیدن به درک یا علم لازم به منظور تعيين، وسیله ای است كه از طریق آن احتیاجی مشخص، برطرف شود.

تجزیه و تحلیل علت های ضعف روحيه كار تیمی بين کارکنان و ارائه راه حل.

تحقيق گسترده یا Developmental Research

تشخیص نياز يا مهارت پيدايش تفکرات، ابتکار، طراحی، ساخت و معرفی یک کالا يا خدمات جديد. آرمان اصلی پردازش یا آزمایش نظریه نمی باشد.

تحقيق تحلیل و تجزیه یا Evaluation Research

پروسه ای برای تهیه و ارزیابی اطلاعات به منظور گرفتن تصمیم است.

انواع تحقیق برحسب روش تحقیق

روش ارزیابی (اندازه گیری)

تجزیه و تحلیل نگرش كاركنان در رابطه با تاثير سيستم MIS که داده ها و اطلاعات آن به وسیله پرسش‌نامه، مصاحبه يا مشاهده تهیه می شود.

ابزار جمع آوری اطلاعات در روش تحقیق:

پرسش نامه
 • موضوعات حائز اهمیتی که بايد در تنظيم یک پرسش نامه رعايت شود:
 • پرسش ها نامفمهوم و مبهم نباشد
 • سوالات هدايت كننده به سمت جواب دلخواه شما نباشد.
 • پرسش ها چند وجهي نباشد.
 • سوالات جنبه منفی نداشته باشد.
 • سوالاتی که حساسيت و مقاومت ایجاد می کند، نپرسید.
 • بهتر است سوالات چندگزینه ای باشد.
مصاحبه:
 • در مصاحبه گرفتن نكات زیر رعایت شود :
 • ايجاد جو صمیمی.
 • ایجاد توجه و علاقه مصاحبه گر.
 • پرسیدن منظم سوال‌ها.
 • عكس‌العمل نشان ندادن به پاسخ‌ها.
 • سوال پرسیدن به روش های متنوع.
 • کلی گویی و یکنواختی نباشد.
مشاهده:
 • پروسه شناسايي، ثبت، انتخاب نام و … از آنچه که روي مي‌دهد.
 • شامل حداقل یک معیار روشن و مشخص
 • پیشنهاد می شود تعداد بخش های مورد مشاهده را متعدد برگزینیم.
 • هر بخش مورد مشاهده بايد تعريف و مشخص باشد.

تحقيق متحد

برخی از متغیرهایی را كه تصور می شود با یک متغير پيچيده عمده در ارتباط هستند مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. (رابطه میان توجه بسیار رییس به کارمندان و افزايش رضايت پرسنل). (رابطه میان شرایط اقتصادی کارمندادن و پیشرفت تحصیلی فرزندان آن ها). دقت کنید كه به هیچ عنوان یک رابطه علت و معلولي را مورد بحث نیست بلكه صرفا یک رابطه را بيان مي‌كند.

تحقیقات آزمایشی

 • درصورتی که بخواهيم برنامه را ارتقا دهیم لازم است تا از نوع رابطه بين دو متغير مطلع شويم.
 • برای مثال به بررسی علت ورشکستگی یک شرکت بپردازیم.

روش ارزیابی متن

ویژگی های این روش عبارتند از:

 • تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی.
 • خواندن دقيق منابع و مراجع.

انواع این تحقیقات عبارت است از :

 • تحليل متن توصيفی (توصيف باکیفیت محتوا)
 • تحليل و درک محتوای.
 • بررسی محتوای ارتباطی بین طرفین.

تحقیقات تداومی

هدف تحقیق کننده برداشت و شناخت تغییرات در طی زمان می باشد.

تحقیقات تاریخی

جمع آوری اطلاعات، برداشت و شرح اتفاقات گذشته بايد براساس یک نظریه باشند در غير اين صورت به یک سرچ بدون هدف تبديل خواهد شد. (مثل تحقیق در مورد تحولات بنیاد نظام مديريت ايران)

پژوهش موردی

روبه رو شدن با موقعیت مساله ای. تصویری کامل و گسترده در موردی خاص ارایه می دهد و محقق تمام مسائلی در حوزه ای خاص مطرح می باشد را مورد ارزیابی قرار می دهد.

روش تحقیق

حال که با انواع تحقیق براساس هدف و براساس روش تحقیق آشنا شدید شاید بپرسید کدام روش تحقيق، بهتر است؟ در پاسخ باید گفت روش تحقیق به روش تعریف مسئله و گردآوری نظریه ها دارد. اغلب تحقیق ها به ترتیب به روش توصیفی، متحد و آزمایشی هستند. بشر برای دستیابی به هدف و حل مشکلات راه حل های بسیاری را تجربه می نماید و بهترین راه و روش را برمی گزیند. روش عبارت از بکارگیری راه و شیوه ویژه ای است که اطلاعات مناسب بیشتری را درمورد موضوع مورد مطالعه فراهم می کند.

مراحل تحقیق درست

براى هر پژوهشی سه گام کلى وجود دارد: ۱. انتخاب موضوع تحقیق، ۲. محتوای تحقیق، ۳. نگارش تحقیق

انتخاب موضوع تحقیق

محقق باید پیش از آغاز تحقیق باید موضوع تحقیق خود را انتخاب کند که به دنبال چه مسئله ای با چه اهدافی است و تحقیق خود را طراحی نمایند، یا به عبارتی مشخص کند با یک نقشه یا برنامه به مطالعه بپردازد.

موضوع باید مهم باشد به گونه ای که مشکلی را حل کند. موضوع تحقیق تکراری نباشد و باید قابل لمس و حد و مرز های آن مشخص باشد. منابع لازم برای تحقیق در دسترس باشند. پیدا کردن منبع براى تحقیق لازم به داشتن کلمه کلیدی و آشنایى با کتابخانه رالی یا روند چیست؟ و انواع منابع موجود در آن‏ است. همچنین موضوع باید آنقدر جذاب باشد که در محقق رغبت ایجاد کند و فرد حس نکند که وقتش بیهوده تلف شده است.

کلمه کلیدی چیست؟

کلمات کلیدی، مفاهیم و عناوینى هستند که منابع موجود در کتابخانه، بر پایه آن، گروه بندى می شوند. از این رو پیدا کردن کلمات کلیدی در حقیقت یافتن کلید رمز رسیدن به کتاب هاى مورد نظر می باشد. معمولا کلید واژه در عبارت موضوع تحقیق وجود دارد.

مى ‏توان با ارائه کلمات کلیدی در کتابخانه ها، کتابهاى موردنظر را تشخیص داد یا به برگه دان هاى موجود در این مراکز موجود است مراجعه کرد تا کتابهاى مورد نظر را یافت. برگه‏ دان ها قفسه‏ هاى کوچکى می باشند که کارت هاى معرفى کتاب ها به ترتیب حروف الفبا در آن ها وجود دارد.

پرسش های تحقیق در تعیین مسیر تحقیق نقش موثری دارد. تحقیق کننده بعد از ارزیابی پیشینه تحقیق، پرسش هایی را مطرح مى کند که در پژوهش های قبلی به آنها توجهى نشده و یا به پاسخ قانع کننده ای نرسیده اند.

شاخصه هاى سوالات شروع تحقیق:
 • واضح باشد.
 • چندپهلو نباشد یا به عبارتی سایر پرسش ها در قالب یک سوال نباشد.
 • عملى بودن بسته به زمان و امکانات موجود.
 • و…

محقق باید فرضیه های خود را در شروع تحقیق مشخص کند تا بداند از کجا شروع کند.

معیار های فرضیه خوب

۱. روشن، واضح و مشخص
۲. داشتن مرزهای مشخص
۳. امکان سنجش و ارزیابى فرضیه
۴. قابل درک بودن
۵. با تئورى ها و نظریه هاى موجود تناسب داشتن
۶. مرتبط با موضوع تحقیق

زمانی که پرسش آغازین، آرمان ها، پرسش ها و… مشخص شد، نوبت آن است که محقق روش تحقیق خود را مشخص کند و به طوری مطرح نماید که سایر افراد از انتخاب او پشتیبانی کنند.
به ساماندهی تمامی ابزار ها و منابع، تهیه و تدوین سیستماتیک داده ها و چگونگی ارزیابی منطقى آنها را براى رسیدن به یک هدف مشخص، روش علمى تحقیق گفته می شود. تحقیق ها می توانند کتابخانه اى، میدانى، آزمایشی، علمى و غیره باشد.

۲. متن تحقیق

پس از طراحی تحقیق و انتخاب موضوع، باید بر پایه طرح نهایی به متن و محتوای تحقیق پرداخت.

مراحل تحقیق در گام محتوای تحقیق
 • ارزیابی دقیق، منظم و طبقه بندى محتوا تحقیق کننده پیش از آغاز تفصیلى به امر تحقیق، به عبارتی باید یک دورنماى واضح از متن تحقیق براى خود رسم کند.
  دسته بندى عناوین و سرفصل ها در هر پژوهش علمى
 • ارائه پاسخ تفصیلی به پرسش های اصلى و فرعى که در شروع تحقیق مطرح شد، به عبارتی مشخص نمودن سیر اصلی مسیر تحقیق.
 • مطلع شدن از نظریات و دیدگاه های اندیشمندان در رابطه با موضوع تحقیق که درکیفیت تحقیق و چالش برانگیز شدن آن موثر است. این کار باعث افزایش افق اندیشه محقق می شود.
 • به منظور عمل سنجیده در این رابطه باید از انتخاب سنجش هاى مرتبط با موضوع، چکیده نویسى و خلاصه نمودن به صورت خبر هاى واضح، جداول و نمودارها در خلاصه نویسى، مقایسه نتایج به دست آمده استفاده کنیم.
 • در روش تحقیق و محتوای تحقیق بعد از بیان تئورى ها، اثبات آن ها نیز با دلایل کافی لازم است. در غیر این صورت نظریه او با فرضیه بیان شده در طرح تحقیق فرق چندانی ندارد.
 • نتیجه گیری که کار اساسی تحقیق به آخر مى رسد و محقق دستاوردهای اصلى خود و نتایج تحقیق را مشخص مى کند. محقق براي رسیدن به جواب سوال تحقيق، به وسیله آزمایش؛ فرضيه‌ها و اطلاعات را به قست هایی تجزيه می کند، اما ارزیابی اطلاعات تحقیق به طور خودکار پاسخ پرسش‌ها را نخواهد داد و تفسير اطلاعات لازم است.
 • بیان خلاصه تحقیق و ذکر اساسی ترین مباحث و دلایل تحقیق.
 • توصیه پژوهش محقق که در گام های مختلف تحقیق با موضوعات زیادى روبرو شده است که از محدوده تحقیق او خارج است، بنابراین بهتر است مسائلی که مناسب مى بیند به عنوان موضوع تحقیق توصیه کند.

روش نگارش تحقیق

پس از انجام مراحل تحقیق و مشخص شدن نتیجه آن، شیوه نگارش تحقیق مطرح می شود، در این گام محقق باید گزارش دقیقى از مسیر پژوهش های خود را به خوانندگان ارائه دهد، بارز است که هر چقدر محقق بتواند در نگارش تحقیق دقت و نظم بیشترى به خرج دهد، در انتقال یافته های دقیق علمى و نتایج تحقیق توفیق بیشترى خواهد داشت، و در این گام باید دو دیدگاه را رعایت نماید: ۱. قالب نگارش منظم ومرتب ۲. فهرست موضوعات با رعایت ترتیب منطقى آن.

در مجموع برای انجام دادن روش تحقیق درست می توان ۱۲ گام زیر را طی کرد:

۱ ـ انتخاب موضوع تحقیق

۲ ـ مطرح کردن مسأله

۳ ـ پیشینه ی موضوع تحقیق

۴ ـ بیان گزاره های مسأله(هدف، فرضیه، پرسش ها)

۵ ـ مشخص نمودن متغیرها

۶ ـ تعیین ابزار اندازه گیری

۷ ـ تعیین جامعه ی مورد بررسی و حجم نمونه

۸ ـ برگزیدن روش تحقیق

۹ ـ جمع آوری داده ها

۱۰ ـ تنظیم و تدوین داده ها

۱۱ ـ ارزیابی داده ها و استنتاج

۱۲ ـ تنظم گزارش و اشاعه ی دستاورد ها

امیدواریم که در زمینه انجام تحقیق خود به درستی راهنمایی های لازم را کرده باشیم. همچنین برای تسلط کامل شما روی این مسئله، دو نمونه تحقیق انجام شده را قرار داده ایم که می توانید دانلود نمایید.

5 دیدگاه دربارهٔ «مراحل روش تحقیق و دو نمونه روش تحقیق;

سلام.وقتتون بخیر.میخواستم بدونم درمورد یک پروژه مثل بیت کویین چگونه ۱۲رگام و مشخص کنیم.موضوع =ارز دیجیتالی بیت کویین و نحوه مشخص کردن ۱۲ گام در آن

بازار خرسی چیست؟ چطور در این بازار معامله کنیم؟

بازار خرسی چیست در مقابل مفهوم بازار گاوی قرار دارد. بازار خرسی در واقع همان دوره کاهش قیمت در بازارهای مالی است. این بازار می‌تواند برای معامله‌گران کم‌تجربه بسیار خطرناک و چالش‌برانگیز باشد و حتی منجر به ضررهای جبران‌ناپذیر و فرار همیشگی از بازارهای مالی شود.

تمامی بازارهای مالی در طول روندهای متفاوتی حرکت می‌کنند و دراین‌بین درک تفاوت میان روندها مهم است. در واقع درک این تفاوت‌ها در تصمیمات هوشمندانه سرمایه‌گذاری بسیار مؤثر است. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که روندهای مختلف در بازار می‌توانند شرایط بسیار متفاوتی را در بازار ایجاد کنند. اگر ندانید که با چه روندی سروکار دارید پس چگونه می‌توانید با شرایط بازار سازگار شوید؟ به‌طورکلی روند بازار جهتی است که بازار در آن پیش می‌رود. در بازار خرسی، قیمت‌ها عموماً در حال کاهش‌اند. بازار خرسی می‌تواند زمانی چالش‌برانگیز برای معامله‌گری یا سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای تازه‌کاران باشد.

اکثر معامله‌گران ارزهای دیجیتال و تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که بیت کوین از ابتدا تا به امروز، همواره در یک روند گاوی (صعودی) قرار داشته است. بااین‌وجود در بازار ارزهای دیجیتال بارها شاهد بازار خرسی بزرگی بوده‌ایم. حتی زمانی قیمت بیت کوین بیش از ۸۰ درصد کاهش پیداکرده و همچنین آلت کوین‌ها (altcoin) شاهد کاهش ۹۰ درصدی قیمت بوده‌اند. پس در چنین مواقعی چه می‌توان کرد؟ در ادامه می‌توانید بیشتر در این خصوص که بازار خرسی چیست و چگونه می‌توان دربرابر آن واکنش نشان داد و برای آن آماده شد، بخوانید.

بازار خرسی چیست؟

همان‌طور که گفتیم بازار خرسی اصطلاحی است که به بازارهای نزولی مالی نسبت داده می‌شود، اما آیا این مسئله به این معنی است که معامله‌گران باید قید کسب سود در این بازار را بزنند؟

اصطلاحی رایج در میان معامله‌گران و تریدرها می‌گوید: “پله‌ها برای صعود، آسانسورها برای سقوط (نزول).”

این جمله به این معنی است که حرکت به سمت بالا می‌تواند آهسته و ثابت باشد، اما حرکت‌های نزولی بسیار سریع‌تر و خشن‌تر رخ می‌دهند. درست مثل تفاوت پله و آسانسور. اما چرا؟

زمانی که قیمت شروع به سقوط می‌کنند بسیاری از معامله‌گران طی اقدامات احساسی شروع به خروج از بازار می‌کنند. دلیل این کار می‌تواند نقد شدن سرمایه باشد و یا کسب سود از موقعیت‌های بلندمدتی که معامله‌گر برای خود در نظر گرفته است. همین مسئله به‌سادگی می‌تواند یک اثر دومینویی در بازار داشته باشند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران یکی پس از دیگری اقدام به فروش و خروج از بازار می‌کنند. اگر در این بازار رالی یا روند چیست؟ معاملات مارجین هم وجود داشته باشد، افت قیمت‌ها و فروش با شدت بسیار بیشتری رخ می‌دهد.

این اتفاق در بازارهای گاوی به نحو شیرین‌تری رقم می‌خورد. قیمت‌ها با سرعت فوق‌العاده‌ای رشد می‌کنند و همبستگی در خرید، همه دارایی‌ها را با رشد قیمت چشمگیری مواجه می‌کند.

به‌طورمعمول سرمایه‌گذاران در یک بازار خرسی نقش خرس را ایفا می‌کنند و منتظرند تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند. احساسات، پیش‌بینی‌ها و صحبت‌ها در بازار، همگی در راستای کاهش قیمت‌هاست. بااین‌وجود اغلب در هنگام انتظار برای کاهش قیمت، به دنبال موقعیت‌سازی‌های بیشتر برای خود نیز هستند.

نمونه‌های بازار خرسی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بسیاری از سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند که بیت کوین از ابتدا یک روند گاوی (صعودی)را طی کرده است. اما آیا این بدان معنا است که بازارهای خرسی درون بازارهای گاوی به وجود نمی‌آید؟ در پاسخ به این سؤال باید اشاره داشت که پس از لمس قیمت ۲۰,۰۰۰ دلاری بیت کوین در دسامبر ۲۰۱۷، بازار به شکل خرسی بی‌رحمانه پیش رفت و افت قیمتی شدیدی به وجود آمد.

بازار بیت کوین و سقوط قیمتی پس از بازار گاوی سال ۲۰۱۷

پیش از بازار خرسی در سال ۲۰۱۸ ، بیت کوین افت قیمتی ۸۶ درصدی را در سال ۲۰۱۴ تجربه کرد.

افت ۸۶ درصدی قیمت از سال ۲۰۱۳

در ژوئیه سال ۲۰۲۰ ، محدوده بازار خرسی قبلی در حدود ۳۰۰۰ دلار دوباره مورد آزمایش قرار گرفت اما این محدوده هرگز شکسته نشد. اگر چنین شکست قیمتی رخ می‌داد، می‌شد استدلال کرد که بازار چند ساله خرسی بیت کوین هنوز در جریان است و ادامه پیدا خواهد کرد.

از آنجا که سطح حمایتی شکسته نشد، می‌توان حدس زد که سقوط قیمتی صرفاً به خاطر ترس از بحران ویروس کرونا بوده است و سطح حمایتی فقط دوباره مورد آزمایش قرار گرفته است. البته فراموش نکنید که هیچ قطعیتی در مورد تحلیل تکنیکال وجود ندارد و این‌ها تنها گمانه‌زنی محسوب می‌شوند.

سایر نمونه‌های برجسته بازار خرسی را نیز می‌توان در بازار اوراق بهادار یافت. رکود بزرگ، بحران مالی سال ۲۰۰۸ یا سقوط بازار سهام سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا، همگی از نمونه‌های قابل‌توجه هستند. این رویدادها خسارت بزرگی به وال استریت وارد کرد و قیمت سهام را تا حد زیادی تحت تأثیر قرارداد. شاخص‌های بازار مانند Nasdaq 100 ، داو جونز (DJIA) یا شاخص S&P 500 می‌توانند در زمان‌های این‌چنینی کاهش‌های قابل‌توجه قیمتی را تجربه کنند.

بازار خرسی ۲۰۲۲

بازار خرسی فعلی به عقیده بسیاری از تحلیلگران بدترین بازار خرسی اخیر است و با سایر دوره‌ها متفاوت است. بازار بیت کوین رکورد جدیدی را در تاریخ این صنعت ثبت کرده است. قیمت بیت کوین در دوره‌های نزولی قبلی بازار هرگز به کمتر از رکوردهای تاریخی خود نرسیده بود. با این حال این بار کاهش قیمت بیت کوین به ۱۷۶۰۰ دلار، سرمایه‌گذاران زیادی را نگران کرده است. در حال حاضر عده‌ای از تحلیل‌گران معتقدند که بازار نزولی فعلی، به زودی به پایان خواهد رسید اما در سویی دیگر اغلب تحلیل‌گران معتقدند که قیمت بیت کوین تا سال ۲۰۲۴ یعنی هاوینگ بعدی، در روند نزولی گرفتار خواهد بود. این مسئله می‌تواند برای عده‌ای ترسناک و برای عده‌ای دیگر هیجان انگیز باشد. علاوه بر این عده‌ای دیگر معتقدند که بیت کوین به پایان راه خود رسیده است. فراموش نکنید که در یک بازار نزولی اخبار همیشه منفی است. پس تحت تاثیر این اخبار تصمیم نگیرید و با تحقیق دست به عمل بزنید. در همین لحظه عده بسیاری برای از دست رفتن همیشگی بیت کوین سوگواری می‌کنند و عده‌ای دیگر قیمت فعلی را یک فرصت جذاب برای خرید قلمداد می‌کنند. فراموش نکنید که یک تصمیم سنجیده هرگز پشیمانی نخواهد داشت.

تفاوت عمده بازار خرسی و گاوی در چیست؟

تفاوت این دو بازار نسبتاً بسیار ساده است. در بازار گاوی، قیمت‌ها در حال افزایش است، درحالی‌که در بازار خرسی، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

تفاوت قابل‌توجه دیگر این دو بازار می‌تواند این باشد که بازارهای نزولی از ثبات طولانی‌مدتی برخوردارند. در این مواقع نوسانات بازار بسیار کم است و تعداد معاملات کمی در بازار اتفاق می‌افتد. اگرچه ممکن است این مورد در بازارهای گاوی نیز مشاهده شود، اما ثبات و بی‌میلی به معامله بیشتر در بازار خرسی دیده می‌شود. به‌هرحال ، کاهش قیمت طولانی‌مدت برای اکثر سرمایه‌گذاران امر جذابی نیست.

چطور در بازار خرسی معامله کنیم؟

یکی از ساده‌ترین استراتژی‌هایی که تریدرها می‌توانند در بازار خرسی استفاده کنند، نقد کردن سرمایه یا تبدیل آن به ارزهای دیجیتال با نرخ ثابت است. اگر نمی‌توانید کاهش قیمت‌ها را بپذیرید، بهترین کار این است که صبر کنید تا بازار از این قلمرو خارج شود. نقد کردن دارایی در ضرر به شما کمک می‌کند تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید. با این وجود بسیاری معتقدند که اگر تا پیش از بازار نزولی دارایی خود را نقد نکرده‌اید؛ پس از شروع روند نزولی هم دست به نقد کردن سرمایه خود نزنید. هرچند نقد کردن تمامی یا بخشی از دارایی به بسیاری کمک می‌کند تا از اضطراب بازار خرسی در امان باشند. با این وجود اگر امید به بازگشت بازار دارید؛ خرید در قیمت‌های پایین کمک می‌کند تا میانگین ضرر خود را کم کنید.

اگر انتظار و مشاهدات شما نشان از یک بازار گاوی غریب الوقوع دارد، می‌توانید از این فرصت استفاده کنید و دارایی‌ها را با قیمت پایین‌تری خریداری کنید.

در صورتی که استراتژی سرمایه‌گذاری HODLing طولانی‌مدت با افق زمانی چندین ساله یا چند دهه را در پیش‌گرفته‌اید که یک بازار خرسی لزوماً نباید شما را وسوسه به فروش کند.

در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری بهترین کار این است که با روند بازار معامله کنید. به همین دلیل است که یک استراتژی سودآور دیگر در بازارهای خرس می‌تواند باز کردن موقعیت‌های Short باشد. به‌این‌ترتیب ، وقتی قیمت دارایی‌ها کاهش می‌یابد ، معامله‌گران می‌توانند از این کاهش سود ببرند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله معامله شورت و لانگ را در لینک پیوند شده بخوانید.

این موقعیت‌ها می‌توانند معاملات روزانه ، معاملات نوسانی یا معاملات موقعیتی باشند اما هدف اصلی صرفاً معاملات در جهت روند است. با این اوصاف، بسیاری از معامله‌گران به دنبال معاملات “ضد روند” می‌روند ، به معنی معاملاتی در خلاف جهت روند اصلی بازار. بیایید ببینیم که چگونه کار می‌کند.

در مورد بازار خرسی، شیوه کار به این‌گونه است که یک موقعیت Long در یک جهش باز می‌شود. این جهش گاهی به نام “رالی بازار خرسی” یا ” جهش گربه مرده” شناخته می‌شود. همان‌طور که حدس زده‌اید در این زمان قیمت برخلاف روند حرکت کرده و نوسانات شدیدی دارد، زیرا ممکن است بسیاری از معامله‌گران از فرصت استفاده کنند و یک موقعیت Long برای این جهش کوتاه‌مدت باز کنند. بااین‌وجود، تا زمان تائید پایان رسیدن بازار خرسی، فرض این است که روند نزولی درست پس‌ازاین جهش دوباره از سر گرفته خواهد شد.

به همین دلیل است که معامله‌گران موفق قبل از شروع روند نزولی سود خود را (در حدود و نزدیکی اوج‌های اخیر قیمتی) برداشت کرده و از آن موقعیت خارج می‌شوند. در غیر این صورت، ممکن است در موقعیت طولانی خود گیر کنند. این در حالی است که بازار خرسی به حکمرانی خود ادامه می‌دهد. به همین ترتیب، باید توجه کرد که استراتژی اشاره‌شده یک استراتژی بسیار خطرناک است. حتی حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران نیز در هنگام تلاش برای گرفتن چاقوی در حال سقوط (Catch a falling knife) متحمل ضررهای زیادی می‌شوند.

سخن پایانی؛ در بازار خرسی با احتیاط تردد کنید!

همان‌طور که اشاره شد، بازار خرسی موقعیت بسیار چالش‌برانگیزی است ولی بااین‌وجود می‌توان در برابر آن مقاومت کرد و سرمایه خود را از دست نداد. به طور خلاصه می‌توان گفت که ساده‌ترین استراتژی آمادگی کامل برای فروش و نقد کردن سرمایه در بازار خرسی است و صبر برای یک موقعیت مناسب و مطمئن بهترین کاری است که در این بازار می‌توان انجام داد. حتی در چنین بازاری بسیاری از معامله‌گران به دنبال ایجاد موقعیت‌های کوتاه‌مدت هستند اما عاقلانه‌ترین کار این است که خطر نکرده و از روند بازار پیروی کنیم.

گره های معاملاتی در فارکس؛ گلوگاه ایجاد روند جدید

گره های معاملاتی فارکس | آکادمی آینده

گره های معاملاتی می‌توانند ابتدای یک روند صعودی یا زمزمه بازار برای یک روند نزولی باشند.

تکنیکالیست‌ها و سرمایه‌گذارانی که بر اساس شرایط بنیادی ارز و سهام های بازار فارکس، معامللات خود را انجام می‌دهند. همواره بر سر این مسئله که آیا برای موفقیت در بازار فارکس باید به تحلیل تکنیکال مسلط باشند یا دانش تحلیل بنیادی اختلاف نظر داشتند.

حقیقت این است که هر معامله‌گر بسته به نوع شخصیت و سبک معامله‌گری خود می‌تواند؛ یکی از این دو علم ارزشمند را به عنوان مبنای اصلی معاملات خود انتخاب کند. اما بسیاری از تحلیل گران رالی یا روند چیست؟ و معامله گران معتقد هستند، با ترکیب این 2 آیتم در کنار یکدیگر، می‌توان درصد موفقیت در معاملات‌تان را به حداکثر برسانید.

از طرفی بر هیچ یک از تریدرهای فعال در بازار فارکس پوشیده نیست که حرکات و شکل روند قیمتی در این بازار، تا حد زیادی به الگوها و علومی که در دانش تحلیل تکنیکال درباره آن صحبت می‌کنیم، شباهت دارد. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم یکی از مبانی مهم در تحلیل تکنیکال با عنوان گره های معاملاتی را در بازار فارکس بررسی کنیم.

با آگاهی از گره های معاملاتی که به آنها گره قیمتی نیز گفته می‌شود درصد برد و دقت تحلیل‌های خود را تا حد قابل قبولی افزایش داده و کمتر حد ضرر معاملاتتان فعال می‌شود.

شما نیز اگر قصد دارید آموزش گره های معاملاتی فارکس را به صورت رایگان دریافت کنید تا پایان این مقاله همراه آکادمی آینده باشید.

در این مقاله می‌آموزید:

 1. گره معاملاتی چیست؟
 2. چگونه می‌توان گره معاملاتی را تشخیص داد؟
 3. پس از تشکیل گره معاملاتی، چه اتفاقی برای قیمت خواهد افتاد؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

 1. افرادی که قصد دارند علم تکنیکال تخصصی بازار فارکس را بیاموزند.
 2. کسانی که معاملات خود را بر حسب تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند.
 3. نوسان‌گیران و اسکالپرهای فعال در بازارهای مالی جهانی.

گره معاملاتی چیست؟

در یک زمان بازار می‌تواند سه حالت مشخص صعودی، نزولی یا رنج داشته باشد. گره معاملاتی استراحت ها یا واکنش های قیمت به سطوح حمایت و مقاومتی در بین یک روند صعودی یا نزولی است. به نوعی گره معاملاتی را می‌توان حالت قیمت هنگامی که بین حمایت‌ها مقاومت‌های متعدد در اعداد قیمتی ثابت یا نزدیک به هم نوسان می‌کند در نظر گرفت.

به صورت کلی در تحلیل تکنیکال با دو نوع اصلی از گره معاملاتی برخورد می‌کنیم که خوشان شامل انواعی هستند.

حالت اول گره معاملاتی (گره قیمتی)

گره های معاملاتی | آکادمی آینده

گره های معاملاتی | آکادمی آینده

زمانی است که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارد و برای استراحت در یک سطح مقاومتی یا حمایتی رنج می‌زند.

حالت دوم گره معاملاتی (گره قیمتی)

2 13

گره های معاملاتی | آکادمی آینده

وقتی که جهت روند بازار تغیر می‌کند ایجاد می‌شود. یعنی هنگامی که قیمت در حال ریزش و نزول است؛ به یک سطح حمایتی واکنش نشان می‌دهد و به حالت صعودی تغییر شکل می‌دهد. یا هنگامی که در یک رالی صعودی قرار دارد و پس از برخورد با یک سطح مقاومتی قوی، برعکس می‌شود و به حالت نزولی در می‌آید.

دقت داشته باشید در هر دو گره معاملاتی ممکن است کندل‌ها به صورت خطی ظاهر شوند یا اینکه کندل‌ها با تشکل پی‌وت‌های کف و پی‌وت‌های قله حمایت‌ها یا مقاومت‌های کوچک را تشکیل دهند.

همانطور که می‌دانید اعتبار تحلیل‌های تکنیکال در تایم فریم‌های بالا بیشتر است. پس اگر قصد جستجو برای یافتن گره‌های معاملاتی در نمودار را دارید پیشنهاد می‌کنیم برای اعتبار بیشتر تحلیل آن را در تایم فریم‌های بالا بیابید.

انواع گره های معاملاتی فارکس

گره های معاملاتی فارکس: Long Shadow

گره قیمتی در فارکس | آکادمی آینده

گره های معاملاتی فارکس | آکادمی آینده

50 درصد یک شدو لانگ پس از ریزش توسط کندل‌های صعودی پوشش داده می‌شود.

در این حالت ممکن است پس از ریزش، کندل‌های صعودی تمام شدو را در بر نگیرند. که مجدد باید کندل لانگ و شدو آن را در تایم فریم‌های پایین‌تر بررسی کنیم.

گره های معاملاتی فارکس: Flag Limit

گره قیمتی در فارکس | آکادمی آینده

گره های معاملاتی فارکس | آکادمی آینده

قیمت در حالت نزولی یا صعودی پس از یک کندل بلند صعودی یا نزولی مرتبا در حال نوسان می‌باشد و حمایت و مقاومت را تشکیل می‌دهد.

در این حالت ممکن است معاملات به چند شکل انجام شود.

 1. قیمت پس از برخورد به خط حمایت ثابت که چند به آن برخورد کرده است به سمت بالا هدایت شود.

گره های معاملاتی در فارکس | آکادمی آینده

انواع گره معاملاتی Flag Limit | آکادمی آینده

2. قیمت خط حمایت ثابت را شکسته و در قیمت پایین‌تر مجدد حمایت شود و به سمت گره هدایت شود.

گره های معاملاتی فارکس | آکادمی آینده

انواع گره معاملاتی Flag Limit | آکادمی آینده

3. قیمت پس از برخورد به خط حمایت شکسته شود و به سمت قیمت‎‌های پایین‌تر هدایت شود.

گره های معاملاتی فارکس | آکادمی آینده

انواع گره معاملاتی Flag Limit | آکادمی آینده

4. قیمت پس از برخورد به مقاومت ثابت به سمت پایین هدایت شود.

گره های معاملاتی فارکس | آکادمی آینده

انواع گره معاملاتی Flag Limit | آکادمی آینده

5. قیمت پس از برخورد به خط مقاومت ثابت آن را شکسته و جهش قیمتی را تجربه کند.

گره های معاملاتی فارکس | آکادمی آینده

انواع گره معاملاتی Flag Limit | آکادمی آینده

گره های معاملاتی فارکس: Persian Gulf

گره قیمتی در فارکس | آکادمی آینده

گره های معاملاتی فارکس | آکادمی آینده

در این حالت زمانی که یک یا چندین کندل در جهت صعود یا نزول حرکت داشته باشند؛ زمانی که قیمت در حالت اصلاح قرار بگیرد. قیمت در برگشت به محدوده 50 درصد واکنش نشان داده و حمایت می‌شود. البته همانطور که مشاهده می‌کنید معمولا در نهایت قیمت مجدد به سمت پایین ادامه‌دار خواهد بود. اما می‌توان در محدوده 50 درصد اقدام به معامله کردن نمود.

گره های معاملاتی فارکس: Hidden Gap

گره قیمتی در فارکس | آکادمی آینده

گره های معاملاتی فارکس | آکادمی آینده

50 درصد کندل بلند را، کندل بعد و قبل نتوانند پوشش دهند.

در این حالت پس از تشکیل حمایت و مقاومت‌ها، در نهایت یکی از مقاومت‌ها (مقاومت تشکیل شده آخر) 50 درصد کندل لانگ را پوشش می‌دهد و سپس ریزش قیمت در ادامه وجود خواهد داشت. البته گاها نیز دیده شده است که، مقاومت آخر 50 درصد کندل لانگ را پوشش نمی‌دهد و در این صورت باید کندل لانگ را در تایم فریم‌های پایین‌تر بررسی نمود.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص گره های معاملاتی که در تحلیل نمودار تکنیکال بازار فارکس رخ دهد صحبت کردیم. و دانستیم در چه مواقعی این گره‌ها به وقوع می‌پیوندد.

البته لازم است در همینجا بگوییم که، گره های معاملاتی در بازار ایران در نوعی دیگر نیز وجود دارد که مربوط به بخش قوانین و مقرراتی می‌شود که سازمان بورس و اوراق بهادار کشور برای بازار بورس ایران مشخص کرده است.

گره های معاملاتی مقاومت و حمایت بسیار معتبر هستند و هر زمان که گره‌های مقاومتی و حمایتی شکسته شوند؛ ما شاهد جهش قیمت در روند صعودی یا روند نزولی خواهیم بود. پس نقطه‌ها یا محدوده‌های حمایتی و مقاومتی در گره‌های معاملاتی بسیار مهم هستند و باید به شکست هر یک از آن‌ها توجه نمود.

در نهایت توجه داشته باشید که، هیچ تحلیلی در بازارهای مالی صد در صدی نیست. یعنی امکان دارد تمام تحلیل‌های شما درمورد گره های معاملاتی صحیح باشد. اما قیمت در بازار به سمت تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های شما حرکت نکند.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد، انواع دوره های آموزش فارکس به صورت آموزش فارکس حضوری، آموزش فارکس آنلاین و آموزش فارکس آفلاین برای شما علاقه‌مندان به فعالیت در بازارهای جهانی و کسب درآمد دلاری فراهم کرده است.

آکادمی آینده افتخار می‌کند که در مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار فارکس کنار شما عزیزان باشد.

رالی یا روند چیست؟

رالی بزرگان بورس در سوپر کانال

۶۰ روز معاملاتی از سال ۹۹ می‌گذرد و در این مدت کوتاه میانگین بازده بورس از ۱۷۱ درصد فراتر رفته است. در این میان بزرگان بازار جلوه‌گری کرده و در کانون توجه معامله‌گران قرار گرفته‌اند. جایی که در برابر رشد ۲۲۵درصدی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (به‌عنوان معیاری برای رشد قیمت سهام با ارزش بازار بالا)، شاخص کل هم‌وزن (با اثرگذاری یکسان تمام نمادها) به افزایش ۱۴۳ درصدی بسنده کرده است. در نیمه دوم سال ۹۸ این کوچکترها بودند که گوی سبقت را از دیگر سهام ربوده بودند. اما دلیل این چرخش نگاه چیست؟

همانطور که اشاره شد یکی از مهم‌ترین تغییرات بورس تهران در سال جاری سبقت شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بازار از شاخص هم‌وزن است. نیمه دوم سال گذشته عکس این روند را شاهد بودیم و این سهام گروه‌های کوچک و به اصطلاح چابک بودند که در یک رالی پرشتاب صعودی قرار گرفته و به این ترتیب شاخص کل هم وزن را با رشد بیشتری نسبت به دیگر نماگرهای بازار همراه کرده بودند. در این میان دلایلی چند می‌توان برای سبقت گروه‌های بزرگ و عمدتا کالایی در رشد قیمت عنوان کرد.

بازوی اثرگذار ETFها

آخرین روز‌های فروردین ماه بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) خبر داد. علیرضا صالح در تشریح جزئیات واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اعلام کرده بود: ۱۸ شرکت دولتی که قرار است در قالب سه صندوق ETF پذیره‌نویسی شوند شامل بانک و بیمه، پالایشگاه و فلزات و خودرو می‌شوند. ۱۴ اردیبهشت‌ماه اما مرحله اول این واگذاری‌ها با پذیره‌نویسی سهام بانک‌ها و بیمه‌ها آغاز شد. این موضوع را اما می‌توان یکی از دلایل رشد قیمت بزرگان بورسی قلمداد کرد. جایی که عموم فعالان بازار سهام معتقدند از آنجا که دولت به عرضه سهام مذکور اقدام کرده، در ادامه نیز به حمایت از این شرکت‌ها محکوم است. در نتیجه می‌توان انتظار داشت بازده خوبی از آن سهامداران شرکت‌های موجود در پرتفوی طرح مذکور باشد. از این رو از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون به وضوح شاهد رشد قیمت سهام پالایشی و فولادی‌ها همچون نماد معاملاتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران و البته سهام خودروسازانی همچون ایران خودرو و سایپا باشیم. شاید البته این موضوع بهانه‌ای بیش نباشد، اما به هر حال سبب شده شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بازار اختلاف بازده خود را با شاخص هم وزن افزایش دهد.

حجم مبنا؛ لنگر سنگین قیمت کوچک‌ترها

اواخر سال گذشته بورس اوراق بهادار تهران در قانونی خلق‌الساعه که در زمان خود تعجب و البته عصبانیت فعالان بازار سهام را نیز به دنبال داشت، تغییر قوانین مربوط به قانونی خودساخته تحت عنوان حجم مبنا برای همه بازارها (بورس، فرابورس و پایه) بود. قانونی که عمدتا شرکت‌های کوچک بازار را هدف قرار داد. در فرمول جدید حجم مبنا کف و سقف ارزش مبنای معاملاتی که از آن حجم مبنای سهام هر شرکت محاسبه می‌شود، تعیین شد. بر این اساس برای بورس و بازار اصلی فرابورس کف ارزش مبنا ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. هر چه حجم مبنا بیشتر باشد روند رسیدن قیمت پایانی به آخرین معاملات کندتر نیز خواهد شد؛ زیرا باید معاملات با حجم بیشتری از سهام در یک قیمت نسبت به قیمت پایانی انجام شود تا میانگین قیمتی روزانه خود را به آخرین معاملات برساند. در نتیجه شدت نوسان سهام طی روزهای متوالی می‌تواند به‌شدت کاهش یابد البته باید به ارزش بالای معاملات نیز در کنار این متغیر توجه داشت؛ اما تغییرات نسبت به قبل به نظر قابل‌توجه است. در فرابورس و بازار پایه نیز حجم مبنا پیش از این وجود نداشت و در شرایط کنونی این موضوع می‌تواند اثر محسوس‌تری بر معاملات نسبت به قبل داشته باشد. این تغییر قانون اما تفاوت چندانی برای نمادهای بزرگ بازار ایجاد نکرد. سهامی که پیش از این نیز به واسطه حجم و ارزش بالای معاملاتشان در همان دقایق ابتدایی بازار، حجم مبنا را به راحتی پرمی‌کردند. درخصوص سهام کوچک اما شرایط متفاوت بود. تا پیش از تغییر قانون حجم مبنا، سهام کوچک با کمترین میزان مبادله رشد‌های قیمتی سریع و بالایی را تجربه می‌کردند (یا بالعکس). حالا اما تغییرات قیمت پایانی در این سهام مستلزم پرکردن حجم مبناست. در نتیجه امکان نوسان برای نمادهای کوچک بازار دشوارتر از قبل شد. حتی در مواردی که نماد معاملاتی یک شرکت بورسی یا فرابورسی (در مقیاس کوچک) با مازاد تقاضا همراه می‌شد، سهامدار عمده در یک موقعیت سخت قرار می‌گیرد زیرا در صورت بالانبردن حجم معاملات (برای پرکردن حجم مبنا)، قیمت پایانی به قیمت آخرین معامله نخواهد رسید و در صورت پرکردن رالی یا روند چیست؟ حجم مبنا نیز احتمال از دست دادن صف خرید و در نتیجه افت قیمت سهام وجود دارد. از این رو در سال جاری این گروه‌ها و نمادهای بزرگ سهامی بودند که در مرکز توجه بورس‌بازان قرار گرفتند. سهامی که تغییرات حجم مبنا اثر چندانی بر روند معاملاتی‌شان نداشته و ندارد.

دیگر نوبت بزرگان است

یکی دیگر از دلایلی که برای سبقت قیمت سهام گروه‌های بزرگ بازار نسبت به کوچک‌ترها عنوان می‌شود، حس جاماندگی در این دسته از سهام است. نگاهی به روند نماگرهای اصلی بورس تهران در نیمه دوم سال ۹۸ به وضوح این مهم را توضیح می‌دهد. جایی که سهام کوچک بازار در یک رالی پرشتاب صعودی هر روز بازده بیشتری از آن سهامداران خود می‌کردند اما بزرگان کالایی بازار با وجود شرایط مناسب بنیادی مهجور واقع شده بودند. در این برهه زمانی شاخص کل هم‌وزن با افزایش تقریبا ۲برابری نسبت به شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بازار همراه شد (در برابر رشد ۱۰۲ درصدی شاخص هم‌وزن، شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۵۷ درصد افزایش یافت). از این رو فعالان بازار چنین برداشت می‌کنند که پس از ثبت یک رالی پرشتاب قیمتی برای سهام کوچک بورس، حال نوبت به بزرگان رسیده تا گوی سبقت را بربایند. همین احساس جاماندگی مزید بر علت شده است تا شاهد افزایش محسوس تقاضا برای سهام بزرگ کالایی باشیم.

تب دلاری بنگاه‌های صادراتی

دلار در سال ۹۸ فراز و فرودهای چندباره‌ای را تجربه و در بازه ۱۱ تا ۱۶ هزار تومان نوسان کرد. با گسترش شیوع ویروس کرونا در اواخر این سال تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی در بازار ارز افزایش یافت. همزمان با آن انتظار تضعیف عرضه با توجه ایجاد مشکلاتی در بخش صادرات، قیمت دلار نیز روندی صعودی را رالی یا روند چیست؟ طی کرد. این روند در سال جاری با شدت بیشتری دنبال شد و روز گذشته شاهد عبور این ارز از مرز ۲۰هزار تومان بودیم. هر چند برخی معتقدند رشد قیمت دلار ممکن است بخشی از نقدینگی بازار سهام را روانه بازار ارز کند و آن را به زیان بورس قلمداد می‌کنند اما در واقعیت رشد دلار به نفع بازار سهام تمام خواهد شد. در این میان شرکت‌های بزرگ بورس از جمله فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها و… بیشترین تاثیر را از این جهش قیمت دلار می‌گیرند، شرکت‌هایی که درآمد ارزی دارند یا قیمت‌ کالاهای آنها با قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود. در این خصوص در شرکت‌های صادرات‌محور، طبعا قیمت صادراتی در قیمت دلار ضرب شده و در بودجه آنها محاسبه می‌شود. هرچند که بخشی از آنها دلار نیمایی دریافت می‌کنند؛ اما همان ارز نیمایی نیز متاثر از قیمت بازار است. شرکت‌هایی نیز در بازار سهام وجود دارند که ممکن است صادرات نداشته باشند اما با قیمت‌ جهانی در داخل به‌فروش می‌رسند که آن‌هم از قیمت دلار متاثر می‌شود. از این رو رشد نرخ دلار نیز یکی دیگر از بهانه‌های سبقت شاخص بزرگان از شاخص هم‌وزن است.

جهش گربه ی مرده (Dead Cat Bounce)

جهش گربه ی مرده (Dead Cat Bounce)

جهش گربه ی مرده، بهبود موقت قیمت سرمایه بعد از یک نزول طولانی مدت یا یک بازار خرسی است که بعد آن ادامه روند نزولی را خواهیم داشت. جهش گربه ی مرده یک بهبود کوچک و کوتاه مدت در قیمت یک اوراق بهادار در حال نزول به عنوان مثال سهام یک شرکت است. روندهای نزولی به صورت مداوم با بهبودهای کوتاه مدت یا رالی (موج) کوچک دچار وقفه می شوند و افزایش قیمت موقت خواهیم داشت. نام جهش گربه مرده، به این اشاره دارد که حتی یک گربه مرده، اگر از ارتفاع زیاد و با سرعت بیفتد، جهش می­کند.

نکات کلیدی:

 • جهش گربه ی مرده، یک بهبود موقت بعد از یک نزول طولانی مدت یا یک بازار خرسی است که بعد آن روند نزولی ادامه می یابد.
 • یک الگوی ادامه دهنده است، به گونه ای که در ابتدا جهش، معکوس شدن روند فعلی بنظر می­رسد؛ ولی به سرعت با ادامه حرکت نزولی قیمت دنبال می­شود.
 • الگوهای جهش گربه مرده، معمولا بعد از اتمام شناسایی می شوند.

جهش گربه مرده به شما چه می­گوید؟

جهش گربه ی مرده یک الگوی قیمتی است که توسط تحلیل گران تکنیکال استفاده می­شود و از انواع الگوهای ادامه دهنده است، بدین صورت که ابتدا بنظر می­رسد جهش، معکوس شدن روند فعلی است اما به سرعت با ادامه روند کاهش قیمت دنبال می شود.

وقتی افرایش قیمت را جهش گربه مرده ( و نه معکوس شدن روند) تعبیر می­کنیم که که قیمت از کمترین قیمت قبلی نیز کمتر شود (کف قیمتی جدید ایجاد کند).

معامله گران یا تریدرهای کوتاه مدت ممکن است از این افزایش قیمت کوچک سود بگیرند و تریدرها و سرمایه گذاران ممکن است تغییر روند موقت را به عنوان موقعیت شورت(Short) یا موقعیت فروش، استفاده کنند.

روندهای رالی یا روند چیست؟ نزولی به صورت مدوام با بهبودهای کوتاه مدت یا رالی (موج) کوچک دچار وقفه می شوند و افزایش قیمت موقت خواهیم داشت. علت آن می­تواند بستن موقعیت های شورت توسط تریدرها و سرمایه گذاران، یا خرید با این فرض که سرمایه مربوطه به کف قیمت رسیده است، باشد.

الگوهای جهش گربه مرده معمولا بعد از اتمام شناسایی می شوند. تحلیل گران ممکن است با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بتوانند پیش­بینی کنند که بهبود قیمت موقتی است. جهش گربه مرده می­تواند در قیمت یک سهام یا در سطوح اقتصادی وسیع­تر مانند بحران های اقتصادی ظاهر ­شود.

درست همانند شناسایی کف یا قله قیمت، شناسایی به موقع جهش گربه مرده حتی برای تحلیلگران حرفه ای سخت است. برای مثال در مارس سال ۲۰۰۹، نوریل روبینی استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک، رشد اولیه در بازار سرمایه را جهش رالی یا روند چیست؟ گربه مرده خواند و پیش بینی کرد به زودی سقوط و کف های قیمتی جدید رخ خواهد داد. اما در حقیقت آن رشد قیمتی در مارس ۲۰۰۹، آغاز یک بازار گاوی طولانی مدت بود که در نهایت منجر به قله های قیمتی جدید شد.

نمونه ای از یک جهش گربه مرده

یک مثال تاریخی را بررسی کنیم. قیمت سهام سیسکو (با نماد CSCO در بورس نزدک ) در مارس ۲۰۰۰ به ۸۲ دلار افزایش پیدا کرد و در بحبوحه سقوط دات کام در مارس ۲۰۰۱ به ۱۵٫۸۱ دلار سقوط کرد. در سال های بعد این سهام بارها جهش گربه مرده را تجربه کرد. در نوامبر ۲۰۰۱ قیمت به ۲۰٫۴۴ افزایش یافت، اما متعاقب آن در سپتامبر ۲۰۰۲ به ۱۰٫۴۸ رسید و در ژوئن ۲۰۱۶ قیمت آن به ۲۸٫۴۷ رسید که تقریبا حدود یک سوم قله ای است که در سال ۲۰۰۰ در زمان حباب تکنولوژی داشت. تا سال ۲۰۱۹ سهام سیسکو به ۴۷٫۵ دلار افزایش داشته است.

محدودیت های جهش گربه مرده

همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، در اکثر مواقع جهش گربه مرده بعد از اتمام شناسایی می­شود. به این معنی که تریدرها ممکن است جهشی بعد از یک نزول شدید ببینند و تصور کنند جهش گربه مرده است درحالیکه روند معکوس آغاز شده است و ممکن است افزایش قیمت، سیگنال یک صعود طولانی مدت (رالی) باشد.

سرمایه گذاران چگونه می­توانند تشخیص دهند حرکت روند به بالای فعلی، جهش گربه مرده یا تغییر روند بازار است؟ اگر می­توانستیم هربار این را درست تشخیص دهیم، می­توانستیم پول زیادی بدست بیاوریم. حقیقت این است که جواب ساده ای برای تشخیص کف قیمتی بازار وجود ندارد.

اصطلاحات مرتبط:

اصلاح: ریزش قیمتی حداقل ۱۰% در قیمت یک سهام، اوراق قرضه، کالا یا شاخص است.

رالی قیمت احمقانه: افزایش قیمت بدون حمایت در یک دارایی یا بازار، در میانه یک روند نزولی کلی است. رالی تمام می­شود و کاهش قیمت ادامه می­یابد.

تله خرسی: کاهشی است که معامله گران را ترغیب می­کند که موقعیت شورت (فروش) ایجاد کنند، درحالیکه یک تغییر روند در راه هست و شورت ها را تبدیل به ضرر می­کند.

بازار گاوی: بازاری که در آن قیمت ها در حال افزایش باشند یا توقع افزایش قیمت باشد.

الگوی مسدود کننده رشد(Advance Block) : یک الگوی معکوس خرسی سه شمعی در چارت شمعی می­باشد.

Outside reversal : یک الگو در چارت است که نشان می­دهد چه زمانی قیمت قله و کف امروز یک اوراق بهادار، از قیمت های قله و کف دیروز عبور می­کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.